Četrnaesto vanredno zasedanje , 23.09.2021.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Božić.

Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa, pitam još da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa?

Da li želi da se obrati neko ko nije iskoristio svoje pravo po Poslovniku?

Da li želi da nam se obrati ministar? (Da)

Reč ima dr Nenad Popović. Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Nenad Popović

| Ministar bez portfelja
Uvaženi predsedavajući, poštovani narodni poslanici, građani Republike Srbije, usvajanje Zakona o Hilandaru je istorijski događaj za Srbiju i srpski narod.
Prvi put u istoriji Srbija kroz poseban zakon obezbeđuje finansijska sredstva za Hilandar. To znači da će manastir Hilandar svake godine dobijati sredstva iz budžeta koja će biti korišćena za život i obnovu ove svetinje srpskog naroda.
Kada taj zakon bude donet, to je državna odluka i politika koju niko neće moći da promeni.
Imao sam čast da budem u delegaciji sa predsednikom Vučićem kada smo na Božić ove godine posetili Hilandar. Posle dugih razgovora sa igumanom Metodijem i bratijom manastira, nakon liturgija, molitvi, obedovanje na tom svetom mestu, predsednik Vučić doneo je istorijsku odluku da Srbija donese Zakon o Hilandaru.
Danas se to obećanje ispunjava, u parlamentu i znam koliko su zbog toga srećni iguman Metodije i svi monasi u manastiru Hilandar, koji su posvetili svoj život očuvanju ove najvažnije svetinje, srpske crkve i naroda, a posebno je simbolika u tome, jer se danas slavi 3. dan Male Gospojine, praznika rođenja Presvete Bogorodice, igumanije manastira Hilandar.
Želim da se svima vama narodnim poslanicima zahvalim na odličnoj raspravi i izlaganjima.
Dugo sam bio narodni poslanik i ministar sam petu godinu, i zaista mogu da kažem da je ovo najlepše zasedanje u kome sam učestvovao. Bilo je uživanje slušati vas i naučiti mnogo od svih vas.
Zahvaljujem se igumanu Metodiji i bratiji manastira Hilandar, Ministarstvu kulture i ministarki Maji Gojković, članovima Vlade Republike Srbije, Republičkom Sekretarijatu za zakonodavstvo i njegovom šefu gospodinu Đurđeviću i njegovom timu, koji su nam pomogli da formulišemo ovaj zakon, vama narodnim poslanicima, zadužbini manastira Hilandar i direktoru Milivoju Randžiću, sa svim savetnicima i saradnicima i svim građanima Republike Srbije, koji su nepodeljeno pružili podršku i svim građanima Republike Srbije, koji su nepodeljeno pružili podršku usvajanju ovog veoma važnog zakona.
Zahvalnost dugujemo i Grčkoj državi, koja je do sada pružala ogromnu pomoć, u očuvanju i svakodnevnom funkcionisanju manastira Hilandar, a naravno, posebno želim da se zahvalim predsedniku Vučiću, koji je bio inicijator donošenja ovog zakona.
Konačno želim posebno da naglasim ulogu našeg Patrijarha Njegove svetosti gospodina Porfirija, posle čijeg blagoslova smo krenuli u realizaciju ovog zakona.
Sveti Vladika Nikolaj Velimirovič je rekao - Sveta Gora je carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žena, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja.
Slobodno možemo takođe reći kao što je Kosovo srce Srbije, tako je Hilandar duša svetosavlja i srpskog naroda. Mesto koje podseća svakog Srbina kako smo postali kao nacija i država, svetinja koja je davala našoj naciji utehu i snagu, u najtežim vremenima stradanja.
Manastir Hilandar je simbol nacionalnog i duhovnog jedinstva našeg naroda. To je simbol zajedništva srpske države, crkve i naroda.
Sama istorija Hilandara, je simbol za jedinstvo državotvornih i duhovnih vrednosti srpskog naroda, jer upravo su osnivači Hilandara, Stefan Nemanja, osnivač srpske države i Sveti Sava, osnivač samostalne srpske crkve.
Srbija je i tada, kao i danas, bila najmoćnija kada su država i crkva bile u harmoniji i međusobno se podržavale.
Za aktivnosti završetka obnove izgorelog dela manastira u periodu od 2021. godine i u naredne dve godine, do 2023. godine, obezbezđena su odlukom predsednika Vučića i Vlade Republike Srbije, sredstva iz budžeta Republike Srbije, u iznosu od 80 miliona dinara, kao i sredstva iz budžetske rezerve, u iznosu od 280 miliona dinara. Predviđene aktivnosti za ovaj sledeći period su obnova jugozapadne strane manastirskog utvrđenja, preostali radovi na dohiji, preostali radovi na igumenariji.
Ukupna obezbeđena sredstva za rekonstrukciju dohije i igumenarije iznose 357.490 hiljada dinara.
U toku je izrada projekta za ojačanje spoljnog bedemskog zida celokupnom njegovom dužinom od Dohije preko Igumenarije do trpezarije. Za realizaciju ovog projekta iz budžeta Republike Srbije izdvojeno je 3.000.000 dinara, a iz budžetske rezerve 24.200.000 dinara.
Za završetak radova u podrumu Velikog konaka iz sredstava budžetske izdvojeno je 5.800.000 dinara.
Za uređenje izgradnje instalacija u porti iz sredstava budžetske rezerve obezbeđeno je 8.000.000 dinara.
Planirana je rekonstrukcija i proširenje kapaciteta sadašnje riznice manastira, kao i organizacija riznice, biblioteke i arhive.
Takođe, planiran je nastavak zaštite pokretnog i nepokretnog nasleđa glavne manastirske crkve.
Poštovan dame i gospodo narodni poslanici, zadovoljstvo mi je što danas kao država i narod pokazujemo najviši stepen odgovornosti prema potrebi da sačuvamo naše najvrednije duhovno, kulturno i istorijsko blago oličeno u našem Svetom manastiru Hilandar.
Od danas kada usvojimo ovaj zakon više neće biti moguće propustiti ovu važnu temu slučaju, niti će postati prostor za bilo kakva slobodna tumačenja ili ideološka i politička kolebanja zbog kojih bi država u budućnosti mogla da uskrati podršku manastiru Hilandar. Od danas odnos države prema ovom pitanju niko nikada neće moći da promeni.
Na kraju, želim da istaknem koliko je važan trenutak u kojem donosimo ovaj zakon. Hilandar je simbol našeg kontinuiteta, snage našeg nacionalnog i duhovnog jedinstva, a čini se da nam je ovom trenutku nacionalno i duhovno jedinstvo najpotrebnije kada se suočavamo sa pritiscima oko Kosova, Republike Srpske, kada se napada naša crkva u Crnoj Gori.
Upravo, donošenje ovog zakona pokazuje snagu naše države, ali njen kontinuitet koji sa prekidima traje više od 800 godina, koliko je star i sam Hilandar.
Donošenje ovog zakona šalje snažnu poruku za budućnost, da bez očuvanja duhovnog i nacionalnog identiteta i državotvornosti nema opstanka naše nacije.
Da Gospod i Presveta Bogorodica čuvaju Hilandar i Srbiju.
Živela Srbija!
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Hvala, gospodine ministre.

Dame i gospodo narodni poslanici, sada određujem pauzu do 15.00 časova, kada ćemo se okupiti radi glasanja.

Hvala svima koji su učestvovali u današnjoj raspravi.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Dame i gospodo, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika, određujem četvrtak, 23. septembar 2021. godine, sa početkom u 15.05 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Po članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 176 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Tačka 1. dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANjU KODEKSA PONAŠANjA NARODNIH POSLANIKA.
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o Predlogu Odluke, a s obzirom na to da su na Predlog odluke podneti amandmani, shodno članu 160. Poslovnika, Narodna skupština će odlučivati najpre o Predlogu odluke u načelu, o podnetom amandmanu, o ranije stupanju na snagu odluke i o predlogu odluke u celini.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, u načelu.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno – 181, za – 177, nisu glasala – četiri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke, u načelu.
Pre prelaska na odlučivanje o podnetom amandmanu, podsećam vas da su sastavni deo Predloga odluke postali amandmani narodnog poslanika Dejana Kesara na članove 1. i 5.
Takođe vas podsećam da je narodni poslanik Đorđe Komlenski povukao amandmane na članove 1, 2, 3, 4, 5, 6. i 7. Predloga odluke.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.
Na naslov Predloga odluke amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Ljubiša Stojmirović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno -180, za – četiri, protiv – jedan, nije glasalo – 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova nije prihvatila ovaj amandman.
Podsećam vas da je tačkom 2. Predloga odluke predviđeno da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da odluka stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno – 180, za – 178, nisu glasala – dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje odluke na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njenog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu i o ranijem stupanju na snagu odluke, pristupamo glasanju o Predlogu odluke u celini.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno – 180, za – 178, nisu glasala – dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANjU KORUPCIJE.
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da je narodni poslanik Vladan Glišić povukao amandman na član 50. i naslov iznad člana 50. i narodni poslanik Đorđe Komlenski na član 1. Predloga zakona, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno – 180, za – 179, nije glasao – jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O OČUVANjU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLEĐA SVETOG MANASTIRA HILANDAR.
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno – 180, za – 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar.
Dame i gospodo narodni poslanici, pošto smo završili sa glasanjem, želim samo da vas obavestim da sledeće nedelje nećemo imati zasedanje Skupštine ne zato što ne želimo, nego zato što nemamo šta da stavimo na dnevni red i, shodno tome, zakazaću sledeću sednicu, odnosno početak redovnog zasedanja, nažalost, na datum koji mi nije naročito simpatičan, 5. oktobar.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu.
Hvala vam.