Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.10.2021.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

03 Broj 06-2/423-21

2. dan rada

27.10.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Stefan Krkobabić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Gospođo ministar, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marija Obradović

| Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu
Hvala, predsedavajući.
Kolege narodni poslanici, pre svega kolega Bakarec, evo, slušajući vas pažljivo, razmišljam, prvi put vas ovako slušam uživo ovde u sali, uglavnom su to televizijski prenosi, naravno i kolega Kesar pre vas koji je delom u izlaganju govorio o sličnim stvarima. Zaista od početka od 10.00 časova koliko sam ovde, nisam govorila u tom političkom kontekstu u kojem ste govorili vas dvojica, intenzivno mnogo više nego ostale kolege. Svi ostali, uključujući i mene pridržavali smo se pravnog okvira, govorili o posledicama, o uticaju na svakodnevni život građana koji će implicirati ova dva predloga zakona.
Zaista na ivici da upadnem u klopku, upravo ovo o čemu ste vi govorili, da upadnem u klopku te svakodnevne atmosfere u Srbiji, da dok se bavimo poslovima koji jesu naši poslovi, mi danas ovde treba da govorimo o Predlogu zakona o Zaštitniku građana i o izmenama i dopunama Zakona o Povereniku za informacije od javnog značaja i baveći se time mi smo to sasvim ostavili po strani, taj proces o kojem vi govorite.
Dakle, Srbija se danas nalazi u klopci, a na nama je izgleda, izgleda samo na naprednjacima u Srbiji, da ukazujemo na ta dva paralelna procesa. Mi moramo da jačamo, gradimo institucije nezavisnost naših institucija, ono što danas jeste osnovni zadatak u ovom parlamentu i tema na dnevnom redu.
Istovremeno, i ja kao članica Vlade, vi kao poslanici SNS, ne smemo da izostavimo, da zanemarimo proces koji se dešava, a to je proces dehumanizacije porodice Vučić samo zato što je jedna od njih Aleksandar Vučić predsednik Srbije. Na tom procesu moramo da insistiramo. Taj proces mora da bude vidljiviji. A kada će biti vidljiviji? Pa, evo, slušam vas, kažem prvi put uživo, jer samo sada slušajući vas pažljivo ovih dvadeset i nešto minuta, sam zapravo shvatila, koncentrisano jer sam mogla da vam se posvetim, danas mi je posao da slušam poslanike detaljno, da slušam o čemu vi govorite.
Zbog čega ovako insistiram da sam vas pažljivo slušala? Čak i u različitim humorističkim emisijama, i često kada vas ljudi citiraju, i u nekim tekstovima, analitičkim komentarima, u različitim blogovima, vi ste kao poslanik Bakarec, neko ko je simbol stalne odbrane Aleksandra Vučića i njegove porodice, i nekako, to vam dođe kao srednje ime.
Znate, kad se neko navikne da vi neke stvari radite, onda one već nekako gube, to je deo vaše priče, i u redu, evo, ga Bakarec, sad će ponovo on da brani Vučića, da ukazuje koliko je on u nekom riziku.
U tu zamku ne smemo da upadnemo. Vi treba da nastavite, po mome mišljenju, moguće da ljudi misle drugačije, da radite ovo što radite i da ukazujete, i da budete podjednako ovako glasni.
Oni koji se smeju tome što vi činite, zapravo njima smeta to što vi činite, jasno im je da to dolazi do nečije svesti. A, doći do nečije svesti, promeniti njegov način razmišljanja, ukazati mu na opasnosti, je danas vrlo teško, jer u ovom vremenu kada nas milioni informacija bombarduju, dnevno, ne samo u dnevnoj komunikaciji, ne samo preko mobilnih telefona, preko televizije, različitih, svih informacija koje do nas dolaze.
U tom moru informacija, slušati stalno o tome kako je ugrožena porodica Vučić, postaje dosadno. Čini se, vas da pitam, bez obzira kojoj stranci pripadate, reći ćete – aha, opet ono, napad na Vučića. Dobro. E, pa nije ovo napad na Vučića.
Zato ja kažem, ja malopre zamalo da upadnem u zamku. Od 2008. godine, među osnivačima SNS sam, kao i koleginica Maja Mačužić, koja je takođe bila među tih prvih nekoliko stotina ljudi koji su tada u Sava centru, dogovorili se da formiramo SNS, 2008. godine, 21. oktobra, jer neki komentarišu u medijima, šta je sa osnivačima SNS, nema ih, sklonili su ih, došli su neki novi, neki agresivni, ljuti, besni.
Nije tako. Tu smo, i mi osnivači, i Aleksandar Vučić je osnivač, ima nas mnogo tu koji smo bili osnivači.
Da li se stranka menja, da li se prilagođavamo, da li neki od nas koji su tu bili od početka, sada imaju neke drugačije funkcije, pozicije, zadatke u stranci, da li neki novi mladi ljudi, poput lidera sa naše akademije, dolaze, i zaista, velikom brzinom, zauzimaju mesta u prvim redovima, pa, to je zahvaljujući njihovoj aktivnosti, posvećenosti, požrtvovanosti, ljubavi koju osećaju i prema stranci i prema pozicijama za koje im je ukazano poverenje.
Zato, treba gledati napred, širom otvorenih očiju, spreman za sve izazove, za sve ono što svakodnevno nosimo sa sobom na leđima baveći se politikom i noseći odgovornost za budućnost i razvoj zemlje, dok smo vladajuća većina u Republici Srbiji.
Radujem se, verujem kao i većina vas, predstojećoj kampanji, radujem se izborima, i predsedničkim i parlamentarnim, i u nekoliko mesta biće i lokalnih i svakako, beogradskim izborima. To će biti prilika da građanima pokažemo rezultate koje smo napravili, to će biti prilika da pokažemo šta su oni koji žele da preuzmu odgovornost za vršenje vlasti, vi rekoste, „ološ opozicija“, trglo me u trenutku, ali, pokazaćemo i šta su oni govorili u prethodnom periodu i koliko im godina treba da smisle jedan programski dokument koji će biti zanimljiv građanima Srbije, barem da ga pročitaju, ako ne da ga upamte, jer nikako da dobijemo taj programski dokument opozicije.
Opet kažem, trgoh se na ono „ološ opozicija“, ali ne treba upadati u zamku. Ja jesam ministar u Vladi Republike Srbije i treba da budem ministar koji se brine o interesima svih građana Srbije, ali bih isto kao i vi pozvala institucije, vi ste neke od njih nabrojali, ali dobro svi oni znaju šta su njihovi zadaci, pozvala, da zaista reagujemo, da ne bude više samo se čuje, verbalno, opomena, da takva vrsta dehumanizacije, i taj stepen napada na porodicu Vučić, dobro ste nabrojali sve članove porodice Vučić, svi trpe svakodnevne pritiske, treba da tražimo akciju.
Želim rezultat, ne samo da me slušaju i da menjaju program, kad krenem da branim porodicu Vučić, jer to na prvom mestu, nije ljudski, može da vam se ne dopada političko opredeljenje, politički aktivizam, ali kao ozbiljno i zrelo političko društvo, moramo da poštujemo ljude koji su dobili poverenje i veliki broj glasova da zauzimaju određene pozicije.
Zato, gospodine Bakarec, znam da vam nije lako, ali ja bih vas zamolila da nastavite tim putem, jer možda neki od nas neće biti dovoljno glasni, možda će neki od nas naći i drugu vrstu zabave, ali to da u društvu, da u Srbiji danas imamo kontekst u kome je svejedno, sutra će se dogoditi situacija u kojoj, ako bilo šta osim ovog neverovatnog psihološkog terora koji se sprovodi nad porodicom Vučić, ako se bilo kome od njih nešto dogodi, većina će reći, tako je nešto i bilo, nešto je verovatno kriv. Nešto se spominjalo za Andreja, nešto se spominjalo za Danila, nešto se spominjalo za ovog člana porodice Vučić.
To ne smemo da dozvolimo, ne smemo u moru lažnih informacija da prihvatimo da neki ljudi koji ozbiljno i posvećeno, čak i ono što je najvrednije, a to je naša porodica, stavljaju u službu države i smatraju da ne smeju da odustanu od Srbije, čak i u trenutku kada njihovi najbliži i najdraži trpe najveću štetu, i mislim da taj čovek Aleksandar Vučić, nekada premijer, sada predsednik Srbije i predsednik SNS, najmanje što je zaslužio, da svakodnevno glasno i neprestano stojimo u njegovu odbranu, a građani će reći na sledećim predstojećim izborima, da li im to smeta ili će i oni postati deo velikog fronta, koji neće da dozvoli da u Srbiji jedan čovek, samo zato što ispravno radi svoj posao bude kažnjen kao nikada ranije, i njegova porodica sa njim.
Mi u SNS, to nikada nećemo dozvoliti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Idemo dalje, koleginica Vesna Nedović.
...
Srpska napredna stranka

Vesna Nedović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani građani Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, Zaštitnik građana je nezavisni organ koji brine o zaštiti i unapređenju ljudskih prava i sloboda, rešava probleme građana i veza je i kontrola institucija u korist građana.

Njegov delokrug je u oblasti prava deteta, prava izbeglih lica, tražiocima

Azila, prava LGBT populacije, osoba sa invaliditetom, starijih lica, Romima i Romkinjama rodne ravnopravnosti i nacionalnih manjina. U procesu pristupanja EU, od velike važnosti je usklađivanje zakona i propisa o poboljšanju ljudskih prava i smanjenju nejednakosti u društvu.

Izbor i prestanak funkcije zaštitnika građana je određen posebnim pravilima i uslovima za izbor, i kao i način prestanka funkcije.

Predviđen je maksimalni broj zamenika, Narodna skupština ga bira većinom glasova narodnih poslanika, i novina je uvođenje instituta javnog poziva, svih zainteresovanih lica, kao i potencijalnih kandidata.

Javni poziv raspisuje predsednik Narodne skupštine, a Predlog zaštitnika građana koji ispunjuje uslove, utvrđuje se većinom glasova nadležnog odbora.

Predloženo je i produženje mandata, ali bez mogućnosti ponovnog izbora. Proces izbora pokreće se 6 meseci, pre isteka mandata, a predlogom zakona predviđen da Zaštitnik građana ima najviše 4 zamenika koji mu pomažu i svaki od njih ima određenu specijalnost, vezanu za nadležnost, kao što je zaštita prava lica lišenih sloboda, ravnopravnost polova, prava deteta, pripadnika nacionalnih manjina, osoba sa invaliditetom. Pre stupanja na dužnost, polaže zakletvu i od tog dana mu teče mandat.

Zaštitnik građana i njegovi pomoćnici ne mogu se baviti politikom, on ima imunitet kao narodni poslanik. Novo pravilo je isto tako, ako u toku mandata ispunjava neki od uslova za odlazak u penziju a nastavlja da vrši svoju dužnost do isteka mandata. U nadležnosti je taksativno navedeno, kao i ovlašćenje i vršenje kontrole, redovan godišnji izveštaj, kao i do sada, Zaštitnik građana podnosi Narodnoj skupštini i najkasnije do 15. marta, naredne godine za prethodnu godinu.

On ima pravo na visinu plate predsednika Ustavnog suda, njegovi pomoćnici na visinu plate sudija Ustavnog suda. Zakon predviđa budžetsku raspodelu sredstava institucija Ombudsmana da bi njihov rad mogao da bude nezavisan i efikasan.

Kao jedan od zadataka Zaštitnika građana je i zaštita novinara, takođe sam i ja, ali molim vas, kao institucija od velikog značaja.

Ali, šta se dešava kada pojedini novinari, svojim nastupima, izjavama stavljaju metu na čelo predsednika Srbije, Aleksandru Vučiću i njegovoj deci, ne prezajući ni šta će, ni kada će izjaviti i kako brutalno izvređati.

Da li su njihove nadležnosti i slobode stvarno bez granica? Da li to znači da svaka njihova izjava u vidu vređanja i psovki može da se tumači kao kreativna sloboda, mada nama je to svima jasno da to nije kreativna sloboda, nego njihov poziv na linč, ali stvarno poziv na linč malom detetu, devojci, momku, njihovim roditeljima, baki i deki.

Ako je tako, ako novinari imaju svoja prava i slobode, zašto neki drugi nemaju toga ni deseti deo? Zašto se neki novinari štite, a neki tretiraju, kao džak za udaranje ovih koji pozivaju na linč i vređaju?

Kada će Zaštitnik građana zaštiti najvažniju instituciju u Srbiji, legitimno izabranog predsednika Srbije, Aleksandra Vučića? Direktno izabranom voljom građana na izborima. Zaštitnik građana se bira glasanjem nas, poslanika. Predsednik Srbije na izborima, voljom, većine građana. Razlika je evidentna.

Svakodnevno smo svedoci svakodnevnih napada na porodicu našeg predsednika Aleksandra Vučića, izjavama koje se otvoreno pozivaju na linč i na nasilje, vrlo otvoreno. Bezbednost porodice Vučić je ozbiljno ugrožena i svi ćute, ćute udruženja novinara, ne osuđujem ni novinare, ni medije, samim tim ćutanjem, ja mogu samo da kažem da takve izjave podržavaju.

Zamolila bih vas da nam kažete kojim zakonskim sredstvima se deluje na takve, naročito u razvijenim zemljama EU i u SAD-u. Opet pitam, da li predsednik države, njegova porodica i deca imaju pravo na zaštitu ili se misli da ćete tako zaustaviti napredak Srbije? Vi ćete da jedete ćevape, psujete i vređate majku predsednika, upravo vi, kreativni novinari i to sve u vreme kada mogu da vas gledaju svi, od sedam do 70 godina. Ali, vi ste elita i vama je sve dozvoljeno i oprošteno, ali većina ima pravo da vam kaže gde vam je mesto, odlučna, odvažna većina, ona koja voli Srbiju i vidi bolju budućnost sa Aleksandrom Vučićem. Upravo ta većina, će vam opet reći na izborima da ste ružna istorija Srbije.

U danu za glasanje podržaću predlog zakona, kao i moja poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Pre sledećeg govornika, samo kratka informacija.
Upravo ste primili izveštaje Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da je nastupanjem smrti narodnog poslanika Đura Perića, nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 8) Zakona o izboru narodnih poslanika, te predlaže da Narodna skupština u smislu člana 88. stavovi 3. i 4. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.
Saglasno članu 88. stav 1. tačka 8) i stavovima 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koji je izabran, narodnom poslaniku Đuru Periću, danom nastupanja smrti. Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
Hvala na strpljenju.
Sada idemo na sledećeg narodnog poslanika, docent dr. Ilija Životić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ilija Životić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Gospodine predsedavajući, gospođo ministarko, sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, postojanje institucije Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja je ogledalo demokratije u jednom društvu. Mi, sa ovim zakonskim rešenjima o kojima danas raspravljamo radimo na unapređenju upravo toga, na unapređenju demokratije u našem društvu. Smatram da je veoma značajno što je novim zakonom predviđen javni poziv za prijavu kandidata, ali to što će se razgovor sa kandidatima snimati, odnosno biće javan i građani će moći da provere, da se uvere koga smo mi to izabrali za sledećeg, koji će ih predstavljati i štititi njihova prava.

Takođe, saglasan sam sa mišljenjem većine kolega, koji smatraju da je Predlog da se mandat Zaštitnika građana produži na osam godina, jer jednostavno smatram da jedan kontinuitet u radu je neophodan kako bi se tako odgovoran posao obavljao što kvalitetnije. Što, naravno ne znači, dragi građani, da ta osoba koju budemo izabrali da će ona osam godina biti na toj poziciji i da će biti nesmenjiva. Naprotiv, smatram da će se ta osoba nalazite pod još većom lupom javnosti.

Ono što je, takođe značajno, to je da se novim zakonom zabranjuje smanjivanje budžetskih sredstava za Zaštitnika građana, čime se omogućava da zaštitnik građana, sa svojim timom ima kontinuitet u radu, odnosno da neće morati da strahuje za sredstva koja će im biti neophodna da sprovode svoje aktivnosti.

Međutim, nije tako uvek bilo. Ja moram da podsetim građane, mi smo juče, ovde raspravljali o budžetu, o rebalansu budžeta, da su postojale neke vlasti koje su, recimo 2008, 2009. godine rebalansom budžeta smanjivale sredstva koja su prethodno bila predviđena, za recimo najugroženije socijalne kategorije u našem društvu.

Za razliku od njih mi smo se novim rebalansom budžeta, kojim jednostavno želimo da podelimo sa građanima višak novca koji imamo u budžetu, koji smo stekli odgovornom jednom politikom, mi smo upravo za socijalno najugroženije kategorije stanovništva opredelili više stotina miliona dinara, kako bismo unapredili njihov položaj i položaj institucija koja se bave ovim socijalno ugroženim kategorijama.

Takođe, kao neko ko je studirao u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ja ne mogu nikada da zaboravim moje kolege koji su radile u Policiji Srbije 2008, 2009. godine, koje su imale izuzetno manje opreme nego što imaju danas, koji su bili prinuđeni da sami kupuju opremu osnovnu, majice i cipele zato što je rebalansom budžeta neodgovorna vlast Đilasa i Jeremića bila uskratila novac Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Mi smo ti koji vodimo računa o svakom pripadniku Ministarstva unutrašnjih poslova i upravo smo rebalansom budžeta opredelili značajna sredstva da svi policajci, da svi ljudi u Ministarstvu unutrašnjih poslova dobiju nove komplete uniformi, nove cipele kako bi imali što bolje uslove da rade ono za šta su plaćeni, a to je da se bore protiv organizovanog kriminala, da sklanjaju narko-dilere i pedofile sa naših ulica.

Što su, uostalom oni i dokazali. Policija kojom rukovodi ministar Vulin je uspela da bez ispaljenog metka uhapse ceo klan Belivuk, Miljković, da pravdi privede i pojedine visoke funkcionere, što se nikada nije desilo u istoriji policije Srbije, jer su Đilas, Jeremić i ostali koji su bili sa njima u ekipi uporno bili zataškavali sve afere koje su se dešavale u njihove vreme u službama bezbednosti, koje su tada bile samo ekspoziture pojedinih stranih ambasada i pojedinih službi.

Kada govorimo o Zaštitniku građana, ja želim da se nadovežem na ono što je moj kolega Bakarec govorio, ali i ono što je ministarka bila spomenula. Ja stvarno očekujem da od Zaštitnika prava građana bude zaštitnik građana, ali svakog građana, prvenstveno zaštitnik onoga za koga je većina građana Srbije glasala, a to je predsednik Srbije.

Meni je stvarno nepojmljivo da se Zaštitnik građana ne bavi zaštitom predsednika i pretnji koji svi mi narodni poslanici, najviše Bakarec i kolega Marijan Rističeveć dobijamo svakodnevno putem društvenih mreža od Đilasa, Marinike Tepić, Jeremića i ostalih pripadnika njihove bande. Zaista je to neshvatljivo.

Vi ne možete da shvatite, građani Srbije, sa kakvim se mi uvredama susrećemo. Ne samo mi, već i deca predsednika Vučića, pogotovo Danilo, koji izlaže najsurovijem proganjanju. To, jednostavno svi moraju da osude, ali ne samo mi kao narodni poslanici, već jednostavno, i sve institucije.

Njihov cilj je jednostavan. Ministarka je govorila o tome. Oni nemaju nikakav plan ekonomski, nikakav ekonomski program. Oni ne znaju šta bi radili kad bi došli na vlast, da im se to, kojim slučajem, desi. Njihov jedini plan i program je napad na sve što nosi natpis Srpska napredna stranka.

Zbog toga ja pozivam građane da dobro razmisle, da li će podržati Đilasa, Jeremića i Mariniku, koji usled svoje nemoći i ne manja ekonomskog programa vređaju i proganjaju decu predsednika, jer kada opozicija nema nikakav ekonomski program, kada joj je jedini program proganjanje i vređanje, zamislite šta bi uradili da kojim slučajem dođu na vlast, kako bi se ophodili prema svojoj deci Srbije kada se tako ponašaju prema štićenoj ličnosti kao što je dete predsednika države.

Zato pozivam građane Srbije da stanu uz predsednika koji gradi puteve i bolnice, koji je zaslužan za visoke plate i penzije, i na kraju, koji je zaslužan za nikad veći ugled Srbije u svetu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Sledeća je koleginica Nevena Vujadinović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nevena Vujadinović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Uvaženi predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, danas se pred nama nalazi Predlog zakona o Zaštitniku građana, koji zahteva posebnu pažnju, s obzirom da se ovim zakonom uređuje položaj, nadležnost i postupak pred Zaštitnikom građana kao nezavisnim državnim organom koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave.

Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava i sloboda i svrstan je među najviše organe državne vlasti. Ovaj nezavisni organ ima velika zakonska ovlašćenja. Stoga je od izuzetnog značaja njegovo zakonito i odgovorno funkcionisanje.

Evropska komisija je u više navrata u svojim godišnjim izveštajima o napretku Republike Srbije u postupku pristupanja Evropskoj uniji izražavala stav o potrebi izmene upravo ovog zakona, radi unapređenja nezavisnosti i efikasnosti rada Zaštitnika građana.

Postoji očigledno potreba da se unapredi postojeći pravni okvir koji uređuje položaj, nadležnost, postupak i druga pitanja od značaja za vršenje ovlašćenja Zaštitnika građana. Nova zakonska rešenja unapređuju odredbe o postupanju Zaštitnika građana u sprovođenju kontrole nad radom organa.

Predlog ovog zakona sadrži i odredbe koje su u skladu sa odgovarajućim konvencijama koje je ratifikovala Republika Srbija, predviđene Akcionim planom, a tiču se poslova u domenu Zaštitnika građana.

Prema Ustavu i prema zakonu Zaštitnik građana je ovlašćen i dužan da se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih sloboda i prava.

Okruženje u kome živimo česte i nesvesne diskriminacije, netolerancije i netrpeljivost prema onima koji se po nečemu razlikuju, bilo da je u pitanju boja kože, poreklo, religija ili neko lično opredeljenje, nameću upravo prioritete u angažovanosti Zaštitnika građana na zaštiti i unapređenju ljuskih i manjinskih sloboda i prava.

Sam zakon upućuje Zaštitnika da posebnu pažnju posveti upravo zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, prava deteta, prava osoba sa invaliditetom, prava lica lišenih slobode i rodnoj ravnopravnosti.

Ono što je značajna novina ovog predloga zakona jeste upravo to da Zaštitnik građana može bez prethodne najave da poseti i ustanove socijalne zaštite. Zaštitnik građana aktuelno ima ovlašćenja da bez najave pregleda mesta u kojima se nalaze lica lišena slobode, pritvorske jedinice, psihijatrijske ustanove. To ovlašćenje se sada proširuje i na ustanove socijalne zaštite, što smatram da je od posebnog značaja, upravo radi unapređenja prava i sloboda deteta.

Bitna novina ovog predloga zakona jeste da je Zaštitnik građana u obavezi da pored godišnjeg izveštaja dostavi i informacije o stanju ljudskih prava u Republici Srbiji.

Kada govorimo o ljudskim pravima, moram da se osvrnem na trenutnu epidemiološku situaciju izazvanu virusom Kovid-19 i njen uticaj na zdravlje ljudi. Svima nam je jasno da pravo na zdravlje jedno od osnovnih ljudskih prava i da njegovo narušavanje iz bilo kojeg razloga povlači i narušavanje drugih prava.

Broj zaraženih i broj umrlih su već duži period veoma zabrinjavajući. Zato apelujem na građane da poštuju, da se pridržavaju svih epidemioloških mera zaštite i da se vakcinišu.

U okolnostima u kojima se sada nalazimo vakcinacija protiv virusa Kovid-19 je najbolji odgovor. To je najbrži i najlakši put za izlazak iz teškog epidemiološkog stanja u kome se nalaze građani Srbije. Država je svima dala mogućnost da se vakcinišu bez ikakve diskriminacije. Štaviše, građani Srbije su mogli, a i dalje mogu da biraju koju vakcinu žele da prime.

Uprkos tome, veliki broj građana, naročito mladih, imaju otpor prema vakcinaciji i time značajno otežavaju borbu protiv epidemije izazvane virusom Kovid-19. Neophodno je da svaki građanin bude odgovoran, jer samo tako možemo da sačuvamo svoje zdravlje i zdravlje ljudi iz svoje okoline.

Država Srbija je od samog početka ozbiljno i odgovorno postupila kada govorimo o epidemiji izazvanoj virusom Kovid-19. Blagovremeno su sprovođene sve epidemiološke mere, a Srbija je među prvim državama koja je svojim građanima omogućila vakcinaciju. Izgrađene su tri nove Kovid bolnice, a ono čime se Srbija naročito ponosi jeste da smo uprkos brojnim negativnim posledicama izazvanim ovom pandemijskom krizom uspeli da očuvamo ekonomsku stabilnost.

Sve ovo o čemu govorim ukazuje na jednu odgovornu, zdravu i stabilnu politiku koju vodi predsednik Aleksandar Vučić i od velikog je značaja da u kontinuitetu vodimo takvu politiku, da donosimo zakone koji će doprineti efikasnijem funkcionisanju države i koji su, pre svega, u interesu naših građana.

Zakon o Zaštitniku građana je svakako jedan od tih zakona koji se bori za interes građana i štiti njihova prava.

Mnogima iz bivše vlasti smeta jaka i stabilna Srbija. Njima smeta jaka i stabilna ekonomija i privreda, ali to nas neće sprečiti da i dalje intenzivno i kontinuirano radimo na razvoju naše države, da se zalažemo za napredak i bolji život građana, da živimo u zdravom okruženju i da gradimo sigurnu budućnost za našu i generacije koje dolaze.

Dakle, SNS, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, se zalaže za politiku jednakih mogućnosti i vodi se time da samo društvo u kojem svi imaju jednaka prava može da ide napred i da se razvija. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Zoran Bojanić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Bojanić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem.

Ministarko, državni sekretaru, koleginice i kolege, pre svega, dozvolite mi da svim vernicima, odnosno svim građanima Republike Srbije koji danas slave slavu čestitam slavu i da im poželim da je dugo slave u sreći i miru.

Ono što mene danas posebno ispunjava, hajde, reći ću, ponosom je to što su sa nama ne samo naše dve bivše koleginice iz ovih poslaničkih klupa, nego kao čoveku koji je porastao na obalama Ibra i Morave, ispod planine Goč, tu su i dve moje, hajde da kažem, drugarice. Tu su dve osobe koje ja znam još od njihovog, naglašavam njihovog, detinjstva. To me kao Kraljevčanina ispunjava ponosom.

Sada ću preći na ono zbog čega smo ovde danas, a to su dva vrlo dobra predloga, odnosno jedan predlog novog zakona i jedan predlog izmena i dopuna već postojećeg zakona.

Od 2003, 2004. i 2005. godine mnogi su mogli, i to je neko u prethodnim izlaganjima i pomenuo, mogli su da dopune, da izmene, da poboljšaju postojeće zakone. Niko se nije setio ili nije imao vremena, nije imao volje ili nije imao želje. Zadovoljstvo je što upravo ova ministarka, sa ekipom koju vodi u ministarstvu, je našla i vremena i volje i znanja da to upotpuni.

Zašto to govorim? Pa i ova dva zakona su upravo ono čemu težimo mi u SNS, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, ne samo jaka, ekonomski jaka Srbija, finansijski jaka Srbija, nego Srbija koja poštuje prava. Da li će Srbija u jednom trenutku biti član EU ili neće, mogu vam reći, to je sada najmanje bitno. Ono što je bitno je da sve ono što vredi, da sve ono što znači i sve ono što poboljšava, pre svega, život naših građana, što im olakšava život, to trebamo da preuzmemo iz EU i ona načela koja oni poštuju i vrednuju.

Mislim da su upravo ova dva zakona u tom pravcu. Znači, to su dva zakona koje prate onu Srbiju, Srbiju u 2025, agendu. Kada ovo govorim, ne govorim napamet. Vi ste svi čuli i ono vrlo iscrpno izlaganje gospođe Obradović, pročitali ste zakone i ne želim mnogo o tome da pričam, ali ono što je meni upalo u oči, to su upravo mišljenja Venecijanske komisije koja se ovde vrlo ceni i kada su u pitanju prava, pre svega, i ako nisam pravnik i SIGMA. Znači, organizacije koje su zajedno formirali EU i Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj i u saradnji sa te dve organizacije i ovo ministarstvo je radilo na izradi ova dva vrlo značajna dokumenta.

Ono što hoću da naglasim jeste da je bilo mnogo konsultacija, da je bilo javnih slušanja, zainteresovane javnosti, što je vrlo bitno i da su sve one primedbe koje su se kretale u okvirima prihvaćene i ugrađene u ovaj zakon.

Ono što bih posebno naglasio, poželeo i ja da kažem, to je nešto što sam mislio reći pre nego što su se javile kolege i Bakarec, a na kraju krajeva i ovlašćen predstavnik poslaničke grupe SNS, pa i ministarka. Zamolio bih sva ova tela nezavisna da jednom shvate da smo svi jednaki i da radimo u interesu svih građana Srbije, pa i predsednik Republike Srbije je jednak sa svim ostalim, predsednik i njegova porodica. Aleksandar Vučić je jak čovek. Može on da istrpi sve i ne plaši se. Mnogo je jači od svih njih koji okolo idu, kevću i pričaju gluposti. Znam to sigurno. Da nije takav ne bi Srbija bila ovo što jeste. Zar nije ružno komentarisati i napadati, pljuvati porodicu čoveka? Ako si nemoćan, ako si ljubomoran, ako znaš da je jak, ako znaš da ide u pravom pravcu, ako znaš da stvara jednu veliku Srbiju, veliku, veliku finansijski, veliku ekonomski svojim mladim ljudima, Srbiju u kojoj će mladi ostajati i Srbiju u koju će mladi živeti i stvarati pokolenja, pa pridruži mu se ili ga kritikuj ako nešto nije dobro uradio na tom delu, ne diraj u porodicu, jer niko ničiju porodicu sa ove strane nije ni pomenuo, ni napadao. Znači, institucije radite svoj posao, radite do kraja, svi smo jednaki i svi smo isti.

Da ne bih dužio mnogo, samo bih hteo da se obratim našim sugrađanima koji se do sada nisu vakcinisali. Govorim kao čovek koji je bio na ivici smrti i životu, upravo zbog te korone, za koju mnogi pričaju da ne postoji. Postoji. Ja sam osetio na svojoj koži. Zahvaljujući našim medicinskim radnicima i njihovim zalaganjem, ostao sam živ i zato primite vakcinu, jer ona je jedini spas u ovom trenutku. Hvala vam.