Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.11.2018.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

27.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 20:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o radu.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

U susret budžetu Republike Srbije za narednu 2019. godinu, predložili smo zakon o zapošljavanju mladih ljudi. Znam da to nije u skladu sa politikom i vizijom SNS. Dakle, 597.000 ljudi je napustilo Srbiju od kada ste došli na vlast, dakle, skoro 600.000 ljudi je trajno napustilo Srbiju. To kaže OECD. To su zvanični podaci OECD za Srbiju u proteklih šest godina, dakle, prosečno 100.000 ljudi godišnje.

Ono što je više nego strašno, ne samo da smo ostali bez šest velikih gradova, strašno je to što niste uradili apsolutno ništa da ljude sačuvate koji su iz struke, koji imaju znanje i energiju, da ih sačuvate u ovoj zemlji.

Preko 27 medicinskih sestara je napustilo Novi Sad samo prošle nedelje, 27 medicinskih sestara je otišlo za Nemačku prošle nedelje, ne u poslednjih godinu dana, nego samo u nedelji dana.

Dakle, ono što je skandalozno jeste da to vama odgovara. Onda dođu ovde vaši ministri i govore kako se zaposlenost povećala, odnosno nezaposlenost smanjila. Pa, to je to, tih 600.000 ljudi koje ste svojom politikom, nebrigom oterali iz Srbije i onda ih prikazujete kao neki statistički podatak koji vama ide u prilog. To je 600.000 građana Srbije koji su nešto znali, koji su bili hrabri, koji smatraju da mogu da se snađu u najrazvijenijim delovima sveta. To su lideri ove zemlje. Oni vama smetaju. To su nečiji unuci i unuke, to su nečiji sinovi i ćerke. Veoma je zabrinjavajuć odnos ove vladajuće većine prema budućnosti ove zemlje.

Ukoliko se ovako nastavi, vi, naravno, nećete uraditi ništa, ali ukoliko se ovako nastavi, nestaćemo za narednih 20 godina, nestaćemo, sa svim konfliktima koje Srbija danas ima u regionu i nerešenim pitanjima i odnosima, apsolutno nas više neće biti u pojedinim delovima ove zemlje. Ne idu samo ljudi iz Beograda. Naprotiv, idu iz svih delova ove zemlje, svi koji nešto znaju da rade, koji imaju neki zanat u svojoj ruci, koji imaju neku energiju, koji imaju neku viziju života i budućnosti, oni žele da odu tamo gde postoji vladavina prava a ne kriminal, gde postoji poštenje, a ne lopovluk. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč?
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Ovo je, takođe, zakon o zapošljavanju mladih. Smatrali smo da svaki mladi čovek koji završi prvo srednju školu, a onda i fakultet ima određenu subvenciju prilikom zapošljavanja, jednu olakšicu u privatnom i državnom sektoru. Dakle, da se smanje doprinosi koje poslodavac plaća za obavezno socijalno osiguranje.

Mi smo proverili ovu meru. Ova mera funkcioniše i radi, ne samo u Holandiji gde je primenjena i gde uspešno proizvodi nove mlade kadrove, već i u Srbiji. Kada je u pitanju privatni sektor, imali smo jedan veliki projekat koji je finansiran od strane Fridrih Ebert Štiftung fondacije, koji je pokazao da je privatni sektor zainteresovan za ovu meru, zato što je neko mlađi, to je na tržištu radne snage jeftiniji, do 30. godine. Nakon 30. godine svi imaju istu stopu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Ko od 15 godina, kada može da krene da radi, do 30 godine završi na vreme svoju školu, završi na vreme svoje obrazovanje, završi i pošteno stekne svoju diplomu, što je veoma važno da se podstiču mladi na jedan takav način rada, oni su jeftiniji i primamljiviji, prijemčiviji za poslodavce, naravno, i sektor države. To se odnosi i na državna preduzeća, na državne fabrike gde će se plaćati jeftinije taj radnik i biti, dakle, nekom poslodavcu sigurno primamljiviji zato što neće stvarati tolike troškove kada su u pitanju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Ova mera, ponavljam, radi u jednoj od zemalja EU. Dakle, Holandija koja je ovu meru sprovela u delo obezbeđuje i jedan vid toplog obroka, prevoza, džeparca za one koji idu na praksu u državna i privatna preduzeća. Na taj način su dali mogućnost mladim ljudima i jednaku šansu prilikom zapošljavanja i završetka svog školovanja. Da se ne zapošljavaju samo deca funkcionera na vlasti, deca direktora, deca predsednika raznih, itd, ne, ovde je poenta u jednakoj šansi za sve mlade ljude u Srbiji. S obzirom da oni u najvećem broju i napuštaju i ovu zemlju, mislimo da je ova mera i više nego dobrodošla da bi se takav trend zaustavio. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za - devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč?
Izvolite, kolega Božoviću.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Sa žaljenjem konstatujem da niste usvojili predlog zapošljavanje mladih. Ovo je sada novi predlog koji se tiče Beograda na vodi. Ovo je obećanje predizborno iz 2012. godine Aleksandra Vučića, koji je došao na vlast obećavajući jedan veliki razvojni projekat u Beogradu koji se zove „Beograd na vodi“.

Od samog početka, pa do kraja bili smo jedini koji su bili protiv toga, u svim varijantama. Dakle, ne samo da smo bili protiv tog prljavog kapitala, nego smo bili i protiv narušavanja kulture i kulturne baštine Srbije i grada Beograda, zato što ovaj projekat menja identitet glavnog grada. On poništava Pobednika u Beogradu, on poništava istoriju Beograda. Sve što je do tada Beograd stekao u svojoj istoriji, poništava se Vučićevim projektom „Beograd na vodi“.

Mi smo od početka, sa ponosom to izgovaram, do kraja bili jedini koji su bili protiv toga, i to kažem sa ponosom zato što nije bilo lako suprotstaviti se u pojedinim momentima, u poslednjih šest godina, vašem režimu koji je na svaki mogući način korumpirao mnoge, i u ovom Domu i van ovog Doma, koji nisu baš imali hrabrosti, čast izuzecima, da govore o ovako pogubnom projektu za budućnost Beograda i Srbije.

Ovo je projekat koji menja, ponavljam, identitet Beograda, identitet Srbije i zato je poguban po naše građane i našu zemlju. Protiv njega smo zato što je pljačkom, pretnjama, ucenama i silom donesen kao leks specijalis u ovoj Skupštini. Tada smo vam govorili – zadužili ste svako novorođenče u Srbiji za 3.500 evra ovim projektom. Ovo će sve plaćati građani Srbije. To ruglo, tu rugobu od projekta koja postoji isključivo u nekom Abu Dabiju i Dubaiu, pošto je to vaš ideal razvoja države: sa jarbolima, sa soliterima koji nemaju apsolutno duha, niti su u bilo kakvoj blizini sa kulturnim identitetom glavnog grada.

Dakle, ono što je za vas „Beograd na vodi“, to je za nas pretnja po identitet Beograda i građana koji žive u njemu. Mi smo bili i ostaćemo zauvek protiv njega. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o dualnom obrazovanju.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč?
Izvolite, kolega Božoviću.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Biću kratak.

Dakle, u periodu kada Srbiju napušta najveći broj ljudi i najveći broj radno sposobnog stanovništva, umesto da se takmičimo po znanju sa regionom i Evropom, mi uvodimo, tj. vi ste uveli dualno obrazovanje, protiv kojeg smo mi bili, da bi pravili prekarijat, najsiromašniji sloj u ovoj zemlji koji će biti na najnižim mogućim poslovima, na trakama, u pelenama, koji će raditi 50 sati dnevno, neće smeti da idu u toalet itd. Dakle, vi ih na neki način lišavate prava na obrazovanje i prava da znaju, jer ih od najnižih razreda negde i na neki način izdvajate i terate da postanu robovska radna snaga. To nije način na koji se razvijaju moderna društva u Evropi.

Ono što je dualno obrazovanje za neku Nemačku ili za neku drugu zemlju u Evropi ne može da bude implementirano u Srbiji i ne treba da bude implementirano u Srbiji. Dakle, tamo postoji ogroman broj onih koji ne znaju nemački jezik, a negde moraju da rade, pa je taj dualni sistem izmišljen za njih, a vi to želite da sprovedete na građanima Srbije, na deci koja nemaju jednake šanse za školovanje. Vi prethodno osiromašite njihove roditelje da ne mogu da im kupe udžbenike, ukinete besplatne udžbenike, oni su loši u osnovnoj školi i vi ih onda uzimate, izdvajate ih kao decu koja ne mogu dalje da nastave da prate obrazovanje i onda od njih pravite jeftinu robovsku radnu snagu. Za koga? Za vaše investicije iz UAE, za pare koje ste ukrali, koje ste izneli u UAE, pa ih preko fantomskih firmi vraćate u Srbiju, pa vam onda treba ta jeftina radna snaga da vam neko sedi i stoji na traci 10 sati u pelenama, pa se onda hvalite sa investicijama. Dakle, to je taj zatvoren krug vaše vizije razvoja Srbije, a protiv čega smo mi, sa obe ruke podignute. Mi ne želimo da, naravno, ne samo da učestvujemo u tome, nego ćemo to prvom prilikom promeniti i izmeniti i vratiti obrazovanje u Srbiji, dostojno mladog čoveka koji želi svoju budućnost da gradi u ovoj zemlji. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa Balšom Božovićem i povezanim licima u aferi kupovine nekretnina u „Beogradu na vodi“.
Izvolite, kolega Rističevuću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, čuli smo barona Balšu Minhauzena, pa s tim u vezi tužno je što je DS posle Davidovća, Grola, Mićunovića, Đinđića, Nikole Miloševića, Vojislava Koštunice spala na Balšu Božovića.

Balša Božović je ovde pričao o zveckanju oružja. U njihovo vreme nismo imali čime da zveckamo. I da smo hteli 2012. godine, nismo imali čime da zveckamo, nismo imali ni, avijaciju ni vojsku, 700 tenkova su pretopili i oklopnih vozila, što pretopili, što prodali. Nikakve opreme ni naoružanja nije bilo. Imali smo ne vojno neutralnu Srbiju, već vojno neutralisanu Srbiju.

Kada on priča o zveckanju oružja, nisu se ni namrštili 2008. godine kada su Albanci proglasili nezavisnost na našoj teritoriji. Čak šta više, svojim rezolucijama, odlukama, svojim činjenjem su učestvovali u izgradnji KiM, divlje države na KiM, lažne države.

Zato ja predlažem da se Balši Božoviću i njegovoj ekipi Đilas, Jeremić i Borko Stefanović, negde podigne spomenik na Jarinju, spomenik srama, a verujem da će Albanci, pored samog onog Klintona, i kome su već podigli spomenik, podići i pomenutoj gospodi spomenik, spomenik zahvalnosti, zato što su učestvovali u izgradnji divlje države.

Balša Božović sve najgore priča o Beogradu na vodi, a sa povezanim licima trguje stanovima u Beogradu na vodi. To je jedan licemer koji hoće da vodi državu, a njegova stranka, DS, je preko hiljadu dana u blokadi. Četiri godine im je stranka u blokadi, a oni bi da vode državu koju su do 2012. godine gurnuli u blokadu, gurnuli u finansijsku nemoć i od nje napravili nemoguću državu, neodrživu državu. Tako da nije bilo promena više u Srbiji ne bi bilo zaposlenih.

Balša Božović priča o Beogradu na vodi, a sa povezanim licima je suvlasnik na čuvenoj zgradi na pašnjaku na Vračaru, sa gospodinom Šutanovcem, sa kojima su zajedno razoružavali vojsku, uništavali Srbiju. On priča o nekim Emiratima itd. On, čija stranka je po izveštajima međunarodnih organizacija iznela iz zemlje do 2011. godine 54 milijarde dolara. Nisu se oni borili protiv siromašnih, za koje se zalaže, navodno, već protiv siromašnih su se borili, ne za siromašne.

Dakle, Balša Božović treba da odgovara i anketni odbor treba da utvrdi sve činjenice vezane za ovog licemera. Hvala.