Petnaesta posebna sednica , 28.05.2018.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Petnaesta posebna sednica

01 Broj 06-2/119-18

1. dan rada

28.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Rističeviću, da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne)
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vladimir Orlić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
I član 104. gospodine predsedavajući, pored članova na koje je već ukazano, tu pre svega mislim na članu 103. pošto je ono što je uradio Boško Obradović bila očigledna zloupotreba prava na repliku. On se kao javio da to osudi, u stvari je baš to uradio. Očigledna zloupotreba prava na repliku, što se vidi iz sadržaja onoga što je izrekao sam. Osetio se, verujem lično, pogođen, prethodnom diskusijom onog momenta kada je tobože ustao u zaštitu javnog sektora. U pravu je kolega Rističević, osetio se lično pogođen.

Dakle, branio je ljude koji primaju platu isključivo iz budžeta, ne samo samog sebe, već i sve koji su u njegovom okruženju. To je opšte poznato. Mislim da ovde svaki dan govori o tom javnom sektoru u duhu onoga kako tamo rade samo ljudi koji su iz SNS ili su njihovi članovi.

Da li pokušava da izbegne da optuži sam sebe i svoje okruženje da su onda sada oni neki članovi SNS, u to neću da ulazim. Drugi osnov je opet lični interes gospodina Boška Obradovića. Čitao je novine ovih dana, izgleda. Čitao je novine, pa bi želeo da se malo primakne tom kazanu na kom su već bili gospoda Patrik Ho, šeik Tidijan Gadio, Emilio Lozoja, još jedan gospodin, gospodin Đan Ming, dakle, sve same vedete biznisa i politike koje su Vuku Tadićevom Jeremiću i njegovoj firmi donirale one čuvene milione o kojima bruji cela Srbija. Neko bi sada izgleda voleo da prođe dovoljno blizu tih miliona, pa se ovde javio da brani predstavnike Vuka Tadićevog Jeremića.

Da je to baš tako, obraćam se vama, gospodine predsedavajući, govori dosadašnja praksa. Kada ste videli Boška Obradovića da se javlja da se zauzme za nekoga? Nikada, ni za koga. Tek sada kada se pojavila ova priča o ovim milionima ili možda ona priča da je rešio da se vrati u staro jato, naravno, mislim na gospodina Đilasa. Može da bude fasciniran Aleksandrom Vučićem koliko god želi, nikada mu se neće ispuniti želja da bude Aleksandar Vučić. U takvom društvu može da bude samo, može i sam da proveri šta. Neka ode sa Jeremićem i ostalima da poseti ovu gospodu sa kojima se sada nalaze, videće svojim očima. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)
Vidim da se više poslanika javilo da ukaže na povredu Poslovnika. Maločas je neko ukazao na član 108. stav 1, da se predsedavajući stara o redu u Narodnoj skupštini, što ću ja upravo učiniti. Neću dozvoliti da sednicu nastavimo u ovom pravcu i u ovom toku. Insistiraću da se vratimo na dnevni reda.
Zato shodno članu 112. dajem pauzu od pet minuta.
(Posle pauze.)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Reč ima narodni poslanik Milorad Mijatović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milorad Mijatović

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Vlade, Socijaldemokratska partija Srbije će podržati vaš predlog da Siniša Mali bude izabran za ministra finansija. NJegov dosadašnji angažman ga u potpunosti kvalifikuje za ovu izuzetno važnu funkciju i potpuno sam siguran da će je uspešno obavljati. Kada kažem da Socijaldemokratska partija Srbije podržava vaš predlog, želim da naglasim da mi podržavamo politiku ove Vlade, mi učestvujemo u ovoj Vladi kao koalicioni partner. Upravo ta činjenica govori da dajemo i svoj doprinos u realizaciji politike ove Vlade.

Želeo bih da naglasim nekoliko rezultata koji su postignuti. Od 2014. godine, kada se krenulo u reforme, postignuti su zaista impresivni rezultati u nekim oblastima. Pre svega govorim o finansijskoj konsolidaciji. Kao što vam je poznato, Srbija je te 2014. godine bila blizu bankrota. Trebalo je samo 75 dana da država proglasi bankrot. Pametnom politikom finansijske konsolidacije, koja nije bila ni laka ni jednostavna, mi smo uspeli da dođemo u situaciju da smo prošle godine imali suficit, a i u ovoj godini mi očekujemo suficit. Takođe, u ovoj godini mi smo opredelili 128 milijardi sredstava koje smo mi ostvarili za kapitalne investicije, što se veoma vidi, vidi se u činjenici da će ova Vlada završiti Koridor 10. To stalno naglašavam, da, ova Vlada će završiti Koridor 10, i to ne istočni krak, južni krak. Isto tako, ova Vlada će završiti deo Koridora 11 do Čačka. To su veliki rezultati, to treba napomenuti. To treba napomenuti zbog činjenice da su mnogi pokušavali to da urade, a nisu uradili. Ova Vlada će to uraditi. Da ništa više ne uradi ova Vlada, mislim da je to veoma veliki rezultat. To treba stalno naglašavati jer izgleda da zaboravljamo te činjenice, daleko se bavimo nekim drugim stvarima, a ono što ostaje za budućnost, za buduće generacije, to ne želimo da ističemo.

Kada ste bili izabrani za premijera, rekao sam dve stvari, prvo, da je ovo Vlada kontinuiteta, taj kontinuitet se oseća. Ova Vlada je Vlada stabilnosti. Srbija je stabilna zemlja u svakom pogledu. Raste nam BDP, to vidimo, to osećamo već drugu godinu, a to je ono što je najvažnije ovog puta. Znate, nemate zemlju i ne možete puno raditi ako vam BDP ne raste. Mislim da merama koje je Vlada postigla mi imamo rast BDP.

Moram da naglasim da budućem ministru finansija neće biti lako. Neće mu bilo lako jer dolazi na mesto jednog izuzetnog stručnjaka bivšeg ministra Dušana Vujovića, koji je kao član Vlade, deo jednog tima, uradio mnogo. Mi smo imali budžete koji su bili stabilni, budžete koji nisu ništa skrivali. Da napomenem, a dugo sam već poslanik, mnogo je bilo u budžetima nešto ispod linija, ispod crta, i stalno je kada smo dobijali budžet nešto iskakalo. Ne, sada imamo jasan, transparentan budžet, dobro skrojen i nadam se da će budući ministar taj posao nastaviti kao što je radio Dušan Vujović, to je vrlo bitno.

To je veoma bitno, građani Srbije moraju da znaju da se ovog puta troši samo ono što je stvoreno, ono što je zarađeno. To znači nema više zaduživanja, i upravo ćemo se tako vrlo odgovorno ponašati i ponašanje će biti i u buduće. Jer, upravo je to ono što Srbiju mora da vodi napred, da ne bismo imali iznenađenja.

Gospođo predsednice Vlade iskoristiću jednu činjenicu, da naglasim. Prvo pozdravljamo ukidanje Zakona o privremenom smanjenju penzija. To smo insistirali gospodin Momo Čolaković još pri usvajanju budžeta za 2018. godinu, vi ćete to učiniti i to je veoma dobro.

Takođe, pozdravljamo i činjenicu da se vodi računa o najmanjim penzijama. Zašto? Mi znamo da su penzije stečeno pravo, da su ljudi izdvajali iz svojih prihoda da bi mogli imati penzija i da bi živeli u starosti. Međutim, moramo da znamo da su budžetski fondovi, da su penzioni fondovi zaista devastirani bili. I postavili smo jedan veoma veliki cilj da sada iz budžeta za penzije ide 30 i nešto procenata, a išlo je 50 procenata, to je znak da jednoj strani da imamo više zaposlenih, ali to je znak da u PIO fondu se dobro radi i dobro ekonomiše.

Očekujem da ćemo u ovoj i sledećoj godini razgovarati i o reformi penzionih fondova. Zašto? Mi smo država koja stari, imamo mnogo starih ljudi i ove generacije neće moći same da izdržavaju, vi znate penzije se isplaćuju oni koji su zaposleni uplaćuju u PIO fond i iz tih sredstava se penzije isplaćuju.

Ono što je najvažnije, penzije su sigurne, penzije se redovno isplaćuju, a i plate i zato ćemo pozdraviti sve one odluke koje će značiti i povećanja plata i penzija, ali iz realnih sredstava. Ne zaduživanje, ne jeftina populistička politika da bi se nešto kupovalo, već kao ozbiljna država, kao država u kojoj znamo šta hoćemo, mi moramo imati situaciju sigurnosti i stabilnosti u našim finansijama.

Naravno, znam sigurno da je Vlada jedan tim, ministar finansija je deo tog tima, a koliko vidim iz školovanja, gospodin Siniša Mali je upravo i na finansijama i magistrirao i to je ono što trebam ovog puta da naglasim.

Na kraju, Socijaldemokratska partija Srbije će glasati za vaš predlog i dalje ćemo podržavati tu politiku koju vodi ova Vlada, učestvovaćemo u njoj i daćemo svoj doprinos. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Mijatoviću.
Reč ima narodni poslanik Branislav Mihajlović.

Branislav Mihajlović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Poštovani građani Republike Srbije, na današnjoj sednici razmatramo predlog predsednika Vlade Republike Srbije da se za člana Vlade i Vlada izabere Siniša Mali za ministra finansija. Uz predlog smo dobili i njegovu biografiju iz koje bih ja vrlo kratko izneo neke osnovne crtice, da je bio gradonačelnik od 2014. do danas, da je pokrenuo program finansijske konsolidacije u cilju postizanja održive fiskalne stabilizacije, da je prepolovio dug Beograda i budžetski deficit sveo na četvrtinu, da je povećao kreditni rejting Beograda, da je pokrenuo velike investicione projekte od kojih naročito treba istaći „Beograd na vodi“, da je nezaposlenost sveo na istorijskim imenom, da je pokrenuo novi investicioni ciklus na značajnim, poslovnim, infrastrukturnim projektima.

Dati su podaci iz njegove karijere da je do 2000. godine radio u NJujorku, da je od 2001. godine postavljen za pomoćnika ministra za privatizaciju Ministarstvo za privredu i privatizaciju. Da je bio direktor Centra za tendersku privatizaciju u Agenciji za privatizaciju, da je bio finansijski savetnik u privatnom sektoru i konsultant Deloitte & Touche u Beogradu i Pragu, da je bio specijalni savetnik za privredu i finansije premijera Aleksandra Vučića. Od obrazovanja dati su podaci da je diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i da je doktorirao na FON-u na temu „Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranje i privatizacije teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji“.

Date su njegove reference, od kojih je nosioc značajnih znanja, navedeni su njegovi autorski članci, da je nosilac licence portfolio menadžera, da je bio predsednik i član više upravnih odbora kao što su „Fijat“, „Komercijalna banka“, Klinički centar Srbije i da je trenutno predsednik Nadzornog odbora „Er Srbije“.

Ovo sam sve ponovio iako je predsednik Vlade to već navela u svom uvodnom izlaganju, da bih pojačao intencu da to predstavlja jednu impresivnu referencu, ali ja postavljam pitanje da li je u njoj sve napisano. Imam utisak da su podaci dati u toj biografiji selektivno napisani. Treba videti šta je to što mi smatramo da je ispušteno u biografiji.

Trebalo bi se stvarno pitati da li je gospodin Mali stvarno doveo Beograd u red. Trebalo bi pitati Beograđane da pogledaju, recimo u svoje novčanike, pa da nam oni kažu da li su za ove četiri godine živeli bolje ili gore. Pa, da ih pitamo šta se dešava kada krenu u domove zdravlja, pa onda moraju da kupe i hanzaplast kada krenu kod doktora. Da pogledamo u lice i da pitamo li su one čiste ili prljave. Da vidimo zašto GSP svaki dan napuštaju vozači, zbog teških uslova rada i malih plata. Da vidimo zašto pola Beograda nema kanalizaciju i zbog čega smo jedini velegrad u Evropi u kojem se kanalizacija izliva u reke. Eto tako mi mislimo da su izvedene ove štednje i da je izvedeno ovo sređivanje Beograda i pored ovako impresivnih podataka navedenih u biografiji.

Takođe, treba napomenuti da mi imamo dosta informacija da je javnost obasuta inforamcijama da je lik i delo Siniše Malog već 15 godina opterećeno vrlo teškim aferama. Ne želim ovde da iznosim tvrdnje već želim vas, predsednice Vlade, da pitam, da li je tačno, pod jedan, da je u aferi „Beopetrol“ iz 2003. godine dok je Siniša Mali bio u Agenciji za privatizaciju, a Savet za borbu protiv korupcije tu privatizaciju ocenio kao spornu. Vi ste malo čas naveli da nije bilo spornih privatizacija dok je Siniša Mali bio u Agenciji za privatizaciju.

Pod dva, pomenuću samo ono što sadašnji diskutanti nisu naveli. Da li je u aferi „Bratstvo“ postoji sumnja da je Siniša Mali, tadašnji službenih Agencije za privatizaciju pomogao svom ocu da kupi proizvođače vagona „Bratstva“. Da li je to tačno ili nije? Zatim, da li je ovo što je pomenuto u aferi „Alfa Protein“ tačno da je gospodine Siniša Mali učestvovao i da li je tačno da privatna firma porodice Mali trenutno gazduje na onih deset hektara od „Alfa Protein-a“ iz Vršca?

Pod četiri, da li je tačno da je Siniša Mali učestvovao u aferi pranja pola miliona evra tako što je jednu svoju firmu prodao svojoj drugoj firmi? Ako je to tačno, to predstavlja vrlo težak oblik manipulacija, sa finansijskim sredstvima. Zatim, dali je tačno da je izvršena 2008. godine, kupovina mercedes preko njegove offoshore kompanije. Da li je tačno da je Siniša Mali upumpao na račun svoje supruge 95.000 evra. Da li je tačno da su kupljeni stanovi na Kopaoniku i u Oazi. Ovo rušenje u „Savamali“ je pomenuto, a ja samo pitam da li je to tačno ili nije. Recite ne meni, nego javnosti i građanima Srbije.

Pod devet - pomenuto je, možda je to dezinformacija i to možda zadire u privatni život gospodina Malog, ali činjenica je da smo imali informacije da je bilo velikih problema oko starateljstva nad decom gospodina Malog, gde je izražen jedan veliki stepen agresije u privatnom životu.

Zašto vi mene tako gledate? Zato što u uređenim državama, ljudi koji se bave takvim stvarima ne mogu doći na velike, ja pitam da li je tačno? Vi recite da nije tačno.

Zatim, da li je tačno da su školarine za decu, navedene u nivou od 60 hiljada dolara mesečno, i da je gospodin Siniša Mali na sudu izjavio da su to sredstva koja mu doniraju njegovi prijatelji van Srbije?

Da li je tačno da je imao saradnju sa Stankom Subotićem? Da li je tačno da je pomagao Miroslavu Bogićeviću, tako što je vršio pritisak na Nacionalni investicioni plan i na pojedine državne banke? Pitam da li je tačno, ništa drugo ne pitam?

Zatim, da li je tačno, ili nije, čuli smo dosta diskusije oko ovih 24 stana, koji su nastavak afere „Beopetrol“, iz 2003. godine, a ovo se dešavalo 2012. godine, da li je tačno da je Siniša Mali učestvovao u tome ili nije? Samo mi to recite, ništa više.

Zatim, da li je tačno da je Siniša Mali u velikoj meri učestvovao u promociji građevinske firme GTC, u kojoj čak jedna njegova firma ima 1% učešća? Da li je tačno da je učestvovao u aferi novogodišnje rasvete? Tačno, ili nije? I da li je tačno da je Siniša Mali plagirao doktorat ili ne?

Na kraju, želim da kažem da je DJB svojevremeno podneo krivičnu prijavu protiv Siniše Malog zbog pritiska na Fond za razvoj i državne banke baš zbog nekih od ovih afera koje su podnesene. Šta reći posle svega ovoga?

Ako se sećate prilikom konstituisanja vaše Vlade, članovi DJB su vrlo oštro reagovali na biografije vaših saradnika, odnosno vaših ministara. Izrazili smo skepsu da pojedine biografije vaših saradnika ne odgovaraju zahtevima koji se postavljaju pred njih.

Period od tog momenta do danas su pokazali da mnogi ministri ne mogu zadovoljiti potrebe radnih funkcija na koje su postavljeni. Zbog toga postavljamo pitanje – ako je tačno makar jedna od ovih 15 -16 afera, samo jedna ako je tačna, onda gospodin Mali, ne može zadovoljiti kriterijum da bude ministar finansija.

Zatim, postavljam pitanje, kao čovek koji dolazi iz RTB Bor, koji je u zadnje dve godine napravio štetu državi Srbiji u iznosu od dve milijarde dolara, samo zato što je na čelu RTB Bor držan kadar koji nije kompetentan i bio sposoban da vodi kompaniju kako treba, zbog toga što dobro znam o čemu pričam i zbog toga što dobro znam kako se arče državni resursi, sada ja pitam, ako je tačna ijedna od ovih 16 konstatacija koje sam naveo, pitanja koja sam vam naveo, onda postoji osnovana sumnja da je gospodin Siniša Mali već u dosadašnjem delovanju naneo štetu državi Srbiji.

I onda, ako mi prenebregnemo odgovore na takva pitanja, onda sasvim opravdano možemo izraziti sumnju da će on i u narednom vremenu nanositi sasvim određenu štetu državi Srbiji.

Na kraju, ključno pitanje koje ja vama sada postavljam i molim vas da mi odgovorite – zašto se na ključna mesta u državi postavljaju kadrovi sa tako sumnjivom prošlošću? To se ne radi slučajno, bar ja tako mislim. Lično mislim, ja nalazim kao jedini razlog, da je to u cilju učvršćivanja partokratskog režima u Srbiji, koji se hrani korupcijom.

Ja vas molim da mi odgovorite i da mi kažete da nisam u pravu? Ako jesam u pravu, onda od toga građani Srbije sigurno neće imati koristi i zbog toga zahtevam od vas, gospođice Ana Brnabić, da povučete ovaj predlog jer ja mislim da gospodin Mali nije dostojan funkcije na koju ga vi predlažete. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Mihajloviću.
Reč ima predsednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić. Izvolite.

Ana Brnabić

Posle vašeg izlaganja i svih tih – da li je tačno ovo i ono, i sve ono što sam ja čuo, pomislio, pročitao, učinilo mi se, sanjao sam, da li je tačno, sto puta ovih neverovatnih podataka; ja samo mogu da vam kažem da ste vi sigurni da je Siniša Mali najbolji kandidat za ministra finansija, ja bih mislila da sam ja u problemu, kao predsednica Vlade i to mi je sada…
Hvala Bogu, pa vi mislite da Siniša Mali nije najbolji kandidat.
Neverovatno mi je da samo, koliko meseci posle lokalnih izbora u Beogradu?