Četrnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.12.2021.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četrnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/543-21

1. dan rada

21.12.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:20 do 18:00

OBRAĆANJA

...
Stranka pravde i pomirenja

Samir Tandir

Poslanička grupa Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani prvi potpredsedniče Vlade, poštovana potpredsednice Vlade Republike Srbije, poštovani predstavnici Ministarstva, danas pred nama je jako obiman dnevni red, vrlo važan set zakon koji se tiče uređenja sistema obrazovanja iz oblasti kulture.

Međutim, ono što hoću u svom govoru posebno da istaknem, jeste da nas građanke i građani nisu poslali ovde da podele koje postoje u društvu da ih pospešujemo, već da nađemo najmanji zajednički sadržalac u našim politikama da bi rešili realne probleme koje postoje u životu svih građanki i građana.

Bilo kakav vatreni govor da ovde i ja i bilo ko od nas održi, to neće rešiti nijedan životni problem nijednog građanina. Mi smo ovde došli da u konstruktivnom razgovoru rešavamo probleme, samim tim što smo pripadnici različitih političkih opcija, to je dokaz da ne razmišljamo isto i to je dokaz političkog pluralizma i suštinske demokratije koje naše društvo baštini.

Međutim, Stranka pravde i pomirenja, kao najjača bošnjačka stranka ne vodi politiku stavljanja prsta u oko bilo kome, i ako se ne slažemo to možemo argumentovano na jedan demokratski i primeren način da istaknemo, a ne na bilo koji način da vređamo emocije bilo da se radi o manjinskim ili o većinskom narodu.

Ono što ja hoću da istaknem kroz tu politiku dijaloga, rešili smo neke probleme koji su bili skoro nezamislivi da mogu da se reše kao što su kolege pre mene istakli, problem islamske veronauke, problem akreditacije Internacionalnog univerziteta i mislim da je to put kojim treba da idemo. Znači, dijalog, razgovor, da vidimo šta je otvoreno pitanje, šta je problem, a ne ovde da stavljamo so na ranu i da jedni drugima stavljamo prst u oko. Mislim da je to politika prošlosti i da građani to prepoznaju.

Ono što hoću da iskoristim jeste priliku da je potpredsednica Vlade Maja Gojković danas sa nama, da se zahvalim za posetu u opštini Prijepolje i da posebno istaknem da biblioteke u Prijepolju i u Sjenici nemaju adekvatne uslove za rad, biblioteka u Sjenici funkcioniše, otprilike na 45 kvadrata, najstarija ustanova kulture u Prijepolju, matična biblioteka "Vuk Karadžić", funkcioniše, nema svoje prostorije i to je nešto što u narednom periodu moramo da rešimo. Ja očekujem da to bude jedan od prioriteta Ministarstva. Molim vas da na to posebno obratite pažnju.

Ono što hoću da iskoristim kada je u pitanju prvi potpredsednik Vlade, jeste da podsetim na slučaju, vrlo smo često razgovarali i želim da vam se zahvalim na svim koracima koje ste preduzeli kada su u pitanju profesori Državnog univerziteta u Novom Pazaru, gospodin Fadil Škrijelj i Mersudin Mulić, oni su drugostepenim rešenjem vraćeni na posao, međutim rektor odbija da to implementira. Znači, mi nemamo još uvek, koliko sam ja obavešten, rešenje tog problema. Ja vas molim da snagom svog autoriteta vi učinite sve što je u vašoj moći da se ta diskriminacija prema tim univerzitetskim profesorima razreši.

Ono što na kraju hoću da istaknem jeste da me posebno raduju sporazumi koji su danas potpisani u Tirani, a tiču se inicijative „Otvoreni Balkan“. Mislim da je to jako dobra inicijativa koju moramo svi da podržimo, a ona se, u suštini tiče realpolitike. Šta znači „Otvoreni Balkan“ za jednu građanku i građanina u Sjenici i u Prijepolju? To znači da ćemo dobiti novo tržište za sjenički sir, za mesne prerađevine iz Sjenice, za malinu koju uzgajamo u Prijepolju, a imamo problem tržišta. E, to je „Otvoreni Balkan“, jer vrlo često građani te neke velike političke diplomatske ideje ne mogu da shvate šta to znači za njih pojedinačno. To znači da ćemo imati novo tržište, da ćemo moći da ono što radimo u svojim njivama, u svojim atarima, da ćemo moći da prodamo i da zaradimo za svoj život i za svoju porodicu.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Enis Imamović.
Izvolite.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Enis Imamović

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Hvala, predsedavajući.

Kada kao predstavnici dva manjinska naroda u ovom parlamentu, Bošnjaka i Albanaca, razmatramo ovaj Predlog zakona o osnovama obrazovanja, dolazimo do možda i ključne uloge zbog čega smo ovde kao predstavnici nacionalnih manjina, a to je da prenesemo glas našeg naroda.

Kada razmatramo ovaj predlog zakona želim da se osvrnem na konkretno Zakon o osnovama obrazovanja i to najviše na jedan, po nama, problematičan član, a to je uvođenje obaveznog intoniranja himne.

Ja znam da ćete vi ovu temu iskoristiti da na razne načine predstavite nas, predstavite Bošnjake i Albance kao neprijatelje Srbije. Znam i da vam je to potrebno da bi skrenuli pažnju sa nekih gorućih problema u društvu i problema za koje je odgovorna vaša vlast. Znam i da ćete svaku kritiku pokušati da predstavite kao napad na državu Srbiju i na čitav srpski narod. To stalno radite. Radili ste to jutros nakon obraćanja kolege Kamberija.

Mi u tome nećemo učestvovati. Nećemo davati doprinos toj predstavi, jer u ovom parlamentu argumenti su davno prestali da važe.

Mi danas živimo u društvu u kome argument nema nikakav značaj i da svaki argument koji je iznesen na konstruktivni način na mestu kao što je parlament bude suočen sa cunamijem optužbi, kvalifikacija, etiketiranja i na kraju se završi ličnim kvalifikacijama, ličnim uvredama i vašim poistovećivanjem sa čitavom državom i čitavim srpskim narodom.

U obrazloženju ovog Predloga zakona o osnovama obrazovanja, kada navodite razloge za uvođenje obaveze intoniranja himne, kažete: radi razvijanja nacionalnog identiteta učenika, kao i svesti i osećanju pripadnosti Republici Srbiji.

Da li ste pre toga razmišljali da se osećaj pripadnosti bošnjačkog naroda Republici Srbiji možda ugrožava svakodnevnim veličanjem i najavama novih genocida, veličanjem osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića kao vašeg novog simbola…
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Gospodine, gospodine, molim vas, samo birajte reči.
Birajte reči i nastavite dalje.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Enis Imamović

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Da li je Ratko Mladić osuđeni ratni zločinac? Da li je Ratku Mladiću suđeno u Hagu… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Samo da ne ulazimo u ličnu polemiku.
Samo sam rekao birajte reči kojim kvalifikujete predstavnike Skupštine.
Isključeni ste sada.
Molim vas, birajte reči. Molim vas.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Enis Imamović

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Za razliku od vas, ja poštujem međunarodne presude i za razliku od vas, Ratko Mladić je za mene zločinac kojem je presuđeno pravosnažnom presudom u Haškom tribunalu za genocid nad Bošnjacima.

(Aleksandar Marković: Tema.)

Ja govorim činjenicama i govorim argumentima i nemojte da me prekidate.

Da li ste možda… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Sad ja moram da vas prekinem pošto nisam ulazio u polemiku oko Ratka Mladića, nego oko toga što ste poistovetili poslanike Narodne skupštine sa genocidom.
Dalje ne ulazim u raspravu. Držite se teme.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Enis Imamović

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Dakle, pitao sam da li ste možda razmišljali o tome da pripadnost Bošnjaka Republici Srbiji možda da na nju negativno utiče i svakodnevno negiranje bošnjačkog identiteta i bosanskog kao maternjeg jezika Bošnjaka? To je nešto što se ne liči obaveznim intoniranjem himne u školama.

Da li ste možda razmišljali da pripadnost albanskog naroda Republici Srbiji možda ugrožava činjenica da osuđenog haškog zločinca dovodite Vladinim avionom sa robije u Hagu i to direktno na Vojnu akademiju kako bi budućim oficirima možda preneo iskustva kako počiniti etničko čišćenje? To su stvari o kojima treba da razmišljate kada govorite o osećaju pripadnosti Republici Srbiji.

Da li vam je možda palo na pamet da na osećaj pripadnosti bošnjačkog naroda i Bošnjaka utiče nepravda sa kojom se suočavaju porodice mladića Ernada Bakana, Fahrudina Skarepa i Fahrudina Mavrića?

Ernad Bakan je naš student, mladić koji je poginuo u Beogradu na pešačkom prelazu. Za njega nema pravde u ovoj zemlji. Fahrudin Mavrić leži za ubistvo koje nije počinio. Fahrudina Skarepa je ubio policajac. Pitajte njihove porodice kakav je osećaj pripadnosti Bošnjaka Republici Srbiji.

Ja ovde imam knjigu koja se zove „Hronologija zla i neizvesnosti“. U njoj su opisani na 900 strana zločini, progoni i maltretiranja Bošnjaka Sandžaka od strane policije i Vojske Republike Srbije.

U jednoj rečenici je opisano ovo ovde i ovde možda bolje govori… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Ja moram da vas prekinem.
(Enis Imamović: Možete vi da me prekidate, ali ja moram da vam kažem kako se vraća poverenje…)
Možete da govorite za sebe. Morate se držati teme. Ostavite tu knjigu.
Imate još minut vremena.
Izvolite.
(Enis Imamović: Ako ćemo da nastavimo ovako da me prekidate i da mi oduzimate vreme i da mi onemogućavate da iznosim argumente o načinima kako se Bošnjacima vraća poverenje u državne institucije i državne organe i da vam kažem da se to ne radi uvođenjem obaveznim intoniranje himne, onda čemu polemika? Čemu argumenti?)
(Aleksandar Marković: Isključen ti je mikrofon.)