Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 16.05.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju, kolega Periću.

...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
…i ne samo mene, nego i sve srpske radikale, što svest kod građana Srbije u ispunjavanju svojih obaveza raste sa jedne strane, a sa druge strane kao što nam je država zadužena, građani su još više zaduženi.

Izašla je sada gospođa Jelena Tanasković…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Periću.
Evo, dodajte još tu jednu rečenicu. Zatražite reč ponovo.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem kolega Arsiću na razumevanju.
Hteo sam samo da zamolim gospodina ministra Đorđevića, kada bude rađen budžet Republike Srbije za 2020. godinu da proba da kao ozbiljan projekat ove države, uvrsti izgradnju tunela kroz Proslog kako bi obećanje predsednika Republike dato u Banjaluci i na mnogim mestima u Srbiji, dobilo svoju istinu da se uradi taj tunel kako bi Sarajevo, Beograd i ostala mesta bila bliže, a samim tim stvorili se bolji privredni uslovi i ambijent za razvoj tih delova. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima koleginica Ljubica Mrdaković Todorović.

...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala gospodine predsedavajući.

Poštovani ministre Đorđeviću, koleginice i kolege narodni poslanici, set pravosudnih zakona kao i današnji predlozi zakona o zajmovima su od izuzetnog značaja i u interesu su svih nas, svih građana, čitavog društva i doprineće razvoju Republike Srbije. Ja ću se u svom izlaganju osvrnuti na Predlog zakona o potvrđivanju okvirnog Sporazuma o zajmu između banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora, a radi se na unapređenju infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji.

Naime, planirani zajam je u iznosu od 200 miliona evra, a okvirni Sporazum je potpisan u Beogradu 4. aprila 2019. godine i u Parizu 15. aprila 2019. godine, a radi se o zajmu za finansiranje zdravstvene infrastrukture i bolničke opreme u odabranim zdravstvenim ustanovama, sekundarnog ili tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite. Naime, u pitanju je oko 18 zdravstvenih ustanova širom Republike Srbije i to u sledećim gradovima: Aranđelovac, Valjevo, Vranje, Gornji Milanovac, Zaječar, Kladovo, Kraljevo, Leskovac, Loznica, Majdanpek, Paraćin, Pirot, Prokuplje, Smederevo, Smederevska Palanka, Sremska Mitrovica, Subotica i Ćuprija.

Kao što sam rekla sredstva ovog zajma planirana su kao podrška već postojećim investicijama državnog budžeta u zdravstveni sektor i na taj način bi se pokrilo oko 30% investicionih potreba za infrastrukturno održavanje tokom trogodišnjeg perioda, sa akcentom na poboljšanje infrastrukture, kao što sam rekla na sekundarnom i tercijalnom nivou zdravstvene zaštite kroz ulaganja u modernizaciju malih, srednjih i većih bolničkih ustanova specijalističke zaštite i za sprovođenje projekta zadužena je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao telo za sprovođenje projekta.

Kao što možemo da vidimo i svedoci smo svega toga da ova Vlada i Ministarstvo zdravlja kontinuirano ulažu napore na uspostavljanju bržeg i efikasnijeg i kvalitetnijeg zdravstvenog sistema u Srbiji i u tom pravcu pored izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih zdravstvenih objekata, nabavke nove medicinske opreme i aparata ministarstvo intenzivno sprovodi politiko kadrovskog osnaživanja zdravstvenog sistema.

Zbog velikog interesovanja građana ja bih da kažem i par rečenica i o Krivičnom zakoniku. Naime stav humanista, kriminologa i stručne javnosti je da kažnjavanja nije osveta ni odmazda, već način da osuđenik prevaspita i nakon toga vrati u društvo i u sredinu u kojoj je živeo. Kao što svi znamo mi nemamo smrtnu kaznu. Međutim, iako su moderne tendencije takve da se postupa na način, kao što sam rekla, znači prevaspitanje i resocijalizacija, a ne kažnjavanje, stvarnost nas svakodnevno demantuje upravo svirepošću, brutalnošću, bezobzirnošću zločina čiji smo, na žalost savremeni poslednjih godina.

Naime, poslednjih godina se u našoj zemlji dogodilo toliko stravičnih zločina nad decom, nemoćnim licima, ženama, da je cela zemlja i region danima i nedeljama bio u šoku i dan danas smo u šoku, i naravno to se ne može zaboraviti zbog surovosti izvršenih zločina, ali i hladnokrvnosti izvršilaca i njihovog odnosa prema izvršenom zločinu. U takvim situacijama kaznena politika mora da bude mnogo, mnogo stroža.

Često u narodu mogu čuti izjave da je naša kaznena politika blaga, da se za ubistvo dobija par godina robije, nanogica itd, što samo pothranjuje motive potencijalnih zločinaca sa stavom da će se nakon izvršenog zločina izvući sa što manjom kaznom. Tome se mora stati na put i to odmah.

Kazna doživotnog zatvora je apsolutno opravdana i prihvatljiva za krivična dela za koje je i predložena. I nema dileme da li je treba uvesti ili ne u naš pravni sistem. Ako saznanje da doživotni zatvor može da odvrati potencijalnog ubicu da ne izvrši krivično delo i time bude spašen makar i jedan život, onda je svrha uvođenja ove kazne postignuta. Setimo se sve dece koja su tragično stradala od počinilaca krivičnih dela. Setimo se samo koliko su i njihovi egzekutori bili surovi i svirepi.

U danu za glasanje mi iz SNS podržaćemo sve zakone i set pravosudnih zakona i predloge zakona o zajmovima, ali molim i kao žena i kao lekar i kao narodni predstavnik da svi poslanici podrže ove zakone i daju svoj glas u danu za glasanje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović. Izvolite.
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala poštovani predsedavajući, uvaženi ministre Đorđeviću, dame i gospodo narodni poslanici iz niza predloga finansijskih ugovora vrlo važan je i Zakon o potvrđivanju finansijskog ugovora, okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture naravno između Republike Srbije i Evropske investicione banke.

Nas iz Sandžaka pogotovo ohrabruje stavka da će se sredstva dobijena ovim ugovorom koristiti i za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u nerazvijenim područjima, jer u tome vidimo šansu da konačno građani Tutina pred kraj druge decenije 21. veka dobiju pijaću vodu.

Podsetiću vas da je to jedan od retkih gradova, ne samo u našoj državi već i na Balkanu, a verovatno i šire koji uopšte nema pijaće vode sa gradskog vodovoda. Građani su taoci korumpirane lokalne vlasti koja vlada ovim gradom skoro tri decenije i koja nije uspela da obezbedi svojim stanovnicima čak ni užem gradskom jezgru pijaću vodu. Voda koja toči sa njihovih česmi, prema analizi stručnih tela nije za ljudsku upotrebu što znači da nema karakteristike ni tehničke vode.

Stanovništvo se snabdeva sa alternativnih izvora pijaće vode koja je često i sama lošeg kvaliteta.

Nekoliko puta su iz domaćih budžeta, kao i međunarodne pomoći izdvojena sredstva za rešavanje ovog problema, odnosno izgradnju vodovoda u Tutinu. Međutim, sredstva su nestajala bez traga. Veliki deo pripremnih elemenata, cevi i slično završili su na nekim drugim lokacijama kao deo kupoprodajne tranše lokalne vlasti. Krivične prijave protiv više odgovornih lica za zloupotrebu položaja stoje u tužilaštvima i dan danas, nikad ih niko nije procesuirao i tako već godinama.

Problem građana nije rešen. Oni su žrtve ovih kriminalnih radnji koje kao takve traju u kontinuitetu od uvođenja višestranačkog sistema i neodlučnosti državnih organa da se obračunaju sa korumpiranim pojedincima iz lokalne tutinske vlasti koji su odgovorni za takvo stanje.

Naravno, to žmurenje i ne činjenje ih dodatno ohrabruje da nastave držati stanovništvo u mraku i bedi bez minimalne osnovice ili … vrednosti za rad ličnih interesa. Da je stanje alarmantno, svedoči statistika koja govori o većem broju smrtonosnih oboljenja ljudi sa ovog prostora koja se mogu dovesti u direktnu vezu sa hemijski neispravnom vodom.

Pre nekoliko godina imali smo uganuća stoke koja se napajala takvom vodom. Obzorom da će tužilaštvo i sudovi iz nekog razloga da tolerišu ovaj teror nad građanima i kontinuirane i direktne zloupotrebe lokalnog budžeta opštine Tutin, koji namenske međunarodne pomoći Vlada i republički organi iz ovog ugovora kao urgentna izdvojiti sredstva za rekonstrukciju i rehabilitaciju postojaće i dalje izgradnju vodovodne mreže u opštini Tutin, jer je zaista stanje više nego alarmanto, o čemu smo mi poslanici stranke pravde i pomirenja više puta i ovde u skupštini Republike Srbije govorili, s tim što bi se moralo, a shodno prethodnim iskustvima za ovu investiciju sprovesti višestruki nadzor kako bi građani Tutina konačni i dobili pijaću vod. Ovo je ujedno i naš apel u ime građana Tutina, Vladinoj kancelariji zaduženoj za realizaciju ovog ugovora da na listu prioriteta stavi Tutinski vodovod, te razlog više da u danu za glasanje podržimo ove predloge zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima koleginica Vera Jovanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući Arsiću, ministre sa saradnicom, građani Srbije, kolege poslanici.

U današnjoj raspravi, ja ću govoriti o Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu kredita za prefercijalnog kupca između Vlade Republike Srbije i Kineske „Eksport-Import“ banke za projekat modernizacije i rekonstrukcije Mađarsko-Srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad- Subotica i državna granica Kelebija.

Projekat modernizacije i rekonstrukcije pruge Beograd-Budimpešta kao deo globalnog projekta jedan pojas, jedan put, je jadan od najvažnijih infrastrukturnih projekata Republike Srbije, čija je zajednička realizacija dogovorena na nivou predsednika i Vlada Republike Srbije, Narodne Republike Kine i Mađarske.

Navedeni projekat ima značaj za privredu Vlada Republike Srbije, Narodne Republike Kine i susedne nam Mađarske. Za deonicu pruge Beograd-Stara Pazova, Republici Srbiji je već odobren zajam od iste banke u iznosu 297.000.000 dolara. Komercijalni ugovor o kome sada raspravljamo obuhvata usluge nabavku, izgradnju i ugradnju svih neophodnih elemenata za rekonstrukciju deonice dužine 108.1 kilometar, kako bi se uspostavila dvo-prosečna pruga za mešoviti saobraćaj za brzine do 200 kilometara na sat.

Za deonicu Novi Sad - Subotica - granica ugovor je potpisan 25. aprila u Pekingu, a kredit je odobren u iznosu od 988 miliona dolara, iz kojih će se finansirati 85% vrednosti projekta, po komercijalnom ugovoru, a 15% će se finansirati iz budžeta Republike Srbije. Ovim ugovorom predviđen je rok dospeća kredita 20 godina, period raspoloživosti pet godina i godišnja kamatna stopa fiksna 2%.

I tako, poštovani građani Srbije, dok ova Vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić radi, ispred predsedništva se šire šatori i verovatno da testerama hoće u budućnost.

Prilikom potpisivanja ovog i još važnih ugovora, Vučić se u Pekingu sastao, pored Si Đipinga, čiji je gost bio, i sa Li Kećijangom, Đuzepe Kontijem, kao i sa Vladimirom Putinom i predsednikom Kazahstana Nazarbajevim.

U Kini je predsednik Vučić izjavio da je veoma ponosan na svoju zemlju, koju predstavlja u Kini.

Ko se od prethodnih predsednika Srbije toliko puta sastao sa predsednikom Kine i Rusije, ja postavljam pitanje? Niko. A rezultati su viđeni, svakodnevno.

Za vikend se otvara Koridor 10. Biće to veliki uspeh ove Vlade i predsednika Vučića.

Ovaj parlament raspravlja o zakonu o sprečavanju korupcije, zato što je to od značaja za realizaciju strateških ciljeva Republike Srbije, a koliko je Srpskoj naprednoj stranci stalo da korupcija ima nultu toleranciju, to pokazuje i na delu. Srpska napredna stranka hapsi svoje ljude, iz svojih redova, predsednik Vučić proziva bahate lokalne čelnike, policija radi svoj posao.

Recite mi, kolege poslanici, da li se sećate koga su hapsili čelnici DOS-a i oni pre 2012. godine? Hapsili su svoje neistomišljenike, a onda je država plaćala oštećenima za nepostojeća dela.

Gluvi su bili na vapaje Verice Barać, gde je ukazivala na 24 privatizacije, a posebno je prozivala Đilasa i njegovu kapu na svim medijima u državi Srbiji. Eto, zato građani Srbije pamte i kažnjavaju, a tek će ih kazniti, nadam se, na sledećim izborima.

Molim svoje kolege poslanike da u danu za glasanje prihvatimo sve predložene zakone i ugovore koji su pred nama. Hvala.