Prvo redovno zasedanje , 02.03.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo redovno zasedanje

01 Broj 06-2/73-20

1. dan rada

02.03.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika.
Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima.
Izvolite.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Ove sad izmene Zakona o medijima, imamo prilike u javnosti, građani imaju prilike da vide ovaj obračun između N1, odnosno „Junajted medija“ i „Telekoma“, gde bi N1 nekako na silu da se ugura u mrežu „Telekoma“ i da još zarađuje pare od toga, a „Telekom“ mu to ne dozvoljava, a sa druge strane SBB je mreža koja je unutar N1 i koja je deo istog vlasničkog paketa sa N1, „Junajted medija“ ne dozvoljava nijednoj novoj televiziji da se prikazuje na N1.

E sad, kad malo pogledamo, kanali koji se puštaju preko „Telekoma“ rade propagandu vlasti, praktično podržavaju sve politike vlasti, od politike oko naseljavanja migranata, do politike prodaje Kosova i Metohije, stranih investitora, subvencija koje se daju, iseljavanja naših ljudi, imamo programe Nacionalne službe za zapošljavanje, koja zapošljava naše ljude u Nemačkoj. Prosto neverovatno. Da nemačke kompanije štampaju udžbenike za našu decu, znači, da pratimo nemačku politiku na Balkanu, to radi vlast.

To podržavaju praktično svi mediji koji se emituju preko „Telekoma“, ali istu politiku propagira i N1. Znači, oni imaju problem sa Vučićem, ali ne i sa politikama koje Vučić sprovodi. I kod njih je politika – EU nema alternativu, i jedni i drugi u stvari onemogućavaju bilo koji novi kanal da se pojavi i da građani Republike Srbije mogu da ga gledaju. Imate televiziju koja se zove „Slobodna televizija“, koja je tražila, dobila dozvolu od REM-a, znači, državne institucije koja daje dozvole za emitovanje, i ne može ni od jednog kablovskog operatera da dobije da ih pusti da se emituju, i to besplatno, ne traži čak ni novac za to.

Na ovaj način se uništava medijski pluralizam i u stvari monopolisti i „Telekom“ i SBB u potpunosti kontrolišu medijsku sliku i ne dozvoljavaju da građani Republike Srbije budu informisani. Onda dodatno, verovatno ne znate ovo, N1 se emituje iz inostranstva, ne iz Srbije, odnosno program se pravi u Srbiji, ali se izvozi, pa se onda ponovo uvozi, odnosno reemituje u Srbiji. Zamislite, kanali „Pinka“ takođe se proizvode u Srbiji, emituju uglavnom u Bosni i Hercegovini, a onda iz Sarajeva vraćaju, odnosno reemituju u Srbiji. Time se izbegava plaćanje poreza, time se izbegavaju obaveze prema državi Srbiji, nemaju čak ni dozvole REM-a.

E, ove zakonske izmene govore o tome da hoćemo red u medijskom prostoru, da medijski prostor radi u interesu građana Srbije, a ne ovog duopola, odnosno monopola SBB-a i „Junajted medija“ i on nalaže svim kablovskim operaterima da moraju sve kanale da prikazuju.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri narodna poslanika.
Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji.
Izvolite.

Saša Radulović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Svi vlasnici oružja u Srbiji znaju o čemu ću sada govoriti.

Donete su izmene Zakona o oružju koje su trebale da uvedu red, da uvedu lekarsko uverenje za sve one koji poseduju oružje. Posedovati oružje i nositi oružje sa sobom su dve različite stvari, građani to ne znaju. Posedovanje je jedno, a pravo na nošenje oružja je nešto sasvim drugo.

Sada govorim o imovinskim pravima, odnosno pravima građana da poseduju oružje. Veliki broj oružja poseduju građani Republike Srbije, veliki broj njih su penzionisani policajci i vojnici. Država je napravila promenu zakonu u kojoj je kazala da građani mogu da poseduju oružje za ličnu bezbednost samo ako, i to je član 11. tačka 8), država Srbija, odnosno MUP utvrdi da imaju ugroženu ličnu bezbednost. Znači, ovo je neustavno samo po sebi.

Član 50. govori o preregistraciji, pošto je zakon predvideo da se stari papirni dokument zameni plastičnom karticom na kojoj može da bude registrovano više komada oružja, pa su onda protiv zakona primenjivali ovaj član 11. na preregistrovanje oružja, uzeli vlasnicima oružja velike pare, znači, ne samo lekarsko uverenje koje je potrebno, i koje je dobro rešenje, nego i ostale takse koje su im naplaćivali i onda su to iskoristili za zaplenu oružja, odnosno odbijali su da građanima koji su se pojavili, uredno hteli da preregistruju oružje, odbijali su da daju dozvolu vadeći se na to da oni misle da njihova bezbednost nije ugrožena.

Ovo je dovelo do toga da je došlo do velikog broj oduzetog oružja. Sada ide najinteresantnija stvar. Pošto građani Republike Srbije ne mogu da prodaju svoje oružje, ne postoji tržište oružja u Srbiji, niti mogu da ga prodaju u inostranstvu, onda su morali da predaju to oružje državi i, zamislite, na sajtovima na kojima se prodaje oružje, po Americi, na primer, i drugde smo pronalazili te njihove komade oružja koje je, izgleda, nekako iz Ministarstva preko neke kompanije završilo na tim sajtovima. Znači, očigledno se radi o velikoj korupciji gde je država oduzimala oružja, a onda nekom privatno dala da ih prodaje u inostranstvu.

Ovaj zakon koji smo predložili ukida diskreciono pravo Ministarstva da uskrati vlasnicima, zakonitim vlasnicima oružja koji su to uradili legitimno i legalno, da im uskrati preregistraciju i brišemo tačku 8) i tu mogućnost da MUP kaže – procenjujemo da vam nije ugrožena bezbednost, ustavno pravo građana Srbije i… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
Primili ste izveštaje Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja koji je utvrdio da je nastupanjem smrti narodnog poslanika, Vere Paunović, nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 8) Zakona o izboru narodnih poslanika, te predlažem da Narodna skupština u smislu člana 88. st. 3. i 4. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.
Saglasno članu 88. stav 1. tačka 8) i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koji je izabrana narodnom poslaniku Veri Paunović, danom nastupanja smrti.
Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
Narodni poslanik Đorđe Vukadinović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme.
Izvolite.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Zahvaljujem.

Teško je sada posle ove ovolike količine predloga nešto mnogo reći, ali mislim da je iz ovog mora kolege Radulovića svakako bilo bar neki predlog koji je mogao biti usvojen, ako ništa drugo, barem ovi ekološki zakoni, no, naravno, to je stvar volje i procene vladajuće većine. Dakle, barem nešto, možda bi onda, ne bi toliko mnogo predloga stizalo.

Ja sam se opredelio za svega par koje sam već ovde predlagao, naglašavam da Predlog Anketnog odbora za utvrđivanje činjenica o smrti, odnosno ubistvu Olivera Ivanovića nisam zvanično podneo, jer sam rekao da neću zvanično podnositi, ali mislim da to neformiranje anketnog odbora po tom pitanju ostaje mrlja, jedna ozbiljna mrlja na ovom, pore ostalog, na mandatu ovog skupštinskog saziva.

Kako god, dakle, moj predlog se tiče na izgled radikalne mere ali koja je vrlo motivisana svime što se dešavalo poslednjih meseci ili poslednjih godinu dana, ili bolje reći što je isplivalo u javnost poslednjih godinu dana o događajima vezanim za našu namensku industriju, o zloupotrebama, nepotizmu, pljački i možda svesnom, tendencioznom urušavanju, uništavanju namenske industrije, koje naravno traje dugo i ne mislim da je to počelo samo za mandata ove vlasti, ali je sada kulminiralo i rekao bih u cilju da se ona što pre i što jeftinije proda nekim stranim ili domaćim privatnim vlasnicima. S toga je moj predlog da se ukine, odnosno izbaci privatluk i privatno posredništvo kada je reč o trgovini proizvodima namenske industrije.

Mi imamo državnog trgovca i posrednika, to je SDPR. Svaka od ovih fabrika ima svoju komercijalu, ima svoju službu prodaje i mislim da nije bilo nikakvog razloga da se tu uvode i neki posrednici koji su uzgred budi rečeno tu godinama, kažem, ordinirali su iza mandata prethodne vlasti, plus neki su sada iskočili u prvi plan i osnovano se sumnja zbog toga što su bliski sadašnjoj vlasti, direktno ili indirektno, neki čak i rodbinskim vezama za aktuelnu vlast vezani.

Da se ne bi to tako nastavilo, pa da neki treći koji dođu ili se vrate neki prethodni, onda ponovo odvoji svoje trgovce i svoje posrednike, pa da onda ovi sada što su glavni, malo otišli u drugi plan, kao što su do sada u drugi plan otišli neki koji su radili sa prethodnom garniturom, iskočili novi, da bi se to ukinulo, predlažem, izbacivanje, radikalnu meru, ali samo naizgled radikalnu meru izbacivanja privatnih posredništva kada je reč o trgovini oružjem.

Mislim da to bi to bila blagotvorna mera, naizgled samo radikalna, a u suštini bi u velikoj meri iskorenila taj izvor korupcije, očigledno ozbiljan izvor korupcije u namenskoj industriji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
Narodni poslanik Đorđe Vukadinović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni Zakona o presađivanju ljudskih organa.
Izvolite.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Zahvaljujem, predsednice.

Ovaj predlog izmene zakona podneo kao ilustraciju, ali mislim da je to važno, ali kao ilustraciju jedne loše prakse koji je ovaj saziv parlamenta praktikovao, evo godinama, kao i prethodni takođe, gde se neke stvari, neke mere, neka zakonska rešenja prosto mehanički, preuzimaju iz tzv. evropske zakonodavne prakse. Pri čemu u želji da budemo veći katolici od pape, u želji da se nekako istaknemo, bilo Vlada u celini, bilo pojedini resori i pojedini ministri, onda idu čak i korak dalje, pa se zapravo predlažu rešenja koja ne postoje ili nisu univerzalna i nisu uopšte prihvaćena na nivou EU, a kamoli širom sveta.

Tako između ostalog je došao i onaj predlog, za koji sam ja bio naravno i kada je podnošeno, kada je vladajuća većina izglasala zajedno sa jednim delom i opozicije tadašnje, tada prisutne, da se smatra svaki građanin ove zemlje, da je dao podrazumevanu saglasnost za presađivanje organa posle njegove smrti. Tada sam ukazivao, priznajem, još nekolicina kolega, da je to loša mera, da će to izazvati sumnje, da će to izazvati i da neće doprineti cilju koji nam je zajednički, da bude što više donora, ali da bude što više dobrovoljnih donora, što se može postići kampanjama, motivacijom, da se u kampanju uključe javne ličnosti, popularne ličnosti, sportisti, glumci, umetnici, popularni lideri ili političari, ako hoće.

Dakle, umesto toga uvedena je obavezna i kažem, podrazumevana saglasnost za donorstvo što je samo rezultiralo strahom građana. Mi smo pre neki dan ovde usvajali i raspravljali Zakon o trgovini bebama, odnosno nestalim bebama, pa smo videli i da se to dešavalo što nismo mogli da verujemo. Mislim da će u javnosti postojati sumnje, da će postojati neka vrsta crnog tržišta organa, kao što je nažalost postojalo i crno tržište bebama, decenijama unazad.

Mislim da je mnogo bolje, em što je ovo neustavno rešenje, em što ne doprinosi cilju koji bi trebalo da nam je zajednički i da nam je human, trebalo bi povući, odnosno usvojiti moj predlog i povući ovo sada postojeće rešenje da su svi građani potencijalno obavezni davaoci organa nakon svoje smrti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
Predlog nije usvojen.
Narodni poslanik Miladin Ševarlić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije o genetički modifikovanim organizmima (GMO) i proizvodima od GMO.
Izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala, predsednice.

U četvrtak je na sednici kada je Vlada odgovarala poslanicima, predsednica Vlade izjavila da joj je žao što više nismo razgovarali i objašnjavali zašto nam je potreban nov Zakon o GMO. Meni je takođe žao što predsednica Vlade nije potpisala pozitivno mišljenje o Deklaraciji o GMO jer time nije uvažila stavove oko sedam hiljada odbornika u 136 skupština opština gradova u Republici Srbiji. Što znači da to nije Vlada koja uvažava stavove lokalnih samouprava, nego uvažava stavove multinacionalnih korporacija i interese koji nisu interesi Srbije.

Meni je takođe žao što nismo više razgovarali o izmeni i dopuni Zakona o GMO, jer evo, usvojili ste zakon, izmene i dopune člana 5. Zakona o bezbednosti hrane i definisali genetički modifikovanu hranu bez naznake da je za ljude i genetički modifikovanu hranu za životinje time ste favorizovali životinje u odnosu na ljude.

Takođe ste definisali da je genetički modifikovana hrana i hrana bez oznaka za koga i od čega, a dodali ste i hranu za životinje od genetički modifikovanih organizama. Nadam se da građani Srbije neće podržati one koji se zalažu za genetički modifikovane organizme zbog sebe, zbog svoje dece, zbog svoje unučadi i zbog svoje zemlje. Hvala lepo.