Deveto vanredno zasedanje , 23.07.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa svojim kolegama iz ministarstva, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam podneo još jedan amandman na 3. član zakona o ćelijama i tkivima, sa željom da još jednom dam podršku ovom zakonu, baš zbog toga što je to neophodno za naše građane Srbije.

Inače, ja sam i kao donor 2011. godine potpisao donorsku karticu sa željom da dam doprinos i da se čuje za to, jer sam tada bio predsednik Opštine.

Uvaženi ministre, ja mogu da kažem kao čovek iz Svrljiga, iz male opštine koju predstavljam ovde u ovoj Skupštini, Ujedinjenu seljačku stranku, mogu da vam kažem da vi kao ministar jeste jedan od najboljih unazad 20 godina, baš zbog toga što je mnogo uloženo u naše zdravstvo, u aparature, mislim da vi to treba tako da nastavite. Ovakvim zakonima, mi imamo mogućnost da neke stvari pospešimo, da damo još veći značaj za ove predloge zakona koje ranije to nije moglo da se uradi.

Inače, svi mi možemo biti u jednom trenutku, može nam biti potrebna neka zdravstvena pomoć, ne daj Bože, neka transplantacija, tako da ovim zakonom mi dajemo mogućnost i nama, našim najbližima da se u jednom trenutku spase neki život. To je nama cilj i svih nas ovde u skupštini i vas kao ministra. Ujedno, ja sam kao poslanik dao podršku našem predsedniku Vučiću kada je bio premijer, vezano za borbu protiv korupcije.

Vi kao ministar i naš direktor KCN prof. dr Zoran Radovanović, jeste najaktivniji u borbi protiv korupcije, jer želite da se suzbije korupcija u svakom delu naše Srbije.

Jedna stvar što je za nas sve vrlo bitno, KC je otvoren unazad šest ili sedam meseci, a uloženo je i dato blizu 100 miliona za KC, ali za sve nas koji živimo na jugoistoku Srbije razvoj Niša, zdravstvo u Nišu jeste nešto najbitnije.

Sada kako čujem biće otvoren heliodrom, to je nešto što je za sve nas bitno, zato što je jugoistok Srbije, gde Niš kao centar ima veliku mogućnost da preko heliodroma pružimo mogućnost da svakom onom ako se zadesi neka loša stvar, neka nesreća, u bilo kom delu Koridora 10.

To je velika stvar za sve nas koji živimo na jugoistoku Srbije. Još jednom vas pozivam, uvaženi ministre, da date podršku i malim opštinama, da se tamo obezbede specijalizacije koje su potrebne za život, egzistenciju naših ljudi. Naše opštine su male, devastirane, demografski ugrožene, brdskoplaninska područja i zato takvim opštinama moramo dati mogućnost na ovoj specijalizaciji, a ja sam govorio o medicinskoj specijalizaciji, internoj, a u Svrljigu toga nema. Situacija je slična i u drugim malim opštinama.

Još jednom pozivam sve vas poslanike da podržite moj amandman, jer želim da ovim damo podršku, Nišu, jugoistoku, malim opštinama i normalno našem zdravstvu Srbije.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Milan Knežević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Zoran Bojanić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Bojanić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Nastaviću tamo gde sam stao, na prethodnom amandmanu, na 2011. godini, kod 2.600 potencijalnih donora kostne srži i na našu veliku sreću 2013. godine, da li je to zahvaljujući promeni politike u zdravstvu ili nam je odjednom proradila savest, povećan je broj donora i mi smo najzad pristupili svetskom registru, tako da i naši pacijenti oboleli od akutnih leukemija, odnosno oni kojima treba kostna srž, mogli su da nađu svoje donore u tom svetskom registru.

To je sa druge strane smanjilo troškove našeg zdravstva i omogućilo da napi lekari leče naše pacijente ovde, jer su to uspešno radili pre toga, samo srodnih od davaoca. Za sve one neverne tome i one diskutante, sa one tamo suprotne strane, dovoljno je samo reći da su trebali da pogledaju sinoćni „Dnevnik“ RTS, mislim na „Dnevnik 2.“ I da vide neke mlade ljude koji čekaju ili su već odradili transplantaciju, odnosno završili su onaj bitniji deo, našli su donore i uradili su transplantaciju. Mislim da to dovoljno govori i govori mnogo više nego što ćemo svi mi reći nešto ovde.

Ja ću se nadovezati i reći da upravo zbog njih i zbog takvih mladih ljudi, a ovo je već i tema za Agenciju za borbu protiv korupcije, ja sam jedan od osnivača i članova Udruženja pacijenata obolelih od akutnih leukemija, lečenih pacijenata, porodice i prijatelja. Moram naglasiti, vrlo je važno, porodice i prijatelja, jer bez porodice i bez prijatelja ne možete ni naći izlečenje.

Šta je svrha našeg udruženja? Svrha našeg udruženja je da su u njemu, pre svega, profesori i doktori koji se bave akutnim leukemijama, psiholozi koji će pomoći svim onim ljudima, pre svega mladim ljudima, koji se nalaze u situaciji da čekaju donora i da čekaju svoju transplantaciju.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Bojaniću.
Dame i gospodo narodni poslanici, sada određujem pauzu od nekoliko minuta. Molim vas za malo strpljenja i da svi ostanemo u sali. Započećemo 18. Posebnu sednicu Narodne skupštine, gde će nam se po planu obratiti NJegova ekselencija, gospodin Demetris Iluris, predstavnik predstavničkog doma Republike Kipar.
Hvala vam na razumevanju i na strpljenju.
(Posle pauze)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.

Pre nego što dam reč dr Dragani Barišić, želim da vas obavestim da saglasno čl. 27. i čl. 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština će danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.

Sad reč ima dr Dragana Barišić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, evo, i danas u prepodnevnim satima imali smo priliku da čujemo mrzitelje svakog napretka Srbije, da u ovoj sali iznose neistine i još jednom pokušavaju građane Srbije da dovedu u zabludu. Pre svega, govorili su i o zaposlenjima, i o Zakonu o transplantaciji i o svemu onome što je urađeno, ali svakako da ospore sve ono dobro što je urađeno prethodnih nekoliko godina.

Ovom prilikom želim da istaknem da je ovo zaista dobar zakon. Ponoviću to još jednom, zakon koji će spasiti mnoge živote, pre svega živote mladih koji čekaju na taj poziv za spas i ne mogu da shvatim one kolege, kojih sada ovde nema produžili su pauzu, jer oni uvek imaju preča posla, a time pokazuju i to da im je samo lični interes u pitanju, a ne briga o građanima.

Tako da želim da ih podsetim, a verovatno će čuti to – šta je sve ovo Ministarstvo uradilo i šta je sve Vlada Republike Srbije uradila u prethodnom periodu? Pa, u prethodnom periodu su zaposleni preko 2.000 radnika, samo prošle godine, što znači preko 2.000 zdravstvenih radnika u preko dvadesetjednoj zdravstvenoj ustanovi širom Srbije, što znači novi kadar, nova zaposlenja i mi želimo da držimo mlade ljude u ovoj zemlji, a ne onako kao što su oni radili.

Ja sam prva bila na listi 2002. godine, čekala za posao, zato što nisam bila podobna direktorki žutog preduzeća. U Kruševcu jedini lekar koji je bio na listi dve godine na Zavodu za zapošljavanje samo zato što nisam odgovarala po političkoj liniji i zato sam ovde i zato se borim i dalje protiv njih i neću dozvoliti da se oni vrate, a to im neće dozvoliti ni građani Srbije, jer oni ne zaboravljaju svu onu pustoš koju su ostavili, ne samo u zdravstvenom sistemu, nego i u privredi, ekonomiji, u svim mogućim granama. Zato idemo napred, dobre zakone izglasaćemo, a građanima ćemo ih predstaviti i objasniti zašto su oni dobri i u interesu svih nas. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Barišić.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
Da li neko želi reč?
Nenad Mitrović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nenad A. Mitrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona u kome predlažem da se dodaje stav 3. – oblast ljudskih ćelija i tkiva do sada je bila uređena Zakonom o transplantaciji ćelije i tkiva Službeni glasnik Republike Srbije broj 72/09 kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona. Ovaj zakon je delimično usaglašen sa evropskom regulativom u ovoj oblasti koja je važila u vreme njegovog donošenja.

Naime, važeći zakon uređujući oblast transplantacije ljudskih ćelija i tkiva nije prepoznao značaja definisanja i uređenje poslova u oblasti ljudskih ćelija i tkiva za primenu kod ljudi, kao i uslove pod kojima se ti poslovi mogu obavljati, zato se pristupilo donošenju novog Predloga zakona o ljudskim ćelijama i tkivima.

Gospodine ministre, ako mi dozvolite hoću u dve rečenice da se ponovo osvrnem na Dom zdravlja Bujanovac nad kojim osnivačka prava vrši opština Bujanovac. Radi se o tome da svakog meseca iz doma zdravlja stiže zahtev opštinskom veću Opštine Bujanovac za odobrenje novčanih sredstava za isplatu desetak radnika koji se nalaze na privremenim i povremenim poslovima. Opština Bujanovac prenosi novčana sredstva namenjena za materijalne troškove iz kojih se isplaćuju plate pomenutim radnicima koji se nalaze na privremenim i povremenim poslovima iako nema realne potrebe za njihovim angažovanjem. Novcem koji je namenjen za materijalne troškove mogla je da se izvrši nabavka medicinske opreme koja nedostaje domu zdravlja i da se na taj način izbegne slanje pacijenata u druge zdravstvene centre. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Mitroviću.
Reč ima doktor Zlatibor Lončar. Izvolite, ministre.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Da se ne ponavljam, lokalna samouprava da bi se tu utvrdilo šta se tačno radi mora da izađe državni revizor, odnosno inspekcija državnog revizora da napravi zapisnik da bi mogli da reagujemo.