Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 18.10.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

3. dan rada

18.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:45

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarka, poštovani građani, ono što sa čime sam želeo da zaključim raspravu u načelu kada je u pitanju Zakon o planiranju i izgradnji jeste još jednom taj odnos prema struci.

Ne slažemo se sa tim da Inženjerska komora bude potpuno oteta, bude sklonjena u stranu, da 28.400 inženjera budu zapravo kažnjeni zbog propusta ministarstva koje vi vodite u slučaju najvećih i najvitalnijih projekata u Republici Srbiji, poput Koridora 10 i onog čuvenog rušenja potpornog zida u Grdeličkoj klisuri.

Ono što je važno za građane jeste da je ovo još jedna poruka da oni koji su sa najvećim znanjem, oni koji su sve izgradili u ovoj zemlji i oni koji su izgradili sve u bivšoj Jugoslaviji, se na neki način kažnjavaju, zato što SNS i ova Vlada žele apsolutno da kontrolišu svaki segment ovog društva.

Strukovna udruženja koja su do sada bila nezavisna, poput Inženjerske komore Srbije, biće potpuno ovisna o političku volju onih koji vode Vladu Republike Srbije, a to je SNS. Sam naziv - Komisija za oduzimanje licence, već govori o jednoj vrsti ucene, političke ucene onim inženjerima koji do sada imaju tu licencu. Kako će se voditi izbori u Inženjerskoj komori Srbije koju SNS nije mogla da pobedi, evo, već koliko godina za redom? Da li će sada svako od inženjera morati da glasa onako kako kaže partijska centrala, a u tom slučaju će mu se ostaviti licenca, ili će se oduzimati onim neposlušnima koji ne misle kao SNS ili kao, u ovom slučaju, vi koji vodite to ministarstvo?

Ono što je veoma još važno, jeste da se ovim zakonom omogućava divlja gradnja. I, ne samo divlja gradnja koja buja od 2012. godine do danas, nego divlja gradnja u tom smislu što će se mnogi objekti u Beogradu koji već postoje, koji budu renovirani ili rekonstruisani, moći će da se potpuno izmene. Ovaj zakon omogućava SNS u Beogradu da menja izgled Beograda. Srpskoj naprednoj stranci u opštinama i gradovima širom Srbije da menjaju izgled opština i gradova. To je ono što je loše, zato što, poput „Beograda na vodi“, cela Srbija će sada postati jedan veliki „Beograd na vodi“.

Smatramo da je veoma loše kada se na ovaj način zaobilaze zakoni i Ustav Republike Srbije, Zakon o eksproprijaciji. Sada vi možete sami da kažete, po vašoj volji, šta je javni interes i da nečiju parcelu, nečiju kuću, nečiju imovinu potpuno oduzmete i na taj način kažete - ne, ovde mora sad da prođe taj i taj objekat javne namene.

Dakle, veoma loš zakon, zakon koji unosi pravnu nesigurnost i zakon koji ionako loše stanje u Republici Srbiji, i kada je život građana u pitanju, apsolutno nastavlja da postoji.

Ono što je, za kraj, važno jeste da ćemo glasati protiv ovog zakona, pokušaćemo amandmanima da sprečimo ovu prvobitnu nameru ministarstva i vas lično, i završavam, poslednja rečenica, potrudićemo se da zaštitimo svakog građanina Srbije koji ima problem kada bahati investitori pokušavaju na svaki mogući način da ugroze njihov život. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Ono što je zapravo važno da građani Srbije znaju, a tiče se Koridora 10, jeste da direktor Koridora jeste rekao da se desilo to što se desilo, odnosno desio se jedan odron, ali je on isto tako kazao, to nisam čula u protekla dva dana, da se to očekivalo i da je upravo zbog toga već postojala projektno tehnička dokumentacija.

Takođe, podsetiću da je kazao da taj odron nije usporio ni na koji način dalju izgradnju Koridora, a ono što je najvažnije i što građani Srbije treba da znaju, jeste da će dobiti još jedan moderan, stabilan i bezbedan autoput.

Što se tiče Inženjerske komore, ministarka je već odgovarala na to, a ja bih rekla da su osnovi ovih javljanja, pre svega, to što Đilas verovatno besni što ne može da kontroliše sve u ovoj zemlji kako je ranije navikao. On je nama mogao da pokaže pretnje medijima, pretnje novinarima, pretnje oduzimanjem licenci. On je navikao da bude Bog i batina, a sad mu je to nekako izmaklo iz ruku i to su, verovatno, osnovi njihovih javljanja.

Ono što oni mogu da pokažu ovde jeste jedno neljudsko ponašanje, pozivanje na nasilje. Oni pokazuju silu i oni pokazuju da su apsolutno saglasni sa time da se nekome preti, da se poziva na vršenje krivičnih dela, da se poziva na silovanje, da se poziva na ubistva, da se poziva na vešanja najvećih državnika Srbije, na Terazijama.

Što se tiče opština i gradova. Opštine i gradovi više nisu dosovske palanke, opštine i gradovi u Srbiji su sada moderni, prate evropske standarde, evropski su gradovi i opštine, radi se na razvoju juga, niču svuda fabrike, nova radna mesta. Ja samo želim da se tako dalje i nastavi.

Završila bih ovo javljanje uz poruku da uz povremenu akciju „Okrečite Beograd“, a svi ćete znati na šta ja mislim. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po kom osnovu, kolega?
(Balša Božović: Onako.)
Onako, reda radi ili kako kolega Martinović kaže - kad neko spomene Đilasa i Jeremića svi imate pravo da tražite reč?
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Zahvaljujem.

Imam malo vremena, vi ste mi ga, naravno, ograničili, niste mi dali ni repliku, ni po Poslovniku, gospodine predsedavajući, a to inače radite, tako da vam ne zameram mnogo. Trošim vreme ovlašćenog predstavnika, preostalo vreme ovlašćenog predstavnika.

Što se tiče ovog zakona, ostalo je Srbija videla i građani su videli, i neću da trošim vreme na odgovore na te klevete i gluposti, ali ono što nisu gluposti, to su zakoni koji će stupiti na snagu i koji će nešto značiti građanima Srbije, ovo ostalo je rijaliti. Naravno, rijaliti u kome se vlast odnosi bahato i pokazuje svoje pravo lice prema malobrojnim narodnim poslanicima iz opozicije. Ali, to je njihova slika.

Što se tiče Zakona o ozakonjenju, ja sam rekao gospođi Mihajlović, ona se nije udostojila odgovora, da tu ima i dobrih stvari i da se neke stvari moraju pozdraviti. Ja ne spadam među one koji generalno pljuju po svemu što dođe iz vladajuće koalicije i kao što, uzgred budi rečeno, po meni i nekim mojim kolegama, pljuju, doslovno pljuju, kolege sa druge strane.

Znači, ima dobrih rešenja, ali šta je sporno? Sporno je po mom mišljenju i po našem mišljenju ovo delegiranje Inženjerske komore, bez obzira na sve probleme kojih tu ima, mi zapravo struku derogiramo i to je generalan stav i, rekao bih, pristup ove vlasti.

Još spornije, što se građana tiče, saobraćaj u Beogradu će biti još teži i još će se otežanije ljudi kretati kroz grad ukoliko se „CarGo“ onemogući da radi. Vi ste rekli da to ne znači da će usvajanje ovog zakona značiti, ali vlasnik te aplikacije tvrdi da će tako biti. Znači, loš nam je saobraćaj, teško je. Nije tu niko kriv, nije samo jedna vlast za to kriva, ali će biti loše ako mi još ovo malo vozila i ljudi koji se bave time, još dodatno ih sprečimo da se time bave.

Poslednja stvar koju sam rekao, da li će nakon seta ovih vaših zakona, ni na to niste odgovorili, jasno mi je zašto, da li će nakon seta ovih zakona biti lakše ili teže srušiti objekte poput ovog objekta na Pančićevom vrhu. Dakle, da li ćete olakšati sa ovim rušenjem nelegalne gradnje ili neće biti olakšano?

Poslednja stvar. Činjenica je da je ova vlast šest godina na vlasti, činjenica je da nije završen ni ovaj glavni, ni ova žila kucavica, Koridor 10, koji su mnoge vlasti obećavale, nije završena, uvek se odlaže, šest godina, gospođo Mihajlović. Otvaraju se neki drugi pravci, čuli smo za Moravski koridor takođe.

Dakle, ja ne kažem da se ništa ne radi, ali mislim da je ulaganje u ovakvoj situaciji sredstava i energije na ovaj autoput za Tiranu i Drač, bez obzira na to što će nekim krajevima to koristiti da je loša poruka i da zaista deluje kao da je to nešto što neko drugi od Srbije traži, a ne da je to vitalni interes građana Srbije pored svih ovih drugih pravaca koji vam trebaju. Kao što rekoh, šest godina Moravski koridor, šest godina nije završen ni ovaj glavni žila kucavica prema Makedoniji. Pominje se gradnja autoputa prema… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Vukadinoviću, proteklo je vreme.
Pravo na repliku narodni poslanik Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dakle, kada se ovde pomenu izrazi poput gluposti, pljuvanja, zaštita digniteta Narodne skupštine, a pomene se i struka, samo ne znam šta je ovde konkretno struka kada je reč o prethodnom govorniku, da li je po struci Vlah ili po kom osnovu.

Apsolutno je neprihvatljivo da se nama ovde obraća i tobož uzima u zaštitu Narodnu skupštinu i njeno dostojanstvo. Čovek koji, ne samo, da je trgovao tim nacionalnim osećanjima, što naravno niko ne može da prihvati kao ispravno ponašanje, i kao dokaz bilo kakve ljudske vrline, i ne samo da, i to je tačno, pominjalo se i danas, da je u vremenu kada je kroz vrata izbačen iz svoje prethodne poslaničke grupe od strane sadašnjeg predsednika DSS, javno imenovan kao čovek koji je pilićarski ucenjivao, tražio 300 hiljada dinara mesečno.

Dakle, da taj čovek, i takav čovek nama govori o vrlinama, nego u danu kada najbrutalnije, najgroznije moguće poziva njihov prijatelj, kolega i njihov uzor da se na Terazijama javno obesi Ana Brnabić, da se na Terazijama javno obesi Aleksandar Vučić, ovaj čovek koji je sebi dao za pravo da opet ovde nešto morališe i pridikuje, reaguje znate kako, e, sada ću da vam kažem kako. Taj veliki borac i hrabar tip, hrabar isključivo na društvenim mrežama, na tim društvenim mrežama prokomentarisao taj slučaj skandaloznim rečima, kaže – na Terazijama je okupator vešao rodoljube, tako da, po tom osnovu, lokacija ne dolazi u obzir.

NJemu je prihvatljivo da se obesi, njemu je prihvatljivo da se likvidira i Ana Brnabić i Aleksandar Vučić, samo smatra da nisu rodoljubi, pa lokacija nije u redu. Znači, može da se ubija, može da se divlja, ali ne može na Terazijama. To su poruke čoveka koji će opet da dođe u ovu salu i opet da priča šta je prihvatljivo a šta nije prihvatljivo. Od takvih nama ne treba ni reč više, ne osude, ne elementarne ljudskosti, nego nikakva nikad više.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Povreda Poslovnika Đorđe Vukadinović.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Kao što rekoh, ja više volim da polemišemo, ali član 104, pravo na repliku.

Ne, ne, povređeno je pravo na repliku. Dakle, ja mislim da kolega Orlić, evo sad vam ja dajem priliku da mi odgovorite, kolega Orlić treba pošten da bude i citira ceo tvit, ja sam rekao – ne….(Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega vi odgovarate kolegi Orliću, a pritom reklamirate povredu Poslovnika, član 104, vi niste ni zatražili repliku, član 104. se odnosi na repliku. Znači nisam ni mogao da prekršim Poslovnik. Vi ste tražili povredu Poslovnika, a onda ste to koristili kao pravo na repliku.
(Đorđe Vukadinović: To svi rade.)
A to svi rade. Pa, malo teže.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite.