Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 16.10.2018.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

16.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 17:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – niko, uzdržan –niko.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Konstantinoviću, izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Poštovani potpredsedniče parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, stvarno mi nije jasno, a nije jasno ni građanima Srbije, zašto Srpska napredna stranka neće da se bori protiv korupcije, kad ste onoliko o tome pričali.

Nažalost, sve je ostalo na rečima i nema nijednog poteza koji ste napravili da stvarno sprečite korupciju u Srbiji. Građani znaju gde se korupcija nalazi. Korupcija se nalazi, za početak, u vladajućoj političkoj stranci i koaliciji i zato smo i predložili da se izmeni Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i da se uvedu planovi integriteta u političke stranke. Šta to znači, da bi građani razumeli? To znači da svaka politička stranka mora da predvidi koja su to mesta gde se korupcija u političkoj stranci nalazi, da shvati SNS da ne može zakon da se izigrava tako što će jedan čovek da podeli više od onoga što može sam da donira drugima, pa da vi izigrate zakon. Imate desetine hiljada ljudi koji vam uplaćuju donacije, i to ljudi koji žive od socijalne pomoći ili koji su nezaposleni, zato što im neko da keš da oni to uplate u svoje ime, keš koji oni nemaju.

Dakle, vi direktno radite u političkoj stranci na tome da korumpirate naše društvo. Zato ne smete da donesete jedan ovakav zakon. Zato nećete ni da razgovarate o donošenju jednog ovakvog zakona.

Da li ste vi imali raspravu na vašim stranačkim organima o tome na koji način finansirate desetine miliona evra u kampanji za vašu političku stranku? Odakle toliki keš? Zašto se stidite da ljudi daju u skladu sa zakonom i budu objavljena njihova imena kada vas doniraju? Zašto izigravate zakon?

Ako bi uveli planove integriteta, naučili bi se funkcioneri u političkim strankama da ne sme da se krade pre nego što dođu na državne funkcije. Politička stranka jeste mesto gde treba politički funkcioneri da se nauče etičnosti.

Gospodo, zavladali su lopovi u ovoj državi. Na svakom mestu u državi su lopovi. Ti lopovi dolaze iz vaše političke stranke. Zato ne smete da glasate za ovaj zakon. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – dvoje, uzdržan – niko.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč? (Da)
Izvolite.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Pošto ja imam 30 zakonskih predloga, ja vas nisam čuo koji ste sada pročitali?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Pravosuđe je potpuno urušeno u Srbiji. Znači, mi više nemamo tri nezavisne grane vlasti, nemamo, kao što je normalno u demokratskim zemljama, izvršnu vlast, posebno sudsku vlast, posebno zakonodavnu vlast, nego je praktično sve spojeno u jednu, i to partijsku vlast. Ovo nije demokratija.
Pored toga, uz potpunu kontrolu medija, za koje se u mnogim društvima kaže da predstavlja četvrtu granu vlasti, jer, kako drugačije građani da razluče među različitim političkim opcijama za koga da glasaju a za koga da ne glasaju, ako ne dobiju pravovremene i dobre informacije o tome, ako nema političkog dijaloga, tako da građani mogu da procene koja politička opcija u stvari nudi program i ima ljude i kapacitet da ostvari to što predlaže.
Ovo što imamo u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, ceo Balkan je u pitanju, je praktično urušavanje demokratije. Ono što posebno zabrinjava je da ovo i ovakvo urušavanje demokratije ima potpunu podršku naših prijatelja iz EU, koji nas stalno podsećaju kako Srbija ide u dobrom pravcu. Bilo bi dobro, dok govore tu rečenicu, da malo i pogledaju šta se dešava u pravosuđu, da vide način na koji se biraju sudije, da vide kako čitav sistem funkcioniše i kako, u stvari, stranke na vlasti, preko zakona koji je donesen, u stvari biraju podobne sudije. I nikakve mere u zakonu ne postoje kojima bi sprečili ovo i ovakvo ponašanje vlasti.
Ovo nije nešto što je izmislio SNS, ovo je nešto što postoji u Srbiji dugi niz godina, ali sa svakom novom godinom postaje sve lošije i lošije.
Jako je važno da ta sudska grana vlasti bude nezavisna. Sud je jedino mesto koje može da zaštiti građane od bahatosti izvršne vlasti. Jedna od osnovnih funkcija sudova jeste to, ne samo da rešava sporove među građanima, među pravnim licima, nego i da štiti građane od bahatosti izvršne vlasti. Izvršna vlast, koja ima sve resurse u svojim rukama i koja praktično može da donese rešenje da vam oduzima prava, kao što smo videli u toliko primera do sada i da protiv toga nemate ništa. Jedina zaštita su sudovi. Kada od sudova napravite partijske sudove, pod uticajem vlasti, onda ste praktično ukinuli državu i pretvorili je u partijski plen. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Radoslav Milojičić želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je podneo Narodnoj skupštini 26. oktobra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Radoslav Milojičić želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima, koji je podneo Narodnoj skupštini 24. februara 2017. godine.
Da li narodni poslanik Radoslav Milojičić želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četvoro, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. oktobra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Radoslav Milojičić želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, koji je podneo Narodnoj skupštini 30. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Radoslav Milojičić želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koji je podneo Narodnoj skupštini 25. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Radoslav Milojičić želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa neovlašćenim prisluškivanjem od strane Vojnobezbednosne agencije (VBA), koja je bez odluke suda špijunirala političke stranke, lidere sindikatA i pojedine sudije, koji je podneo Narodnoj skupštini 06. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Radoslav Milojičić želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa uvođenjem stečaja Fabrici šinskih vozila „Goša“ iz Smederevske Palanke, koji je podneo Narodnoj skupštini 08. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Radoslav Milojičić želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Ješić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podneo Narodnoj skupštini 06. decembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Goran Ješić želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Ješić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podneo Narodnoj skupštini 14. oktobra 2016. godine.
Da li neko želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Nataša Vučković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Nataša Vučković želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Nataša Vučković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Nataša Vučković želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o radu, koji je podneo Narodnoj skupštini 09. decembra 2016. godine.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
To je jedan od predloga zakona gde se proverava ljudskost i civilizovanost ljudi, poslanika. Naime, u ovom predlogu predlažem da se izmeni Zakon o radu i da se spreči otpuštanje sa posla roditelja, pre svega majki dece koja se leče od težih bolesti duže vreme.

Po današnjem Zakonu o radu to je moguće i to je ispod bilo kakvog civilizacijskog minimuma. Ovo vam govori čovek koji se inače zalaže za liberalnu ekonomiju, slobodno tržište, liberalni kapitalizam, za sve ono što vi neuki mislite da nije dobro, ali u tom liberalnom kapitalizmu je nemoguće to da majka izgubi posao zato što je uz svoje dete koje se leči. To nije bilo moguće ni u vreme socijalizma, ni u vreme komunizma, te me čudi kako je onda ostalo toliko bolesnih ljudi, poraslo od te bolesne dece.

Naravno, svako ima pravo na svoje greške, na svoje zablude, na svoje neznanje i ima pravo da to popravi. Zato ja apelujem na vas, a pre svega na koleginice poslanice da razmisle pet sekundi o tome šta bi uradile vlasniku firme ili direktoru firme koji ih otpusti zato što su bile uz svoje dete kad je to dete bolovalo od neke bolesti.

Ja vas pozivam da se izjasnite o ovom mom predlogu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marinika Tepić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika, koji je podnela Narodnoj skupštini 24. novembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Marinika Tepić želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marinika Tepić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. oktobra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Marinika Tepić želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, koji je podneo Narodnoj skupštini 01. novembra 2016. godine.
Da li neko želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podneo Narodnoj skupštini 12. januara 2017. godine.
Da li neko želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marinika Tepiić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je podnela Narodnoj skupštini 20. oktobra 2016. godine.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marinika Tepiić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja, koji je podnela Narodnoj skupštini 25. oktobra 2016. godine.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije Narodne skupštine o priznanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenom u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1922. godine, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. avgusta 2016. godine.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. avgusta 2016. godine.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. avgusta 2016. godine.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. avgusta 2016. godine.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su doveli do nezakonitog oduzimanja dozvole za rad Akcionarskog društva za osiguranje „Takovo osiguranje“ Kragujevac, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. jula 2017. godine.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Dušan Pavlović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je podneo Narodnoj skupštini 22. juna 2017. godine.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Dušan Pavlović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o privrednim komorama, koji je podneo Narodnoj skupštini 9. novembra 2017. godine.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Sonja Pavlović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Narodnoj skupštini 24. aprila 2017. godine.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Sonja Pavlović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, koji je podnela Narodnoj skupštini 10. maja 2017. godine.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Maja Videnović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima, koji je podnela Narodnoj skupštini 19. septembra 2017. godine.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Gospodine potpredsedniče, godinama već pokušavam da govorim o izmenama Zakona o elektronskim medijima i nekoliko puta sam prethodnih godina bila uverena da građani ne znaju da zapravo Regulatorno telo za elektronske medije zapravo postoji, međutim u liku i u delu i peru jedne od članica elektronskih medija, koja je izabrala da je baš predizborna tišina dobar povod i dobar trenutak da se oglasi da stane ogoljeno na stranu jedne stranke i jednog čoveka. Građanima se taj iluzija koju su imali da regulatorno zapravo ne postoji, postoji.

Ja ću sve nas zajedno, kolege, da podsetim da u Zakonu elektronskim medijima piše da je REM samostalna nezavisna regulatorna organizacija koja vrši javna ovlašćenja i s obzirom na činjenicu da već godinama svojim glasom ne želite da o tome razgovaramo ovde, ja vas molim da vi predložite izmene Zakona o REM i da ne stoji više ovo kako stoji, nego da stoji da je REM informativna služba Aleksandra Vučića.

Znate, kada nemate institucije, onda jednoj stranci i jednom čoveku padne na pamet da preuzima vlast, što je suprotno Ustavu jer jedna stranka, posebno jedan čovek ne može da sprovodi vlast. Kada nemate institucije i kada REM ćuti na huškanje, na kriminalizaciju, na zloupotrebu nacionalne frekvencije koje predstavlja javno dobro, iako smo u digitalizaciji, postoji jasni konkursi, jasni uslovi pod kojima svako bez obzira da li je u pitanju država ili u pitanju privatni vlasnik, mora da poštuje strogo propisane zakonske uslove. Ne postoji regulatorno telo koje bi trebalo da kontinuirano prati da li televizija sa nacionalnom frekvencijom poštuje te uslove ili ne ili televizija sa nacionalnom frekvencijom, posebno one koje su u privatnom vlasništvu postaju oružje u rukama jednog čoveka sa ubojitim otvorenim pismima, što je produžena ruka u borbi jednog čoveka i jedne stranke sa ne političkim protivnicima, nego svakim danas u Srbiji koji se usudi da misli, a ne daj bože da govori nešto što se ne dopada jednoj stranci, jednom čoveku.

Kada jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom mesečno organizuje, snimi, plasira, montira spotove koji predstavljaju poziv na ubistvo jednog od lidera opozicije Olivera Ivanovića, kada REM ne reaguje, posledica toga je da na žalost taj čovek više nije sa nama. REM ne reaguje, ali zato Aleksandar Vučić preuzima ovlašćenja REM, pa mu padne na pamet da ima pravo da tumači da li je RTS ili Javni servis, trebalo da bude u prvom prilogu, a ne u drugom, pa da SNS i Aleksandru Vučiću pada na pamet da on preti Javnom servisu da će poslati stranačku vojsku u RTS da oni kontrolišu reglera, odnosno da li je njihov predstavnik bio ja odgovarajući način zastupljen.

Kada nemate institucije, imate vlast jednog čoveka i jedne stranke i to je potpuno jasno, ono o čemu govorimo, posebno poslanici DS već godinama.

Kada nema slobode medija, kada je ugrožena sloboda izražavanja i to nije tema zato što u poslednjim izveštajima Evropske komisije je to tema. To je tema zato što se krši pravo građana da budu blagovremeno … (Isključen mikrofon.)