Četrnaesto vanredno zasedanje , 23.09.2021.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Stefan Krkobabić

Poslanička grupa PUPS - "Tri P"
Zahvaljujem se potpredsednice Kovač.

Uvaženi narodni poslanici, u ponedeljak se, kako je predsednik Republike Aleksandar Vučić rekao, dogodio šesti po redu upad prištinskih policijskih snaga i specijalaca ROSU, sve uz korišćenje oklopnih transportera i dugih cevi na sever KiM, a da tzv. međunarodna zajednica, odnosno snage NATO u okviru KFOR-a ništu nisu preduzeli da to spreče.

Podsećam vas da su sa stanovišta ustavno-pravnog poretka Republike Srbije, ali i iz ugla međunarodnog prava, prištinske sile represije nelegitimne i nelegalne. One su za Srbiju i OUN prosto paravojne i parapolicijske snage.

Zašto mi iz poslaničke grupe PUPS "Tri P" to tvrdimo? U preambuli Rezolucije 1244 iz 1999. godine, koju je usvojio Savet bezbednosti UN, piše da "Savet bezbednosti ponovo potvrđuje privrženost svih država članica suverenitetu i teritorijalnom integritetu Savezne Republike Jugoslavije i drugih država regiona i ponovo potvrđuje apel iz prethodnih rezolucija za široku autonomiju i suštinsku samoupravu za Kosovo". Dakle, Savet bezbednosti UN ne poznaje i ne prepoznaje nikakvu državu Kosovo.

Takođe, u istoj preambuli Saveta bezbednosti traži od tadašnje SRJ da započne i okonča povlačenje u fazama sa Kosova, na način koji se može verifikovati, svih vojnih, policijskih i paravojnih snaga u skladu sa hitnim rasporedom, sa čim će biti sinhronizovano raspoređivanje međunarodnog bezbedonosnog prisustva na Kosovu, što je SRJ, odnosno Srbija kao država koja je nasledila njen međunarodno-pravni kontinuitet i ispunila.

U sledećoj stavci preambule Savet bezbednosti dalje potvrđuje da će posle povlačenja dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog vojnog i policijskog osoblja biti dozvoljen povratak na Kosovo radi obavljanja dužnosti u skladu sa Aneksom 2. Međutim, Savet bezbednosti predlaže i sledeće: "demilitarizaciju oslobodilačke vojske Kosova i drugih naoružanih grupa kosovskih Albanaca", što ne samo da nije ispunjeno, nego je NATO kao dominantni deo KFOR-a, protivno Rezoluciji 1244, čak i direktno potpomogao formiranje posebne albanske vojske na KiM.

Sada da se vratimo na ključni Aneks 2 ove Rezolucije. Savet bezbednosti u tački 5. nalaže uspostavljanje privremene administracije za Kosovo kao dela međunarodnog civilnog prisustva pod kojim će narod Kosova moći da uživa suštinsku autonomiju u okviru SRJ. Dakle, ni o kakvoj novoj nezavisnoj državi ovde nema ni slova.

Onda sledi tačka 6) Aneksa 2 iz koje se, pogotovo ovih dana, logično nameće moje poslaničko pitanje. Naime, Savet bezbednosti naročito naglašava da će nakon povlačenja dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog osoblja biti dozvoljeno da se vrati na Kosovo i obavlja sledeće funkcije: vezu sa međunarodnom civilnom misijom i međunarodnim bezbedonosnim prisustvom, obeležavanje i čišćenje minskih polja, održavanje prisustva na mestima srpske kulturne baštine, održavanje prisustva na glavnim pograničnim i graničnim prelazima. Ovo poslednje je ključni dokaz da je Srbija sa stanovišta međunarodnog prava država od Horgoša do Dragaša, a ne kao što pokušavaju da nas ubede oni koji su izvršili agresiju na Srbiju 1999. godine, da je Srbija samo do Merdara, Brnjaka i Jarinja.

Dakle, moje pitanje za Vladu Republike Srbije, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo spoljnih poslova glasi - kada će Srbija, shodno tački 6) Aneksa 2 Rezolucije 1244, zahtevati od Saveta bezbednosti UN da odobri povratak do hiljadu uniformisanih lica Republike Srbije na teritoriju KiM, kako je to predviđeno ovom Rezolucijom? Zahvaljujem predsedavajuća.