Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 02.11.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

3. dan rada

02.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:50

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se predsedavajući.

Član 107, imajući u vidu da je određenim dezinformacijama došlo do činjenice koja podrazumeva mogućnost da građani na sasvim pogrešan način percepiraju rad Skupštine, što u svakom slučaju dovodi do degradacije ovog parlamenta, a što ne smete da dozvolite, ja vas molim da ubuduće skrenete pažnju, pod jedan da se ni u kom slučaju ne odvajamo od teme. Jer, korišćenje populizma i političkog marketinga u ovoj Skupštini radi pribavaljanja političkih poena neće nas daleko odvesti.

Sigurno je da neće dovesti ni one koji na taj način u ovom parlamentu iznose sušte neistine, kao što je, recimo, istina vezana za sudske takse. Pa, od ukupnog iznosa sudskih taksi, samo 40% se vraća sudovima, koliko ja znam, ako je to tačno, a potrebe sudova su neuporedivo veće. Odakle treba servisirati inače troškove koji se vezuju za prevozna sredstva, za sve ono što podrazumeva tehničke potrebe pravosuđa u Srbiji? Odakle? Da li će to možda da obezbedi stranka Dveri? Neće sigurno. Da li će to da obezbede oni koji podržavaju stranku Dveri? Neće sigurno.

Ali, zato Ministarstvo pravde zaista, i ovo i u prethodnom sazivu, čini ogromne napore da servisira pravosuđe na najbolji mogući način. I, to u punom kapacitetu i čini. Da je veliki broj osnovnih sredstava sudovima upravo dodelilo Ministarstvo pravde, i to preko Uprave ili Direkcije za upravljanje imovinom oduzetom iz krivičnih dela. Koliko je samo prevoznih sredstava došlo u sudove na taj način'

Molim vas, zaista, da kad govorimo o pravosuđu se koristimo činjenicama. Na ovaj način ćemo dovesti građane u veliku zabludu. A, ko to želi ima određeni plan.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju, kolega.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
To smišljeno radi. Smišljeno radi da podrije sistem ove države, da podrije državu. Nije to tek tako rečeno posle onoga što je rečeno – ajde da obesimo predsednika države, premijerku, itd, nego ćemo sad da nastavimo, pa ćemo da urušimo i pravni sistem Republike Srbije.
Molim vas da ubuduće ovako nešto se ni u kom slučaju ne toleriše i da vodite računa o postupanju narodnih poslanika na ovaj način, jer ovo nije u duhu parlamentarizma. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega.
Dobićete, kolega Jojiću. Polako.
Polako. Evo, sad ste se odjavili.
Znači, prvo treba da odgovorim kolegi na povredu Poslovnika.
Slažem se da je bilo nekog šireg tumačenja teme dnevnog reda, ali svaki narodni poslanik ima pravo da iznese svoj politički stav, tako da smatram da nisam prekršio Poslovnik.
Da li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika? (Ne.)
Hvala.
Pravo na repliku, narodni poslanik Petar Jojić.

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, ne bih želeo da utičem na nosioce pravosudnih funkcija. Nije mi to namera, ali gledano iz prošlosti, koliko su dosmanlije prouzrokovali troškova budžetu Republike Srbije samo u akciji „Sablja“, kada je uhapšeno 12.500 ljudi i privedeno.

Obzirom da to utiče na poreske obveznike, jer to plaćaju poreski obveznici, evo, ja bih zamolio i postavio pitanje gospođi ministarki da nam kaže – koliko je iz budžeta Republike Srbije moralo biti isplaćeno troškova vezano za akciju „Sablja“, koja je ostavila teške posledice po demokratiju i prava naših građana?

I, na kraju ti građani su morali da plate sve ono što su prouzrokovali oni koji su vodili pravosuđe u to vreme, a gledali su samo svoje interese. Sudije i tužioci u to vreme, zna se kako su bili birani. Birani su po političkoj liniji. LJudi koji su, pre svega, ostvarivali određena prava, ali gledali samo kako će ko da se okoristi i kako će biti koja politička stranka, odnosno njihova, dosmanlijska, žuta stranka da bude, pre svega, privilegovana i da bude zaštićena.

Troškovi prema mojim nekim saznanjima su veliki, ali i ja da ne bih bio u zabludi, a i to je vrlo interesantno za građane i poreske obveznike, gospođo ministarka, koliko je država u vezi te akcije „Sablja“ morala da plati troškova, koliko neosnovanog, pre svega, pritvora, koliko je bilo podignuto optužnica, koliko je građana osuđeno po tim optužnicama, koliko je oslobođeno i, na kraju, rezultat i rekapitulaciji, koliko ti troškovi iznose za naše poreske obveznike?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju, kolega.

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
To ne treba da bude, ja mislim, nikakva tajna, jer je to u interesu svih građana u Republici Srbiji.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Jojiću.
Pravo na repliku, narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite.
...
Dveri

Srđan Nogo

Poslanička grupa Dveri
Dadoste mi odgovor samo što se tiče ZPP-a. Odmah da vam tu kažem, postupak kreditnog posla se tiče odobravanja kredita, korišćenja kredita i naplate kredita, tako da niko ne može da se uključi u kreditni posao, ne može da preuzme potraživanje iz kreditnog posla jer je to suprotno Zakonu o bankama, čini krivično delo i KZ 87. takođe upućuje na činjenje krivičnog dela. Tako da moramo oko toga da vodimo računa. Sama formulacija ne govori da se zakon odnosi samo na banke, tako da može Parking servis. Vi dobro znate za sudsku praksu koja je već ustanovila da se dnevna naplatna karta za parking, da to što je neko vlasnik saobraćajne dozvole i da se na njega vodi taj auto, ne znači da je on vozio, mora se dokazati ko je vozio i masovno se gube postupci. Parking servis je masovno počeo da gubi postupke, zauzeta sudska praksa i evo kombinacije kako da se Parking servis izvuče iz toga. Samo na to ukazujem i to je ozbiljan problem. Na to nemate odgovor, kao što nemate odgovor i na druge stvari.

Što se tiče izazivanja panike, ja sam javno upozorio, znači, Stotenberg je došao, pokazao vam zašto niste izmenili tu odluku Vlade, ukinuli bezvizni režim. Rekao sam da se nešto radi iza leđa ministru policije, ali da to njega ne abolira i ukazao mu da dobro isprati taj slučaj. Imam dokumentaciju šta treba, da čitam ovde imena saradnika iranske službe i firme preko kojih oni rade? Ne pada mi na pamet to da radim. Ovo je ozbiljna stvar i ovo nije stvar za javnost. Moje je dobronamerno ukazivanje na takve stvari.

Ono što je zanimljivo gospođo ministarka, da vi znate da je protiv mene pokrenut postupak. Saslušan sam u policiji kao građanin. To obaveštenje nemam da je protiv mene pokrenut postupak kako to tužilac Momčilović obaveštava vas, a ne obaveštava mene? Vrlo zanimljivo, ja se neću naravno pozivati na imunitet u tom slučaju. Samo da vam kažem, zaista se borim za Srbiju kao društvo normalnih ljudi gde se neće tolerisati ni kriminal, ni korupcija, ni izdaja. Ne vidim šta je tu sporno.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nataša St. Jovanović.