Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 19.10.2021.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

03 Broj 06-2/415-21

1. dan rada

19.10.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:20 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Hvala vama, gospodine ministre, na izvanrednom doprinosu našem današnjem radu.

Dame i gospodo narodni poslanici, zaključujem zajednički jedinstveni pretres.

Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika, određujem utorak, 19. oktobar 2021. godine, sa početkom u 18.00 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

Poštovan dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.

Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Molim sve narodne poslanike da ubace identifikacione kartice u poslaničke jedinice.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 174 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i postoje uslovi za odlučivanje.

Prelazimo na odlučivanje.

Pre prelaska na odlučivanje podsećam da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima, u celini.

Molim narodne poslanike da glasaju.

Zaključujem glasanje: ukupno – 177, za – 176, nije glasao jedan.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima, u celini.

Molim narodne poslanike da glasaju.

Zaključujem glasanje: ukupno – 179, za – 179.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o vojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Arapske Republike Egipat koju predstavlja Ministarstvo odbrane, u celini.

Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.

Zaključujem glasanje: ukupno – 179, za – 178, nije glasao jedan.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 179, za – 179.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 179, za – 179.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.

Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

Sledeću sednicu održaćemo sledeće nedelje.

Hvala svima.