Deveto vanredno zasedanje , 23.07.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala dr Martinoviću.
Gorica Gajić, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala predsedavajući.

Hoću samo da ukažem na povredu Poslovnika, član 27. i član 106. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres, a vi ste dužni da pratite tok sednice.

Pre nekoliko dana kada sam ja govorila o predlozima zakona, o ćelijama i tkivima, presađivanju ljudskih organa upravo je reklamiran Poslovnika da se ne držim teme dnevnog reda, a pričala sam baš o onome što je bilo na dnevnom redu i to mi je baš spočitavao po povredi Poslovnika kolega Martinović. Zato sada da ne bude dvostrukih aršina i ja ukazujem na povredu Poslovnika jer je kolega Martinović bio potpuno van teme dnevnog reda kada je u pitanju amandman na član 3. Predloga zakona o ljudskim ćelijama i tkivima.

Hvala i ne tražim da se izjašnjavamo o povredi Poslovnika.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Gajić.
Po Poslovniku dr Aleksandar Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 107. gospodine Marinkoviću.

Zašto sam ja sve ovo čitao? Kada pročitate sve ove cifre, 32 miliona dinara, tri miliona dinara, 218 hiljada dinara, 255 hiljada dinara, 621 hiljada dinara, 191 hiljada dinara, 390 hiljada dinara, 197 hiljada dinara, 197 hiljada dinara, gospodin Šabić na devet službenih putovanja u inostranstvo je potrošio 1.350.561.000 dinara, „Medija centru“ je za devet konferencija za štampu, na kojima inače brutalno napada ministre, narodne poslanike, iznosi neistine, kleveće sopstvenu državu itd, za te konferencije za novinare potrošio je 207.430 dinara.

Zašto ja sve ovo govorim? Gospodo, zamislite da je ovaj novac upotrebljen u neke pametne svrhe, za lečenje ljudi, za kupovinu novih medicinskih aparata, za opremanje Kliničkog centra Srbije, za opremanje Kliničkog centra Vojvodine, za domove zdravlja, bilo bi mnogo više novca za bolesnu decu, za bolesne ljude. Mogli bismo lakše da izađemo na kraj sa nekim drugim problemima sa kojima se kao država susrećemo.

Čovek koga je ova Skupština izabrala da navodno štiti informacije od javnog značaja, odnosno da ih čini dostupnim građanima, napada sopstvenu državu iz dana u dan, vodi jednu besomučnu „tviter“ kampanju protiv skoro svakog ministra u Vladi Srbije, protiv predsednika Republike, protiv predsednice Vlade, protiv narodnih poslanika.

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zato sam pročitao sve ove cifre, da narod zna šta taj gospodin radi iako se lažno predstavlja da je neki nezavisni samostalni državni organ.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Martinoviću.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?
Ne, hvala vam.
Na član 3. Amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Da li neko želi reč?
Milanka Jevtović Vukojičić ima reč. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, naravno da je za razvoj zdravstvenog sistema i za dalje unapređenje zdravstvenog sistema od ključne važnosti ekonomsko ozdravljenje Republike Srbije. Srbija je ekonomski ozdravila zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije, odgovornoj Vladi i svim onim merama koje je preuzeo sadašnji predsednik, a tadašnji premijer, gospodin Aleksandar Vučić.

Naravno da je i te kako važno odgovorno i ozbiljno finansijsko poslovanje, jer to je jedan od načina punjenja budžeta, a iz budžeta se finansiraju i zdravstvene usluge i finansira obnavljanje domova i bolnica i finansira, na kraju krajeva, unapređenje zdravstvene zaštite.

Podnela sam amandman na član 3. a tiče se unapređenja zdravstvene zaštite. Posebno bih ovde apostrofirala tač. 22) i 24). Tačka 22. odnosi se na sledivost podataka i to je jako važno upravo sa aspekta lociranja ćelija i tkiva u svakom momentu, odnosno od momenta uzimanja, odnosno od momenta davaoca do momenta primaoca. Takođe bih potencirala i tačku 24) koja se odnosi na promociju dobrovoljnog davalaštva. Ovo smatram veoma važnim. Naravno, Ministarstvo zdravlja, kao odgovorno ministarstvo, u kontinuitetu će raditi na promociji doborovoljnog davalaštva, upravo radi podizanja altruizma radi davanja potpunih i tačnih podataka i radi informisanja javnosti o značaju presađivanja organa.

Želela bih, takođe, da istaknem da je Srbija jedina zemlja u svetu čijim je građanima, odnosno pacijentima, omogućena intervencija na gama i sajber nožu o trošku Republičkog fonda zdravstvene zaštite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. Amandman je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.
Da li neko želi reč?
Izvolite koleginice.
...
Srpska narodna partija

Snežana Petrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, na član 3. Predloga zakona podnela sam amandman kojim se dodaje stav 3. koji glasi – da se humanističkim karakterom ovog zakona podstiče sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razvoj zdravstvenih uslova.

Pomoć bilo koje vrste jednog čoveka drugom, posebno ako se ista odnosi na pružanje zdravstvenih usluga, pomoć pri lečenju, a naročito donaciju organa, prožeta je humanističkim karakterom najvišeg nivoa. Poboljšanje i unapređenje zdravstvenih uslova u cilju adekvatnog lečenja i nege bolesnih, stalni je zadatak svakog zdravstvenog radnika i zdravstvene ustanove, a koji se sprovode uz pomoć instrukcije Vlade Republike Srbije i nadležnog ministarstva.

U zdravstvenom centru Užice, gradu iz kog dolazim, 3.420 radnika, od čega 2.700 medicinskog osoblja, obezbeđuje stalnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu Zlatiborskog okruga koji se prostire na površini od 6.132 km i po poslednjem popisu ima oko 315.000 stanovnika. Istakla bih da se angažovanjem uglednih ljudi i kompanija iz regiona, kao i humanitarnih udruženja organizuju i humanitarne akcije za pomoć pojedincima u lečenju, ali i u prikupljanju određenih sredstava za kupovinu medicinske opreme. Jednom takvom humanitarnom akcijom pre nekoliko godina prikupljena su novčana sredstva i za zdravstveni centar Užice kupljen je operacioni sto, hirurške lampe, električni ultrazvučni noževi i aparat za anesteziju.

Ako govorimo o humanitarnom karakteru primene predloženog zakona, smatram da je navedeno jedan od načina čime će se svakako uticati na poboljšanje zdravstvenih usluga, a samim tim i na kvalitet života stanovništva.

U danu za glasanje, poslanici Srpske narodne partije podržaće ovaj i ostale predložene zakone. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.