Deveto vanredno zasedanje , 23.07.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ustanovama koje pružaju zdravstvenu zaštitu svaka pomoć u vidu saradnje, podrške, donacije ili projekta je neophodna, jer će samim tim biti adekvatnija i zdravstvena zaštita.

Podsetila bih na 1. jun ove godine, na skup na kome su uručeni ugovori o dodeli sredstava po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Dodeljeno je 130 ugovora. Dom zdravlja u Nišu dobio je 13.200.000 dinara po Projektu „Nabavka digitalnog rendgen aparata“. Ova donacija doprineće unapređenju kvaliteta pruženih usluga, ali će doprineti i povećanju bezbednosti u radu zaposlenih.

Ono što sam još želela da istaknem jeste svest građana Niša. Tačnije, građani sa teritorije opštine Medijana prepoznali su značaj i izglasali da je DZ neophodna još jedna nabavka UZ aparata koji je obezbeđen iz sredstava nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“, gde je gradska Opština Medijana zauzela drugo mesto.

Zdravlje stanovništva jedan je od prioriteta ne samo na lokalnom, već i na regionalnom i na nacionalnom nivou. Da nije uspeha na lokalu i zalaganja ministra zdravlja i zaposlenih u Ministarstvu zdravlja, ja svakako ne bih mogla da iznosim činjenice koje pokazuju visok nivo razvoja našeg zdravstva. Ja vam, ministre, želim da tako nastavite i dalje. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Žarić Kovačević.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug.
Izvolite kolega Zeljug.
...
Srpska napredna stranka

Marko Zeljug

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre, uvaženi poslanici, na član 3. Predloga zakona o ljudskim ćelijama i tkivima predao sam amandman koji ima za cilj da dodatno definiše humanistički karakter ovog zakona, kao i svojom primenom podstiče sveukupan razvoj Republike Srbije i izgradnju medicinskih centara.

Srpska napredna stranka predlaganjem zakona koji je pred narodnim poslanicima, planira prvenstveno da podigne nivo poverenja u zdravstveni sistem u Republici Srbiji i nivo zdravstvene zaštite svojih građana, kao i ekonomsko osnaživanje zdravstvenog sistema i Republike Srbije u celini.

Finansijska sredstva koja se trenutno odlivaju iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i u inostrane zdravstvene centre, u kojima naši građani vrše intervencije zbog nemogućnosti da iste rade u domaćim medicinskim centrima, bili bi ušteda, koju omogućava predlog ovog zakona, usmerena u osavremenjavanje zdravstvenih centara i izgradnju novih.

Odgovorna Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zdravlja su u proteklom periodu izgradili, opremili Klinički centar u Nišu, kao i što je u planu u narednom periodu izgradnja centara u Novom Sadu, Kragujevcu, započeta je rekonstrukcija i obnova Kliničkog centra Srbije. Ukupna vrednost radova u ovom centru je 69 miliona evra, kao i nabavka Iks nožda koji će početi sa radom 1. avgusta.

Ujedno bih želeo resornom ministru da prenesem apel više od 40 hiljada građana najmlađe gradske opštine u Beogradu, a to je gradska opština Surčin. To je jedina gradska opština koja nema trenutno dom zdravlja. Posedujemo nov reprezentativan objekat, ali nam nedostaje oprema i pribavljanje statusa doma zdravlja za sadašnju zdravstvenu ustanovu, čijim bi se opremanjem višestruko olakšao život svih mojih sugrađana u čije ime vam apel i prenosim. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Zeljug.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, donošenje ovog zakona svakako je najbolji način za rešavanje problema u ovoj oblasti, jer su postojeća zakonska rešenja i njihova nemogućnost implementacije prouzrokovala neuređenost, a da bi se uredila oblast ljudskih ćelija i tkiva, kao i organizacije zdravstvenih ustanova za obavljanje ove delatnosti, neophodno je pre svega jasno definisati šta se podrazumeva pod obavljanjem pomenute delatnosti, ko može da obavlja ovu delatnost, kako se ona obavlja, koje uslove treba da ispune zdravstvene ustanove i ko i kako vrši nadzor nad sprovođenjem zakona.

Uspostavljanje jedinstvenih standarda u ovoj oblasti dovodi do uspostavljanja visokog nivoa sistema kvaliteta, a donošenjem ovog zakona stvoriće se uslovi za promociju davalaštva i podizanja svesti građana o značaju davanja. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Da li neko želi reč?
LJibuška Lakatoš, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, pred nama je zakon koji zasigurno doprinosi tome da nivo zdravstvene zaštite i briga o stanovništvu budu na najvišem mogućem nivou.

Članom 3. ovog zakona tačno su definisani svi izrazi i termini koji su upotrebljeni u ovom zakonu. Uzimanje, čuvanje i primena matičnih ćelija u lečenju teško obolelih u našoj državi je u začetku, ali ovaj zakon je inicijativa da se podstakne razvoj naučno-istraživačkih institucija, školovanje visoko-edukativnog kadra, razvoja visoko-specijalizovanih zdravstvenih ustanova i pratećih industrijskih grana što bi prvenstveno uticalo na zdravstveno stanje stanovništva, što je svima nama prioritet, a samim tim utiče i na sveukupni razvoj Srbije.

Dobro zdravlje stanovništva i visok nivo kvaliteta života treba da bude naš cilj. U Staroj Pazovi u preventivnom centru doma zdravlja organizovane su tribine kako bi se stanovništvo upoznalo sa metodama i načinom primene matičnih ćelija u lečenju mnogih oboljenja. Nažalost, za sada nema uslova za sveobuhvatniji rad i edukaciju stanovništva jer u Staroj Pazovi ne postoji adekvatna ustanova koja bi se mogla intenzivnije baviti ovom problematikom.

U bliskoj budućnosti, s obzirom na velika ulaganja u oblast zdravstva, verujem da bi Stara Pazova mogla da ima i zdravstvenu ustanovu na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite koja bi se ozbiljnije bavila ovom problematikom i time doprinela zdravstvenom prosvećivanju stanovništva. To bi bio i podsticaj za dalje unapređenje zdravstvene zaštite i hvatanje koraka sa razvijenim zemljama EU kojoj težimo.

U danu za glasanju poslanici SNS podržaće sve predložene zakone. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
Da li neko želi reč?
Reč ima Boban Birmančević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovane kolege poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani građani Srbije, rasprava koja traje već nekoliko dana svaki dan da neki novi razlog za, ali ne daje ni jedan razlog protiv ovog zakona. Ako ćemo realno, iz svog ugla, kao neko ko je već ranije potpisao donorsku karticu i ko je do sada 34 puta dao krv, mislim da imam pravo da dam svoje mišljenje, a mišljenje je da je ovaj zakon najbolji mogući, savršen zakon, nema boljeg. Da li može biti nekih izmena? Naravno, u budućnosti, u praksi, ako bude potrebno Ministarstvo zdravlja će prilagoditi, ako je potrebno i nekih većih promena, napraviti uz pomoć Skupštine, ali na današnji dan ovo je najbolji mogući zakon, zakon koji otklanja sve dileme i ima samo jedan cilj – produžiti život i pružiti pomoć onima kojima je pomoć potrebna.

Hoću onim građanima koji možda nisu najbolje razumeli i koji upravo dobijaju dezinformacije od kolega koji hoće da ospore sve što je dobro, a ovo ne da je dobro, ovo je odlično, to je da upravo o tome da li će neko biti donor može da se izjasni i dok je živ, a između ostalog, dovoljno je da bilo ko od njegovih članova porodice bude protiv toga, donorstva neće biti. Bilo ko od nas ima izbor, može reći bilo kome od članova porodice i ukoliko dođe do toga, to se neće ostvariti ukoliko ne postoji želja čoveka da bude davalac tih organa. Ono što je još bitnije, to je da ovim delom činimo najhumaniju moguću stvar, a to je da pomognemo onima koji pomoć očekuju i onima kojima je pomoć moguće i pružiti.

U danu za glasanje svi oni koji ne budu glasali za ovo, ne glasaju za svoju budućnost, ne glasaju za svoje građane i jednostavno kao takvi neka odgovaraju pred svojim građanima. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč?
Reč ima Dragan Savkić. Izvolite.