Šesnaesto vanredno zasedanje, 04.02.2022.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesnaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-22

3. dan rada

04.02.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:35

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. CRS 1022 01 A između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, za realizaciju Programa čvrstog otpada u Srbiji
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u iznosu do 400.000.000 evra uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bech
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu Program čvrstog otpada u Srbiji, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza II), između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o socijalnom preduzetništvu
 • Zakon o izmeni zakona o oružju i municiji
 • Zakon o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o potvrđivanju Odluke Broj 1/2021 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije o izmeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge str
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o lokalnim izborima
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom angažmanu u iznosu do 203.775.000 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje prve faze Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sist
 • Zakon o dopuni Zakona o vanparničnom postupku
 • Zakon o izboru narodnih poslanika
 • Zakon o finansiranju političkih aktivnosti
 • Zakon o izboru predsednika Republike
 • Zakon o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Komercijalna banka a.d. Beograd, Sberbank Srbija a.d. Beograd, OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad i Nova Ljubljanska banka d.
 • Zakon o izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe
 • Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju
 • Odluka o izboru članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu od 203.400.928 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, aranžiran od strane BANK OF CHINA SRBIJA A.D.
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma ("Fruškogorski koridor") između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija kao Zajmoprimca i kineske
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2106 (2021) između Banke za razvoj Saveta Erope i Republike Srbije za projektni zajam - Centar za obuku za dualno obrazovanje
 • OBRAĆANJA

  Vladan Glišić

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  I ovo je jedan od amandmana koje je „Transparentnost Srbije“ tražila da uđe u skupštinsku proceduru. Tu se u članu 1. stav 2. menja i ceo stav bi glasio ovako kada bi bio usvojen - odredbe stava 4. ovog člana ne odnose na narodne poslanike i poslanike Skupštine AP Vojvodine, odbornike u Skupštini jedinica lokalne samouprave, i ovo je sad dodatak koji bi trebao da bude usvojen, ali nije - i gradske opštine koje ne vrše funkciju predsednika, potpredsednika Skupštine i predsednika skupštinskog radnog tela.

  O tumačenju zakona o lokalnoj samoupravi često se dešava da gradski odbornici nisu posmatrani kao odbornici Skupštine, tj. kao jedinice lokalne samouprave, a ovde je potrebno njih uvrstiti da bi se napravila ona distinkcija kada neko nastupa u ime, pošto narodni poslanik, odbornik i slični ljudi koji su po svojoj funkciji politički aktivisti i zastupaju neke ideje kada se pojavljuju u javnosti, normalno je da ne moraju da se opredeljuju da li nastupaju u ime organa, koga su deo ili u ime svoje političke organizacije. Međutim, to naravno nije u slučaju predsednika i potpredsednika Skupštine ili predsednika radnog tela koji bi morali tu distinkciju da prave.

  U svakom slučaju, ovo nas podseća na još jednu stvar koja se dešava, vezana je za nešto što traje još od vremena, kako kolege iz SNS kažu, žutog režima, da su gradske opštine u Beogradu potpuno razvlašćene, izbačene iz nivoa lokalne samouprave i da to treba izmeniti i SNS nije izmenila iako je imala 10 godina da to uradi. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Hvala
  Reč ima narodni poslanik Zoran Tomić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Zoran Tomić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Poštovana ministarka sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, odmah na početku bih želeo da raščistimo neke stvari. Izborna volja građana se ne kupuje, izborna volja građana je njihova i oni su ti koji odlučuju kome će dati podršku, a za podršku se odlučuju na osnovu rezultata, na osnovu programa koji se nude i svaka insinuacija da može njihova podrška da se kupi je samo dokaz koliko ti koji tvrde da se ona kupuje. U poslednjim slučajevima videli smo napade koji su bili vezani za pomoć mladima u vidu 100 evra, kao jedan vid da je to kupovina njihove volje, što je čista i samo dokaz nemoći nemanja ideje tih ljudi da se bore za glasove građana.

  Ono što je bitno da kažemo i moje kolege su dobro opisale kandidate sa strane opozicije kojima nije ni stalo do izbora, nije stalo ni do izbornih uslova, jer su oni bili ti koji su tražili da dođu pregovarači sa strane. Onda su odbili da učestvuju u tim pregovorima, zato što su i sami svesni da nemaju nikakvu podršku među građanima. Jedino što su oni očekivali jeste da ih neko sa strane ustoliči, da im kaže – evo izvolite, vi imate samo to pravo da vladate i upravljate Srbijom i narod nije taj koji će više odlučivati o tome.

  Mi danas ovde raspravljamo i o setovima promene izbornih zakona, sve u cilju da i njima pomognemo da mogu da se pojave na tim izborima, da dobiju podršku, pa čak i ova priča vezano za potpise tih 10.000 koje trebaju da skupe. Oni da imaju 10.000 potpisa ne bi kupovali stranke i strančice. Oni bi valjda svoje stranke formirali, a ne bi Dragan Đilas obavio pozajmicu prema njegovom poljoprivredniku od 50.000 evra da bi kupio stranku. Ne bi Jeremić kupio od avgustovca Aleksića stranku i da na osnovu toga se ponovo vrati u politički život Srbije, gde šire naravno svoje laži i demagogiju.

  Naravno tu su i njihove perjanice i uzdanice koje kandiduju sada na izborima kao neke nove nade, neka nova lica, kao da su građani pod nekom amnezijom i da se uopšte ne sećaju tih ljudi, gde oni pozivaju i kažu da niko nema pravo ljudima da uzima njiva, uzima zemljište, uzima plate i penzije i na kraju kažu da uzima budućnost. Šta su oni uradili mladima u Srbiji? Šta su radili u periodu od 2000. do 2012. godine? Da li su oni svesni koliko su oni budućnosti oduzeli mladim naraštajima, da su ti mladi ljudi koji su otišli iz zemlje nažalost napravili najveću izvoznu kategoriju iz Srbije kojom su se oni ponosili, a sada kada neko gradi Srbiju, kada je obnavlja i kada vraća nadu i veru i kada se mladi vraćaju u Srbiju, prvi optužuju kako neko mlade proteruje iz Srbije.

  Zaboravili su, a posebno general Ponoš kako je svoj patriotizam pokazao topljenjem tenkova, kako je svoj patriotizam pokazao time što je degradirao vojsku i onesposobio je da obavlja svoje osnovne zadatke. Naravno, da bi opravdali svoje činjenice morali su da unajme drvenog advokata Pajtića, koji sada verovatno pokušava da se pozicionira kom će tajkunu više da se proda. Onda pokušava naravno da brani sve te njihove kandidate i perjanice, gde zaista iznosi neke neverovatne gluposti i činjenice na koje sam lično morao da se osvrnem pa kad govori o Vladeti, spočitavaju Vladeti da je star, a gro birača im je kategorija 60 plus. Znači, on omalovažava ljude koji su prepoznali u SNS da se oni bore i oni su ti koji traže da se starim ljudima ukine pravo glasanja, jer se verovatno plaše njihove volje, a sam Vladeta je priznao da nije sposoban da vodi grad Beograd i da nije sposoban da obavlja zadatak koji je pred njim.

  Za Ponoša kažu da se napada zbog hrvatskog pasoša. on je čovek jasno pokazao svojim delima koji mu je pasoš draži. Na kraju, spominjanje Srba iz Knina kako mi imamo najveći deo birača ljude koji su raseljeni sa teritorije Knine. Pa naravno da nas podržavaju, zato što za razliku od njih koji su se stideli da obeležavaju te tužne trenutke u srpskoj istoriji, mi ih se sećamo, mi smo tu da pomognemo tim Srbima. Gradimo stanove, rešavamo njihova pitanja, gradimo fabrike i zbog svih tih razloga, oni će dati podršku i predsedniku Aleksandru Vučiću i SNS, pre svega Aleksandru Vučiću, čoveka koji neumorno radi. Danas je na otvaranju Zimskih olimpijskih igara, otišao je da bodri naše sportiste, gde pokazujemo da imamo dobre rezultate i paralelno radi u interesu Srbije, jer sa svetskim liderima komunicira, dogovara i već razgovara o novim susretima, razgovara o novim zajedničkim projektima koji će obezbediti budućnost za ovu decu.

  Sa druge strane, gledamo Đilasa koji je otrčao brže bolje u London i podsmeva se srpskom narodu, gde kaže – eto, Sautempton je u Engleskoj, ja sam u Londonu, vi spojite dva i dva pa ćete znati o čemu se radi. Znamo o čemu se radi, otišao si da napuniš koferče koje si ispraznio, možda da proveriš svoj tajni račun, kakvo je stanje na njemu, da li je možda koji evro narastao na računu i da uzmeš instrukcije šta da radiš po Srbiji, jer jedinu strategiju koju imate, ne da izađete na izbore i da ponudite nešto građanima, već se spremate za 4. april i to Ponoš ne krije, koji je rekao da ne treba da branimo izbornu volju građana na ulicama. Pa nećete je braniti, jer će građani svoju volju reći na izborima. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Hvala.
  Na samom kraju, reč ima ministarka, Marija Obradović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Marija Obradović

  | Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu
  Hvala, predsedavajući.
  Dakle, ovih nekoliko zakona koji se tiču izbora, o njima smo govorili danas u pojedinostima, ali svakako i zakon o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika kojima smo značajno uvećali zarade, jer to jeste nešto što ono zaslužuju, takođe zavređuje pažnju, ali je nekako bio u drugom planu, jer smo ovaj set izbornih zakona razmatrali kao prioritet imajući u vidu predstojeće zakone.
  Dakle, Zakon o izboru predsednika Republike, o izboru narodnih poslanika, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o finansiranju političkih aktivnosti i zakon o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije i dopuni Zakona o vanparničnom postupku.
  Ovih šest zakona će značajno pomoći da izborni proces koji je pred nama pokaže Srbiju u još demokratičnijem svetlu, sa još većim stepenom transparentnosti i pre svega želim da se zahvalim ljudima koji su pisali, pripremali ove zakonske predloge, prof. dr Dejanu Đurđeviću koji je vodio Radnu grupu za pripremu ovih izbornih zakona, koji je zaista jedan od trenutno najeminentnijih eksperata u Srbiji kada je ova vrsta izborne materije u pitanju. Naravno, saradnicima iz Ministarstva koji sede ovde sve vreme i u sredu i danas sa mnom i koji su prethodnih nekoliko meseci zaista gotovo 24 sata pripremali ove zakonske predloge, i svim ljudima koji su svakako doprineli i svima vama poslanicima, vašom diskusijom, izuzetno oštrom kritikom koja uvek nije bila u pozitivnom smeru, nego ste jednostavno želeli da izrazite svoje nezadovoljstvo i opozicionim i poslanicima vladajuće većine.
  Sa druge strane, hvala svim akterima u našem političkom životu koje je interesovala ova izborna materija, koje su u periodu javne rasprave dali značajne komentare i primedbe koje su implementirani u ove predloge zakona.
  Srbija će zaista biti ponosna na ovaj period kada smo u ovoj teškoj situaciji i kada neki žele da izazovu tenzije u državi i neku nestabilnu političku situaciju, mi smo pokazali maksimalnu ozbiljnost, mi kao vladajuća većina.
  Predsednik Vučić zajedno sa timom u Vladi Republike Srbije je želeo da pokaže da Srbija želi da izađe sa kompromisom, da ćemo mi sve probleme i sve nejasnoće, sve eventualne konflikte na političkoj sceni, u političkom životu Srbije rešavati kroz institucije. Ulica nikada nije, ne sme i ne treba da bude mesto gde se prave politički dogovori. Kroz institucije, za stolom, diplomatski, sa pruženom rukom, sa mnogo kompromisa, to je politika koju nudi pre svega SNS i naravno mi kao većinski nosilac Vlade Republike Srbije sa našim predsednikom Vučićem.
  Uz sve, zaista, zahvalnosti što ste svi dali maksimalno dobar i maksimalan doprinos ovoj raspravi, ja pozivam građane Srbije da budu maksimalno oprezni, posebno one koji će biti učesnici u izbornom procesu u okviru izbornih organa, biračkih odbora, da budu oprezni i da zaista prate šta je to što će se dešavati u izbornom danu.
  Izborni proces je proces svih nas i to nije nešto što se tiče političkih stranaka ili malog broja ljudi. Svako ko izađe tog dana na izbore treba da bude jedna vrsta kontrolora. Ja sam pričala o tome koliko će sada opozicija, spomenula sam minimalnu cifru od 16.000 opozicionih kontrolora. To je jedna početna cifra. Naravno da tih ljudi ima mnogo više, ima mnogo više prostora.
  Ja bih kao neko ko je i u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i tokom referenduma pratio šta je to od primedbi koje daje opozicija, upozorila upravo ljude iz SNS, kontrolore SNS na ovim izborima. Mi smo ti koji moraju da paze u biračkim odborima, tokom biračkog dana da se nešto ne potkrade i slučajno sa one opozicione druge strane ne predstavi kao naš promašaj, kao naša nepravilnost.
  Zbog toga mislim da jedini koji treba da brinu pred predstojeće izbore su zapravo kontrolori i aktivisti SNS. Razmišljajte o tome da sa druge strane neko želi da se dokopa vlasti po svaku cenu, žele da se dokopaju sredstava kojima će moći da raspolažu, koji su za sada za njih nedostižni.
  Hvala vam još jednom na vašem zalaganju. Mislim da ćete biti ponosni, kao i svi mi koji smo radili i pripremali ove predloge zakona. Ovo je nešto čega će se Srbija sećati, a po završenim izborima 3. aprila mislim da ćemo svi na kraju kao ozbiljno društvo biti zadovoljni koliko smo zreli, demokratični, transparentni i kako je legitimnost nešto što stoji ispred imena Srbije kada je uređenje našeg društva u pitanju. Hvala vam još jednom.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Zahvaljujem ministarki Obradović, a hvala i predstavnicima Vlade u ovoj raspravi.
  Pošto smo završili pretres o amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Dame i gospodo, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak, 4. februar 2022. godine, sa početkom u 18.00 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Šesnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
  Poštovane dame i gospodo, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
  Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Molim se da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je sali prisutno 175 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, i prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Predlog zakona o izboru predsednika Republike.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izboru predsednika Republike, u načelu.
  Zaključujem glasanje: ukupno - 180, za - 180.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Podsećam vas da je članom 37. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
  Prema članu 196. stav 4. Ustava zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: ukupno - 183, za - 183.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izboru predsednika Republike, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno - 183, za - 183.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izboru predsednika Republike.
  Predlog zakona o izboru narodnih poslanika.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izboru narodnih poslanika, u načelu.
  Zaključujem glasanje: ukupno - 183, za - 183.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predloga zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje u amandmanima.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Vladan Glišić.
  Stavljam na glasanja ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: ukupno - 183, za - dva, protiv - jedan, uzdržan - jedan, nije glasalo 179.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 115. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kamberi, Imamović, Kučević, Bećiri, Hodžić i Bajrami.
  Stavljam na glasanja ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: ukupno - 183, protiv - pet, nije glasalo 178.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Podsećam vas da je članom 181. Predloga zakona predviđeno da zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 181, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izboru narodnih poslanika, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 182, nije glasao – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izboru narodnih poslanika.
  Prelazimo na 3. tačku – Predlog zakona o lokalnim izborima.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o lokalnim izborima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 183.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kamberi Imamović, Kučević, Bećiri, Hodžić i Bajrami.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, protiv – šest, nije glasalo – 177.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici: Kamberi, Imamović, Kučević, Bećiri, Hodžić i Bajrami.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, protiv – devet, nije glasalo – 174.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Podsećam vas da je članom 100. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 181, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o lokalnim izborima, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 183.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o lokalnim izborima.
  Prelazimo na 4. tačku – Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti, u načelu.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 181, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Na član 25. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Kamberi, Imamović, Kučević, Bećiri, Hodžić i Bajrami.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, protiv – sedam, nije glasalo – 176.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Vladan Glišić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – dva, nije glasao – 181.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milićević, Paunović, Radović i Marković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 10, nije glasalo – 173.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Podsećam vas da je članom 51. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 181, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 180, nije glasalo – troje.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti.
  Prelazimo na 5. tačku – Predlog zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije, u načelu.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 181, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladan Glišić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – jedan, nije glasalo – 182.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Podsećam vas da je članom 2. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 181, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 182, nije glasao – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije.
  Prelazimo na 6. tačku – Predlog zakona o dopuni Zakona o vanparničnom postupku.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo odlučivanju o Predlogu zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o vanparničnom postupku, u načelu.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 180, nije glasalo – troje.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Podsećam vas da je članom 2. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 177, nije glasalo – šestoro.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o vanparničnom postupku, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 182, nije glasao – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o dopuni Zakona o vanparničnom postupku.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila i pretres predloga zakona iz tačaka od 7. do 10. dnevnog reda u načelu, a s obzirom na to da na predloge zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo u predlozima zakona u celini.
  Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 183.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 182, nije glasao – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 183.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 182, nije glasao – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji.
  11. tačka dnevnog reda – Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Komercijalna banka a.d. Beograd, Sberbank Srbija a.d. Beograd, OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad i Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas, da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4) Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje predlog ovog zakona, u načelu.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 181, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Podsećam vas, da je članom 17. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 180, nije glasalo – troje.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 181, nije glasalo –dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila, usvojila Predlog zakona.
  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne investicione banke.
  12. tačka – Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o osnivanju Međunarodne investicione banke.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i uređivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o osnivanju Međunarodne investicione banke, u načelu.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 183.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Članom 3. Predloga zakona predviđeno je da zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 181, nije glasalo –dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.
  Sada stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 183.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma ( tačke od 13. do 22. dnevnog reda), pa podsećam da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. i 6. Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje i zaključivanje, kao i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u iznosu do 400.000.000 evra uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate - Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.R. MORGAN AG kao Agentom i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Prvobitnim mandatnim vodećim aranžerom i Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank N.A. kao Mandatnim vodećim aranžerima i CaixaBank, S.A. i UBS Switzerland AG kao Vodećim aranžerima i Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG i UBS Switzerland AG kao Prvobitnim zajmodavcima, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 182, za – 179, nije glasalo – troje.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu do 203.775.000 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje prve faze Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sistema grada Beograda između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, BNP PARIBAS SA i UNICREDIT BANK AG, kao Aranžera, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV i BNP PARIBAS SA, kao Prvobitnih zajmodavaca, UNICREDIT BANK AG, kao Agenta i BNP PARIBAS SA, kao ESA Agenta, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 178, nije glasalo –četvoro.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza II), između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 178, nije glasalo – četvoro.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom svih glasova narodni poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu Program čvrstog otpada u Srbiji, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 182, za – 180, nije glasalo –dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. CRS 1022 01 A između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, za realizaciju Programa čvrstog otpada u Srbiji, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 182, za – 179, nije glasalo –troje.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 182, za – 179, nije glasalo – troje.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona .
  Stavljam na glasanje, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu od 203.400.928 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, aranžiran od strane BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD kao Ovlašćenog glavnog aranžera sa BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH u svojstvu Agenta i BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH kao Prvobitnim zajmodavcem, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno – 182, za – 178, nije glasalo – četvoro.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad – Ruma („Fruškogorski koridor“) između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno 182, za – 180, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2106 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam - Centar za obuku za dualno obrazovanje, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno 182, za – 180, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Broj 1/2021 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije o izmeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, zamenom njegovog Protokola 3 o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje, u celini.
  Zaključujem glasanje: ukupno 182, za – 181, nije glasao – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Pošto je Narodna skupština obavila zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka tačke 23. i 24. dnevnog reda, pre prelaska na odlučivanje podsećam da prema članu 205. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslova vrši izborne nadležnosti.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
  Zaključujem glasanje: ukupno 182, za – 181, nije glasao – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o izboru članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
  Dozvolite da u vaše i svoje ime čestitam članovima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje na izboru i da im poželim uspeh u radu.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.
  Zaključujem glasanje: ukupno 182, za – 180, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila i Predlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje u visokom obrazovanju.
  Dozvolite da u vaše i svoje ime čestitam članovima upravnog odbora na izboru i da im poželim uspeh u budućem radu.
  Dame i gospodo, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika zaključujem sednicu Šesnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu.