Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.05.2018.

8. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 89 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 91 narodni poslanik, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici, Stefana Miladinović i prof. dr Marko Atlagić.
Nastavljamo pretres u pojedinostima o Prvoj tački dnevnog reda – Predlogu zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su povodom pretresa u pojedinostima Prve tačke dnevnog reda – Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, pozvani su da sednici prisustvuju svi članovi Vlade.
Nastavljamo po amandmanima.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Tomić.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre, kolege poslanici amandman na član 3. odnosi se na investicije u stanogradnji koju treba da obezbedi sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim akcentom na Agendu 2030.

Mislim da je ovde svim poslanicima jasno s obzirom da imamo fokus grupe koji se odnosi na održivi razvoj i na Agendu 2030 koji smo, kao članice UN u nekoj obavezi da do 2030. implementiramo. Jedna od najvažnijih ciljeva, odnosno tačaka te agende je cilj je broj 11 koji govori o održivim gradovima i zajednicama.

Shodno ovom zakonu ono što možemo da konstatujemo, to je da su investicije u stanogradnju u 2012. godini pale na 40%, što su činile jako mali procenat u ukupnom BDP, od 2012. godine do danas proizvodnih delatnosti, odnosno sama proizvodnja robe i usluge nadmašila je uopšte građevinarstvo i zbog toga je taj procenat učešća BDP bio negde 17,7% u prošloj godini.

Očito je brzom i efikasnom aktivnošću Ministarstva građevine napravljen koncept kako pospešiti to učešće u investicijama kada je u pitanju građevinarstvo na 25% da bi imali jedno makroekonomsku stabilnost i to je sada ovaj trenutak.

Ovaj zakon suštinski je ideja bila političkih nosioca najvažnijih funkcija kao što je Vlada Srbije predsednik Srbije i gospodina Vučića i danas gospođe Ane Brnabić, ali je trebalo ostvariti ekonomski okvir za tako nešto trebalo je sprovesti ekonomske reforme, fiskalne konsolidaciji i doći do trenutka da imate suficit u budžetu, da možete da finansirate projektne aktivnosti za investicije kao što je u ovoj godini preko milion evra, da u sledećoj godini i u drugoj i trećoj godini investicija završite znači tu prvu fazu 1.578 stanova.

Pošto smo mi juče imali prilike da čujemo kako nekima iz opozicije nije jasno da li će biti pet hiljada 200 stanova ili 1.578 stanova. Tako da ta zamena teza jednostavno u javnosti i pokušaju da se ovako jedan dobar projekat uopšte za državu obesmisli, jednostavno neće proći, zato što će svi ovde poslanici želeti da pokažu, svako sa svog aspekta da zaista ovakav zakon, ovakav jedan strateški projekat za državu Srbiju sigurno će dati dobre rezultate, a i da će ta Agenda 2030 i ciljeva državnog razvoja sigurno krenuti putem svoje implementacije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Dragišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik LJubiša Stojmirović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Jovica Jevtić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Jevtić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jovica Jevtić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, na predloženo zakonsko rešenje podnosim amandman koji dodatno definiše član 3. stav 1. Predloga zakona u smislu povezanosti i uticaja investicije u stanogradnji na ravnomerni razvoj Republike Srbije.

Želim još jednom da pohvalim Vladu Republike Srbije i resorno ministarstvo, na predloženo zakonsko rešenje u kojoj rešava stambene probleme zaposlenih u službama bezbednosti i proglašenju instituta javnog interesa kao put ka bržim rešavanju pomenutog problema.

Donošenjem ovog zakona osim što se nastoje rešiti najveći broj nerešenih stambenih potreba zaposlenih u službama bezbednosti, značajno će se doprineti i rastu BDP u oblasti građevinarstva, upošljavanju domaće građevinske industrije, rastu zaposlenosti, rastu prihoda PDV po raznim osnovama, porastu prihoda poreza na imovinu, skraćenju vremena potrebnu za završetak administrativnih postupaka, umanjenju administrativnih opterećenja.

Iz svega unapred rečenog proizilazi da će investicije u stanogradnji za zaposlene u službama bezbednosti svakako pokrenuti u pozitivnom smeru sve delove Republike Srbije. Sektor bezbednosti je možda jedini koji zbog prirode posla koji obavlja raspoređen na čitavoj teritoriji zemlje, pa analogno tome i investicije koje prate rešavanje problema zaposlenih u tom sektoru će uticati na sveukupni ravnomerni razvoj u svim sferama društvenog života na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Ovaj amandman je svakako podrška i ideja ravnomernog razvoja Republike Srbije, to sam već više puta ponovio u prethodnim izlaganjima, pa vas molim da u danu za glasanje podržite ovaj amandman koji dodatno definiše precizira član 3. kao znak podrške toj ideji. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Željko Sušec.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik LJubiška Lakatoš.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, uvažena potpredsednice Vlade, kolege i koleginice narodni poslanici, nijedna prethodna vlast nije bila spremna da se uhvati u koštac za rešavanjem problema izgradnje stanova za pripadnike službe bezbednosti. Rezultat svega toga jeste da danas imamo više od 30 hiljada pripadnika službi bezbednosti koji imaju nerešeno stambeno pitanje.

Ovaj zakon donosi se u cilju da konačno reši problem, a njega je moguće realizovati, jer je Srbija od 2012. godine krenula napred, jer je budžet Republike Srbije u suficitu, prisutan je rast BDP jer su sredstva u iznosu od 64.355.716 evra za izgradnju 1.578 stanova već obezbeđena.

Brojna gradilišta će biti otvorena, realizacijom ovog projekta i upravo tu vidimo da ulaganje u školski sistem odnosno dualno obrazovanje nalazi široku primenu ne samo u oblasti široku primenu, ne samo u oblasti građevinarstva već i u drugim oblastima koje će se koristiti u realizaciji ovog projekta, tj. izgradnju stanova za pripadnike službe bezbednosti.

Sve ovo je moguće uraditi jer danas ovu državu vode ozbiljni ljudi na čelu sa Aleksandrom Vučićem, ljudi koji prvenstveno brinu o svojim građanima i stvaraju bolju budućnost za mlade generacije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vlado Babić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Babiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vlado Babić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, cenjena potpredsednice Vlade sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, u članu 3. stav 1. Predloga zakona dodaje se tačka 15. koja glasi – investicijama u stanogradnju obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na razvoj medicinskih centara. Amandmanom se dodatno definišu pojmovi predloga ovog zakona. Danas bi rekao par reči o VMC Novi Sad, koji je najstarija aktivna bolnica u Evropi, prošle godine je proslavio 231 godinu od postojanja.

Ministarstvo odbrane će nabaviti svu opremu za njen razvoj, a na proslavi jubileja rečeno je da će svi vojni osiguranici biti zbrinuti, neće oskudevati u lekovima i da će sistem vojnog zdravstva biti unapređen.

Što se tiče zaposlenih u sistemu vojnog zdravstva kroz buduća zakonska rešenja, pre svega o Zakonu o vojsci, koji je pre par dana i usvojen, status će im biti poboljšan u svakom smislu. U sistemu vojnog zdravstva 3800 zdravstvenih radnika u toku jedne godine zbrine oko 115.000 vojnih osiguranika i oko 300.000 hiljada civilnih. U ovom trenutku 60 naših lekara se nalaze u mirovnim snagama u čitavom svetu, vode računa i brinu o zdravlju mnogih. Tako i zaposleni u VMC požrtvovano daju svoje vreme, negu i znanje, bilo da je u pitanju vojni osiguranik ili civil.

Vojna bolnica VMC Novi Sad je od 1886. godine je vojna, što je ostalo i danas, a značajna je po tome jer jedina stacionarna ustanova u Vojvodini, nikada nije prekidala sa radom i shodno tome, prva je bila uvek u odbrambenim linijama. Prvi su zbrinjavali ranjenike, podjednako se brinula o zarobljenicima, kao i o svojim ratnicima. Takođe, su prvi organizovali izolator za oboljenja od ptičijeg gripa za vreme održavanja Egzita. Prihvatili su hirurške pacijente za vreme poplava u Sremu. Već šestu godinu VMC je u mreži zdravstvenih ustanova AP Vojvodine, a od 1. januara 2018. godine, menja i zvanično nosi naziv Vojna bolnica Novi Sad, a takođe postaje nastavna baza Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Ona inače pokriva sekundarni nivo zdravstvene zaštite, jer Novi Sad nema gradsku bolnicu. U priličnoj meri rasterećuje Klinički centar Vojvodine i Institut u Sremskoj Kamenici i od velikog je značaja za zaštitu celog okruga, pa i cele Vojvodine.

No, i zdravstvene radnike koji rade u VMC brinu nerešena stambena pitanja i oni su zainteresovani za kupovinu stanova u projektu izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, jer je predviđeno da se u Novom Sadu izgradu 400 takvih stanova. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Milekić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.
Koleginice Petrović, izvolite.
...
Srpska narodna partija

Snežana Petrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena potpredsednice Vlade, poštovane kolege narodni poslanici, investicija u stanogradnju obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na poresku odgovornost - glasi amandman koji sam podnela na član 3. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, kome se dodaje navedena tačka 15.

Investicije u projekat izgradnje za pripadnike snaga bezbednosti, koje su po najavi Vlade samo za 2018. godinu, planirane u iznosu od oko 220 miliona evra, biće svakako značajan zamajac prvenstveno razvoju građevinske industrije, ali i razvoju zemlje u celini.

Naime, usvajanjem predloženog zakona, i otpočinjanjem realizacije novog projekta izgradnje stanova ostvariće se višestruka korist koja će pored rešenja stambenih pitanja zaposlenih u službama bezbednosti i vojnih penzionera, doprineti i upošljavanju privrednih društava, pravnih subjekata i ostalih zainteresovanih lica.

Važnost donošenja ovog zakona u cilju rešavanja dugogodišnjih problema stambenih pitanja pripadnika snaga bezbednosti predstavlja takođe, javni interes Republike Srbije od značaja za jačanje sistema nacionalne bezbednosti.

Bitno je takođe, da se predloženim zakonskim rešenjima uređuje i položaj kako pripadnika snaga bezbednosti, tako i ostalih državnih organa sa ciljem ujednačavanja postupaka i procedura u projektu investiranja stanogradnje.

Dakle, kada se govori o investicija u ovu stanogradnju važno je spomenuti i kontrolnu ulogu nadležnih organa u realizaciji projekta kako bi investiciona sredstva bila korišćena na najracionalniji način u skladu sa procedurama. 0vakvim pristupom postigao bi se projektovani efekat da troškovi budu manji od pozitivnih efekata. Imajući sve ovo u vidu u danu za glasanje podržaćemo predloženi zakon. Zahvaljujem.