Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 19.10.2021.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

03 Broj 06-2/415-21

1. dan rada

19.10.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:20 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Stefan Krkobabić

Poslanička grupa PUPS - "Tri P"
Zahvaljujem, uvaženi predsedniče Dačiću.

Na sednici Narodne skupštine Republike Srbije 29. jula, postavio sam pitanje Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje glasi – na koji će način država podstaći pokretanje socijalnih preduzeća i zapošljavanje najugroženijih kategorija stanovništva i kada možemo da očekujemo usvajanje zakona o socijalnom preduzetništvu?

U drugoj polovini septembra sam iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dobio odgovor da je Ministarstvo, citiram „prepoznalo značaj i ulogu socijalnog preduzetništva i formiralo Radnu grupu za izradu nacrta jednog ovakvog zakona“.

Pošto je drugi deo ovog odgovora dat samo u kondicionalu u smislu očekuje je se utvrđivanje predloga ovog zakona na Vladu u četvrtom kvartalu 2021. godine, kao predstavnik poslaničke grupe PUPS –„Tri P“, kojoj je zaštita najranjivijih kategorija stanovništva u fokusu delovanja, bio sam obavezan da od Ministarstva za rad zatražim precizniji odgovor na pitanje – kada možemo da očekujemo usvajanje tog zakona?

Zato sam 21. septembra ponovo pitao Ministarstvo da li sada dva meseca posle mog prvog pitanja može preciznije da mi odgovori kada će nacrt zakona biti na dnevnom redu Vlade, pošto četvrti kvartal koji je najavljen kao taj termin počinje već za 10 dana?

Odgovor na dodatno pitanje koje sam dobio 13. oktobra mogu da razumem jedino kao odraz nepoštovanja institucije poslaničkog pitanja, odnosno Narodne skupštine Republike Srbije, kao najvišeg predstavničkog i zakonodavnog tela u zemlji. Citiram taj odgovor: „Formirana je Radna grupa za izradu nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu i imajući u vidu da je u pitanju sistemski zakon, u rad Radne grupe uključeni su predstavnici nadležnih ministarstava i drugih državnih organa, kao i veliki broj predstavnika nevladinog sektora. Ministarstvo je prepoznalo značaj i ulogu socijalnog preduzetništva, te je nastavljen intenzivan rad te Radne grupe u izradi teksta zakona, kao jednog sveobuhvatnog propisa koji bi bio osnov za sve ove vrste preduzetništva u Republici Srbiji. Nakon utvrđivanja teksta nacrta zakona od strane Radne grupe, o istom će se sprovesti unutrašnja procedura u skladu sa propisima Republike Srbije“.

U odgovoru, kao što ste mogli da čujete, ni reči o tome kada će biti utvrđen nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu, iako je, opet podsećam, u odgovoru na moje prvo pitanje za ovaj kvartal, čiji prvi mesec uveliko se bliži kraju, bilo obećano čak utvrđivanje predloga tog zakona na sednici Vlade.

Zbog toga, još jednom upozoravam da je ova tema toliko urgentna da zaista nema vremena da čeka. Već od Nove godine ulazimo u izbornu kampanju, potom će Vlada biti u tehničkom mandatu. Zatim, nakon izbora sledi formiranje novih institucija izvršne i zakonodavne vlasti i to može da se otegne duboko u drugu polovinu sledeće godine.

Uvažene kolege, kada je reč o teško upošljivim kategorijama građana, podsećam vas da samo i ovim putem dajem primer Beograda, živi oko sto hiljada osoba sa invaliditetom, isto je toliko primalaca socijalne pomoći. Zato još jednom podsećam da u ovu kategoriju teže zapošljivih lica na koje bi se odnosio ovaj zakon spadaju svi oni građani kojima je potrebna naša pomoć i podrška za samostalan i produktivan život radi savladavanja socijalnih, materijalnih i životnih teškoća, a koja su radno sposobna. Socijalno preduzetništvo, kao deo socijalne ekonomije, to je upravo onaj vid preduzetništva u kome se socijalni problemi rešavaju upotrebom preduzetničkih veština.

Zbog toga, najdobronamernije, još jednom izražavajući spremnost da se i mi iz PUPS-a najdirektnije uključimo u rad na ovom zakonu zahtevamo od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja konkretan odgovor na moje konkretno pitanje – kada mi, narodni poslanici, možemo da očekujemo predlog zakona o socijalnom preduzetništvu u Narodnoj skupštini? Zahvaljujem.