Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Izvolite, kolega Kostiću.
...
Srpska napredna stranka

Radmilo Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, u članu 2. Predloga zakona dodaje se stav 2. koji glasi: „Odredbama ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na unapređenje poslovanja“.

Socijalno osiguranje predstavlja vid socijalne sigurnosti koji osiguranicima, odnosno članovima njihovih porodica, obezbeđuju socijalnu zaštitu za slučaj bolesti, invalidnosti, starosti, nesreće na poslu i nezaposlenosti.

Mnogi građani Pirota ostvarili su svoja prava iz socijalnog osiguranja uz pomoć i poštovanje propisa koji su doneti u mandatu Srpske napredne stranke.

Svrha socijalnog osiguranja kao dela socijalne politike jedne zemlje koja u Pirotu ima svoje korisnike jeste da osiguranim osobama u slučaju ostvarenja osiguranih rizika kao što su starost, bolest, materinstvo, povrede na radu i nezaposlenost, delimično ili potpuno nadoknadi gubitak dohotka.

Definisanjem pojedinih izraza u Predlogu zakona stvara se način jasnijeg tumačenja zakonskih propisa, što omogućava stvaranje pozitivne klime. Takva klima je i te kako potrebna svim opštinama i gradovima na teritoriji Republike Srbije i od ovakvog Predloga zakona možemo očekivati samo pozitivne pomake.

Znajući da osiguranik stiče određena prava iz socijalnog osiguranja, kada nastupi osigurani slučaj, odnosno kada se realizuje osigurani rizik, je svojevrsna pravna sigurnost koju Srbija pruža svim građanima. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Milovan Krivokapić..
Izvolite, doktore Krivokapiću.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Krivokapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministri sa saradnicima, koleginice i kolege, podneo sam amandman dva na član 2. ovog zakona, kojim se dodaje stav 2.

Na samom početku bih rekao da funkcionisanje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja omogućava sveobuhvatnu evidenciju, sa svim podacima o građanima, vezano za obavezno socijalno osiguranje. Šta to tačno znači? Znači da ukoliko dođe do bilo kakve promene u nekoj od evidencija koja je deo jedinstvene baze, one će biti automatski ažurirane u registru, što svakako skraćuje vreme za obavljanje poslova u okviru Centralnog registra.

Novi Zakon o Centralnom registru koji se nalazi pred narodnim poslanicima je definisanje svega što je poslednjih godina urađeno u oblasti digitalizacije registara.

Ovaj zakon i svi drugi koje donosimo vezano za elektronsku evidenciju i registre je svakako obećanje građanima Srbije da će svakim danom biti dalje od one uprave koju su karakterisali dugi redovi, nepotrebni papiri i nerealni troškovi.

Nesumnjivo je da će se stvaranjem jedne ovakve sveobuhvatne evidencije obezbediti ogroman napredak u efikasnosti rada uprave i njenih službi.

Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo zna da postoji značajan potencijal i da se sa boljom disciplinom i organizacijom posla, kao i modernizacijom načina rada, troškovi rada smanjuju, a fleksibilnost rada i učinak države povećavaju, što je sve za dobrobit i u korist građana.

Potrebno je da se ovaj Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja usvoji što pre, kako bi se krenulo sa primenom i radom u Centralnom registru stanovništva, a to bi značilo da se evidencije iz pet institucija, MUP-a, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Republičkog zavoda i lokalne poreske administracije, smestile u jedinstveni registar.

Moram da napomenem da je sve ovo ogroman posao i poseban izazov u softverskom smislu, ali mi se posla i izazova ne bojimo, tako da će sasvim sigurno i ovaj posao biti realizovan najbolje moguće, a sve u interesu i na dobrobit naših građana. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Cokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministri, pre nego što kažem koju reč o amandmanu, hteo bih da se obratim ministru Antiću.

Gospodine Antiću, ja dolazim iz opštine Smederevska Palanka, možda je ovo trebalo da se kaže u toku rasprave, ali očekujem pomoć od vas i zato vam se sad obraćam. Mi u Smederevskoj Palanci i još tri grada u Srbiji imamo tzv. „treću tarifu“. To su mesta koja nemaju toplane i to je način da se građani greju.

Na treću tarifu, znate da postoje dvotarifna brojila, na treću tarifu postoji posebno brojilo i mi i na jedno i na drugo, na isto ime plaćamo dve televizijske pretplate. Ne sporim što je ona povećana, ali je potpuno neshvatljivo da sam se obraćao više puta, čak i nekim potpredsednicima Vlade, da me nisu razumeli i da građani plaćaju. Nije meni problem da to platim, ali je problem građanima koji imaju i druge pakete sad televizijske, internet, a plaćaju ovo.

Što se tiče ovog zakona na koji smo dali amandmane, svakako je bilo potrebno da donesemo ove zakone, da se ova oblast uredi kako bi imali potpunu evidenciju o zaposlenima, o plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje, kako bi svako u to imao uvid, kako bi inspekcije imale uvid u ono što se radi. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Antić.

Aleksandar Antić

Želeo bih pre svega da se zahvalim poslaniku iz Smederevske Palanke na ukazivanju na ovu situaciju i okolnost koja očigledno predstavlja problem jednom broju građana Smederevske Palanke ukoliko su ovi podaci koje ste vi izneli, a ne sumnjam u to, apsolutno tačni, oni i meni ne deluju logično i kao takvi biće preispitani.
Ja se nadam do kraja rasprave u parlamentu, vezano za ovaj set budžetskih zakona, da ću moći da vas izvestim o tome kakav je stav i ministarstva i EDB Srbije.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
Da li neko želi reč?
Vera Jovanović ima reč. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, ministri sa saradnicima, Zakon o centralnom registru obaveznog osiguranja predložen je sa razlogom - potreba organizovanja efikasnog oblika za obavljanje poslova uspostavljanja vođenja centralne baze podataka, objedinjavanje različitih baza podataka koje se vode za iste grupe korisnika u oblasti socijalnog osiguranja, sveobuhvatno vođenje registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, stvaranje pravnog osnova za povezivanjem sa drugim registrima i evidencijama o Republici Srpskoj, radi efikasnijeg i bržeg ostvarivanja prava građana, čime se doprinosi razvoju e-uprave, obezbeđenje efikasnije kontrole naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja.

Navedene novine o načinu podnošenja jedinstvene prijave usaglašava Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja sa Zakonom o radu. Tako se sada jasno navodi da se jedinstvena prijava podnosi najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad. Zahvaljujem.