Jedanaesto vanredno zasedanje, 14.02.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/15-19

3. dan rada

14.02.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republike Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specij
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 108 narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 139 narodnih poslanika.
  Obaveštavam vas da su sednici sprečeni da prisustvuju poslanici: Mladen Grujić, Đorđe Milićević, Danijela Stojadinović, Danica Bukvić i Milisav Petronijević.
  Nastavljamo rad i prelazimo na odlučivanje o predlozima akata iz tačaka od 1. do 40. dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije glasao za ovaj amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – sedam poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – sedam poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – šest poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – šest poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – šest poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, u celini,
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan poslanik.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – sedam.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – osam.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – četiri.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – dva.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – pet.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli narodni poslanici Ivan Bauer, Nataša Mihailović Vacić i Slavica Živković.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih - nema.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji su podneli narodni poslanici Ivan Bauer, Nataša Mihailović Vacić i Slavica Živković.
  Zaključujem glasanje: za – sedam.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za - jedan.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4, sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11, sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18, sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1, sa ispravkom, koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanica Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: za – troje, te konstatujem da nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140 poslanika, te konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika, protiv – niko, uzdržan – jedan, te konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. Vjerice Radete.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. sa ispravkom Nataše Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje Predlog predlagača kojim se predlaže povratno dejstvo odredaba člana 3. i 4. Predloga zakona.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržan – jedan, te konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 3. i 4. Predloga zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržan – jedan, te konstatujem da je Skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Sada stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti.
  Prelazimo na ratifikacije.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 19, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržan – jedan, te konstatujem da je Skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu stalnog Sekretarijata Transportne zajednice, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republika Srbija) – Dobrakovo (Crna Gora), u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) – Dračenovac (Crna Gora), u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) – Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) – Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničko graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) – Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora), u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) – Ranče (Crna Gora), u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 141, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju.
  Zaključujem glasanje: za - 136, protiv - niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša.
  Zaključujem glasanje: za - 140, protiv - niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša.
  Zaključujem glasanje: za - 139, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak.
  Zaključujem glasanje: za - 140, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima.
  Zaključujem glasanje: za - 140, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke.
  Zaključujem glasanje: za - 140, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju.
  Zaključujem glasanje: za - 140, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije.Zaključujem glasanje: za - 139, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan.Zaključujem glasanje: za - 140, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke.
  Zaključujem glasanje: za - 139.
  Konstatujem da je Skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi.
  Zaključujem glasanje: za - 140, protiv - niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina.
  Zaključujem glasanje: za - 138, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona.
  Prelazimo na odlučivanje po Predlogu odluke o izboru predsednika suda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika suda, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 139.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 139, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je usvojen Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139.
  Konstatujem da je usvojen Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Kragujevcu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 138, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je usvojen Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 139, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi.
  Zaključujem glasanje: za - 139, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je usvojen Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 139, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je usvojen Predlog odluke.
  Dozvolite mi da čestitam gospodinu dr Ivanu Nikoliću na ponovnom izboru, želimo mu uspeha u radu.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Komisije za hartije od vrednosti, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 139, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Skupština usvojila, većinom glasova, Predlog odluke.
  Prelazimo na odlučivanje o listi kandidata za članove Nacionalnog saveta za kulturu.
  Kandidati koje je predložila Vlada, podsećam vas da su to Dušan Kovačević, diplomirani dramaturg, Nikola Šuica, doktor likovnih umetnosti, Đorđe Đurić, profesor opšte istorije i Svetislav Božić, kompozitor.
  Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Dušan Kovačević, diplomirani dramaturg.
  Zaključujem glasanje: za - 139, protiv - niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština izabrala za člana Nacionalnog saveta za kulturu Dušana Kovačevića.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Nikola Šuica, doktor likovnih umetnosti.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabrala Nikolu Šuicu.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Đorđe Đurić, profesor opšte istorije.
  Zaključujem glasanje: za – 140 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabrala Đorđa Đurića, profesora opšte istorije.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Svetislav Božić, kompozitor.
  Zaključujem glasanje: za – 140 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština izabrala za člana Nacionalnog saveta za kulturu Svetislava Božića.
  Prelazimo na listu kandidata koje su predložile ustanove kulture čiji su osnivači Republika, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere dr Dragana Kovačić, na predlog Narodnog muzeja u Beogradu.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije izabrana za člana Nacionalnog saveta za kulturu dr Dragana Kovačić.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Vesna Bašić, na predlog Narodnog muzeja u Beogradu.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Konstatujem da nismo izvršili izbor za člana Nacionalnog saveta za kulturu.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Aleksandar Stamatović, na predlog Narodnog pozorišta u Beogradu.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije izabran za člana Nacionalnog saveta za kulturu Aleksandar Stamatović.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Nebojša Dugalić, na predlog Narodnog pozorišta u Beogradu.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije izabran za člana Nacionalnog saveta za kulturu.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere dr Dragana Milunović, na predlog Narodne biblioteke Srbije.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Bogdana Opačić, na predlog Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Bojana Subašić, na predlog Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Sada prelazimo na kandidate koje su predložila reprezentativna udruženja, vodeći računa o zastupljenosti svih profila.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Duško Paunković.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Živorad Ajdačić.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Dušan Rusalić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – tri, uzdržanih – nema.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Ivan Ilić.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Srđan Hofman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Vladimir Logunov.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Konstatujem da nismo izabrali članove Nacionalnog saveta za kulturu iz ove kategorije.
  Slede kandidati koje su predložila udruženja iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Aleksa Ciganović.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere dr Biljana Đorđević.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Sada prelazimo na kandidate koje je predložila Srpska akademija nauka i umetnosti.
  Podsećam vas da su kandidati koje je predložila Srpska akademija: akademik Predrag Piper, akademik Tibor Varadi, akademik Ivan Jevtić i dopisni član SANU Miodrag Marković.
  Od predložena četiri kandidata, dva se biraju za člana Nacionalnog saveta za kulturu.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere akademik Predrag Piper.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabrala akademika Predraga Pipera.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere akademik Tibor Varadi.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, izabrala za člana Nacionalnog saveta za kulturu akademika Tibora Varadija.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere akademik Ivan Jevtić.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere dopisni član SANU Miodrag Marković.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, izabrala za člana Nacionalnog saveta za kulturu dopisnog člana SANU Miodraga Markovića.
  Kandidat koga je predložio Savet Univerziteta umetnosti
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere mr Olivera Stojadinović.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Kandidat koga je predložila Konferencija univerziteta Srbije je Čedomir Vasić.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Čedomir Vasić.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Konstatujem da je Narodna skupština za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabrala Nikolu Šuicu.
  Kandidati na Predlog Nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
  Podsećam vas da su kandidati koje je predložio ovaj predlagač: Karolj Viček, Vasvija Gusinac, Miroslav Jovičin i Vesna Milekić.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Vasvija Gusinac.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Miroslav Jovičin.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Vesna Milekić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Pošto smo završili glasanje o svim kandidatima za članove Nacionalnog saveta za kulturu, dozvolite mi da, u vaše i svoje lično ime, čestitam onima koji su izabrani na ovo značajno i prestižno mesto, i poželim im puno uspeha u radu.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
  Prijatno.
  Hvala vam.
  (Sednica je završena 11.15 časova.)