Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 21.10.2022.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 109 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno je da je u sali prisutno 117 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika
i postoje uslovi za rad.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o Prvoj tački dnevnog reda o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Tatjana Manojlović, Miloratka Bojović, Marija Vojinović, Gorica Gajić, dr Miloš Jovanović, Predrag Marsenić, Vojislav Mihailović, Dušan Radosavljević, Zoran Sandić, Veroljub Stevanović, mr Nenad Tomašević, Dejan Šulkić, Milica Đurđević Stamenkovski, Dragan Nikolić, dr Anna Oreg, dr Đorđe Đorđić, prof. dr Vladimir Obradović, Branislav Tomašević, Borko Stefanović, dr Zoran Lutovac, Srđan Milivojević, Milinka Nikolić, Danijela Nestorović, Aleksandar Jovanović, dr Đorđe Miketić, dr Jelena Kalajdžić, Đorđe Stanković, Miroslav Aleksić, Miodrag Gavrilović, Sanda Rašković Ivić, Siniša Kovačević, Dejan Bulatović, Nikola Nešić, dr Danijela Grujić, Borislav Novaković, Nebojša Cakić, Ivana Parlić, Jelena Milošević, Borko Puškić, Radomir Lazović, dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, dr Jelena Jerinić, dr Đorđe Pavićević, Janko Veselinović, mr Ivan Kostić, Boško Obradović, dr Tamara Milenković Kerković, Milovan Jakovljević i Radmila Vasić.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine odbacio je kao uvredljiv amandman narodnog poslanika Aleksandra Jovanovića na član 1, a kao nepotpune odbacio amandmane narodnih poslanika Nebojše Cakića, kojim se posle člana 1. dodaje novi član 1a, kojim se posle člana 1. dodaje novi član 1b, i kojim se posle člana 3. dodaje član 3a; Radomira Lazovića, dr Biljana Đorđević, Roberta Kozme, dr Jelene Jerinić i dr Đorđa Pavićevića, kojim se posle člana 2. dodaje član 2a, kojim se posle člana 3. dodaje član 3a, kojim se posle člana 3. dodaje član 3b, kojim se posle člana 3. dodaje član 3v i kojim se posle člana 5. dodaje član 5a; Dragana Nikolića, kojim se posle člana 6. dodaje član 6a, Borka Puškića kojim se posle člana 6. dodaje član 6a, Ivana Kostića, kojim se posle člana 6. dodaje član 6a, i Boška Obradovića, dr Tamare Mileković Kerković, Milovana Jakovljevića i Radmile Vasić kojim se posle člana 6. dodaju članovi od 6a do 6ž, sa ispravkom.
Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa na osnovu člana 163. stav 4. Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Manojlović.
Da li neko želi reč?
Predlagač se ne prijavljuje za reč, znači idemo redom.
Predstavnici poslaničkih grupa.
Vi hoćete po Poslovniku?
Izvolite. Reč ima Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Uvaženi predsedniče Skupštine, drage koleginice i kolege, reklamiram Poslovnik član 156. zato što smo došli u situaciju da ne znamo uopšte kako je u stvari Odbor za pravosuđe glasao. Imali smo problem sinoć sa našim sistemom, nema ni izdvojenog mišljenja.

Prosto, došlo je do jedne situacije, kako da objasnim, gospodin Vladimir Đukanović je lepo vodio Odbor do jednog trenutka, a onda pored njega je sedeo jedan čovek sa nekim kačketom zelenim, nekom kapicom, a na njoj je bilo, ne znam neko lišće, tompusi itd. Onda smo počeli da dobijamo informacije da ćemo mi da glasamo za to da se odbiju amandmani u plenumu danas, ali tako što ćemo da glasamo, da ako ćemo da glasamo za glasaćemo protiv, a ako ćemo glasati protiv da ćemo onda da glasamo za.

Nisam mogao da razumem o čemu se tu radi , onda je došao neko iz tehničke službe i rekao, odnosno pitao me da li znam kako se u Bugarskoj kaže da i kako se kaže ne, jer prosto to je bugarski sistem i bugarski softver i ako hoćemo da glasamo onda moramo da glasamo protiv. Mis smo svi bili zbunjeni, evo tu su bili ljudi prisutni, bio je gospodin Đukanović, nama ti ništa nije jasno.

Tako da ja mislim da je Odbor možda prihvatio ove amandmane, prosto nije jasno bilo o čemu se tu radi. Niti ima mog izdvojenog mišljenja, niti smo bili u situaciji da glasamo po tom sistemu koji je bio za nas razumljiv. To je jedna velika konfuzija, haos, a taj čovek sa nekom kapicom zelenom, kačketom, meni liči na Marjana Rističevića, ali nisam siguran da je bio on.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
To su bila dva minuta za vaše ukazivanje na povredu Poslovnika.
Naravno, ne mislim da sam prekršio Poslovnik, zato što vi niste razumeli kako ste juče glasali ili niste glasali na sednici Odbora, ali Odbor je kao što ste čuli, to sam pročitao, doneo odluku i za sve eventualne nejasnoće to treba da raspravite na sednici Odbora, ali svakako ne treba na ovaj način da ukazujete na povredu Poslovnika u plenumu.
Da li želite da se izjasnimo o povredi Poslovnika? (Da)
Za reč se javio Zoran Sandić.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Zoran Sandić

NADA - NOVI DSS - POKS
Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, poslanici koalicije Nada – Novog DSS i POKS-a predložili su amandman na član 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.

Naime, po ovom našeg predlogu broj ministarstava se smanjuje sa 25 na 21. Jednostavno smo neke stvari koje nisu logične razdvojili i dodali nekom određenom ministarstvu, s tim da, naravno, suština je, po nama, kakvu će politiku u narednom periodu sprovoditi ta ministarstva, svako u svojoj oblasti i kakvu ću politiku Vlada, o kojoj ćemo sledeće nedelje da raspravljamo i da biramo, sprovoditi po ekonomskim i socijalnim pitanjima i spoljnoj politici i unutrašnjoj politici.

Naravno, sa ovim predlogom bi pokazali određenu dozu solidarnosti sa građanima u ovom teškom periodu.

Naravno, sa ovim smanjenjem brojem ministarstava sa 25 na 21 bi pokazali solidarnost prema građanima u ovom teškom periodu. Ako znamo da je predsednik države Aleksandar Vučić rekao da je teška zima ispred nas, da je teška godina ispred nas, ja ću se složiti sa tim. Ako vidimo da je već inflacija pred vratima, da svakodnevno poskupljuju osnovne životne namirnice, da je građanima sve teže i teže, pa hajde kao predlagač da ova Vlada, vi koji ste predložili 25, dajte da smanjimo na 21, da time pokažemo solidarnost prema građanima i koliko toliko se solidarišemo sa njima u ovom teškom periodu.

Naravno, jedan od ključnih stvari u ovom našem predlogu amandmana je da se ukine Ministarstvo za evropske integracije. Zašto? Zato što EU nas ne želi u ovom momentu. Od 2000. godine ucena za ucenom. Sada mislim da je svima jasno da je dogorelo do nokata. Od nas se traži da pristanemo da tzv. Kosovo uđe i dobio stolicu u UN. Od nas se traži pravno obavezujući sporazum koji podrazumeva priznanje lažne države. Od nas se, na kraju krajeva, traži i da uvedemo sankcije Rusiji, pa da nam privreda trpi, da građani ostaju bez posla. Da li to želimo? To ne želimo, naravno.

Naravno treba nastaviti saradnju sa EU na nivou kancelarije za saradnju sa EU, a u nekom doglednom periodu, ako taj sistem vrednosti u EU bude nivou kao što je nekad bio, ako nas kao državu uvaže sa našim teritorijalnim integritetom, možemo se vratiti i nastavku i vratiti to ministarstvo, a za uzvrat time što bi ukinuli ministarstvo za evropske integracije, da formirano Ministarstvo za Kosovo i Metohiju.

Poštovani građani, time bi institucionalno pojačali naše delovanje, našu borbu za Kosovo i Metohiju. Nije isto kancelarija i ministarstvo. Naravno da nije. Institucionalno je jače ministarstvo od kancelarije. Građani bi time videli da će Vlada u narednom periodu podići lestvicu, odnosno da će nastaviti još jače nego u proteklom periodu borbu za prava Srba na Kosovu i Metohiji za jačanje naših institucija, pre svega zdravstva i školstva, što nam tamo funkcioniše, za pomoć u infrastrukturi, što se do sad radi preko, ali preko Ministarstva je bilo još jače i, na kraju krajeva, nadležnost tog ministarstva mora bude borba da se Kosovo i Metohija vrati u ustavno-pravni poredak Republike Srbije.

Ovo nije pozivanje na rat, ovo je pozivanje da u narednim godinama svi zajedno radimo na tome da se Kosovo i Metohija vrati u ustavno-pravni poredak Republike Srbije, jer to piše u Ustavu Republike Srbije. Možda je tu proces težak, možda će neka bolja generacija Srba od nas taj posao završiti ako mi nismo sposobni za to.

Ja vas molim da o ovom amandmanu dobro razmislite. Na gubitku nije niko, sem možda tri fotelje, a dobiće Srbija a građani srpske nacionalnosti i nealbanske na Kosovu i Metohiji videće jednu dozu nove borbe kroz instituciju kao što je ministarstvo za Kosovo i Metohiju.

Hvala vam svima na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala vama.
Preostalo vreme poslaničke grupe je nešto ispod 14 minuta.
Reč ima predstavnik predlagača Milenko Jovanov.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Nećemo prihvatiti ovaj amandman. On suštinski menja predlog koji smo uputili i zbog tog razloga, pre svega, ne može da bude prihvaćen.

S druge strane, struktura koju smo predložili je struktura za koju mislimo da odgovara sadašnjem trenutku i o tome smo već govorili i u prethodnim danima i vrlo jasno navodili razloge zašto je to tako i ponoviću ih. Dakle, mi se nalazimo u vanrednim okolnostima i potrebno je da na jedan drugačiji način organizujemo funkcionisanje izvršne vlasti i da ljudi mogu da se posvete poslovima i oblastima i nadležnostima koje imaju i na taj način da odgovore zahtevima koji se nalaze pred nama.

Što se tiče ministarstva za kosovo i Metohiju, Vlada Republike Srbije je imala Ministarstvo za Kosovo i Metohiu i to baš u trenutku kada je separatistička vlast u privremenim institucijama u Prištini proglasila nezavisnost.

Dakle, to ministarstvo ne može da bude brana delovanju Prištine, a mi se borimo za Kosovo i Metohiju ne jednim ministarstvom, nego kompletnom Vladom. Sva ministarstva rade za naš narod na Kosovu i Metohiji, da mu se omogući da živi bolje, da živi na svojim ognjištima i da ne napušta Kosovo i Metohiju.

Naravno, to nije jednostavno, to nije lako, ali podižemo Srbiju, podižemo njenu ekonomiju da bismo mogli na bolji način da se borimo sa iskušenjima na koja na Kosovu i Metohiji nailazimo, tako da, kada sve ovo uzmemo u obzir ne vidim da ima prostora da prihvatimo ovaj amandman.

Što se tiče broja ministarstava, opet smo pričali o tome i opet ulazimo u kontradikciju da je sa jedne strane broj ministarstava veliki, a da se predlažu nova. Dakle, ili je veliki ili treba još.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Miloratka Bojović, Marija Vojinović, Gorica Gajić, dr Miloš Jovanović, Predrag Marsenić, Vojislav Mihailović, Dušan Radosavljević, Zoran Sandić, Veroljub Stevanović, mr Nenad Tomašević i Dejan Šulkić.
Da li neko želi reč?
Niko od predlagača amandmana se ne javlja za reč.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Janko Veselinović.
Reč ima predlagač amandmana Janko Veselinović.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, u ime Pokreta za preokret, odnosno u ime poslaničke grupe Ujedinjeni, podneo sam amandman kojim tražim da broj ministarstava svedete na neku normalnu meru, da broj ministarstava svedete makar na 20.

Vi ste sa ovim brojem ministarstava od 25, odnosno 27 postavili apsolutni rekord u političkoj bahatosti.

Prošli put gospodin Jovanov kada je pokušavao da objasni, da nađe neki primer o broju ministarstava, našao je Vladu koja je bila njegova stranka, koja je imala ukupno 24 ministra.

Dakle, naš predlog je da smanjite broj ministarstava radi efikasnosti, radi uštede i radi toga da građani shvate da o njima Vlada brine ne tako što će trošiti njihov novac, nego tako što će biti efikasna i ekonomična.

Naravno, smatramo da treba da se ukine ovo Krkobabićevo ministarstvo, za uništavanje sela i da se to ministarstvo pripoji Ministarstvu za poljoprivredu, jer na selu se bave ljudi najčešće poljoprivrede. Istina, to gospodin Krkobabić verovatno ne zna.

Zatim, da se ukine ovo ministarstvo za javna ulaganja koje je verovatno namenjeno Vesiću, koji je uništio Beograd i sada treba valjda da uništava Srbiju.

Da se ovo ministarstvo Goce Čomić premesti, odnosno da se uključi u ministarstvo koje bi se bavilo drugim poslovima, između ostalog i lokalnom samoupravom.

Da se ovo ministarstvo za trgovinu i unutrašnju i spoljnu trgovinu, valjda se zna da j e to privredna delatnost, pripoji Ministarstvu za privredu.

U tom smislu, mi vas pozivamo da prihvatite ovaj amandman. On je najdobronamerniji. On znači da će Srbija biti zemlja koja neće biti zemlja sa najvećim brojem ministara, nego će biti zemlja ljudi koji misle o svojoj državi i svom narodu.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.

Reč ima Hadži Milorad Stošić, po amandmanu.

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Hadži Milorad Stošić

PUPS - solidarnost i pravda
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, u vezi rasprave koja se vodi o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, najpre bih podsetio na odredbe našeg Ustava koje predviđaju pravo kandidata za budućeg predsednika Vlade da nama narodnim poslanicima izloži svoj plan i program rada Vlade na čijem će čelu biti u predstojećem mandatnom periodu.

Ako se ima u vidu tako predviđena autonomija rada budućeg mandatara, onda je logično zaključiti da u nju treba da spada i sam budući organizacioni koncept ministarstva i drugih organa državne uprave za koje će taj mandatar biti zadužen da odgovara u političkom smislu, pred nama narodnim poslanicima. U tom smislu treba i prihvatiti formiranje četiri nova predložena ministarstva i posebne kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Ako dalje pogledamo suštinu predloženih izmena, možemo videti da se ponovo uspostavljaju zasebno neki resori koji su od velikog značaja za savremeno društvo. Tu pogotovo mislim na buduće ministarstvo koje će se baviti poslovima u oblasti informacija i telekomunikacija i kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. U nekoliko zadnjih ekspozea o programu ove oblasti bile su planirane kao jedne od prioritetnih za ulaganja i u njima je dosta toga postignuto, ali naravno da su potrebna još veća ulaganja u ovom sektoru, pogotovo u širenju i poboljšanju mreže interneta u celoj zemlji, kao i na daljem širenju palete usluga naše elektronske uprave prema građanima. Stoga se čini opravdani da se stvore posebni organi koji će se primarno baviti državnim poslovima u ovim oblastima.

Takođe, oblast javnih ulaganja pokazala se vrlo kompleksnom, jer smo mi u prethodnom periodu ostvarivali visok stepen različitih ulaganja i poboljšanja javne infrastrukture i ustanova. Mislim da je zato ovde dobro što se ide na formiranje ministarstva, jer se time otvara mogućnost da ono preko svojih službi ostvari daleko efikasniji sistem nadzora i kontrole nad trošenjem sredstava koje su opredeljene za ove namene i za njihovu konačnu realizaciju, ali i da, ako je potrebno, pruži adekvatnu savetodavnu i stručnu pomoć samim akterima u ovim postupcima kako bi oni bili efikasniji i sa što manje troškova i na korist svih građana Srbije. Samim tim mislim da nisu opravdani predlozi kolega iz redova opozicije koji su podneli amandmane, a kojima se traži brisanje i spajanje određenih predloženih resora.

Podsetio bih da je prekjuče predstavnik predlagača jasno rekao da se naša ministarstva po svojim ustavnom i zakonskom položaju u političkom sistemu po svojim nadležnostima i po svojoj unutrašnjoj organizaciji i načinu rada značajno razlikuju od ministarstva u drugim zemljama koje su navedene, kao primer država sa manjim brojem ministarstava.

Sistem državne uprave nije i ne može biti nepromenljivo fiksirani jednom za svagda. Gotovo u svim republičkim vladama u poslednje tri decenije obnove višestranačkog sistema vršene su ovakve promene i ne vidim zašto se to baš sada ističe kao neki veliki problem. Ponavljam tim pre što tu neće biti stvaranja nečeg suštinskog novog i samo faktički reorganizacija i preraspodela poslova koji su i onako već bili u domenu organa državne uprave.

Ja bih svakako pohvalio to što ove izmene i dopune Zakona nisu dotakle već postojeće Ministarstvo za brigu o selu i njegov delokrug rada. Pokazalo se da je njegovo formiranje bilo pun pogodak i pravi odgovor na rešavanje problema i oporavak našeg sela koji su se gomilali već više decenija. Setimo se prošlog saziva kada su i pozicija i opozicija podržali formiranje ovog ministarstva koje je dobilo veliku i široku podršku celokupne javnosti Srbije. Javno je podržao, takoreći blagoslovio formiranje ovog ministarstva, blagopočivši srpski patrijarh Irinej, podršku je dao nadbiskup Hočevar i sve verske zajednice. Saradnja Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva za brigu o selu sa SANU, prve te vrste u novijoj istoriji Srbije, već je dala veoma značajne rezultate i konkretne učinke.

Godine 2019. formiran je nacionalni tim za preporod sela Srbije, čiji su potpredsednici ministar za brigu o selu Milan Krkobabić i predsednik akademijskog Odbora za selo SANU akademik Dragan Škorić, a čini ga preko 80 uglednih, javnih ličnosti iz oblasti poljoprivrede, agroekonomije, infrastrukture, zdravstve, kulture, umetnosti, prosvete, sporta i svih segmenata društvenog života i rada.

U periodu od 2019. do 2020. godine napisan je i usvojen Nacionalni program za preporod sela Srbije, strateški dokument i polazna osnova za adekvatno rešavanje problema pražnjenja sela Srbije. Ovaj program rezultat je plodne saradnje Ministarstva sa akademijskim Odborom za selo SANU. U njegovoj izradi je učestvovalo 45 članova Nacionalnog tima za preporod sela Srbije i obuhvaćeni su svi aspekti i mere, čijom bi se realizacijom zaustavilo propadanje i podstaklo oživljavanje sela i zaštitio strateški interes Srbije, pogotovo u pograničnim i brdsko-planinskim područjima.

Nacionalni program za preporod sela Srbije oslanja se na Lajpcišku povelju o državi-gradova do 2030. godine koja definiše novi vid partnerstva urbanog i ruralnog dela zemlje i koju je neophodno uvesti i u Republici Srbiji utemeljeno na novim zakonskim rešenjima. Stoga mi u poslaničkoj grupi PUPS – Solidarnost i pravda ne možemo podržati ovako predložene amandmane uvaženih naših kolega, kao i neke druge amandmane koji traže ukidanje Ministarstva za brigu o selu. Zahvaljujem.