Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 18.10.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

3. dan rada

18.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Balša Božović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dakle, imam konkretan primer i konkretnu stvar.

Gospođo Mihajlović, dobili smo pismo od stanara jedne zgrade na Zvezdari, i evo, sada ste u prilici da konkretno proverite, makar možda ne znate za taj konkretan slučaj, ali stanari u ul. LJube Davidovića 13 na Zvezdari. Naime, radi se dve stambene zgrade a između te dve stambene zgrade imamo bespravnu gradnju koja traje tačno četiri godine. Dakle, onoliko koliko ste vi na čelu ovog ministarstva. O čemu je zapravo reč?

Investitor koji se ne obazire na to što ima pravosnažno poništenu lokacijsku dozvolu i poništenu građevinsku dozvolu nastavlja da zida. U međuvremenu je uništio i jednu i drugu zgradu. Kada je kiša, i u jednoj i drugoj zgradi, gde žive stanari, u LJube Davidovića 13, ulazi vlaga i uništavaju se njihovi životi. Oni su se obraćali i vašem ministarstvu i Aleksandru Vučiću, još dok je bio predsednik Vlade.

Dakle, ja vas molim da sa radovima koji četiri godine ugrožavaju dve stambene jedinice, da li možete da proverite sa svojim saradnicima koji su ovde oko vas, sa pomoćnicima i savetnicima, o čemu je zapravo reč i zbog čega Ministarstvo ne izađe na teren i, iako su poništene dozvole, i dalje dozvoljava investitoru koji se apsolutno ne obazire na vas. Kako ćete onda da rešite neke teže slučajeve, ako ne možete ovaj jedan konkretan na Zvezdari. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, dr Zorana Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Ko o čemu, poslanik Balša o, čemu, o poštenju, šta? To liči na vas.
Dakle, prvo da se razumemo. Moramo prvo da znamo šta su čije nadležnosti, pa zato ispred vas i jesu izmene i dopune Zakona o ozakonjenju. Upravo zbog onih investitora, dakle, ne zbog poštenih investitora koji rade u skladu sa zakonom, nego, naprotiv, onih investitora koji rade van zakona, odnosno koji zakon ne poštuju.
Kada već pričate o tom ozakonjenju i bespravnoj gradnji i pitanje koje ste prethodno postavili, onda bi možda prvo sebe mogli da zapitate, odnosno vaše članove partije, saveza, kako se već zovete, sa sve vašim koordinatorom, šta ste radili u oblasti ozakonjenja i gradnje, pre svega nelegalne? Jer, sve što ste ostavili je pre svega bilo nelegalno, od onoga što ste napravili i uglavnom ste pravili za sebe i za neke svoje lične, partijske interese, a niste se bavili, na primer, ni jednim jedinim infrastrukturnim projektom koji je najvažniji za ovu državu.
Ja sam danas donela, tražila sam na pauzi da mi štampaju. Dakle, ovako je izgledao Koridor 10 kada je Demokratska stranka bila na vlasti i svi ovi Đilasi, Jeremići, Tadići i slični, a ovako danas izgleda most Vrla, takođe Koridora 10. Ne znam da li se vidi dobro?
Znači, ne trebaju uopšte reči, reči uopšte nisu potrebne, dovoljno je da se vide slike, dovoljno je da ljudi prođu Koridorom 10, da prolaze Koridorom 11, da vide kako izgleda danas putna i železnička infrastruktura. To još uvek nije dovoljno. Ali, da ste nešto, da ste išta radili u periodu dok ste bili na vlasti, onda bismo mi danas pričali o nekom trećem auto-putu koji ćemo da radimo, onda bismo danas pričali o još više pruga. Ovako smo prvo morali da završavamo ono što vi, nažalost, niste završili sve vreme dok ste bili na vlasti. Prema tome, mi rešavamo probleme, rešavamo ono što ste vi ostavili, plus što investiramo u nove objekte.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite, kolega Božoviću.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Gospođo Mihajlović, ne treba da se vređamo.

Hajde da rešimo jedan konkretan problem. Vi i vaše Ministarstvo, 2015. godine izdajete privremenu meru i kažete investitoru da pod hitno obustavi gradnju i da sve vrati u pređašnje stanje, ul. LJube Davidovića br. 13 na Zvezdari, centar Beograda. Hajde samo da vas pitam, pošto ste okruženi ljudima koji verovatno sve znaju o tome, da li postoji rešenje u ovakvim slučajevima, pošto mislim da je ovo rešenje, da je ovaj primer taj, da ih ima na sijaset u Srbiji? Ne pitam vas o tzv. smrdljivim zgradama, ne pitam vas o Kopaoniku, to smo pričali na početku ove načelne rasprave. Pitam vas o konkretnom primeru – LJube Davidovića 13. LJudima su popucali zidovi, ulazi vlaga, narušeno im je zdravlje, četiri godine, sve je na njihovoj strani, svi papiri, svi sudovi, sve odluke, prvostepene i drugostepene. I dalje se ništa ne dešava, zato što investitor ne misli da ste vi bilo kakav autoritet, ni vi, ni zakon, ni vaša Vlada.

Dakle, šta ćemo u tim slučajevima da radimo? Kako će neki, na primer, tamo Zelja na Kopaoniku da se uplaši od zakona, ako bilo koji investitor u Srbiji sebi može da dozvoli da ugrozi stambene objekte, da ugrozi živote ljudi i da mu apsolutno ne može niko ništa?

Evo, ako ne znate sada, ovog momenta, o konkretno ovoj ulici i konkretnom primeru, molim vas da se raspitate, da bi pomogli ljudima. Niti želim da vas vređam, niti želim s vama dalje da polemišem preko bilo kakvih uvreda. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, dr Zorana Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Ja sam to shvatila juče, ali danas ću da ponovim, treba više puta da ponovim da bi se razumelo.
Sad sam rekla, maločas sam rekla, pre dva minuta, a to je zašto pravimo izmene i dopune zakona? Zato što smo imali situacije da investitori grade bespravno, da izađu inspekcije i naprave rešenje o rušenju, da nakon toga pokrenu, imamo i drugostepeno rešenje, da investitori pokrenu upravne sporove koji nažalost traju godinama. Za vreme dok ti upravni sporovi traju godinama, investitor gradi. E, pa da to više ne bi bilo, sada će inspekcija imati pravo da nakon drugostepenog rešenja mogu da krenu u rušenje. Rekla sam to maločas.
Da ste i malo pročitali zakon, da vas je zaista istinski bilo briga da se to pitanje reši, ja sam sigurna da to čak ne biste ni govorili. Nego, ta priča zaklanjanja iza vaše velike brige o građanima Srbije, a sve što ste uradili bila je nebriga. Dakle, to je zaista onako za primer. To je da pišemo skečeve na tu temu.
Takođe, koliko sam mogla da pogledam vašu biografiju, vi ste diplomirani pravnik na Pravnom fakultetu u Beogradu. Doduše, nemate nijednog dana radnog staža u tim pravnim poslovima, neki volonter, ali valjda razumete osnovne stvari. Ja sam doktor ekonomskih nauka, pa razumem.
Znači, ovo je način da se takvi slučajevi, koje ste vi sada pomenuli iz velike brige, zaista i reše.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate više pravo na replike, kolega Božoviću.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređem na sam dnevni red, želim da kažem da mi je žao što do sada i ovi malobrojni predstavnici tog Saveza za Srbiju, a ja to kažem sramota za Srbiju, nisu našli za shodno da osude monstruoznu izjavu i pozive na ubistvo od strane njihovog pripadnika. Imali su nebrojano prilika za to, ali prosto, izostala je reakcija i to je ono što izaziva žaljenje.

Mi smo navikli na to, navikli smo i na uvrede i na iznošenje laži o nama, o SNS, o predsedniku Republike, jer njihova politika upravo bazira na tome, na lažima, na klevetama, na uvredama, a u poslednje vreme na pretnjama, sve češće imamo pretnje.

Ali, ono što građani Srbije treba da znaju to je da je u pitanju jedan široki, ali jedinstven front u kome različiti glumci imaju svoje uloge, pa neki glume opoziciju, neki glume novinare, neki glume sindikalce, neki glume nezavisne institucije, poput onog Šabića, ali sa jednim istim ciljem, a to je kako na svaki način napasti Aleksandra Vučića i SNS.

Kada Balša i Đilas spominju borbu protiv nelegalne gradnje, borbu protiv korupcije na taj način, to je, ako mene pitate gospodine predsedavajući, u najmanju ruku licemerno, jer upravo su oni, dok su vodili grad Beograd, bili sinonim za korupciju, sinonim za nelegalnu gradnju. U njihovo vreme je bujala divlja gradnja u svakoj beogradskoj opštini. Postojale su tarife, postojao je cenovnik. Znalo se u kom kafiću, kom funkcioneru se donosi novac. Tačno se znalo za nelegalnu gradnju. Ceo grad je to znao.

Kada je reč o najvažnijim izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, ja bih zbog građana Srbije iako je to više puta do sada izneto i od ministra i od ovlašćenog predstavnika SNS, ali prosto zbog građana Srbije bih nekoliko najvažnijih stvari izneo, a to je da je od sada obavezna vidljivost na satelitskom snimku iz 2015. godine za sve objekte kako bi se zaustavile zloupotrebe. Dakle, satelitski snimak postoje dostupan svim građanima. Izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju izmenjena je odredba o dostupnosti satelitskog snimka i sada svaki građanin može da izvrši uvid u satelitski snimak kog organa nadležnog za poslove ozakonjenja, građevinskog inspektora i službi za katastar nepokretnosti.

Objekti, koji do sada nisu ozakonjeni, jer ne ispunjavaju zakonske uslove, najčešće se nalaze na javnim površinama ili zoni zabrani gradnje sada mogu da se ruše posle drugostepene odluke, dakle, posle odluke o žalbi, odnosno na osnovu konačnosti, ne mora više da se čeka ishod eventualnog upravnog spora.

Ovo je najvažnija promena u novom zakonu i najvažnija mera zaustavljanja bespravne gradnje i sprečavanje zloupotreba. Do sada su svi bespravni graditelji, čak i kada bi bili odbijeni u postupku ozakonjenja, pokretali spor na Upravnom sudu, koji traje najmanje nekoliko godina. Za to vreme trajanja upravnog spora ovi objekti nisu mogli da budu rušeni, a vreme trajanja spora bespravni investitori su koristili da završe bespravnu zgradu, da prodaju stanove, da usele itd.

Dalje, uvodi se obaveza da se podnese poreska prijava, dakle, porez na imovinu pre dobijanja rešenja o ozakonjenju. Prema evidenciji Sekretarijata za javni prihod grada Beograda samo oko 5% ozakonjenih objekata plaća porez na imovinu. To nije normalna situacija, jer država je omogućila da vlasnicima nelegalnih objekata da ih ozakone na taj način po simboličnim taksama, pa je sasvim normalno da plaćaju porez na imovinu.

Dalje, precizira se da jedan objekat koji je izgrađen posle stupanja na snagu Zakona ozakonjenju, novembar 2015. godine, nije i ne može biti predmet ozakonjenja. Zatim, popis nezakonito izgrađenih objekata više nije moguć, ali uspostavljamo evidenciju objekata koji nisu upisani u katastar nepokretnosti koji vodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra. Propisana je i obaveza da se vodi javna evidencija svih pokrenutih postupaka ozakonjenja u javnom registru, odnosno katastru.

Šta je još važno? Zabrana naknadnog priključenja bespravnih objekata na javnu infrastrukturu. Oni što bih istakao data je mogućnost da grad Beograd deo poslova legalizacije poveri gradskim opštinama. Zašto? Samo u Beogradu postoji 270.000 predmeta za legalizaciju od čega je preko 75% od 200 kvadrata. Zbog tako velikog broja predmeta data je mogućnost da grad Beograd poveri deo poslova gradskim opštinama, a sve u cilju bržeg završetka ozakonjenja. Zatim, precizirano je ko ne plaća taksu za ozakonjenje, tako da se više ne plaća taksa na kućni broj.

I, ovo su samo najvažnije izmene i konkretni benefiti i za građane i za privredu od ovih Predloga zakona. Pošto nemam mnogo vremena završiću, osvrnuću se samo na deo u ovoj raspravi koji se ticao nekakvih simbola. Jedan šef, jedne poslaničke grupe je ovde istakao kako je simbol naše vlasti objekat na Kopaoniku.

Simbol njihove vlasti, kada je reč o nelegalnoj radnji, je pašnjak na Vračaru. Onaj pašnjak u kome je Šutanovac kupio stanove i nikada nije objasnio od kojih para je kupio te stanove. To je bio simbol njihove vlasti, a simbol naše vlasti, rast BDP u prvoj polovini 2018. godine preko 4,8%. To je simbol naše vlasti. Strane direktne investicije u prvoj polovini 2018. godine, milijarda 418 miliona evra direktnih stranih investicija, to je simbol naše vlasti. Stopa nezaposlenosti pala na 11,9%, to je simbol naše vlasti, to je simbol vlasti Aleksandra Vučića i SNS.

Iz svih ovih razloga koje sam naveo predlažem da sve optužbe odbacimo od potpuno neosnovane i da podržimo ove predloge zakona u danu za glasanje. Zahvaljujem.

(Balša Božović: Replika.)