Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.12.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

5. dan rada

03.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Zdravko Stanković

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Ja samo ne znam dokle ćete da izigravate žrtvu? To je samo pitanje za vas.

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nije ovo utorak, četvrtak, nego šta ste hteli po Poslovniku?
...
Socijaldemokratska stranka

Zdravko Stanković

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka

Sad sam hteo da vam kažem.

Ono što vi pričate na taj mikrofon nije u skladu sa onim što se dešava u sali.

(Poslanici SNS: Ko je ovaj?)

Da li možete da smirite ove vaše poslanike? Ja vas molim da smirite vaše poslanike.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslanik je u pitanju.
(Poslanici SNS: Ko je ovaj?)
Molim poslanike da puste poslanika Stankovića. Ja ga ne čujem šta mi govori. Molim vas. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Zdravko Stanković

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Ja se pridružujem ostalim kolegama poslanicima da uvedete red u Skupštini, ništa više, i da pričate ono što je istina i ono što se realno dešava u sali, a ne da izigravate žrtve, a ima vas tri puta više u sali. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stvarno ne znam u kom kontekstu ste vi ovo sad rekli. Javili ste se da bi meni ne znam ni ja šta rekli, niti o amandmanu, niti je povreda Poslovnika. Ako je to nešto sa čime ja treba da se rukovodim, onda poslaniče Stankoviću, odbijam vaš predlog da se ponašam ovako kako ste se vi sada poneli prema meni i prema parlamentu. Da se javite, kažete šta hoćete, ne znam, verovatno zato što nemate iskustva i prvi put ste došli na sednicu, drugačije ne mogu da protumačim. Hvala. Rekli ste da uvedem red, evo, probaću.
Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica Ivana Nikolić.
Da li želi reč?
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Izvolite.
(Aleksandar Martinović: Ivana se javila.)
Molim poslanike, kako ja mogu da radim u ovoj buci, tako jednako očekujem i od vas da se javite kada vas prozovem, a ne da još doživljavam da i sa ove strane vičete na mene zato što ne čujem uopšte vic.
Reč ima Ivana Nikolić.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Nikolić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, uvažena predsednice.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na 1. član Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja kako bi se dodatno definisao pomenuti član, a akcenat posebno stavio na smanjenje siromaštva.

Najpre bih istakla da je ovako dobar predlog zakona na dnevnom redu upravo tu u cilju obezbeđivanja efikasnije kontrole naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje opšteg sistema socijalnog osiguranja. Ovo je dobar pokazatelj i ovo je dobar put kojim ide Republika Srbija u kojoj je stvoren ambijent gde se i ubuduće može razmišljati o unapređenju, efikasnosti, o boljoj usluzi za građane, o smanjenju troškova i o transparentnosti.

Upravo budžet za 2019. godinu, kao i ostali zakoni na dnevnom redu ove sednice predstavljaju zdrave temelje za unapređenje našeg društva, za podizanje životnog standarda, za veći broj kapitalnih investicija i za nova radna mesta. U 2019. godini ulaganja u kapitalne investicije biće 220 milijardi dinara, što je za 43 milijarde više u odnosu na 2018. godinu.

Što se nezaposlenosti tiče, svakako je vredno i sada ponoviti i podsetiti se da je Srbija ostvarila rekord, odnosno imamo 11,3% nezaposlenost, dok je pre šest godina, dok su prethodni rukovodili ovom državom, bila čak 25%.

Predviđene su i mere za rasterećenje privrede kroz podsticaj rasta i zapošljavanja i kroz prestanak sprovođenja teških mera koje su bile na snazi u okviru mera programa fiskalne konsolidacije, ali Republika Srbija se nakon sprovedenih teških mera nalazi na zdravom putu, na sigurnom putu rasta i razvoja za šta je apsolutno odgovoran marljiv i vredan rad predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i sprovođenje programa SNS.

Politika Vlade Republike Srbije usmerena je upravo ka otvaranju novih radnih mesta i mi od 2014. godine do danas imamo 370 hiljada novih radnih mesta, što je jednako broju koji je prethodni režim zatvorio. Ali, nema više one neodgovorne politike koja je ugrozila finansijsku stabilnost i budućnost građana Srbije.

Mi danas govorimo o povećanju plata. Mi danas govorimo o povećanju penzija, mi danas govorimo o povećanju minimalne cene rada, čime se i obezbeđuje smanjenje socijalnog jaza. Imamo jasne pokazatelje, a i činjenica je vidljiva na terenu da je odgovorno rukovodstvo, sprovodeći program SNS, delovalo odgovorno u svakom gradu, u svakoj opštini i vidimo iz predloga budžeta za 2019. godinu da će se tom dinamikom nastaviti da su daleko veća sredstva i za javna ulaganja.

Srbija beleži odlične rezultate iz godine u godinu i pitanje gde bismo bili. Da su se prethodni odgovornije ponašali mi bismo sada razmišljali apsolutno o modernizaciji i unapređenju, a ne najpre otklanjali nagomilane probleme i dalje razmišljali o razvoju, ali svakako, uprkos svemu tome, Srbija je na dobrom putu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se predsednice Skupštine.

Uvaženi ministre finansija gospodine Mali, kolege poslanici, ja sam podneo amandman na član 1. vezano za Predlog zakona o centralnom registru socijalnog osiguranja, jer mislim da je to potrebno da stavimo akcenat na nerazvijena područja, na brdsko-planinska područja, a prethodna Vlada i sadašnja Vlada daje podršku nerazvijenim područjima iz kakvog ja dolazim, a to je opština Svrljig, koja se nalazi pored grada Niša. To su područja u koja se ulaže, gde je sada i veći broj ljudi koji su uposleni, a setimo se perioda do 2000. godine opština iz koje ja dolazim, to je bila jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji, a u vremenu tom 2000. godine ugašen je veliki broj radnih mesta, firme koje su bile uspešne i na taj način ti ljudi su izgubili pravo na rad.

Unazad nekoliko godina stavlja se veliki akcenat na razvoj takvih opština, takvih sredina, kroz program infrastrukture, uvođenje novih programa za stimulaciju zapošljavanja, unošenjem novih programa za razvoj poljoprivrede sa akcentom na mlade poljoprivredne proizvođače, na žene na selu i to daje rezultate.

Uvaženi ministre Mali, ja vas pozivam da svojim mogućnostima obezbedite još sredstava u budžetu za 2019. godinu, da damo podršku malim opštinama, da damo podršku našim selima, da damo podršku jugoistoku Srbije i normalno razvoju grada Niša, jer grad Niš je motor pokretača razvoja jugoistoka Srbije.

Siguran sam da će Vlada na čelu sa našom Anom, da naš predsednik Srbije i svi mi zajedno, imati mogućnost da obezbedimo bolju budućnost za sve one ljude koji žive na selu od sela, žive na jugoistoku Srbije i na taj način, siguran sam, razvoj našeg jugoistoka Srbije imaće siguran razvoj i naše Republike Srbije.

Pozivam sve kolege poslanike da daju podršku mojim amandmanima, jer ja kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke, podržavam i Vladu Republike Srbije i našeg predsednika gospodina Vučića, jer, siguran sam, to je jedini način da damo veću slobodu većem razvoju svih nas koji živimo tamo. Hvala još jednom.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu Zoran Živković.