Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.11.2018.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

27.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 20:15

OBRAĆANJA

...
Dveri

Zoran Radojičić

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem predsednice.

Poštovani građani Republike Srbije, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, polazeći od međunarodnog javnog prava i konkretnih međunarodno pravnih akata koji su sadržani u tekstu rezolucije koju mi predlažemo, te idući sledom ustavnih normi koje proističu iz ustavne preambule i ustavnih normi koje se tiče celovitosti i nedeljivosti teritorije Republike Srbije čija je AP Kosovo i Metohija nesumnjivo deo, a imam potrebu da naglasim u ovom trenutku da se AP Kosovo i Metohija nalazi pod mešovitom okupacijom NATO, EU i tzv. prištinskih vlasti. Mi predlažemo da se usvoji jedna rezolucija koja je pojačati, učiniti da se postigne jedan suverenistički stav naše Skupštine, kada je reč o predstojećim koracima kako bismo AP Kosovo i Metohiju sačuvali u sastavu Srbije.

To podrazumeva, pre svega, jedan apsolutni raskid sa dosadašnjom politikom postepenog priznavanja nezavisnosti tzv. Kosova, koje je proglašeno od strane ilegalnih organa u Prištini, a kroz dijalog i posredovanje EU. Dakle, kako mogu u tom dijalogu da posreduju oni koji su učinili sve da se deo teritorije Srbije otme. Nizom pisanih i usmenih sporazuma koji su zaključeni u Briselu, a naročito njihovom postepenom implementacijom došli smo do toga da je važeći Ustav Republike Srbije na neustavan način izmenjen.

Stoga se pitanje Kosova i Metohije mora vratiti u odgovarajuće međunarodne okvire, kao i ustavne okvire, imajući u vidu da je pisani Ustav pretpostavka vladavine prava. Zato je za nas od izuzetnog značaja, ne samo da se usvoji ova rezolucija, već i da se zakaže posebna sednica o Kosovu i Metohiji, koju mi nikako ne uspevamo da zakažemo, i pitamo se zašto. Ko se to i čega boji, što bi se moglo čuti na jednoj posebnoj sednici u Narodnoj skupštini Republike Srbije o Kosovu i Metohiji.

Da li se možda neko boji toga sve što se ovde kaže snima i stenogramski zabeleži. Vodi se nekakav dijalog čast i poštovanje, dakle drugim institucijama i pojedincima, organizacijama, ali dijalog o Kosovu i Metohiji, treba pre svega ovde da se vodi, a ne da se vodi u Prištini, Briselu, Vašingtonu i na svakom drugom mestu, osim u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Hvala kolega Radojičiću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom i nenamenskim trošenjem sredstava, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. marta 2018. godine.
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, Dragan Đilas vođa saveza milionera i LJotićevaca, sada je gotovo svima poznato do trenutka dok nije počeo vršiti vlast. Ukupno je raspolagao sa 70.000 evra.

U vreme Dragana Đilasa su mediji kroz reklamu surovo kontrolisani. Danas Boško Obradović pokušava da opere biografiju Dragana Đilasa i neće oni oprati žutu boju, pljačkašku boju sa Dragana Đilasa. Pre će oni izgubiti svoje karakteristike i pokušati da odbrane ono što se odbraniti ne može.

U vreme kada je Dragan Đilas sišao sa vlasti, plata je bila 320 evra. Danas je plata 428 evra. Minimalac je bio161 evro. Danas je minimalac, čini mi se, 228 evra. To je povećanje od 35 do 40%.

Penzije su porasle. Javni dug pada, deficit koji je u ono vreme bio 6% BDP ne postoji. Nezaposlenost sa 26% pala je na 11%. Gle čuda kome su se Dveri pridružile. Sada narod ima više novca, narod treba da ima još više novca, taj novac treba pravilno raspodeliti. Novac treba uzeti od Đilasa, ali gle čuda, Boško Obradović je tu da pomogne da spreči, da stane na stranu milionera, da stane na stranu bogatih, da strane na stranu protiv miliona, da stane na stranu siromašnih i da pokuša da spreči da se novac distribuira prema siromašnima, prema običnim građanima i da pokuša da što više napuni džepove Dragana Đilasa koji je umešan u mnogobrojne afere.

Od mosta na Adi, koji je umesto 115 miliona evra na kraju izašao 540 miliona, od Bulevara kralja Aleksandra, od podzemnih kontejnera, od „Blusplusa“, od Pionirskog grada, od rijalitija, protiv koga je Boško Obradović, ali nije protiv toga, protiv gazde, kad Dragan Đilas to radi, dakle, u mnogobrojne afere je umešan Dragan Đilas. I, danas Boško Obradović, po svaku cenu želi da odbrani pravo Dragana Đilasa da se ponovo obogati na grbači sirotinje. Zato treba formirati anketni odbor i sve ispitati što se tiče Draga Đilasa.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Rističeviću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Tatjana Macura, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja zakonitosti donacija SNS za kampanju za predsedničke izbore 2017. godine, koji je podela Narodnoj skupštini 15. decembra 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 145 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Tatjana Macura, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji su Narodnoj skupštini podnele narodni poslanici Tatjana Macura, LJupka Mihajlovska i Branka Stamenković 8. novembra 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 145 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Tatjana Macura, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, LJupka Mihajlovska i Nenad Božić 17. avgusta 2018. godine.
Izvolite, koleginice Macura.
...
Stranka moderne Srbije

Tatjana Macura

Poslanički klub Slobodni poslanici
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštujem svoje pravilo, odnosno predlog koji sam dala na Kolegijumu koji je nedavno održan, a to je da poslanici opozicije predlažu najviše dva predloga za dopunu dnevnog reda, kako bismo unapredili rad doma Narodne skupštine.

Jedan od ta dva zakona je upravo zakon - Predlog izmena i dopuna Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Ono što krasi ovaj zakon je upravo njegova moć, odnosno moć građana da mogu u bilo kom trenutku, shodno pravilima koji su opisani u tom zakonu, da podnesu bilo kakav predlog Narodnoj skupštini i da ta Narodna skupština o takvim predlozima diskutuje, odnosno raspravlja.

Jedan od takvih predloga mislim da je daleko poznat široj javnosti, upravo se tiče izmena i dopuna Krivičnog zakonika, kada su nedavno, odnosno pre nekih godinu dana, 160.000 građana Republike Srbije podneli, odnosno izrazili svoju volju i dali svoj potpis da se predlog izmena i dopuna ovog zakona stavi na dnevni red Skupštine. Od tada gubi se svaki trag ovom Predlogu izmena i dopuna zakona i, nažalost, do danas nemamo raspravu u Skupštini povodom ovog problema.

Sigurna sam u to, drage kolege narodni poslanici, da niko od nas pojedinačno nema iza sebe 160.000 glasača i da se zbog takvog načina glasanja nalaze u domu Narodne skupštine. Stoga vas molim da poštujete građansku volju i da usvojimo Predlog izmene i dopune ovog zakona, odnosno bar da ga stavimo na raspravu u domu Narodne skupštine, a onda u jednom trenutku i da usvojimo ovaj predlog i da zadamo rok Narodnoj skupštini u kojem ona ima obavezu da raspravlja o predlozima koji dolaze od strane građana.

Naša prednost kao narodnih poslanika je što upravo i ovakav zakon ili bilo koji drugi zakon u bilo kom trenutku, kada god to poželimo, možemo da predamo Narodnoj skupštini. Građani moraju da ispoštuju određenu proceduru i u veoma kratkom roku najmanje 30.000 građana mora da izrazi svoju volju kako bi se neki predlog zakona našao u domu Narodne skupštine.

U ovom slučaju, u konkretnom primeru radi se o 160.000 građana i ja sam sigurna u to da mi kao narodni poslanici ne smemo da zanemarimo volju 160.000 građana i s tim u vezi, zaista želim da vas podsetim da je moć građana daleko veća od moći pojedinca.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Kolega Obradoviću, da li je sve u redu sa vašim mestima? Da li sve funkcioniše? Zato što tu sedi Beba Radulović. Dobro. Sve je u redu. To mi je bitno.
Narodni poslanik Tatjana Macura na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 31. jula 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Tatjana Macura, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji su Narodnoj skupštini podneli poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, LJupka Mihajlovska i Nenad Božić 25. septembra 2018. godine.
Izvolite.
...
Stranka moderne Srbije

Tatjana Macura

Poslanički klub Slobodni poslanici
Još jednom, zahvaljujem predsedavajući i zahvaljujem se i svojim kolegama koji su na ovaj način poželeli da pruže podršku mamama u Srbiji.

Nažalost, moramo da konstatujemo da Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, kao i ministarka Slavica Đukić Dejanović nisu ispunili zadato obećanje, a to je da upute predlog izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u dom Narodne skupštine. Nažalost, ovaj put ja to moram da učinim u ime svih mama. Predlog smo uputili u septembru mesecu, a tada smo imali veliki broj uverenja od strane ministra Đorđevića i ministarke Slavice Đukić Dejanović, kako će se izmene i dopune ovog zakona naći na dnevnom redu Skupštine. Nažalost, do danas to se nije dogodilo.

Ono što možemo da konstatujemo je da je u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu rođeno čak hiljadu prvih beba manje nego što je rođeno u 2016. godini. Jedan od razloga, odnosno jedan od argumenata koje je koristila Vlada Republike Srbije kada je uputila Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom je da će raditi upravo na pronatalitetnim merama tako što će pružiti jednu vrstu finansijske podrške porodicama koje žele da se odluče da imaju prvo, drugo, treće, četvrto ili svako sledeće dete.

Ono što se dogodilo, ovaj zakon je praktično postao prepreka za porodice koje žele da dobiju svoje prvo ili drugo dete upravo zbog činjenice da je za pun iznos nadoknade majkama potrebno da budu u stalnom radnom odnosu, odnosno u kontinuitetu u radnom odnosu 18 meseci, što je, složićete se, u uslovima u Srbiji praktično kao let na Mars.

Naš predlog ide u sledećem pravcu. Dakle, mi se zalažemo za to da svaka majka u Srbiji, bez obzira da li je u radnom odnosu ili nije, ima pravo na punu nadoknadu u iznosu od najmanje republičkog minimalca. Pitali smo se da li ima novca u budžetu. Pronašli smo taj novac. Žao nam je što u Predlogu budžeta za 2019. godinu nisu pronađena sredstva za majke u Srbiji. Mi smo ih pronašli i pored toga što predlažemo da se kao 63. tačka na dnevnom redu ovog zasedanja nađe Predlog izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i ukoliko ne dobijemo pozitivan odgovor sa vaše strane, mi se iskreno nadamo da ćete prihvatiti amandmane kojima smo mi uspeli da pronađemo sredstva koja u budžetu nedostaju.

Drage kolege, još jednom vas pozivam, ne glasate ni za jednu poslaničku grupu, ne glasate ni za jednu stranku. Glasate za vaše prijateljice, sestre, koleginice. Dakle, pritisnite taster i glasajte za mame. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 13.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim Zaštitnikom građana Sašom Jankovićem i nenamenskim trošenjem sredstava.
Da li želite reč?
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, upravo možete videti Boška Obradovića u bekstvu.

Dakle, afere vezane za Sašu Jankovića, želim da se osnuje anketni odbor i da se utvrdi ko je ubijen u njegovom stanu, da li je to njegov prijatelj, da li je ubijen njegovim pištoljem, da li je ubijen njegovim metkom, da li je na rukama Saše Jankovića bilo barutnih čestica, što su nedvosmisleni dokazi da, recimo, u Americi američki sud izrekne smrtnu kaznu za takvu vrstu teškog ubistva koje se desilo u njegovom stanu.

Takođe, treba ispitati Sašu Jankovića na okolnost da je kod Saše Radulovića, Saše rasulovića, zbog koga su hteli ovde da me biju ovi koji su sada pobegli od njega, kao bio im mnogo dobar pa im sada ne valja… Dakle, ko je kod Saše Radulovića u kabinetu pričao o paralelnim službama bezbednosti?

Takođe, želim da ukažem na licemerje Boška Obradovića i njegovih, navodno, srpskih Dveri, kućne posluge Dragana Đilasa, koji je ovde malopre istakao pet transparenata na latinici, a pre samo 45 minuta do sat vremena padali su vatru zbog zaštite ćirilice. Nije prošlo ni 45 minuta, a oni su nam mahali sa transparentima sa ćiriličnim natpisima.

Sada pogledajte koliko njih ima. Imamo jednog na latinici. Imamo jednog na ćirilici. Imamo jednog koji je protiv žutih. Imamo jednog koji je za žute. Imamo jednog Boška Obradovića koji je protiv EU, pa je onda sa DS i Lutovcem koji su isključivo za EU, pa je protiv NATO pakta, pa je sa Vukom Jeremićem koji je za NATO pakt, pa je protiv pljačke, ali se druži sa Draganom Đilasom koji ima 500 miliona evra, pa je na strani siromašnih, a pod vlašću je tajkuna Dragana Đilasa koji je zaradio 500 miliona evra dok je bio na vlasti.

Šta još treba dokazati o toj družini koja se zove Savez prevaranata, varajića i ljotićevaca? Oni pričaju da je Srbija fašistička država, oni koji u svom sastavu imaju ljotićevsku organizaciju. Jedino kod Srba ko je bio fašista, to je bio LJotić, koji je nudio samo u određeno vreme usluge Adolfu Hitleru. Dakle, ukoliko se zalažete za protiv fašizacije Srbije, a družite se onima koji su bili sa LJotićem i vrše ljotićevsku propagandu, onda vi ne znate šta radite. Ako se zalažete za nekog ko hoće da veša, ubija, siluje, onda je taj savez fašistička organizacija koja želi da zavlada Srbijom i da ponovo napuni džepove Draganu Đilasu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za aferu „Lutrija Srbije“ povezanu sa Đorđem Vukadinovićem.
Da li želite reč?