Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zaista, samo da raščistimo nešto što nikada nisam rekla, pa neka ostane građanima da zaključuju.

Dakle, ovde kolega Jovanović, čak na krivično delo ubistva i kaže – ne može komunalni milicioner da ocenjuje krivično delo ubistva. Ko je govorio o ubistvu? Ja sam samo rekla da se može desiti da komunalni milicioner dobije batine ako bude bezobrazan, a pojavi se tamo negde bez uniforme. To nema veze sa ovim.

Dakle, niti smo govorili o krivičnom delu ubistva, niti o oružju kojim je eventualno ubistvo učinjeno. Znate, ako se desi, ne daj bože neko ubistvo i desi se tu komunalni milicioner, on će verovatno reagovati kako bi reagovao svaki čovek.

Vi ste ministre u načelnoj raspravi pominjali zaslugu komunalnih policajaca u centru za socijalni rad gde su spasili da se ne desi neka još veća tragedija, desilo s ubistvo, ono kada je sačuvaj bože, zaređalo kod centara za socijalni rad. Ali, oni tada nisu bili na svom poslu, slučajno su prolazili i reagovali, kako biste valjda i vi da ste bili u blizini, reagovali.

Dakle, govorimo o nadležnostima, a ne o slučajnim prolaznicima, a ne o krivičnim delima koja nemaju veze sa ovom milicijom. Još jedanput da zapamtite, da zapamte građani Srbije. Sve ovo što govorimo o komunalnoj miliciji i svi argumenti koje iznosimo u prilog tome da ovo ne treba da postoji, biće nešto o čemu će narod da priča. Ponavljam, isto je bilo i za komunalnu policiju, pa sada komunalna policija već spada u red najomraženijih službenika u državi. Naravno, ispred su izvršitelji, pa su notari. Jednostavno, uvodite nešto, naši ljudi nisu takvi da treba baš na svakom koraku neko da ih čuka u glavu, da ih podseća na ovo ili na ono.

Vi ćete komunalnu miliciju svesti na to da zabrane tamo da se prodaje, da oni ljudi da bi preživeli uz penziju i nešto zaradili itd. pa prodaju nešto na kartonskim kutijama. Sve drugo će vam propasti, niko drugi neće dozvoliti da im priđu i toga morate biti svesni.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Neđo Jovanović.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se predsedavajući.

Ovo je poslednja replika koju ću izneti kada je u pitanju ovaj član, ova odredba zakona.

(Narodni poslanik Milorad Mirčić dobacuje s mesta.)

Hvala kolega Mirčiću, zaista cenim vaš napor da mi pomognete u svemu ovome.

Želim nešto zbog građana da kažem. Ovde mora da se shvati konačno da u zavisnosti od zakona koji obuhvata određenu materiju, oni koji taj zakon primenjuju moraju dosledno da ga primenjuju, pa tako i komunalni milicioneri.

Ako carinski organi, shodno odredbama propisa iz oblasti carine, carinskih zakona mogu da oduzmu određene predmete kako bi se vodio carinski postupak, ako može poreska uprava i nadležni organi poreske uprave da oduzimaju predmete kako bi se adekvatno vodio poreski postupak, ako mogu inspekcijske službe da oduzimaju predmete, kao što je recimo tržišna inspekcija, po propisima koji važe za tu inspekciju, da oduzimaj predmete kako bi se adekvatno vodio taj postupak, inspekcijskog nadzora kontrole i naravno, sankcionisanja, što bi se to pravo, shodno odredbama ovog zakona, ograničavalo ili oduzimalo komunalnoj miliciji? Hvala
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Arsiću, malopre ti dobaci da carina može da oduzme oružje, i evo, kolega Jovanović odmah prihvati.

Dakle, upoređivati carinsku službu sa ovom novotarijom je potpuno besmisleno. Sada, da ne ulazimo u nadležnosti, u poslove carinske službe, suština je da mi imamo MUP, da imamo policiju, da policija može u okviru službe policije, u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, da formira čak i ovako nešto, ali to ne može biti komunalna milicija. To ne može biti. Ne radi se o tome da ne treba oduzeti neki predmet, da ne treba nekoga privesti, da ne treba nekoga saslušati. A, kako vi zamišljate da komunalni milicioner nekoga privodi? Kako vi zamišljate da komunalni milicioner čita ustavna prava, da ovaj kaže – neću nigde da mrdam bez advokata? Da li vi uopšte razumete koji je profil komunalne milicije po ovome ovde? Ne piše to.

Dakle, ne radi se o tome da mi mislimo da ne treba uvesti red. Red treba uvesti u državi Srbiji svuda gde reda nema, ali ne mogu se uvoditi neki novi paraograni, postoji MUP. Jel treba da se zaposli još 100, 200, 500, hiljadu policajaca koji bi se bavili ovim poslovima. Nemamo ništa protiv. Dakle, red da se uvodi treba, ali ne može, bre, svaka šuša na ulici da zaustavlja čoveka, da legitimiše, da oduzima, da privodi, da snima. Ne može, ljudi. Šta pravite? Treba da se osećaju ljudi da ne smeju da se okrenu s koje strane ih neko ganja i neko vreba. Ne može ovako. Ne može ovako, ovo je neustavno. U krajnjem slučaju i na početku i na kraju, ovo je neustavno. Videćemo šta će Ustavni sud reći o nekim od ovih odredbi.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi potpredsedniče, naravno da ću podržati stav Vlade i obrazloženje. Ono što je najvažnije….

(Narodni poslanik, Vjerica Radeta, dobacuje.)

Molim ove neartikulisane da umirite, jer oni dok su govorili ja nisam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne znam šta je kolega, ceo dan je tako.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ne, nema šanse da me mogu dekoncentrisati.
Naravno da ću podržati obrazloženje Vlade i ono što je najvažnije za ovaj, gospodine ministre, zakon, jeste da se donekle promenom mesta i uloge komunalnog milicionera na neki način osigurava čistije i bezbednije okruženje naših građana. To je najvažnije, a onda o pojedinostima možemo govoriti.
Ono o čemu sam ja šokiran, gospodine potpredsedniče, to je izjava gospodina prof. Ševarlića, radi javnosti intelektualne i naših građana dozvolite da obrazložim. Nije gospodin Martinović prozvao Filozofski fakultet u Beogradu, nego pojedine profesore, i to ja vrlo često činim argumentima.
Pitam prof. Ševarlića, da li on podržava ovaj stav prof. Dubravke Stojanović koja je izrekla, 17. februara gospodnje 2014. godine, citiram: „Srbija je izgubila 700 hiljada stanovnika u Prvom svetskom ratu, a time umanjila broj srpskih žrtava za 400 hiljada“. Time se, gospodine Ševarliću, svrstala u red najvećih falsifikatora broja srpskih žrtava u Prvom i Drugom svetskom ratu uz istoričare i naučnike, akademika Stjepana Razuma, dr Franju Tuđmana i bivšeg predsednika Predsedništva SFRJ Stjepana Mesića i druge.
To nije sve, uvažena profesorka protivi se, a verujem i gospodin Ševarlić kada brani, podizanju spomenika srpskim herojima Milanu Tepiću i Gavrilu Principu. To nije sve, da li gospodine Ševarliću, podržavate uvaženu profesorku kada kaže, citiram: „Gavrilo Princip je terorist:“, završen citat, a ne atentator? To, gospodine Ševraliću, piše samo austrijskim i nemačkim udžbenicima.
Profesorka Stojanović se zalaže da se, citiram: „Srbija odrekne Kosova i Metohije i Republike Srpske“, završen citat. Znate, gospodine Ševraliću, po Ustavu i po Krivičnom zakoniku gde bi spomenuta profesorka trebala da danas boravi? U buvari. Znate šta je buvara? U zatvoru. Da ne kažem, po Kaznenom zakoniku Knjaza Miloša, kako bi završila.
Dalje, ako branite te profesore, ona je izjavila i ovo, citiram: „Najveći problem Republike Srbije je što je pobedila u ratovima“, završen citat. Znate šta to znači? Da je trebalo biti fašistički gubitnik Srbija.
Uvažena profesorka, a verovatno i vi kada je branite i to ne samo nju, ne zna da je pobednički i oslobodilački, slobodarski duh srpskog naroda sastavni element srpskog nacionalnog identiteta i to je ono što nas je vekovima održalo. Da li vi gospodine Ševarliću branite prof. Stojanović, koja je 19. jula 2018. godine izjavila, citiram: „Da su danas na vlasti u Srbiji elite koje su napravile rat, pa u njihovom interesu je da se zaboravi odgovornost“, završen citat. Ona ne zna, a ja verujem da vi znate da su rat izazvale SAD, EU i Vatikan, u prvom redu i Nemačka. Nema niti jednog istoričara valjanog na zapadu koji ovo danas ne tvrdi što ja kažem.
Ne samo to, da li vi branite i gospodina Jovu Bakića koji je docent na Filozofskom fakultetu, ali mislim, voleo bih da se izjasnite kada o tome govorite, da li ga branite kada on, Jovo Bakić, uvaženi docent na Filozofskom fakultetu izjavi, odnosno da je dao master rad studentu, citiram: „Uloga Pinka i Hepija u stvaranju i reprodukovanju kulta vođe i analiza sadržaja gostovanja Aleksandra Vučića u emisijama „Teška reč“ i „Ćirilica“.“, završen citat. Vi ste profesor univerziteta, da li je ovo mešanje politike ova tema u nastavu, koje je dao pomenuti profesor sociološke izvore, koju literaturu? To je isto kao da sam ja dao svom studentu, šta bi bilo? Bilo bi jako čudno i ovako što sam citirao šta je pomenuti docent rekao, doživeo sam salvu udaraca na društvenim mrežama.
Šta bi bilo da sam ja dao ovakvu temu – uloga Filozofskog fakulteta u Beogradu u stvaranju i reprodukovanju kulta neznanja, intelektualnog prostakluka i diletantizma i analiza izbora po treći put docenta dr Jove Bakića za docenta? Uvaženi dr docent po treći put Bakić je izjavio za predsednika Vučića, citiram, 17. januara 2014. godine: „Vučić je izmećar Angele Merkel“. Je li to podržavate? To je isto kao da ja sada kažem – docent dr Jovo Bakić je najobičniji govnar Bila Klintona, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića. Šta bi bilo da sam ja to rekao, a nisam rekao?
Sada, poštovane dame i gospodo, meni je žao što jedan deo vas podržava ovakve profesore. Mi nismo rekli za profesore ugledne i časne na Filozofskom fakultetu, nećete reći da je lik Dubravke Stojanović i Jove Bakića lik jednog akademika Milana Budimira koji je bio profesor na tom fakultetu ili Radovana Samardžića, uglednog našeg istoričara, velikog srpskog patriote na tom fakultetu.
Dakle, mi delimo o tom delu. Ja samo ukazujem da pomenuti profesori ne zaslužuju zapravo ne da budu profesori samo, nego da padaju pod krivičnom okruženju. Zamislite Jovo Bakić kad kaže: „Vučić može povesti na TV duel i malog i slinavog“, završen citat, 15. januara 2015. godine. E, ja mu preporučujem da sve ove citate koje večeras govorim i one koje nemam vremena da izgovorim uokviri u jednu fasciklu i da svakog dana se podseti listajući u radnoj sobi svoje naučno dostignuće, demokratsku i civilizacijsku kulturu.
Još jedanput, svaka čast Filozofskom fakultetu u Beogradu, ali pojedini profesori su zalutali. I oni su rekli za mene da sam ja jedan od tvoraca, neimenovana neka grupa, zakona o visokom obrazovanju. Jesam onoliko koliko i vi gospodine Ševarliću i svaki narodni poslanik. Ali da jesam, svi oni profesori, docenti zapravo, koji imaju više od jednog mandata ne bi se nalazili na Filozofskom fakultetu u Beogradu, nego neki drugi profesori, docenti koji su vredniji, marljiviji, pošteniji, patriotskiji itd.
Vršili su pritisak na predsednika Komisije za visoko obrazovanje da može docent da stavi u pravilnik biti više puta, pa maltene doživotno, kao i uvaženi poslanik naš Žarko Korać, koga nikad nema u ovom visokom domu, prima platu, a izjavljuje, citiram, da je Aleksandar Vučić diktator i da je patrijarh Irinej diktator i da je išao Asadu, odnosno patrijarhu njegovom tamo, a ne smeta mu diktator Milo Đukanović, na njegov univerzitet ide svakih 15 dana i debelu lovu diže. E, protiv takvih smo mi profesora.
Dakle, ne bi bio doživotni docent, već bi bio samo onako kao što zakon kaže, a doneli bi pravilnik da docent može biti jednom, to znači ko ne ispuni uslove ne može dalje da bude docent, već bi došli vredniji, časniji i pošteniji. Dakle, zato se zakon zalaže, a to je i u duhu evropskih, ako hoćete i svetskih zbivanja. Hvala.