Dvadeseto vanredno zasedanje , 31.01.2020.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

5. dan rada

31.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 13:15

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Markoviću.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovakav predlog zakona je bio potreban da reguliše jednu dosta nesređenu oblasti i što se tiče i stanovništva i domaćinstava i stanova i da odgovori na mnoga pitanja.

Kada smo kod stanova, ovde je izražen jedan jako naglašen fenomen. Naime, stanova ima i previše tamo gde nema ljudi, a tamo gde ima ljudi nema stanova, jer stanovi su na selu, a ljudi su u gradu.

Suština cele ove priče je u demografskoj obnovi. Porodica kao institucija je jako ugrožena sa svih strana. Rekao bih ponajviše evropskim vrednostima. Posle Drugog svetskog rata, manji je bio upliv evropskih vrednosti. Bilo je mnogo veće siromaštvo, ali je dece bilo mnogo više. Ne možemo menjati starosnu strukturu stanovništva, ali možemo povećati broj novorođenčadi.

Problemi ne moraju, niti mogu da čekaju demografski popis. Bez ozbiljnih mera za obnovu stanovništva, budućnost nam je i sumorna i surova. Poenta cele priče je da ako se rezultati popisa ne iskoriste za nova demografska i sociološka istraživanja, neće biti ni valjane Vladine politike, a to znači da će naša muka biti rastuća.

Popis će doći i proći. Naše znanje ili neznanje opredeljuje našu budućnost. Navešću i jedan neverovatan podatak u sklopu prethodne priče. Na našim poljoprivrednim katedrama ne postoji ni jedan nastavni predmet koji u nazivu ima poljoprivredno, odnosno porodično gazdinstvo. Nastavni predmeti u nazivu pominju razne tehnologije, ekonomije, farmacije, ali ne i selo, a od sela treba da krene demografska obnova nacije. Tako što ćemo zadržavati i pomagati one koji žele da ostanu na selu. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 5. amandman je podnela Nataša Jovanović.

Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja budžetskih sredstava, prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Da)

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dobro je da ste prihvatili ovaj amandman zato što nisu bile obuhvaćena sva diplomatska i vojna predstavništva stranih država i njihovi objekti postoje u Republici Srbiji.

Vi ste u Predlogu zakona predložili da bude u kojim oni stanuju. Oni mogu tamo da ne stanuju, a da imaju toliko tih objekata i sada se postavlja pitanje, pošto ste pokrenuli i vi danas ono što i mi insistiramo i tražimo, povodom novih hapšenja čelnika Srba u Crnoj Gori, šta je država Srbija uradila? Vojna, diplomatska predstavništva i te države postoje u ovoj zemlji. Da li ste uputili protestnu notu? Da li ste pozvali na tog njihovog ambasadora? Da li ste se obratili UN?

Vi sve možete da uradite kao vlast i predsednik Republike i predsednik Vlade i ministar inostranih poslova. Nemojte da samo to bude deklarativno, mi zasedamo ovde, imamo Zakon o popisu stanovništva, a treba da se zamislimo nad činjenicom, evo i time ću završiti, gospodine ministre, po popisu stanovništva iz 1909. godine, 98,9% njih u Crnoj Gori su se izjasnili kao Srbi. Danas je taj procenat svega 30 zbog toga što su sve učinili, pre svega, Brozovi komunisti, a onda nastavio mafijaš Milo Đukanović, da se vrši asimilizacija i da taj preostali broj od 30% se zastrašuje, hapsi, da nam se otima naša Srpska pravoslavna crkva i naše svetinje.

Nemojte da koristite samo priliku da to kažete zato što je to vest na internetu i nekim medijima, već učinite konkretno, a to je ono što smo mi od vas tražili pre više od mesec dana.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 6. amandman je podneo Filip Stojanović.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospođo Gojković.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 6. stav 1. Predloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine.

Mi u ovom parlamentu donosimo veliki broj zakona, ali ovo je jedan od najznačajnijih zakona. On nam govori ko smo, šta smo i koliko nas ima. Na žalost, država Srbija i ostale države u kojima smo živeli nisu ovo shvatili na ozbiljan način. Ovde pre svega mislim na popis stanovništva na teritoriji Kosova i Metohije. Svi dobro znamo da popis dole nikada nije urađen na valjan način. Broj Srba je uvek prikazivan u umanjenom obimu, dok je sa Šiptarima bivalo obrnuto.

Ta činjenica je predstavljala generator svega onoga što danas imamo na KiM. Zato pitam predstavnike Vlade, na koji način misle da izvrše popis na teritoriji KiM? Ovde pre svega mislim na one sredine u kojima još uvek ima srpskog stanovništva. Kao lice koje je rođeno i odraslo na KiM, uvek sam pokazivao zanimanje za ovu oblast. Lično sam sakupljao, istraživao sve podatke do kojih sam došao u vezi sa ovim. Podaci do kojih sam došao su veoma zanimljivi i oni govore da su Srbi vekovima predstavljali većinsko stanovništvo na KiM.

Evo, ja po ovom pitanju nudim svoju pomoć, spreman sam da ustupim sve podatke do kojih sam došao, takođe sam spreman da volonterski učestvujem u predstojećem popisu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Na član 6. amandman je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.

Da li želi reč?

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Vesna Nikolić-Vukajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Poslednji popis stanovništva, domaćinstva i stanova je sproveden 2011. godine, to svi znamo, i da bi se sproveo novi popis 2021. godine, moramo da usvojimo ovaj zakon koji je na dnevnom redu.

Postoji razlika između načina popunjavanja, odnosno realizacije ovog popisa 2011. i 2021. godine. U pozitivnom smislu smo napredovali, nećemo više popunjavati papirne upitnike, ali ćemo sada raditi korišćenje prenosivih računara, elektronski upitnici itd, i to će biti odlično i to je stvarno dosta kvalitetno.

Međutim, ono što će biti poražavajuće jesu rezultati koje ćemo dobiti ovim popisom. Ne daj Bože da ste ovaj popis uradili 2019. godine, teško da biste mogli da izađete na izbore sa ovakvim uverenjem koje imate sada, da ćete biti baš onako nedostižni u procentima.

Ono što ćete naći pri popisu, u stvari u članu 6. ste vi jasno i tačno naveli šta sve treba da popišete pored ličnih imena i prezimena. Ono što će biti bitno, a što ćete morati prikazati u javnosti i kasnije, jeste i to da ćete popisivati emigraciju, znači mesta promene prebivališta, promene boravišta, zašto je ko otišao, razloge zašto je otišao, da li se vratio, koliko je hektara zemlje napustio, od čega je živeo, od čega će živeti, koliko porodica ima članova itd. Zatim, status zaposlen, nezaposlen, zaposlen na određeno vreme, videćete koliko vam je ljudi zaposleno na određeno vreme i zbog čega itd. Videćete zdravstveno stanje nacije, videćete obrazovno stanje nacije, videćete kakvo je obrazovanje koje imaju ljudi neprimenljivo, videćete koliko vam je školovanih ljudi otišlo itd.

Ono što je još bitno, videćete i tu ekonomsku aktivnost koju ste vi tamo negde propisali. Tu ćete videti lične i porodične dugove naših porodica itd. Ono što ćete zaključiti jeste da je ogroman broj stanovnika otišao u nepovrat. Znači, to će biti jedna poražavajuća slika Srbije.

Sad, kako ćete vi rešiti te probleme s obzirom da pretendujete da ćete biti na vlasti 2021. godine? Problemi i ovi poražavajući rezultati će biti problemi za celu Srbiju, jer Srbija nije pojedinačno privatna svojina ni jedne stranke, ali svi zajedno nosimo posledice svih vas koji ste do sada vodili ovu državu.

Te probleme ne može rešiti ni jedna stranka, ni jedan režim, te probleme ne može rešiti ni jedna institucija koju vi do sada imate. Zašto? Zato što su ove institucije loše, zato što su upravo te probleme napravili loši kadrovi, napravilo vaše neznanje i napravili propisi koje ste morali da sprovodite, odnosno da usvajate zarad tog puta u EU. To ćete videti u ovom popisu, taj put ka EU koliko je koštao građane Srbije zdravlja, obrazovanja, očuvanja porodice, očuvanja domaćinstva, posla i svega ostaloga.

Pored toga ćete videti da preko četiri milijarde evra dolazi u ovu zemlju iz dijaspore, da se ljudi izdržavaju od svojih rođaka spolja, da se ljudi ne izdržavaju od svoga rada i to će biti isto tako poražavajuće. Poražavajuće će biti i to što ćete morati da, pored te vaše „Duing biznis liste“, o kojoj govorite da je maksimalna, s obzirom…

Ja vas molim, kolega Zukurliću, ako možete malo tiše dok govorim, jer mi ometate koncentraciju.

Samo da vam kažem šta će biti najveći problem. Najveći problem će biti taj što ćete videti kolika je emigracija u okviru države, koliko je napušteno sela, koliko imate hektara, stotine hektara perfektnog imanja, perfektnih područja za poljoprivredu, za stočarstvo, za turizam, koliko vi i ne znate da postoje ta sela, koliko vi ne znate da nemate pristupne puteve. Vi govorite o autoputevima kao da nam govorite o vasionskom brodu. Pa, naravno, autoputevi su autoputevi i oni su potrebni, ali ono što je još potrebnije jesu seoski putevi da bi ljudi ostali na svojim imanjima.

Gospodine ministre poljoprivrede, ono što je za vas bitno jeste nesređen katastar, jeste da su ljudi u brdovitim i brdsko-planinskim mestima faktički vlasnici određenog zemljišta, ali nisu i pravni. Ne mogu da se upišu zato što to negde nije podeljeno, tj. podeljeno faktički jeste, ali pravno nije. Tako da, oni ne mogu da vam apliciraju za određene subvencije, oni su van države, van tokova, van svega. Uz to imate i puteve koji su nepristupačni.

Imate jedan vrlo specifičan slučaj na pograničnom području sela Kriva Reka. Evo, ja prvi put o tome govorim javno. Volim da kažem da sam odatle zato što se ponosim svojim mestom sa Kopaonika odakle ja dolazim, ali to ne govorim radi sebe, govorim radi onolikog prostranstva koje je perfektno za turizam, za malinu, za krompir, za stočarstvo, o deonici dela puta od osam kilometara koji je asfaltiran, a koji je neprohodan, verujte mi, od novembra meseca do maja meseca. Ljudi su se obraćali Ministarstvu za infrastrukturu, evo ovde imam papir. Ministarstvo za infrastrukturu im je reklo - obratite se lokalnoj samoupravi. Vaša lokalna samouprava u Brusu ne funkcioniše. Taj put se ne čisti. Ti ljudi su odsečeni od sveta. Ta deca ne mogu da idu u školu.

Vi morate, da biste znali kako vam živi Srbija, da siđete među ljude. Vi morate da znate, ako je u pitanju Kraljevo, gde je Borovo, gde je Brezna, gde je Brezova, gde je Bresnik, gde su Gledići, gde je Gokčanica, kako ti ljudi žive, gde je odron, zašto je sada odron. Šta ako je detetu temperaturu 39 – 40, ko će stići do lekara, na koji način? Kada budete imali ovu sliku, a moraćete da je pokažete građanima, onda ćete biti u teškom problemu. Onda ćete reći i onda ćete morati pozvati svu stručnu javnost koja postoji u zemlji Srbiji da probamo da zajednički rešimo, jer to nije vaš problem. Vaši problemi su verovatno nešto drugo, kako ćete u mandatu što više zaraditi provizija, a ne rešiti probleme građana, a ovo će vam biti slika i prilika Srbije onakve kakva jeste.

Samo da vam kažem, pored te „Duing biznis liste“ koja vam daje za pravo da govorite i zatvorite usta srpskim radikalima, o tome možemo razgovarati na drugi način, a ta „Duing biznis lista“ vam je upravo donela sve ove nedaće građanima Srbije.

Ono što ne znate, a sada da znate, drugi parametar jeste da ste na 132. mestu, odnosno da smo, jer ovo nije vaša Srbija, ovo je naša Srbija, na 132. mestu smo po kapacitetu zadržavanja obrazovanih ljudi od ukupno 137 zemalja u svetu. Po pitanju privlačenja obrazovanih ljudi smo na 134. mestu, odnosno 132, za dva mesta je samo razlika. To vam je parametar koji govori i koji je najbitniji za razvoj jedne zemlje, a mi nismo sada u pitanju razvoja zemlje, mi smo sada u debelom pitanju opstanka zemlje i nacije. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 6. amandman je podnela poslanica Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 6. govori o podacima o licima koja će biti predmet popisa 2021. godine. Prilično je zabrinjavajuće šta sve planirate da popisujete, način na koji se to planira i mogućnost falsifikovanja podataka. Mi tražimo da posledice popisa budu preciznost, tačnost, istiniti podaci, na osnovu čega bi nakon popisa mogla da se izvrši ozbiljna analiza i da se rešavaju problemi do kojih će se moguće u toku popisa i posle popisa doći.

Postoje ovde neka pitanja na koja, samo da vam kažem, mnogi ljudi vam neće dati tačan odgovor, zato što su takva pitanja. Vi ne možete nikoga naterati da vam kaže nešto što ste vi procenili da bi trebalo da kaže, a nije bitno za podatke koji su bitni i koji treba da budu bitni za popis i kao posledica popisa stanovništva.

Imate ovde i nekih prilično nejasnih formulacija. Kažete – popisivaće se bračni status, da li lice živi u vanbračnoj zajednici. Pa, bračni status je i vanbračna zajednica, bračni status je i razvedeno lice i udovac ili udovica, kao i lice koje živi samo. Dakle, sve je to bračni status. Šta vam znači ovo da li živi u vanbračnoj zajednici? Da li ovo ispod žita uvodite legalizaciju gej brakova, bez donošenja zakona koji bi to na neki drugi način rešio?

Pitanje nacionalnosti, nacionalne pripadnosti, kao i veroispovesti, to jeste pitanje na koje neko može, ali ne mora da odgovori. Mi se opet ovde plašimo ovih veštačkih nacija. Plašimo se da će posledice ovoga biti da će sve više opština u Srbiji da traži uvođenje npr. crnogorskog jezika, koji je izmišljen kao i crnogorska nacija. Zato ovde mora biti malo ozbiljnije ovo urađeno.

Kako će vam odgovoriti na pitanje „najviše stečeno obrazovanje“ ljudi za koje se apsolutno sigurno zna da su dobili diplome, a da nikada nisu završili te visoke škole? Kako ćete njih tretirati u ovom popisu? Kao imaoce diploma ili kao za fakultetski obrazovane ljude? Razlika je zaista drastična.

Kažete – popisivači će pitati narod o odsutnim i prisutnim članovima. Kako ćete tretirati odsutne članove domaćinstva, a kakvih u Srbiji pogotovo na jugu i istoku naše države ima, nezvanični su podaci, oko 300.000, koji su faktički nezaposlena lica, ali formalno ih nema tamo na evidenciji zato što uglavnom rade u Slovačkoj, Češkoj, Sloveniji i to na crno? Odu tamo, rade dva-tri meseca, pa onda pobegnu, ako ih ne uhvate. Ako ih uhvate, onda ih vrate u Srbiju. Oni ne mogu zbog tog svog posla da dođu da se prijave u te svoje zavode za zapošljavanje u svojim opštinama i vi ih onda brišete sa liste nezaposlenih i tako najmanje 300.000 ljudi su zaista nezaposleni, a u vašoj evidenciji, pošto statistika svašta može da nacrta, kako se to lepo kaže – statistika, moja dika, što poželim to naslika. To jeste istina.

Ovo naravno ne znači da smo mi protiv statističkih podataka. Nismo, ali smo protiv fingiranja, ali smo protiv slikanja, ali smo protiv šminkanja. Mi smo, znači za autentične i tačne podatke.

Kako će vam odgovoriti na pitanje i da li će i zašto bi vam neko odgovorio na pitanje – način putovanja na posao.