Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 12.11.2020.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ja bih zamolio ministra da damo reč i Šaipu Kamberiju, pa da on odgovori.
Izvolite.
...
Partija za demokratsko delovanje

Šaip Kamberi

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Hvala.

Gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću se osvrnuti samo na deo amandmana koji se odnosi na finansiranje Koordinacionog tela.

Naime, predloženim rebalansom je smanjeno finansiranje dela budžeta koordinacionog tela za 50 miliona i to upravo onog dela iz kojeg se finansiraju i kapitalni projekti za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Znate, ove opštine su najsiromašnije na celoj teritoriji Republike Srbije i jedina sredstva koja imaju za kapitalne investicije jesu ovo što stiže iz Koordinacionog tela.

Obzirom na posledice korona virusa, da je lokalna ekonomija bila slaba, prihodi lokalne samouprave su, takođe, slabi, biće nemoguće da projekte koji su započeti ove opštine i isprate i izvršavaju.

U periodu kada je uvedeno vanredno stanje zbog korona virusa mislim da smo se i mi svi složili da budemo solidarni, jer nismo znali koje će biti posledice u prilivu i lokalnih budžeta, ali i republičkog budžeta.

Međutim, kada smo prekjuče čuli da je budžet uspešno realizovan da se ni jedan kapitalni projekat neće obustaviti onda se postavlja pitanje – zašto baš u onim najsiromašnijim delovima ove države, u tim siromašnim opštinama se smanjuje za 50 miliona? Pedeset miliona dinara i to 20 Preševo, 20 Bujanovac, 10 miliona Medveđa. Nisu velika sredstva koja bi oštetila republički budžet ili uopšte realizaciju tog budžeta.

Zato predlažem ministru i svim poslanicima da naš amandman prihvate, jer će to značiti da i opština Preševo, Bujanovac i Medveđa će moći tokom ove godine da izvršavaju svoje obaveze za započete kapitalne projekte. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Ministar Siniša Mali ima reč.

Siniša Mali

| Ministar finansija
Hvala puno.
Uvaženi poslanici, dame i gospodo, par stvari na koje bih želeo da se osvrnem u svom izlaganju, a u vezi amandmana koji je danas pred vama.
Najpre, ne postoji nikakva vrsta ili vid diskriminacije prema bilo kojoj manjini, prema bilo kom građaninu Republike Srbije, prema bilo kom delu naše zemlje. Dakle, naša zemlja se razvija i ide napred. Investiramo i u putnu i u železničku infrastrukturu i rekonstruišemo i bolnice i škole i domove zdravlja i ne mogu da prihvatim niti ću da prihvatim ikada da postoji bilo kakva vrsta diskriminacije ili da je bilo ko ili bilo kome ugroženo ili umanjeno nešto što treba da dobije.
Ono što ću vas sa druge strane podsetiti sve vas, dakle u martu, februaru mesecu ove godine krenula je pandemija korona virusa. Cela se država odgovorno ponašala. Tražili smo od svih u rebalansu budžeta, ne sada nego u aprilu mesecu da smanje nepotrebne troškove, da smanje ulaganja koja možda nisu potrebna da vidimo kako ćemo da iznesemo ceo program pomoći našoj privredi i našim privrednicima i građanima Srbije i to smo očekivali od svih pa i od Saveta za nacionalne manjine.
Dakle, svi delimo istu sudbinu i svi živimo u istoj zemlji i svi znamo kroz šta smo prošli u proteklih par meseci. Ali, da vam i konkretan odgovor na vaše pitanje, nismo protiv, ja nisam protiv da pomognemo i pomoći ćemo. U kontaktu sam sa gospođom Čomić, ministarkom Čomić, dakle mi očekujemo od Saveta za manjine da dobijemo koliko im je para neophodno do kraja godine da funkcionišu.
Razlog zbog čega to nije u rebalansu, jer do današnjeg dana taj odgovor ja dobio nisam. Kada dobijem odgovor, a slobodno možete i vi da utičete preko vaših kontakata na njih koliko novca ima, dobiće novac koliko im je neophodno da funkcionišu do kraja godine, a naravno budžet za 2021. godinu je posebna priča.
Dakle, nema potrebe da budete negativni. Niko nikome ništa ne oduzima. Takav je sled događaja bio, a s druge strane, da vam kažem, dajte da i oni urade svoj deo posla, da dobijem i ja neku informaciju koju bih mogao da ovde izađem, sa kojom bio mogao da izađem pred vama i kažem – da, stojim iza toga.
Dakle, od tolikog budžeta gde smo sve uspeli da organizujemo na pravi način, gde smo sve projekte koje smo hteli da stavimo uspeli da stavimo, gde smo obezbedili novac za izgradnju i Kovid bolnica i nastavak ulaganja u infrastrukturu i pomoć našim zdravstvenim radnicima i nabavku lekova i medicinske opreme.
Dakle, pomoći ćemo i tom savetu…
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ministre ja se izvinjavam, nisam vas na vreme upozorio da je u ovom slučaju ograničenje na dva minuta.

Siniša Mali

| Ministar finansija
Izvinjavam se. Evo, završio sam. Hvala puno.
(Enis Imamović: Replika.)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Morate da se prijavite.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Enis Imamović

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Javio sam se po osnovu replike.

Upravo je ministar rekao, dakle mi smo sve planove i sve aktivnosti predvideli u skladu sa budžetom. Rekao sam u svojoj diskusiji da mi nismo tražili nikakvo povećanje sredstava, niti smo tražili nikakva vanredna sredstva, tražili smo da ona sredstva koja su predviđena budžetom i koja su Nacionalna veća planirala u realizaciji svojih aktivnosti da im se vrate. To smo predvideli ovim amandmanom.

Dakle, to nisu neka velika sredstva, to su sredstva za funkcionisanje u naredna dva meseca. I kada kažete – da li se neko ponašao odgovorno ili nije, ja želim da vas podsetim da je Bošnjačko nacionalno veće, znam zato što sam u kontaktu sa njima, u vreme najveće krize koja je pogodila Novi Pazar, Tutin, Sandžak, Prijepolje, Priboj, sve sandžačke opštine, upravo doniralo bolnicama i ako to nije bilo u njegovom delokrugu, doniralo bolnicama osnovna sredstva za rad.

Dakle, ponašali su se odgovorno, odgovorno raspolagali svojim sredstvima, i kao što sam rekao, mi ovde u ovom amandmanu nismo tražili nikakva dodatna sredstva, ništa preko toga, nego smo tražili ono što uživaju i ostali indirektni budžetski korisnici.

Dakle, nikome od njih nije umanjeno 20%. Ovo su organi manjinske samouprave i ako organima manjinske samouprave u ovako delikatnim trenucima, sa ovako ozbiljnim zadacima vi umanjite 20% sredstava, što znači da oni do kraja godine malte ne neće imati nikakva sredstva za funkcionisanje, moraće da zavise od vaše dobre volje ili od dobre volje nadležne ministarke.

Dakle, to što vi predlažete da rešimo dogovorom, to se reguliše rebalansom, reguliše se zakonom, pravilima, a ne dogovorima i dobrom voljom. Nemojte da preskačemo institucije, da radimo u skladu sa zakonom i da radimo u skladu sa trenutnom situacijom. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima ministar, Siniša Mali.

Siniša Mali

| Ministar finansija
Evo samo da završimo ovu polemiku.
Dakle, kada je krenula pandemija korona virusa ja mislim da smo svi reagovali solidarno i cela država je i donirala i davala i čuvala i brinula o svakome do nas. Tako da, nema tu razlike između, ne znam zašto i delite „mi smo, a vi niste“ itd. Svi mi građani Srbije, to je broj jedan.
Broj dva, ja znam šta ste vi tražili. Ja vam samo kažem i da citiram šta ste rekli: „Ono što uživaju i drugi korisnici, pošto nikome nije umanjeno“. Ja vam sada kažem – svima je umanjeno. Svima je umanjeno jer je to bila odgovorna politika Vlade Republike Srbije.
Još jednom, da završim i da potvrdim, zato što stvarno razumem o čemu mi pričate i hoću da vam pomognem. Nema pregovora, nema razgovora. Šta se napiše u tom papiru koje je vezano za potrebe nacionalnog veća, to ćemo i obezbediti. Nažalost, taj papir nije stigao u trenutku pripreme rebalansa, nije stigao ni do danas. Nema zle namere, nema bilo čega. Dakle, taj papir ne postoji. Kada ga dobijemo od te institucije mi ćemo tako i reagovati i nema razloga za bilo kakvu brigu, niko nije ostao uskraćen za svoja prava i pored najveće ekonomske krize u svetu i pored ogromnog problema koji smo imali sa pandemijom korona virusa. Država Srbija svoje obaveze ispunjava u dinar i ispunjava na dan prema svima. Hvala.