Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.05.2018.

8. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Ljiljana Mihajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, zabrinjavajuća reč u naslovu ovog zakona je i ključna reč – realizacija i to zato što je na čelu ministarstva zaduženog za izgradnju ovih stanova ministar Zorana Mihajlović, koja je poznata po tome što olako daje obećanja koja se ne ispunjavaju.

Ministar, gospođo Mihajlović, vrlo lako postavlja rokove koji se ne realizuju, što je slučaj i sa ovim jeftinim stanovima. Tako je prošle godine najavila početak izgradnje za mart ove godine. Pošto je zakon tek sada u skupštinskoj proceduri, očigledno da nije ispoštovan rok koji je naznačila.

Postavlja se pitanje, kako to ministar Mihajlović dolazi do ovih rokova? Da li svoj rad koordinira sa Vladom Srbije? Da li ostali ministri imaju saznanja vezano za njen rad ili možda predsednik Vlade? I ko je taj sa kojim se ministarka konsultuje? Ovako proizvoljnim rokovima dovodi se u pitanje i kredibilitet čitave Vlade. Brojni su primeri olako izrečenih obećanja.

Ministar je u februaru tvrdila da će zakon ući u skupštinsku proceduru u martu, te da su pripremljeni i uslovi za izvođača radova i da se krajem marta može očekivati početak izgradnje u nekoliko gradova, u Vranju, moguće i u Beogradu. Danas je 23. maj i svaki komentar je suvišan. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vladimir Orlić i Katarina Rakić, sa ispravkom.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da.)
Dr Vladimir Orlić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, i ovaj amandman, amandman na član 4., koji je prihvatila Vlada, podvlači zajednički stav koji delimo mi kao poslanička grupa SNS i Vlada Srbije. Stav koji glasi da projekti poput ovog koji uvodimo ovim predlogom zakona značajno doprinose ukupnom razvoju Republike Srbije.

Dakle, njihova važnost i njihove dobre implikacije prevazilaze osnovno pitanje rešavanja stambenih potreba pripadnika bezbednosnih snaga. Tačno je, rešavaju to pitanje, ali rešavaju i mnoga druga.

U današnjoj raspravi koja je, upravo od onih koji se stalno žale kako su za nešto uskraćeni, kako nešto ne mogu da kažu, koja je poprilično bila pretvorena u jednu svaštaru u kojoj se pričalo o svemu i svačemu, ipak ja sam se trudio da lociram ono što je pozitivno i dobro. A pozitivni i dobrim prepoznajem, smatram one napomene koje idu u smeru da će glasati za ovaj predlog zakona i koji su danas ponajviše kritikovali i prisutnu ministarku, i Vladu Srbije, i nas kao poslaničku grupu. To je dobro. Ja izražavam uverenje ovom prilikom da će slično postupiti i svi ostali.

Zahvaljujem predstavniku predlagača što je usvojio ovaj amandman i što delimo tu dobru viziju zajedničkog razvoja zemlje i što imamo dobre rezultate kojima možemo da se pohvalimo, rezultate ostvarene u praksi. Ali, što je ovim gestom pokazao i dežurnim kritičarima svega i svačega, ali i koje kakvim Kesićima, danasoidima, razno raznim slobodnim umetnicima, koji svi listom vole da komentarišu našu poslaničku grupu i naše amandmane, da se omalovažavanjem odnose prema našim predlozima, da im pokaže ko je zapravo ispao smešan u čitavoj priči.

Na samom kraju, ali ne i najmanje važno, zahvaljujem svima koji će glasati za ovaj predlog zakona i zbog toga što će time glasati i za naš amandman koji je postao sastavni deo teksta zakona. Hvala lepo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Orliću.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Milan Knežević.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Milan Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovana ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam podneo amandman na član 4. zakona samo radi građana koji gledaju prenos. Da ponovimo da se član 4. odnosi na način obezbeđivanja finansijskih sredstava, gde se jasno definiše da je glavni investitor Republika Srbija, odnosno Vlada uz, naravno, pomoć i jedinica lokalne samouprave što se tiče odgovarajućih planskih i urbanističko-tehničkih dokumenata.

Sve moje kolege do sada i sigurno će posle mene da iznesu sve, i detaljno smo izneli, benefite i korisnosti ovog zakona, sve u cilju jačanja nacionalne bezbednosti i da je to jedan iskorak u jednoj problematici, a to je stambena izgradnja koja tri decenije prethodna vlast nije ni pokušavala da razreši.

Ja sada želim da se osvrnem, jer se tri dana, ovo je treći dan, ponavlja isti scenario, dva poslanika opozicionih stranaka koji imaju podršku u nivou statističke greške, gde tri dana, to smo i juče komentarisali, iznose neistine o tome šta je u obrazloženju zakona govorila ministarka Mihajlović, pa, kada je bio ministar Stefanović da je drugo rečeno, pa kada je juče bio Vulin isto. Tri dana ponavljaju neistine da su ministri različito govorili, a u stenografskim beleškama to je jasno utvrdljiva stvar. Ali, oni to rade i iznose neistine da televizijski gledaoci koji posmatraju, dovode u neku nedoumicu. Tako da, scenario koji govori o njima, zato što nije lako iznositi neistine tri dana.

U danu za glasanje, naravno, podržaćemo ovaj zakon, jer je pravo rešenje. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Dalibor Radičević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, amandman na član 4. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti ima za cilj dodatno preciziranje predloženog zakona.

Da bi se izgradilo 1.578 stanova, koliko je predviđeno da se izgradi u prvoj fazi, potrebno je uložiti 64,35 miliona evra. Planirano je da to budu stanovi od 32 m2 za garsonjere do 92 m2 za četvorosobne stanove. Da bi država uložila ovaj novac potrebno je da nam privreda radi i da nam BDP bude konstantno u porastu. Ako posmatramo rezultate u prvom tromesečju ove godine, sve nam ukazuje da smo na dobrom putu, jer je BDP dostigao 4,5%.

Prvi objekti u prvoj fazi će se graditi u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu, Vranju, Beogradu i u Novom Sadu. Iz ovoga vidimo da se vodilo računa o tome da se ti stanovi raspodele po čitavoj teritoriji Republike Srbije. Cena ovih stanova za pripadnike službi bezbednosti iznosi do 500 evra po metru kvadratnom što je više nego povoljna cena bez obzira koja je lokacija u pitanju.

Komentari koje smo mogli da čujemo se svode na to da nema ništa od stanova za pripadnike službi bezbednosti. Međutim, SNS u prethodnom periodu je pokazala da svoja obećanja ispunjava. Zato pozivam sve kolege da u danu za glasanje daju podršku ovom zakonu. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Kostić.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Dragana Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Gospođo potpredsednice Vlade, gospodo iz ministarstva, narodni poslanici, bez obzira na razne primedbe opozicije, broj prijavljenih pripadnika službi bezbednosti za kupovinu stanova po povoljnim uslovima, koje reguliše zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike stana bezbednosti, govori drugačije. Čak skoro 20.000 pripadnika je prijavljeno.

Već decenijama se nije vodilo računa o stambenom zbrinjavanju pripadnika službi bezbednosti zato je toliki broj i danas prijavljen. Nisu u pitanju socijalni stanovi, kao što ih opozicija naziva, već su to stanovi za poboljšanje i stimulisanje pripadnika službi bezbednosti da obavljaju svoj posao još kvalitetnije.

Naša Vlada odlukom o izgradnji ovih stanova, pored stambenog zbrinjavanja pripadnika službi bezbednosti, postiže i sledeće ekonomske ciljeva kao što su rast BDP u oblasti građevinarstva, upošljavanje domaće građevinske industrije i rast zaposlenosti, rast prihoda od PDV po raznim osnovama, porast prihoda od poreza na imovinu, skraćenje vremena potrebnog za završetak administrativnih postupaka, umanjenje administrativnog opterećenja i mnogih drugih ciljeva i efekata koji će doći do izražaja nakon završetka izgradnje stanova.

Shodno tome, pozivam sve kolege da u danu za glasanje podrže ovaj zakon.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
Da li neko želi reč?
Izvolite, gospodine Tarbuk.