Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 18.10.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

3. dan rada

18.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:45

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Gospodine Šaroviću, to što ćete mene da vređate i da govorite sve te stvari koje govorite, to neće da povrati, odnosno neće da dovede do toga da imate veće poverenje građana, da pređete cenzus, džaba. Znači, možete koliko hoćete, ali to ide malo teže.
Neću da govorim o tome da li imate svoje vaspitanje ili ne. Dakle, to što ste meni rekli, možete da kažete članovima svoje porodice, ali, molim vas, ne meni. Mislim da nije u redu. Mi se nalazimo u Parlamentu Srbije. Ovo je zaista jedno posebno zdanje i posebno poštovanje prema ovoj instituciji.
Druga stvar, ja sam juče sa vašim predsednikom stranke više od sat vremena raspravljala upravo o događaju, pre svega, o sporazumu vezano za izgradnju važnog autoputa. Žao mi je što niste bili prisutni, što niste to slušali, tako da ne bih da vam ponavljam, jer nisam sigurna da biste to razumeli uopšte.
Dalje, takođe, mislim da, i biću vrlo kratka, dakle, ne bih volela da nas vi ikada branite i ne bih volela nikada, odnosno ikada, da nam radikali brane Kosovo. Verujem da će predsednik naše zemlje imati pravi program i da ćemo mi svakako pričati o budućnosti, a ne o prošlosti.
Što se tiče časti, ako samo mogu da kažem, što se tiče časti, zaista je ispod časti razgovarati o časti sa vama radikalima.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Aleksandar Martinović. Izvolite.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Javio sam se …
(Narodni poslanici Srpske radikalne stranke dobacuju.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Molim vas, kolega Martinoviću, u skladu sa članom 112. određujem pauzu od tri minuta. Nemoguće je nastaviti sednicu.
(Narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović dobacuje.)
Ne mogu da nastavim u ovim uslovima sednicu, moram da odredim pauzu. Ovo nema smisla.
(Nataša Sp. Jovanović: Lopove, izdajniče…)
Pozivam sve narodne poslanike i poslanice da se umire i da ne vređaju jedni druge. Pauza.
(Posle pauze.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Nastavljamo sa radom.
Koleginice Jovanović, moram da vam izreknem opomenu za ove uvrede.
Reč ima dr Aleksandar Martinović. Po Poslovniku, Nemanja Šarović sledeći, pa Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovo govorim zbog građana Srbije, ne zbog Nemanje Šarovića. Zna Nemanja Šarović istinu vezano za izjavu američkog ambasadora. Tu izjavu su osudili i predsednik Republike i ministar odbrane, na kraju krajeva, i predsednica Vlade i gospođa Zorana Mihajlović kao resorna ministarka.

Ja samo želim da podsetim građane Srbije da je ova Vlada, koju Nemanja Šarović optužuje da je izdajnička, da smo hulje, da smo bitange itd, da je ova Vlada u nemogućim uslovima, u veoma teškim uslovima, ekonomskim i spoljnopolitičkim, za poslednje tri godine na KiM izgradila dve škole, jedno obdanište, jedan fakultet, jednu studentsku polikliniku, jednu bolnicu, jedan dom zdravlja, da smo renovirali 16 škola, sedam obdaništa, jedan fakultet, 20 ambulanti, jednu bolnicu, da smo u potpunosti opremili sa svim potrebnim materijalnim i informatičkim sredstvima 75 škola, 17 obdaništa, dva fakulteta.

Ali, ono što je mnogo važnije od ovih brojki, ja koliko sam razumeo, Nemanja Šarović će da sačuva KiM u sastavu Srbije, ne Aleksandar Vučić. Znači, Nemanja Šarović je taj koji brani KiM, a Aleksandar Vučić ga izdaje, Aleksandar Vučić koji ima hrabrosti da ode među srpski narod na KiM, da mu kaže i teške i bolne stvari i, na kraju krajeva, tom istom srpskom narodu koji je tom istom Aleksandru Vučiću ukazao ogromno poverenje na svim izborima koji su na KiM održavani od 2012. godine. To građani Srbije treba da znaju. I, ne brani se KiM, molim vas, samo da završim, dakle, ne brani se KiM ni iz Starog Grada, ni iz Vračara, nego tako što se ode na KiM, tako što se pomogne tim ljudima koji žive na KiM, tako što se sa tim ljudima razgovara.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović, povreda Poslovnika.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Marinkoviću, javljam se u skladu sa čl. 27. i 107.

Prvo, što se tiče Aleksandra Martinovića, on nije trebao da replicira meni, nego ministru Mihajlović i potpredsedniku Vlade. Ona je ta koja je rekla – ne daj Bože da radikali brane KiM. Ja vas podsećam da je veliki broj i većina, praktično, ovih ljudi koji sada sede u SNS, pogotovo oni koji su na istaknutim pozicijama, bila u SRS. Aleksandar Vučić je bio ratni ministar propagande u Vladi Republike Srbije, upravo u vreme bombardovanja. Prema tome, vodite o tome računa. Znate, vi ste tu u nekom unutrašnjem konfliktu kada to pričate.

Druga stvar, gospodine Marinkoviću, ono što je mnogo ozbiljnije, a to je način na koji ste dozvolili da se Zorana Mihajlović obraća Narodnoj Skupštini i pojedinačno poslanicima, da pominje porodice, da ona govori, da li je neko nešto razumeo i da li je neko bio tu. To je skandal. Ako ovde nešto ne razume ili ništa, to je Zorana Mihajlović. Da razume, znala bi kakva su pravila lepog ponašanja u Narodnoj skupštini, na koji način se sa poštovanjem obraća narodnim poslanicima i bila bi manja od makovog zrna, kada dođe ovde, a ne kada je postroji ambasador Skot.

Dakle, ne može ministar na kritike, principijelne kritike, argumentovane kritike, na činjenice koje iznese poslanik, da priča o tome koliki je čiji rejting. To se meri na izborima, na izborima, ona tu nije, niti je neko ko je ikada izašao sa svojim imenom i prezimenom na izbore, pa da vidimo koliki je njen rejting kod građana Republike Srbije.

Prema tome, ne dozvolite, ukoliko ne želite ozbiljniji incident, da ministar, bilo koji, vređa narodne poslanike, da im pominje porodicu i da ih omalovažava. To je nedopustivo.

(Predsedavajući: Hvala.)

Vi imate na raspolaganju mere. Izrekli ste meru Nataši Jovanović, koja ničim nije nikoga uvredila, a bili ste dužni da ministru i potpredsedniku Vlade Zorani Mihajlović izreknete meru, i to najtežu meru, udaljenja sa sednice.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Očigledno, kolega Šaroviću, niste čuli šta se dešavalo u periodu kada je određena pauza.
(Nemanja Šarović: Čuo sam Zoranu Mihajlović kako je vređala.)
U svakom slučaju, da li želite da se Narodna skupština izjasni o povredi Poslovnika?
(Nemanja Šarović: Niste dali objašnjenje, pobogu, morate dati objašnjenje. Šta znači? Činjenice sam izneo. Kaznite Zoranu Mihajlović zbog vređanja Poslanika.)
Samo mi recite, da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?
(Nemanja Šarović: Dužni ste po Poslovniku da date obrazloženje, da kažete nije uvreda, ili jeste uvreda.)
Nije uvreda, naravno. Naravno, smatram da nisam povredio Poslovnik.
(Nemanja Šarović: Nije uvreda kada kažu… Hoćete li mi da se tako ophodimo prema ministrima? Želim da se izjasnim.)
Ne želim dalje sa vama dalje da polemišem.
Reč ima dr Aleksandar Martinović, povreda Poslovnika. Izvolite.
(Vjerica Radeta: Pre Martinovića sam se javila. Rekao si malopre Nemanja Šarović, pa Vjerica Radeta.)