Prva posebna sednica , 14.09.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska stranka Zavetnici

Zoran Zečević

Srpska stranka Zavetnici
Hoćete mi dozvoliti da vam…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Samo me saslušajte sada pažljivo jako je važno, jer se to tiče vas i svih ostalih.
...
Srpska stranka Zavetnici

Zoran Zečević

Srpska stranka Zavetnici
Dozvolite…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Da li možete da ne vičete? Samo sačekajte. Obrazlažem vam. Znači, moja obaveza po Poslovniku je da obrazložim.
Govori vaša predstavnica, posle nje predsednik Republike citira, ponovi njene reči i na njih odgovara i vi kažete - to nije tema. Pa, što onda vaša predstavnica nije govorila po temi?
Razumete, kad citirate nešto što ste vi rekli ako to nije tema, što niste u temi? I, sada vi kažete da sam ja pogrešio što vas u tome nisam sprečio. Hajde molim vas da ne radimo ovo više.
Znači, rekao sam malopre ne vama, nego čoveku iza vas. Duže od 22 sata već odgovara strpljivo predsednik Republike sam svima vama i kako se ponašate. Hajde samo mi kažite kako se ponašate? Kakvog to smisla ima da na ono što vi izgovarate kažete posle – a, ne ne sme on to da ponovi, ne sme on to da citira, jer to, zaboga nije tema. Jel to ozbiljno?
...
Srpska stranka Zavetnici

Zoran Zečević

Srpska stranka Zavetnici
Dozvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Jel to ozbiljno?
...
Srpska stranka Zavetnici

Zoran Zečević

Srpska stranka Zavetnici
Dozvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne bih rekao, ni ozbiljno, ni odgovorno.
Završite misao i kažite mi molim vas kad završite misao da li treba da glasamo.
...
Srpska stranka Zavetnici

Zoran Zečević

Srpska stranka Zavetnici
Želim ovog puta da vas informišem da Zavetnici planiraju sutra da idu na Kosovo i Metohiju. Krenućemo iz jednog kafića koji se nalazi u Bulevaru Ratka Mladića. Predsednik zna gde je taj Bulevar.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Da li treba da glasamo o tome? Samo mi još to kažite, jel treba da glasa Skupština o tome?