Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja , 20.12.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Prvo, nemaš pojma kako možeš isključiti. Jel to isključenje. Pogledaj šta ti piše u Poslovniku. Nemaš uslova za isključenje sa sednice. Treća opomena ne postoji. Postoje dve i postoji oduzimanje reči. Ne znaš Poslovnik.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
To sam i uradio.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nisi. A šta si rekao? Šta je isključenje sa sednice?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Samo vi moju povredu Poslovnika reklamirajte.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 107. najgrublje je uvređeno dostojanstvo Narodne skupštine. Vas su danas izabrali da glumite silu, da pokažete kako vi možete šta god hoćete, a mi vam kažemo – nemojte nas terati da mi pokažemo da mi možemo šta god hoćemo. To što se uradili je vrhunski bezobrazluk i drugo izraza nema.

Da ne dozvolite narodnom poslaniku da govori po Poslovniku zato što vi imate agendu. Ima agendu koliko će trajati rasprava po amandmanima. To stvarno da se čovek prekrsti i levom i desnom.

Znači, vi ste unapred dogovorili – nema replika, nema po Poslovniku i još vam neko dobacuje s mesta – ne daj im po Poslovniku, teraj dalje i on tera dalje, ne da da se govori po Poslovniku.

Zaista, Gordana Čomić je izmislila demokratiju za ovo što vi danas, sada, poslednjih pola sata radite. Ovo niste vi, gospodine Marinkoviću. Vi nikada do sada niste bili takav, ali su vas čipovali da danas morate tako da se ponašate.

Frka zbog ovih zakona, frka da kroz ovaj zakon neko ne pomene brata Ane Brnabić zbog kojeg donosite ovaj zakon. Mislite da ne znamo. Celo vreme pokušavamo da to direktno ne kažemo. Sada ste čuli. Zbog toga je vama problem što još jednu aferu sada kroz zakon otvarate. Malo vam je „Krušika“, malo vam je droge, malo vam je lažnih doktorata, malo vam je ministara bez završenog fakulteta, malo vam je „Behtela“, malo vam je …

Toliko ste ogrezli u korupciju, u aferama, u kriminalu da vas Sveti Petar oprati ne može, a vi samo nama branite, ne dajte nam da govorimo. Ima mesta, čućemo se mi.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
I sami znate da to nije istina i da se ja stvarno tokom ovih dana trudim da svi budu zastupljeni na jedan ravnopravan način, ali vi morate da shvatite i da opomenete vaše kolege kao neko ko je zamenik šefa poslaničkog kluba da se ponašaju na jedan dostojanstven način na sednici Narodne skupštine, a ne da samo imate prava iz Poslovnika, Zakona o Narodnoj skupštini i svemu što nas ovde obavezuje, a nikakve obaveze.
Kada sam rekao agenda da je u pitanju, ja sam samo rekao u smislu da ja ne mogu davati beskonačno i vi to dobro znate da to niti je moguće, niti je u redu.
Samo sam reko da ne želim da dozvolim opstrukciju rada parlamenta. Procenio sam da do toga dolazi i zbog toga želim da nastavim dalje da radim. To je to.
(Aleksandar Šešelj: Poslovnik.)
Vjerica Radeta, imate pravo na reč po amandmanu.
(Aleksandar Šešelj: Po Poslovniku.)
(Vjerica Radeta: Poslovnik ima prednost.)
Da li želite da se izjasnite po ovom amandmanu, da date komentar?
Kolega Šešelj, vama sam rekao, da opomene, sve šta i kako.
(Vjerica Radeta: Moraš da mu daš reč po Poslovniku.
Da li si ti normalan?)
Da li želite da date komentar? Ne.
Završili smo pretres o amandmanima.
Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje, odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Ja vas molim da nastavimo sednicu u jednom normalnom tonu, vrlo sam spreman i raspoložen za to, kao i uvek, ali nisam spreman, kao što je to kolega lepo rekao, da budem krpa, ni njemu, niti bilo kome ovde i to je apsolutno bilo nekorektno. To što imate sa Martinovićem, vidite molim vas, viđate ga svaki dan, slobodno možete da raspravite, sa mnom ne.
Idemo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu.
(Aleksandar Šešelj: Po Poslovniku.)
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Slavica Živković, dr Predrag Jelenković, dr Ivan Bauer, Branimir Jovanović, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić, Aleksandar Šešelj, Nemanja Šarović, Nataša Sp. Jovanović, Sreto Perić, Zoran Despotović, Tomislav Ljubenović, Ružica Nikolić i Nikola Savić.
Pisanim putem, amandman na član 3, povukao je narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
(Aleksandar Šešelj: Po Poslovniku.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite, koleginice Radeta.
(Vjerica Radeta: Imaš Poslovnik.)
Ne želite?
Ja vodim sednicu, ne vi.
Niko ne želi reč.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč?
Miladin Ševarlić, izvolite.
(Vjerica Radeta: Imaš Poslovnik, jel si gluv?)
(Aleksandar Šešelj: E, pomaziće te Martinović kasnije.)
Izvolite profesore.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala lepo.

Ja nemam nameru da diskutujem o ovom amandmanu, ali želim da iskoristim svoje vreme i da zahvalim što je danas na sednici ministar finansija.

Verovatno će ovaj saziv Narodne skupštine ući u ekonomsku enciklopediju, u odeljku verovali ili ne, jer ne znam da li postoji neki parlament u svetu u kome se pod jednom tačkom dnevnog reda razmatra i o završnim računima za 17 godina. Ne vidim koja je svrha razmatranja, sa tolikom vremenskim zaostatkom, osim da neko pravi analize, piše radove i tako dalje.

Ali, evo ja sam zahvaljujući ovim materijalima koje smo dobili napravio pregled ukupnih poreskih prihoda, po godinama, od 2012. godine do 2018. godine. Zatim, podsticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj. Rezultati su sledeći. 2012. godine budžetom je planirano 32 milijarde i 520 miliona 37 hiljada 731 dinar. Utrošeno je 30.403.614 dinara, to znači minus, odnosno umanjenje ispod 5% je četiri milijarde 136 miliona. U 2013. godini minus je pet milijardi 716 miliona. U 2014. godini minus je 819 miliona 612 hiljada. U 2015. godini minus je 13 milijardi 691 milion. U 2016. godini minus je 17 miliona 627 hiljada. U 2018. godini minus je 17 miliona 198 hiljada. I u 2019. minus je 17 milijardi 780 miliona dinara.

Ukupan minus je 76 milijardi 978 miliona 474 hiljade i 660 dinara. Imajući to u vidu, kao i imajući u vidu da je planiranim budžetom za 2019. godinu predviđeno 43 milijarde 711 miliona 697 hiljada dinara, odnosno minus 10 milijardi 928 miliona dinara, kao i planiranim budžetom za 2020. godinu minus 15 milijardi 596 miliona, to ukupno proizilazi da je poljoprivredi umanjena pripadajući deo, ispod 5%, 103 milijarde 503 miliona.

Ja bih molio da ova Skupština zauzme stav kako da se obeštete poljoprivrednici, odnosno poljoprivreda i ruralni razvoj, jer posle penzionera, ovo je najveće umanjenje pripadajućeg dela budžeta. Istovremeno, u Srbiji je danas nezaposleno preko 20.000 agrarnih stručnjaka.

Pozdravljam odluku da se danas zaposli 100 lekara i 100 medicinskih sestara koji su bili najbolji u toku školovanja u prethodnom periodu, ali zar ova zemlja koja treba da bude prepoznatljiva između ostalog i po izvozu poljoprivredno prehrambenih proizvoda koji nisu genetički modifikovani, koji ne spadaju u grupu GMO ne zaslužuje da barem svake godine se zaposli po 100 najboljih agronoma.

Očekujem odgovore od ministra zašto nismo razmatrali izvršeni budžet, odnosno Zakon o utrošenim sredstvima budžeta za 2018. godinu, kada smo razmatrali barem plan za 2020. godinu? Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala prof. Ševarliću.
Reč ima Siniša Mali.
Izvolite ministre.

Siniša Mali

Uvaženi poslanici, nisam samo razumeo poslednju rečenicu oko plana za 2020. godinu. Mi jesmo razgovarali. To je upravo budžet za 2020. godinu i još ću jedanput ponoviti oko brojki i cifara koje vi navodite.
Dakle, odavno je agrarni budžet prešao 5% prihoda. Ja sam to i kada smo govorili o budžetu pričao, na 5,2%. U vaše vreme, 2012. godine, vi ste imali subvencije za poljoprivrednike 12 milijardi dinara. Sada sa budžetom za 2020. godinu, kreditom Svetske banke od 50 miliona evra, učešćem države od 24 miliona evra, ići ćemo na preko 50 milijardi dinara podsticaja za poljoprivrednike u 2020. godini. To je malo manje od pet puta nego 2012. godine, kada ste vi bili na vlasti. Hvala puno.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministre.
Pravo na repliku ima Miladin Ševarlić.
Izvolite.