Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 18.10.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

3. dan rada

18.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:45

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala doktore Martinoviću.
Smatram da je uloga predsedavajućih u Narodnoj skupštini Republike Srbije da upravo podstiču dijalog i kada se situacija i debata usija da utiču da ta tenzija padne. Zbog toga, mislim da je u interesu parlamenta, svih narodnih poslanika, svih nas ovde, u interesu naše države, da ne nastavljamo svađu, da nastavimo sa jednim normalnim radom, normalnom debatom, uvažavam argumente i SRS i naravno argumente većine. Tu sam da presuđujem onako kako kaže procedura i Poslovnik.
Slažem se sa vama, javno povlačim opomenu koju sam dao Nataši Jovanović, ne zbog Nataše Jovanović, ne zbog SRS, nego zbog mira u Narodnoj skupštini i nastavka našeg dijaloga.
Smatram da nisam povredio Poslovnik i sada u skladu sa članom 112. određujem pauzu od pet minuta. Hvala.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.
Izvolite kolega Miletiću.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Uvaženi predsedavajući, uvažena potpredsednice Vlade sa svojim saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, i dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji.

Inače, u Skupštini predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, a izabran sam sa liste SNS. Ja ću, kao i do sada, govoriti o konkretnim stvarima vezano za set ovih zakona. Što se tiče Predloga zakona o ozakonjenju, u tom delu, iz kraja iz koga ja dolazim, urađeno je većim delom, obišao sam svu imovinu, sve zgrade, svi objekti u Svrljigu, a to je urađeno i u okolnim opštinama i mislim da ćemo u okviru ovog zakona imati mogućnost sada, i ovo potenciram baš zbog toga što veliki broj objekata koji se nalaze na seoskim područjima, nema mogućnost da se uradi sve ono po zakonu, zato što je to imovina koja se vodi na pra-pra-pra bake i deke, a zbog toga ti ljudi imaju problema sa ozakonjenjem. Očekujemo da svi zajedno nađemo mogućnost da se obezbede adekvatna sredstva kojim bi se olakšalo tim ljudima da ozakone svoje objekte.

Nešto što je vrlo bitno u Zakonu o planiranju i izgradnji, za mene je isto velika stvar to što je po prvi put data mogućnost da se olakša našim poljoprivrednim proizvođačima, ljudima koji rade, koji grade na svojim imanjima, na poljoprivrednom zemljištu, grade svoje ekonomske objekte za staje, za sve ono što je njima potrebno, tu je sada data mogućnost da tim ljudima bude olakšano i oni će imati mogućnost da to lakše urade.

Ja bih sada govorio o zakonu vezano za istraživanja o nesrećama, vezano za železnički saobraćaj, vodini saobraćaj i vazdušni saobraćaj, s tim što bi stavio apostrof i akcenat na železnički saobraćaj. Ja sam u prethodnom zakonu, u kojem sam govorio o železnicama, govorio o pruzi koja ide od Niša, Svrljiga, preko Knjaževca, Zaječara, prema Negotinu i Prahovu jedan krak, a drugi krak ide prema Boru i Majdanpeku, gde u delu te pruge, na osnovu svih onih istraživanja koja su rađena prošle godine, imamo dosta nesreća, baš zbog toga što je ta pruga u veoma lošem stanju, što je ta pruga, što se kaže, vrlo nestabilna, gde je tu vožnja vozom bila planirana u jednom delu pruge od Knjaževca prema Zaječaru, 95 kilometara na sat tada, sada se tu ide 50 kilometara na sat, dok od Niša preko Svrljiga, prema Knjaževcu ta pruga je bila predviđena na 65 kilometara, a sada se tu ide 10, 20, 30 kilometara. Baš u tom delu pruge bilo je dosta tih nesreća, iskakanja vagona. Konkretno, 2017. godine novembra meseca, šest vagona su iskliznula u Negotinu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju kolega Miletiću.

...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Maja meseca 2018. godine, na delu pruge od Knjaževca prema Svrljigu, iskliznuo je vagon cisterna, isto maja meseca iskliznuo je vagon cisterna, septembra meseca, isto ove godine, iskliznula cisterna, isto u Matercu, tako da, to su sve situacije na kojima moramo raditi da tu prugu što pre rekonstruišemo. Ja se nadam da ćemo rekonstruisati tu prugu, popraviti tu prugu i siguran sam da ćete vi kao…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Miletiću.
Reč ima narodni poslanik Maja Videnović.
Nije tu.
Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, Srbija je zemlja u kojoj se radi i gradi vredno, svakog dana, ponekad i danonoćno. To da se u Srbiji radi i gradi, građani Srbije vide na svakom koraku, ne samo u Beogradu, koje je najveće gradilište trenutno u Srbiji, već i u svim drugim mestima.

Razvoj građevinske industrije, pre svega ima veliki značaj na ukupan ekonomski razvoj svake zemlje, pa samim tim razvoj građevinske industrije ima i te kako veliki značaj na ekonomski razvoj Republike Srbije.

Građevinska industrija i razvoj građevinske industrije jedan je od osnovnih uslova zapošljavanja radnika i zahvaljujući dolasku SNS i preuzimanju vršenja vlasti SNS, zahvaljujući razvoju građevinske industrije, broj nezaposlenosti se drastično smanjio sa 26%, koliki je bio 2012. godine, na ispod 12% u zadnjem kvartalu ove godine.

Takođe, moram da istaknem da razvoj građevinske industrije sa sobom povlači i razvoj mnogih drugih usluga, kao što su na primer trgovina, turizam itd. Razvoj putne infrastrukture, kako železničke, tako i drumske, i te kako ima veliki značaj za ekonomski razvoj naše zemlje, za privlačenje stranih investicija, ali i za bolji život svakog građanina Republike Srbije.

Takođe želim da istaknem da je na sistemski nov način i prvi put, uređuje se, predloženim Zakonom o građevinskim proizvodima, tržište građevinskih proizvoda i to je naravno za svaku pohvalu.

Sem drumskih koridora, Koridora 10, Koridora 11, sem velikog ulaganja u razvoj, odnosno u obnavljanje železničke infrastrukture, ja moram da istaknem, veliki napor ove Vlade i konkretno Ministarstva građevinarstva, na razvoju i na projektima koji se tiču vodne industrije. Pre svega iz razloga što su danas na dnevnom redu dva zakona koji se odnose na upis plovila i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi, kojim se sem usaglašavanja sa Evropskom konvencijom, pre svega o radu pomoraca koje je naša zemlja ratifikovala, i te kako u skladu sa evropskim standardima uređuje i način recikliranja i postupak recikliranja brodova.

Ono što želim da istaknem, a što se ministarstva i kompletne Vlade tiče, to je izgradnja terminala na Luci Smederevo, zato što je u Smederevu, zahvaljujući predsedniku, a tada premijeru Aleksandru Vučiću, predsedniku tada države, gospodinu Nikoliću, uspostavljeno strateško partnerstvo i Železara Smederevo, za razliku od onih koji su želeli da je unište, danas zapošljava pet i po hiljada radnika i naravno da i ovaj terminal za rasuti teret, koji će moći da primi pet miliona tona rasutog tereta, i te kako značajan za Luku Smederevo, za sam grad Smederevo, uostalom i za polovni put Dunava, jer je Dunav na čitavoj dužini naše teritorije, a to je 588 kilometara plovan.

Takođe, vezano za Smederevo, za razvoj privrede, za razvoj rečnog brodarstva i te kako značajna je i železnica, a to je u pitanju pet i po kilometara nove železnice, koja će voditi od Male Krsne-Smederevo do Luke Smederevo, odnosno do terminala za rasuti teret. To će biti jednokolosečna pruga koja bi trebalo da se završi do kraja ove godine i koja će naravno biti elektrificirana.

Takođe, u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, moram da pohvalim i projekte koji su vezani za vađenje potonulih brodova, ratnih brodova iz Drugog svetskog rata. U pitanju su 23 nemačka ratna broda, koja se nalaze u neposrednoj blizini Luke Prahovo.

Takođe moram da pohvalim sve aktivnosti ministarstva i Vlade, koji se odnose na obnavljanje, rekonstrukciju i modernizaciju lučkih kapetanija kojih u Srbiji ima 12. Pre svega Lučke kapetanije Smederevo i Lučke kapetanije u Kladovo, a do kraja godine biće rekonstruisana i obnovljena Lučka kapetanije u Prahovu.

Sve ovo što preuzima Vlada, sve ovo što se odnosi na građevinu, saobraćaj i infrastrukturu jeste u cilju napretka i razvoja Republike Srbije i SNS u danu za glasanje podržaće sve predložene zakone. Zahvaljujem.

Sve ovo što preuzima Vlada, sve ovo što se odnosi na građevinu, saobraćaj, infrastrukturu, jeste u cilju napretka i razvoja Republike Srbije i Srpska napredna stranka u danu za glasanje podržaće sve predložene zakone. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Ognjen Pantović. Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Ognjen Pantović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Na početku svog obraćanja želim posebno da naglasim da je u oblastima kojima se bavi ministarstvo gospođe Mihajlović možda bilo najviše investicija i ulaganja u prethodnim godinama. Mislim da je to zaista dobro opredeljenje ove a i prethodne Vlade, da se kroz velike infrastrukturne projekte dovelo do toga da se veoma pozitivno uticalo na razvoj naše zemlje.

Razvijena infrastruktura dovela je do toga da danas imamo mnoge investitore, otvaraju se nova radna mesta i čak i oni delovi naše zemlje koji su ranije bili zapostavljeni, krenuli su da se razvijaju.

I ova najava izgradnje Moravskog koridora govori u prilog tome. Ovaj koridor će doneti odlične rezultate, imajući u vidu da na tom prostoru živi oko 500 hiljada stanovnika, da imamo 21 hiljadu privrednih subjekata i poznata mesta verskog i banjskog turizma.

Takođe i mnoga merenja saobraćaja, koja sam i sam imao prilike da analiziram još 2009. godine, kada sam bio student, pokazala su da u trouglu između Beograda, Čačka i Kragujevca je najveće opterećenje saobraćaja u našoj zemlji.

Kada su u pitanju predlozi zakona koji su danas pred nama, konkretno Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika, dobro je što se u ovom predlogu uređuje taksi prevoz na jedinstven način. Do sada smo imali jednu situaciju da je svaka lokalna samouprava propisivala veoma različite uslove za obavljanje u pogledu vozila i vozača i da je bilo problema i situacija gde su čak i oni koji su imali propisane tablice obavljali ovaj posao nelegalno.

Takođe, predloženim izmenama usluga iznajmljivanja vozila sa vozačem, tj. „Limo servis“ je prepoznata, imajući u vidu da je do sada bila neprecizno definisana Zakonom o turizmu.

Ono što bi možda bilo moje i pitanje, jeste ovaj deo koji se odnosi na karakteristike vozila, gde se navodi granica od pet godina starosti. Nadam se da će i svi oni koji sada žele legalno da se bave ovim poslom, jer ih zakon konačno prepoznaje, moći da obnove svoj vozni park ako ne ispunjava ovaj uslov.

Kada je u pitanju Zakon o izmenama i dopunama Zakona o transportu robe, jasno je da se u međunarodnim okvirima ova oblast često menja i da Srbija prati te promene. Zakon će sigurno pozitivno uticati na one firme koje se bave ovom delatnošću, na zaposlene, jer se jasno definišu njihova prava i obaveze.

Takođe, vidi se da zakon iziskuje dodatna sredstva za sprovođenje, ali, koliko god ona bila, ona su sigurno opravdana, jer je u pitanju bezbednost naših građana, bezbednost onih koji obavljaju taj transport i zaštita životne sredine.

Mislim da su pred nama dobra zakonska rešenja koja treba podržati. Treba nastaviti sa praćenjem i analizom efekata zakona iz domena saobraćaja na terenu i čim se uoče neka odstupanja, reagovati, donositi nove zakone, kako bi imali što efikasniji i bezbedniji transport robe i putnika.

Saobraćaj je živa oblast i ubrzano se menja u svetu i kod nas i nadam se da ćemo i mi uspeti da ispratimo te promene. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević.
Izvolite, kolega Birmančeviću.