Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 28.02.2020.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/59-20

5. dan rada

28.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:30 do 17:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Kolega Šaroviću, po kom osnovu?

(Nemanja Šarović: Javio sam se pre svih.)

Ne čujem vas, kolega Šaroviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kažem javio sam se po više osnova, ali me iz nepoznatog razloga preskače gospodin Marinković.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Jeste li se javili po Poslovniku?
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
I po Poslovniku, i po amandmanu, i jedno i drugo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Znate i sami da ne možete jedno i drugo.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Naravno da mogu.

Javio sam se prvo po amandmanu, ali gospodin Marinković daje drugima koji nisu bili ni u sali kada sam se javio, a sada sam se javio po Poslovniku.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite, po Poslovniku, onda.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ako možete samo vreme da vratite na početak, gospodine Arsiću.

Obuzdajte ove koji dobacuju. Izgleda da ih je ova predizborna nervoza uhvatila, a još ne znaju gde će biti na kom mestu.

Dakle, gospodine Arsiću povređena su dva člana Poslovnika. Povređen je član 107. koji govori o dostojanstvu Narodne skupštine jer predsedavajući je dužan da postupa u skladu sa Poslovnikom i dužan je da daje reč poslanicima u skladu sa redosledom javljanja. Ja ovo još nisam doživeo da predsedavajući stavlja slušalice, zato što nije u stanju da umiri poslanike vladajuće koalicije koji dobacuju uporno. Ajte umirite ih, bolje nego da stavljate, sramota je da stavljate slušalice gospodine Arsiću.

Ja bih nastavio kada se steknu uslovi. Ako vi stavljate slušalice jer ne čujete od buke koju prave vaši poslanici, onda nema uslova. Nisam vas čuo. Ne čuje se ništa. Recite ponovo.

(Predsedavajući: Nastavite kolega Šaroviću.)

Stvorite mi uslove da nastavim gospodine Arsiću.

Drugo, bio je dužan gospodin Marinković da upozori Neđu Jovanovića, ako govori stvari koje su suprotne zakonima koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije. Mi možemo da imamo slobodno uverenje i različito mišljenje o zakonu o kome sada raspravljamo. Ako je Skupština pre mnogo vremena usvojila zakon kojim je izjednačila pripadnike partizanskog i ravnogorskog pokreta onda je uvreda dostojanstva Narodne skupštine da Neđo Jovanović kaže da postoji samo jedan antifaštistički pokret ili je možda mislio na pokret ravnogorski Draže Mihailovića, što bi značilo da komunistički pokret nije bio antifašistički. Ali je svakako prekršeno dostojanstvo.

Ovde se ne radi o tome da neko ima problem sa slomom fašizma, nego o tome što Neđo Jovanović ne može da prihvati slom komunizma. On i dalje živi u tim vremenima. Molim vas da mi date reč po amandmanu kako sam se javio.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim nadležnu službu da ne računa vreme koje pripada SRS preko dva minuta. Ja zaista ne mogu da vam pomognem po pitanju redosleda i po pitanju izlaganja kolege Jovanovića. Ako smatrate da Narodna skupština treba da se izjasni o povredi Poslovnika, molim vas da mi to kažete.

Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Smatram da treba i molim vas po amandmanu se javljam.