Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 03.04.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, nastavljamo rad Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 87 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje kartice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno135 poslanika.
Obaveštavam vas da je danas sprečen da glasanju prisustvuje narodni poslanik Đorđe Milićević. U skladu sa Poslovnikom je obavestio parlament.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima akata iz tačaka od 1. do 9. dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog Zakona o zdravstvenom osiguranju, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 135 poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nisu glasala tri poslanika.
Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela Aleksandra Belačić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – šest poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnela Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnela Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: za - jedan.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: za – jedan.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo poslanik Marijan Risičević.
Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podneo poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – pet.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji je podneo poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji je podneo poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji je podneo poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji je podneo poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 52. koji je podneo poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – šest poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 52. koji je podneo poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 52. koji je podneo poslanik Momčilo Mandić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 53. koji je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 60. koji je podneo poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 66. koji je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 67. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 69. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
Nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 70. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
Nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 70. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 73. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 73. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
Nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 77. koji je podnela narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 79. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 79. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 84. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
Nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 89. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika.
Nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 94. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
Nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 96. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
Nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 104. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika.
Nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 104. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
Nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 110. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
Nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 114. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
Nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 114. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 120. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 125. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 129. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
Nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 133. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 140. koji je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 142. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 232. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 270. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 273. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 277. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 277. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
Nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Zakon prihvaćen, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, od 136 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kostić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 19. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kostić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 136.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 137.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 137.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Stavljam na glasanje amandman.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zaključujem glasanje: za – niko.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 36. Tomislava Ljubenovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 39. poslanika Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 39. Dubravka Bojića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 41. Petra Jojića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 42. Filipa Stojanovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 45. Dubravka Bojića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 50. Marine Ristić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 60. Milorada Mirčića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 60. Ljiljane Mihajlović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 62. Slavice Živković.
Zaključujem glasanje: za je glasao jedan poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 64. Filipa Stojanovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 64. Marine Ristić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 65. Milije Miletića.
Zaključujem glasanje: za je glasalo dva poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 70. poslanice Miroslave Stanković Đuričić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 75. poslanika dr Branimira Rančića.
Zaključujem glasanje: za je glasalo tri poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 75. Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 75. Vesne Nikolić Vukajlović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 76. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 78. Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 82. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 82. Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 86. Milorada Mirčića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 100. Nikole Savića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 113. Srete Perića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 116. Tomislava Ljubenovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 127. Dubravka Bojića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 132. Nemanje Šarovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 141. Filipa Stojanovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 151. Ružice Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 181. Nade Kostić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 219. Ljiljane Mihajlović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 223. Mladena Grujića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 265. Vesne Nikolić Vukajlović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 269. Božidara Delića.
Zaključujem glasanje: za je glasao jedan poslanik.
Pošto smo završili odlučivanje od amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo pet poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasali četiri poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. Srete Perića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 25. dodaje član 25a. Miljana Damjanovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala tri poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 129, protiv – niko, uzdržanih - nema, nije glasalo osam narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna Skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojijć.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržanih - jedan, nije glasalo četiri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna Skupština prihvatila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – niko, uzdržan - jedan, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna Skupština većinom glasova svi narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o saradnji u borbi protiv kriminala, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da je Narodna Skupština većinom glasova svi narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna Skupština većinom glasova svi narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika Komisije za hartije od vrednosti, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala četiri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna Skupština većinom glasova svi narodnih poslanika usvojila Predlog odlike.
Dozvolite mi da u vaše i svoje ime čestitam Marku Jankoviću na izboru za predsednika Komisije za hartije od vrednosti.
Prelazimo na odlučivanje o povredi Poslovnika.
Narodni poslanik Nemanja Šarović na sednici 28. marta 2019. godine, u 14 časova i tri minuta ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da se izjasnite.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
(Sednica je završena u 10,40 sati.)