Dvadeseto vanredno zasedanje , 31.01.2020.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

5. dan rada

31.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 13:15

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Smatrate da je osporila ono što ste vi rekli.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, u svakom slučaju atmosfera u našem parlamentu danas je kudi kamo bolja nego kad nam dođe neki ministar iz G17 ili iz neke druge preletačke stranke.

Tu je danas gospodin Nedimović, koji zaista sa poslanicima komunicira i na taj način omogućava da da obaveštenja narodnim poslanicima.

Pošto je u pitanju gospodin Nedimović kao ministar u ovoj Vladi, ja nemam primedbi na njegovo rad, ali bi ga zamolio da izvrši proveru, ima li kriminala u upravi za državno poljoprivredno zemljište, a pre svega taj kriminal koji je nastao za vreme žute vlasti. U toj upravi su još uvek danas ugrađeni ljudi koji su radili u onom bivšem režimu, a kriminal u oblasti državnog poljoprivrednog zemljišta je veoma ozbiljan i ne bi trebalo preći preko toga pogotovo kada je u pitanju državno poljoprivredno zemljište koje se izdaje po opštinama i gradovima. Zatim, subvencije koje se daju pojedinim domaćinstvima. Imate ovakav slučaj, subvencije se daju ili se besplatno daje na korišćenje onima koji žele da se bave poljoprivredom, a u jedno domaćinstvu imate njih koji po pet članova iz porodice se prijavljuje da će se baviti poljoprivredom. Svih pet dobijaju zemljište na korišćenje, a da ne plaćaju, ili ako plaćaju, plaćaju ga kudi kamo manje nego što bi trebalo.

Dakle, uprava za poljoprivredno zemljište treba da bude proverena od 2005. godine do današnjeg dana, a ja kažem da se tu upravo nalaze kadrovi DS i G17, koji su zaista ogrezli u nepravdi i kriminalu.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Jojiću.
Reč ima ministar Branislav Nedimovć.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Poštovani predsedavajući, poštovani kolege poslanici, samo nekoliko napomena vezano za izlaganje gospodina Jojića.
Moje pitanje je trebalo da bude, što ste vi na kraju i rekli, za koji vremenski period smatrate da treba da izvršimo nadzor. Ja vam kažem da ćemo izvršiti upravni nadzor u delu raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem za vremenski period 2005. godine pa nadalje.
Što se tiče ostalih stvari, želim samo zbog javnosti, da se ne bi stekao utisak da je sad neki problem ili da se dešavaju neke neželjene situacije. Mi smo u zadnje dve godine potpuno popisali državno poljoprivredno zemljište, utvrdili tačno koliko ga ima, utvrdili koje su to parcele. Na potpuno transparentan način, na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište stavili koji broj parcele, koja katastarska opština, ko je zakupac, po kom osnovu.
Mislim da je to jako važno, to smo sve preklopili sa satelitskim snimcima, iz jednog prostog razloga zato što nam je jako važno da bude potpuna transparentnost. Mislim da je ovo jako bitno i u pogledu druge imovine koja se nalazi u državnom vlasništvu, da bude na ovakav način obrađena.
Što se tiče zakupa, moram samo jednu stvar da vam napomenem, nema zakupa za nula. Besplatnog davanja državnog poljoprivrednog zemljišta nema. Postoji samo pravo prečeg zakupa za stočare i ona druga poljoprivredna gazdinstva koja po drugim osnovama, da li po pravu investicija, višegodišnjih zasada ili nekih drugih osnova, ili izgradnju irigacionih sistema dobijaju pravo prečeg zakupa.
Da bi gledaocima koji posmatraju ovu sednicu to približio, na primer, u nekim katastarskim opštinama južnog Banata, pošto znam da vam je ta materija bliska, cena zakupa poljoprivrednog zemljišta na licitaciji je 250 do 300 evra po hektaru. Može biti i više, u zavisnosti koliko se izlicitira. Po pravu prečeg zakupa 165 evra je bila cena koštanja zakupa godišnjeg poljoprivrednog zemljišta. Dakle, neki stočar ili onaj koji je izgradio irigacioni sistem dobija zemljište po 100 evra nižoj ceni godišnje, iz prostog razloga zato što smatramo, a i po zakonu je tako, da ta lica moraju da imaju neki prioritet zbog značaja koji imaju sistemi za navodnjavanje i zbog značaja koje stočarstvo ima za našu zemlju.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine ministre, obzirom da i vi imate dva minuta, kao i poslanici, po amandmanu.
(Branislav Nedimović: Izvinite.)
Izvinjavam se ja vama, ali moram da vas upozorim.
Kolega Jojiću, želite repliku na izlaganje ministra? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine potpredsedniče.

Gospodine ministre, ja vama verujem da ste vi posle mog poslaničkog pitanja u maju mesecu, kada sam ga postavio, preduzeli odgovarajuće korake na utvrđivanju ukupne količine državnog poljoprivrednog zemljišta.

Moram da vas zamolim da mi kažete, Uprava za poljoprivredno zemljište je meni odgovorila, postavio sam 31 pitanje, detaljno, precizno po gradovima i opštinama. Međutim, gospodine ministre, ja sam od vašeg resora dobio uopšten odgovor koji ne govori o tome o čemu vi govorite. Vi ste dobro rekli da je izvršena katastarska obrada svih parcela državnog poljoprivrednog zemljišta. Gde se javljaju problemi? U zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta. Javljaju se u tome što tajkuni koji koriste hiljade hektara povedu za sobom pet-šest batinaša i desetak onih koji će fiktivno da učestvuju na konkursu za izdavanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, da bi potom odustali, a da tajkun uzme hiljadu, dve ili tri hiljade hektara zemlje u zakup.

Ja sam postavio pitanja koja se odnose detaljno po gradovima i opštinama, a objavljeno je posle toga da je samo u četiri opštine od strane vašeg Ministarstva utvrđena nepravilnost i da nije bilo popisano dve-tri hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta. Prema tome, verujem da se vi zalažete u tom pravcu, da se državno zemljište mora kontrolisati i davati u zakup, ali da se mora naplatiti, a zloupotrebe tajkuna treba sprečiti.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Jojiću.
Reč ima ministar Branislav Nedimović.
Izvolite, ministre.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Poštovani predsedavajući, samo ću kratko.
Stalan nadzor vršimo, svaka parcela na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište dostupna je, može da se uđe, ukuca broj parcele, katastarska opština, lokalna samouprava, da se vidi bukvalno sve o svemu.
Ono što je jako važno, to je ovaj problem koji ste vi naglasili, to je da se često na licitacijama pojavljuju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja nemaju kapacitet da obrađuju to poljoprivredno zemljište. Kako ste ih vi nazvali - neki koji se podmetnu za druge. Izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje smo pripremili, onemogućićemo ta lica da učestvuju na takvim licitacijama, da budu paravan za eventualno nešto drugo.
Ja ću samo podsetiti, to znaju vrlo dobro poljoprivrednici, uglavnom su to ljudi njihove komšije koje imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja se prijave na licitaciju i za koje je jako teško utvrditi da li rade u podzakupu, pre svega zbog toga što ne možete nikada da utvrdite da li on ima dovoljno mehanizacije i kapaciteta da obrađuje tu zemlju. E, to ćemo novim zakonom utvrditi, uvesti i mislim da ćemo to sprečiti.
Da znate jednu stvar još, bukvalno ono što ste rekli za ove četiri lokalne samouprave, radilo se o napuštenom poljoprivrednom zemljištu i to zemljište smo ubacili u ceo sistem. To su oni stari voćnjaci, stari vinogradi uglavnom, koje niko nije koristio, nalaze se u državnom vlasništvu, ali nisu bili predmet davanja u zakup. Sada smo i njih ubacili.
Ima još jedna, po meni mnogo važnija stvar. Probale su mnoge kompanije, poljoprivredni kombinati koji su privatizovani da uknjiže državno zemljište kao društveno i da ga samim tim pretvore u privatno vlasništvo. Našli smo 12.000 hektara zemlje i osporili i ušli u procedure povraćaja u državno vlasništvo. Mislim da je to naš najvažniji posao, da probamo da uzmemo tu zemlju i da vratimo na mesto gde pripada, a zbog različitih zloupotreba koje su postojale u prethodnih 20 godina one su pokušane da se uknjiže kao privatno vlasništvo ili kao društveno vlasništvo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Kolega Jojiću, želite repliku? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, očigledno je da ste vi preduzeli određene korake, ali vaši prethodnici tako nisu radili od donošenja Zakona o državnom poljoprivrednom zemljištu. Međutim, ja ću vas zamoliti, pošto sam postavio u okviru poljoprivrednog državnog zemljišta ukupno 30 pitanja, da Uprava za državno poljoprivredno zemljište odgovori koliko ima državnog poljoprivrednog zemljišta po opštinama? Taj podatak nisam dobio. Koliko ima ukupno državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije?

Drugo, gospodine ministre, vidim da ste preduzeli odgovarajuće mere vezano za nepopisano državno zemljište. Velike su zloupotrebe, gospodine ministre, bile kada su u pitanju pašnjaci. Preko 12.000 hektara je bilo, prema mojim saznanjima, državnog zemljišta, tj. pašnjaka koji su još od Marije Terezije u Vojvodini korišćeni kao pašnjaci za selo da mogu da napasaju stoku. Međutim, pojedini kriminalci, kada su privatizovani kombinati poljoprivredni, ušli su u posed i preorali velike površine i na taj način, ovo što ste vi rekli, pretvarali su u poljoprivredno zemljište državno zemljište da bi ga kasnije mogli otkupiti.

Prema tome, ja bih samo molio vas, podržavam vašu energiju i ono što vi zaista preduzimate u toj oblasti, ne možete sami, ali vaš resor pretresite, prečešljajte. Onu žutu mafiju i one žute mrave koji su u resorima treba ukloniti ili ih treba kontrolisati. Moliću vas da mi se odgovori na ova pitanja koja sam postavio. Zahvaljujem.