Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 19.10.2022.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/140-22

2. dan rada

19.10.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ako ne tražite glasanje, zahvaljujem. U tom slučaju ni obrazloženje nije neophodno.

Reč ima Biljana Đorđević. Izvolite.

...
Zeleno-levi front

Biljana Đorđević

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Zahvaljujem.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovane koleginice i kolege, građanke i građani Republike Srbije, da je konačni dogovor o novoj Vladi postignut saznali smo na Instagram profilu predsednika, jer smo videli jedan susret dvojice lidera dve najveće stranke u porodičnoj atmosferi, koji su se dogovorili o podeli političkog plena. E, sad, kako ta podela izgleda, saznali smo nakon toga, u ponedeljak, sa ovim Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima. Odmah da vam kažem – predlog nije dobar.

Mi smo za tih 24 sata uspeli nešto da vam popravimo amandmanima koje smo podneli, nešto smo popravili, mislim da bi bilo dobro da to prihvatite, ali, da ste nam dali, recimo, 48 sati, mislim da bismo mogli da vam ponudimo jedan predlog zakona koji zapravo ima viziju kako bi ova država trebalo da izgleda i da u njoj svi građani žive dobro i da oni ovde ostanu ne zato što to možda moraju ili ne mogu da odu, nego zato što to žele. U vašem predlogu takve vizije nema, a nema ni rešenja neke krize na koju se pozivate kada govorite o tome da je razlog za njegovo donošenje po hitnom postupku opravdan.

Dakle, možete slobodno da preuzmete nešto od naših predloga, to će biti na korist građana. Ono što bih ja samo savetovala je da to što preuzimate preuzimate u celini, jer obično kad uzimate samo delove, to vrlo loše uradite, obesmislite te predloge.

Zašto to kažem? Evo, recimo, kada predlažete razdvajanje prosvete i nauke, čuli smo, ima ovde kolega koji misle da je to dobra stvar i postoje neki primeri i neke realizacije ovog razdvajanja koje bi možda i mogle biti dobre, ali mislim da ste vi sa tom argumentacijom da je nauka jako bitna zakazali, jer ste imali deset godina da nam pokažete koliko je nauka bitna. Evo, recimo, izdvajanja, ukupna budžetska sredstva za istraživanje i razvoj u BDP u 2021. godini su bila 0,42%. Ima nekih ulaganja, zaista, to se poboljšava, ali to je sve skromno naspram nekakvih ciljeva da budemo društvo koje se razvija.

Mnogo problematičnije od toga je vizija nauke kakvu je prethodna Vlada, zapravo Vlada u tehničkom mandatu, usvojila 2021. godine. To je strategija nauke koja se zove „Moć znanja“ i u toj strategije nauke jedan od proklamovanih ciljeva bio je fokusiranje istraživanja na društvene izazove i prioritete. Međutim, kada se govori o tim prioritetima, društvenim izazovima i prioritetima, fokus je ne na nečemu što domaća nauka zapravo identifikuje, kao lokalnim problemima, zagađenje vazduha, vode, hrane, krhkog demokratskog ustrojstva, siromaštva, nejednakosti, pravne nesigurnosti, već u vreme Kovid – 19 pandemije, dakle vi pričate o toj strategiji, odnosno Vlada, zapravo autori strategije koje niko iz naučne zajednice ne zna ko su i ko je to pisao, vi pričate o veštačkoj inteligenciji.

Ja mislim da građanima koji imaju problema da prežive i sa krizom i zimom će padati u sve veće siromaštvo, mislim da im to ulaganje u veštačku inteligenciju, nasuprot, recimo, ulaganju u to kako da se pozabavimo dugoročnim zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim posledicama pandemije, neće mnogo značiti.

Takođe, u toj strategiji ističe se da želimo da Srbija bude deo istraživačkog evropskog prostora. Međutim, u toj strategiji nema ni jedne reči „demokratija“, što je inače centralni pojam strategije odnosno programa EU „Horizont Evrope“. Svi koji se bave naukom znaju na koji način je za nas koji smo iz naučne zajednice „Horizont Evropa“ važan.

Dakle, potpuno izostaje ta vizija društvenog dijaloga u strateškim dokumentima. Ja sada pričam o nauci, ali to važi i za sve druge, tako da nije dovoljno da prosto imate društveni dijalog u imenu nekog ministarstva ako to nemate u svojim strateškim dokumentima i ako to ne praktikujete, recimo, i u ovom domu.

Umesto moći znanja demonstrira se moć nad znanjem i to smo imali prilike da vidimo i u prethodnom periodu sa načinom na koji se naložila izmena udžbenika iz biologije.

Zbog svega ovoga, mi iz Zeleno-levog kluba „Ne davimo Beograd“ MORAMO, verujemo da kada vladajuća većina odvaja nauku od prosvete, pored što uvećava koalicioni partnerski plen, ona planira i sve veću komercijalizaciju nauke. To smo videli sa privatizacijom Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“. Slično radite i sa urušavanjem obrazovanja. Dakle, ni malo ne verujemo da to što ćete odvojiti ova dva resora će poboljšati stanje u obrazovanju.

Ja verujem da će vam vrlo brzo doći dan kada ćete imati masovne proteste nastavnika poput onih u Mađarskoj, na koju se toliko ugledate, zato što više neće biti mogućnosti da naše škole nađu kvalitetan kvalifikovan kadar, da rade za tako male plate koje su na dnu evropske lestvice, kada je reč o platama nastavnika.

Dakle, vaš predlog Zakona o ministarstvima, u stvari, ne govori ne samo o toj viziji boljeg života, nego čak ni o tome kako da rešimo ovu krizu. Vaša poruka je, vi poručujete da svi problemi dolaze iz sveta, energetska kriza je zbog samo rata u Ukrajini, a nema nikakve veze sa načinom na koji ste vi upravljali energetskim sektorom. Stambena kriza ima veze samo sa Rusima u Beogradu, a nema veze sa time da nemamo uopšte stambenu politiku koja bi trebalo da bude politika socijalne pravde, jer nama piše u Ustavu da bi trebalo da budemo takva država.

Dakle, ako resori koje predlažete, u stvari, treba da govore o prioritetima ove Vlade, evo, ja ću staviti akcenat i na još jedan koji se tu spominje, to je unapređenje javne uprave radi poboljšanja pružanja usluge građanima. Pa, kako to izgleda kada vi hoćete da unapredite javnu upravu, recimo, u borbi protiv siromaštva?

Dakle, način na koji se vi borite protiv siromaštva jeste da uvedete inovaciju, jedan algoritam koji u osnovi Zakona o socijalnim kartama, dakle, to smo mi uradili, odnosno to ste vi uradili kada ste usvojili takav zakon i taj algoritam za koji ne znamo kako funkcioniše, u stvari, se bori protiv siromaštva na način da nekim nejasnim metodama zapravo samo skine ljude sa spiska korisnika centara za socijalni rad, dakle, bez utemeljenja u njihovom stvarnom životu i kako je to uticalo, dakle, da li su oni stvarno sada nestali sa liste tih siromašnih ljudi.

Dakle, to je način na koji vi, u stvari, inovacije koristite da lišite građane njihovih osnovnih građanskih, socijalnih prava. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima Milenko Jovanov, predstavnik predlagača.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Prvo, moram da kažem da ću zaista ozbiljno i posvećeno pročitati amandmane koje ste podneli. Verujem da u njima ima mnogo toga mudrog i korisnog, a odgovoriću vam u petak da li sam neke od njih prihvatio ili nisam i da li će oni postati sastavni deo predloga ili neće. Žao mi je što ne mogu odmah da vam odgovorim i što ćete imati neizvesnost do petka, kada ćete čuti konačan odgovor na to.

Što se tiče saveta koje nam dajete, hvala vam na savetima. Nisam nešto zainteresovan za vaše savete, osim u jednom slučaju i taj sam savet tražio, ali nikako taj savet da mi date, kako napraviti nevladinu organizaciju poput Dobrice Veselinovića, koja će u jednoj godini imati 575 hiljada dinara prihoda, a u drugoj 15 miliona i 81 hiljadu prihoda?

Znači, to mi samo odgovorite. To je savet koji bih voleo da znam. Ako je moguće da saznamo, kojim algoritmom se to postiže i kako se to postiže?

Što se tiče svega onoga što smo čuli od vas danas, svašta smo čuli, različite inicijative, različite opaske, različita tumačenja, različitih politika, od ekologije do svega ostalog, samo nismo čuli ni reč o onome o čemu je moja koleginica Marina Raguš juče govorila u kontekstu Ministarstva ekologije i posledicama NATO bombardovanja, onoga što je ovu zemlju, ne našom krivicom i ne našom voljom, zadesilo nakon zločinačke NATO agresije, a kada je izručeno na glave naših građana…

Vidim smešno vam je, pa dobro, vi se smejte. Ja mislim da nikome u Srbiji, osim vama, nije smešno to što su ljudi koji su istraživali zračenja od NATO bombi preminuli od kancera koji su dobili, ali dobro, nema veze, to je vama smešno. Vi se smejte i dalje, ali to je i vaše zalaganje za ekologiju, jer je jako interesantno da se zalažete za ekološke teme koje nikako ne obuhvataju i one koje se tiču NATO agresije. Dotle idete, ali u taj zabran nikako ne ulazite.

Na kraju, mi ne doživljavamo ni državnu upravu, ni vlast, ni bilo šta drugo kao plen. Ja znam da svako polazi od svoje psihologije, jer ste pokazali kako lovite plen kada su se lovile delegacije ove Skupštine, kada su se lovila mesta u odborima, kada lovite mesta za sedenje, kada lovite mesta za ove grupe prijateljstva. Tada pokazujete kako lovite plen. Vrebate kao lovac u žbunju, čekajući neko da izađe da ga uhvatite za ruku ili nogavicu i da mu ne date da ode dok ne kažete šta je ono što želite za svoju poslaničku grupu. E tako se lovi plen i vi ste ti koji lovite plen, a ne mi i nikakve podele plena ovde nema. Ovde ima preuzimanja teške odgovornosti u veoma teškim okolnostima i drago mi je što se vaše kolege, vidim klimanjem glavom, apsolutno saglašavaju sa ovim što ja govorim. Hvala vam na tome.

Još jedan motiv ste mi dali da još podrobnije pročitam vaše mudre amandmane, da tu državnu strukturu, kako je vi vidite, pokušamo možda, ukoliko zaključimo, ukoliko moje skromne intelektualne mogućnosti dobace do tih predloga koje ste vi dali, u šta čisto sumnjam, ali ja ću se truditi, čak imam i kolege koje će da mi pomažu, da pročitam, proučim i shvatim suštinu onoga što ste hteli da nam poručite, a da onda to na neki način uključimo u ovaj predlog ali, kažem, to ćemo raditi sutra, pa ćete u petak čuti odgovor. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Gospodine Obradoviću, izvolite.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Poštovane kolege, poslanička grupa Srpski pokret Dveri, Patriotski blok glasaće protiv ovog vašeg Predloga o novom zakonu o ministarstvima iz jednog veoma jednostavnog razloga. Ni na koji način nas niste uverili da je ovo dobro rešenje za novu Vladu Srbije, a to niste ni mogli da učinite iz prostog razloga što ovakvo rešenje ne možete naći uporednim primerima u Evropi. Dakle, buduća Vlada Srbije biće Vlada sa najvećim brojem ministarstava u Evropi, a ja nisam siguran da druge evropske zemlje ne bi uzele taj primer da je on dobar. Prosto, logično razmišljajući, jasno je da ovo rešenje nije dobro.

Sa druge strane, jedini argument koji ste ponudili zašto je ovo rešenje dobro jeste da je tako bilo u vreme neke bivše vlasti, nekog DOS-a, protiv koga ste vi protivnici, kao što sam uostalom i ja uvek bio, ali čije kadrove neprestano uzimate u vašu vlast, od Zorane Mihajlović do Gorana Vesića, koji se kandiduje za buduću Vladu. Nekako neprestano ne volite bivši režim, ali uzimate njihove najčuvenije kadrove u vaše redove, pa se negde odlučite šta zapravo mislite o tom vladajućem režimu iz nekih prošlih vremena. Nemoguće da je taj režim bio toliko loš, a ti kadrovi toliko dobri da su danas oni zgodni za vašu vlast.

Ono što je ovde nama, to smo već rekli, bio najveći problem, s obzirom da ima 25 ministarstava, a nema ona dva koja su, po našem mišljenju, izuzetno važna, koja bi trebalo da brinu o Srbima i građanima Srbije na Kosovu i Metohiji i koji bi trebali da brinu o Srbima van Srbije, odnosno o Srbima u regionu i rasejanju. Kako je imalo mesta za 25 ministarstava, a nije imalo za ova dva, niste uspeli da nam odgovorite na to pitanje?

Mi smo, naravno, kroz naše predloge amandmana ponudili kako bi izgledala jedna daleko funkcionalnija i manja Vlada sa najviše 15 ministarstava i kada bi tu Vladu trebalo svesti na dva ministarstva, onda bismo se mi opredelili za sledeća dva. Prvo je za podršku onim ljudima koji pune budžet države Srbije, dakle, preduzetnicima, domaćoj privredi, poljoprivredi, kroz ministarstvo za domaći ekonomski razvoj i drugi je podrška onim socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva u ovom vremenu krize. Dakle, porodičnom čoveku, potrošaču, onom penzioneru sa najmanjim penzijama, onim najstarijim sugrađanima koji nemaju nikakva primanja, porodicama koje brinu o teško bolesnoj deci, o hendikepiranim osobama, svima onima kojima je danas potreban neki socijalni dodatak za energente, troškove života i sve drugo što je danas opterećeno u ovom vremenu krize.

Tu negde se mi ne razumemo i mislim da bi trebalo da svi zajedno razmislimo kako da ta buduća Vlada ne bude Vlada koja će slušati naloge američkog ambasadora Kristofera Hila, već Vlada koja će brinuti o srpskim nacionalnim i državnim interesima.

Tu se sada postavlja pitanje da li ste vi kao SNS u ovom trenutku bliži Draganu Đilasu i stranci koju on sada vodi, posebno sa ovom novom inicijativom o uvođenju sankcija Rusiji, ili jednostavno mislite ono što misle tri poslaničke grupe koje su se danas…

(Predsednik: Vreme.)

… i sa tim završavam, gospodine predsedavajući, ovde u Skupštini, na neki način, objavile kao jedna koalicija za odbranu Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Mislim na poslaničke grupe NADA, Zavetnici i Dveri i sada je, zapravo, pred vama jedan izbor kojim će putem ići ta nova Vlada Srbije, da li putem slušanja američkom ambasadora ili putem odbrane srpskih nacionalnih i državnih interesa. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Gospodine Jovanov, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Ne znam da li je ova opaska na odnos SNS prema Stranci slobode i pravde izraz neke male ljubomore ili nekog sindroma bivšeg partnera ili tako nečega, ali mi sa tom strankom smo danas vodili vrlo žustre i vrlo ovako oštre diskusije, tako da ste taj odnos mogli da vidite, ali niste bili tu.

Isto važi i za to da vas nisam ubedio, ne mislim da sam preterano uverljiv, ali da sam mađioničar i da sam Ciceron lično ne bih mogao da vas ubedim, jer niste bili u sali. Da ste bili u sali, verujem da biste vi pod tom snagom argumenata koje biste imali prilike da čujete promenili svoj stav i prihvatili rešenja koja smo mi ponudili.

Najzad, ova Vlada i stranka kojoj pripadam i koalicija koju činimo neće ići ni ovim, ni onim putem, već će ići kao i do sada – isključivo, jedino i samo srpskim putem, vodeći računa o interesima države Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Kao i malopre, čist odgovor bez ikakvog iniciranja replike.
Reč ima Aleksandar Jovanović.
Izvolite.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Dobro veče svima.

Za početak jedno obaveštenje, ako niste znali, večeras su aktivisti na Šodrošu srušili ogradu onoga što ne znamo šta je. Veliki pozdrav za građane u Novom Sadu. Cela Srbija je danas bila tamo. Ja nisam mogao da dođem, jer sam čekao svojih pet minuta, koliko imam.

Dakle, pitanje za vas koji poznajete gospodina Vučevića, a znate ga dobro, neka nam objasni - šta se to tamo gradi, po kojoj to dozvoli, po kojoj planskoj dokumentaciji tamo Kinezi nešto grade? Ako je most, pa dajte da vidimo taj most.

Juče je policija tukla, razvlačila ljude, privodila, hapsila. To je ono što je već viđeno svuda po Srbiji u poslednjih mesec dana. Ali, hajde da se vratimo na temu dnevnog reda, mada je i ovo sve u okviru teme.

(Nikola Radosavljević: Vrati se na temu.)

Molim vas za malo tišine u atmosferi.

Dakle ovako, da vaš slogan kaže „mir i stabilnost“, stabilne cene mleka, stabilne cene mesa, stabilne cene benzina, sve stabilno, dok se Ana Brnabić baškari u Jovankinoj vili.

Evo, vas predsedavajući da zamolim kad vidite Anu Brnabić, ako može da nam dostavi svoj račun za struju i za grejanje. Bilo bi lepo da vidimo koliko to mi plaćamo grejanje i struju u Jovankinoj vili.