Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2022.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/163-22

1. dan rada

07.11.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:25 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Drvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godine.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 141 narodni poslanik.
Podsećam da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje identifikacione kartice.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 182 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: dr Miloš Jovanović, Milica Đurđević Stamenkovski i Nikola Dragićević.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine izuzetno za ponedeljak, dakle mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz predloženog dnevnog reda.
Dostavljeni su vam zapisnici Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu i Prve posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.
Obaveštavam vas da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu, održane 1. i 2. avgusta 2022. godine.
Molim narodne poslanike da glasaju.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – dvoje, uzdržanih – dvoje, nije glasalo – 47, od ukupno 191.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
Stavljam na glasanje Zapisnik Prve posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu, održane 13. i 14. septembra 2022. godine.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje: za – 137, nije glasalo – 55, od ukupno 192.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Prve posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, a saglasno članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku i predlogu za usvajanje rasprave.
Prvi predlog. Četrdeset narodnih poslanika predložili je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog kandidata za potpredsednika Narodne skupštine, koji su podneli Narodnoj skupštini 21. oktobra 2022. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 153, uzdržan – jedan, nije glasao – 41, od ukupno 195.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Miroslav Aleksić i Stefan Jovanović predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa zakonitošću privatizacije PKB-a.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 31, nije glasalo – 165, od ukupno 196.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Miroslav Aleksić, Stefan Jovanović, Vladimir Gajić, Marina Lipovac Tanasković i Branislav Tomašević predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa rušenjem objekata u Beogradu u delu grada poznat kao Savamala aprila 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 48, uzdržan – jedan, nije glasalo – 149, od ukupno 198.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Miroslav Aleksić, Stefan Jovanović, Siniša Kovačević i Ivana Parlić predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja stanja u medijima nakon procesa privatizacije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 47, nije glasalo – 152, od ukupno 199.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Miroslav Aleksić, Stefan Jovanović, Vladimir Gajić i Slavica Radovanović predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa aferom „Jovanjica“.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 48, nije glasao – 151, od ukupno 199.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Generalni sekretar Narodne skupštine predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 142, nije glasalo – 57, od ukupno 199.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa PUPS – Solidarnost i pravda predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije sa ispravkom.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 146, uzdržan – jedan, nije glasalo – 52, od ukupno 199.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa NADA – NOVI DSS – POKS predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 168, nije glasao – 31, od ukupno 199.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije sa ispravkom.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 155, protiv – jedan, nije glasalo – 42, od ukupno 199.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa Jedinstvena Srbija predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 143, nije glasalo – 56, od ukupno 199.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – 23, uzdržan – jedan, nije glasalo – 38, od ukupno 199 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – osam, uzdržano – dvoje, nije glasalo – 49, od ukupno 200 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – tri, uzdržan – jedan, nije glasalo – 57, od ukupno 200.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija, za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – 37, uzdržan – jedan, nije glasalo – 25, od ukupno 200.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 79.916.833,43 evra, osigurano kod China Export & Credit Insurance Corporation, za finansiranje i uklanjanje Starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao zajmoprimca, BNP PARIBAS SA kao aranžera, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV i BNP PARIBAS SA, kao prvobitnih zajmodavaca i BNP PARIBAS SA kao agenta, Ugovora o izmenama i dopunama br. 1. od 19. maja 2022. godine i Ugovora o izmenama i dopunama br. 2. od 20. oktobra 2022. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 37, nije glasalo – 28, od ukupno – 201.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila i ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II).
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – 20, uzdržan – jedan, nije glasalo – 43, od ukupno 201.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila i ovaj predlog.
Poslanička grupa Srpska stranka Zavetnici predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 161, protiv – dva, uzdržan – jedan, nije glasalo – 37, od ukupno 201.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“ predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – tri, nije glasalo – 53, od ukupno 201.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Predsednik Narodne skupštine predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.
Stavljam na glasanje i ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 149, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo – 50, od ukupno 201.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Predsednik Narodne skupštine predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo – 57, od ukupno 201.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila i ovaj predlog.
Narodni poslanik dr Vladimir Orlić, na osnovu članova 92. stav 2, 157. stav 1, 170. i 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o:
Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu; Predlogu zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć; Predlogu zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 79.916.833,43 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, BNP PARIBAS SA kao Aranžera, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV i BNP PARIBAS SA kao Prvobitnih zajmodavaca i BNP PARIBAS SA, kao Agenta, Ugovora o izmenama i dopunama br. 1 od 19. maja 2022. godine i Ugovora o izmenama i dopunama br. 2 od 20. oktobra 2022. godine; o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Program „Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II) i zajednički jedinstveni pretres o svim tačkama od 7. do 18.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 37, nije glasalo – 28, od ukupno 201.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila i ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Molim Narodnu skupštinu da se izjasni.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 136, protiv – 35, nije glasalo – 30, od ukupno 201.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini, u celini.
Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.
D n e v n i r e d:
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 79.916.833,43 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, BNP PARIBAS SA kao Aranžera, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV i BNP PARIBAS SA kao Prvobitnih zajmodavaca i BNP PARIBAS SA, kao Agenta, Ugovora o izmenama i dopunama br. 1 od 19. maja 2022. godine i Ugovora o izmenama i dopunama br. 2 od 20. oktobra 2022. godine, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Program „Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II)“, koji je podnela Vlada;
Predlog kandidata za potpredsednika Narodne skupštine, koji je podnelo 40 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije;
Predlog odluke o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo generalni sekretar Narodne skupštine;
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Jedinstvena Srbija;
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije;
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa NADA - NOVI DSS – POKS;
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, koji je podnela Poslanička grupa PUPS – Solidarnost i pravda;
Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Ujedinjeni - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA;
Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Moramo – Zajedno;
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska stranka Zavetnici,
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa „Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve“;
Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine i
Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju svi članovi Vlade, Darko Komnenić, Ana Tešić, Sonja Talijan, pomoćnici ministra, Zoran Milošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Ana Tripović, direktor Uprave za javni dug, Dragana Dejanović, vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug, Sanja Radojević Škodrić, vršilac dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Svetlana Tadin, direktor Sektora za ekonomske poslove, Saša Stevanović, Olivera Ružić Poparić i Dragana Nešić, viši savetnici, Ana Jović, savetnik, Milesa Marjanović, načelnik odeljenja, Snežana Simić, načelnik odeljenja i Sanja Tomić Mihajlović, rukovodilac grupe u ministarstvu.
Saglasno Odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 6. dnevnog reda.
Pre otvaranja zajedničkog načelnog jedinstvenog pretresa, podsećam da je prema članu 97. Poslovnika, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 157. stav 2, članu 170. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 6. dnevnog reda.
Otvorili smo pretres.
Povreda Poslovnika, Boško Obradović.
Prijavite se za reč.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Hvala predsedavajući.

Dozvolite da ukažem na povredu člana 92. stav 2. i stav 4. Poslovnika Narodne skupštine i dozvolite mi da u predviđenom vremenu obrazložim, nadam se bez prekida sa vaše strane.

Naime, stav 2. člana 92. predviđa mogućnost da svaki narodni poslanik može da predloži dopunsku tačku dnevnog reda za vreme redovnog zasedanja Narodne skupštine u kome se mi upravo nalazimo, a stav 4. istog člana 92. jasno govori o tome na koji način to može da se učini i kaže – predlozi iz stava 2. i 3. ovog člana se dostavljaju predsedniku Narodne skupštine u pisanom obliku, najkasnije 24 časa pre časa određenog za početak sednice Narodne skupštine.

S obzirom da ste vi, iako ste rebalans budžeta imali još u četvrtak, dakle sednice Vlade Republike Srbije, i mogli već tada da zakažete sednicu za danas u 10.00 časova, tu istu sednicu ste zakazali juče, u nedelju, na neradni dan, tačno u 10.00 časova, za danas u 10.00 časova, čime ste nas sprečili da predložimo dopunske tačke dnevnog reda. Time ste onemogućili poslanicima i poslaničkim grupama mogućnost da rade svoj posao, odnosno da predlažu dopunske tačke dnevnog reda.

Mi smo konkretno odmah nakon sazivanja sednice, dakle par minuta nakon što ste zakazali današnju sednicu, juče, tačno pre 24 sata, predali 32 dopunske tačke dnevnog reda sa idejom da na današnjoj sednici obrazložimo pred građanima Srbije, zašto smatramo da te 32 tačke dnevnog reda treba da se nađu u današnjem dnevnom redu.

Naravno, od vas kao vladajuće većine zavisilo bi da li bi se te tačke dnevnog reda našle. Vi ste imali mogućnosti da ih odbijete da uđu na dnevni red, ali vi ste ovde prekršili Poslovnika i nama onemogućili da mi uopšte predložimo te tačke dnevnog reda na razmatranje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne smatram da sam prekršio Poslovnik, naprotiv, upravo član koji ste naveli i odredbe Poslovnika koje ste naveli, ali i one koje ste preskočili, jasno govore da je sve urađeno apsolutno u skladu sa Poslovnikom od prve do poslednje reči. Tu ništa sporno nema. Što se tiče vaše mogućnosti da se za sednicu pripremite, svi ste dobili sav materijal za ovu sednicu, čini mi se još u četvrtak tokom radnog vremena. Od tada po do današnjeg dana imali ste prilike da se pripremite, podnesete amandmane, što ste ponovo uradili u značajnom broju.
Mislim da to sve dovoljno govori na temu da li ste ili niste bili u situaciji da se pripremite na adekvatan način. Znate da vam je to omogućeno onako kako nikada nije moglo ni da se sanja u vreme kada su se drugi starali o radu ove Narodne skupštine, tada bili većina, a danas sa vama dele te klupe.
Da li želite da se izjasni Narodna skupština?
Izjasnićemo se.
Hvala.
Povreda Poslovnika, Janko Veselinović.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Poštovani predsedavajući.

Želim pre svega da se obratim povodom flagrantnog kršenja Poslovnika i zakona koji reguliše rad Narodne skupštine, pre svega član 27. Poslovnika Narodne skupštine, gde se kaže da se predsednik Narodne skupštine stara o poštovanju zakona i ovog Poslovnika.

Poštovani predsedavajući, vi ste opoziciji, da bi narod razumeo, oduzeli mogućnost zakonodavnog rada. Dakle, vi ste opoziciji onemogućili da predlaže zakon. To cela srpska javnost treba da zna. Kako to radite? Radite tako što sednicu zakažete 24 časa pre početka zasedanja, a nama je otvorena mogućnost da predložimo zakon 24 časa pre početka zasedanja.

Mi smo predložili zakon o vraćanju penzija i određivanju minimalne penzije, koja bi bila vrlo važna za raspravu o budžetu, a vi ste nama u obrazloženju napisali – s obzirom na to da je navedeni predlog za dopunu dnevnog reda neblagovremen, jer je podnet po isteku roka utvrđenog najmanje 24 časa pre početka sednice. Ovo je laž. Predsedavajući vi ste slagali narodne poslanike i građane Srbije. Nije bilo moguće podneti predlog zakona, zato što ste zakazali sednicu u roku od tih 24 časa. Naši ljudi su čekali ispred pisarnice, nisu mogli da predaju zakon.

Dakle, onemogućili ste opoziciji zakonodavni rad i na taj način kršite i Ustav Republike Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala vam.
Dakle, ponovo, ništa apsolutno ništa nije prekršeno vezano za Poslovnik, a ni za zakon kako ste pomenuli.
Što se tiče zakazivanja sednice, sami ste sada rekli, zakazana je način utvrđen Poslovnikom, a vi ste svoje predloge vezano za dnevni red podneli u roku koji je kraći od 24 sata, jer ste se tada pojavili u pisarnici Narodne skupštine.
(Janko Veselinović: Kako smo mogli u roku? Zašto lažete?)
Nemojte da dobacujete sa mesta, nema potrebe da to radite, niti da pokušavate da me uvredite, nikakvog razloga za to nema.
Malo pre ste pričali da je nešto laž, ništa nije laž. Kada god se pojavite u pisarnici, ljudi vam tamo ljubazno upišu vreme u koje ste se pojavili i pogledajte koje vreme piše na tim vašim papirima, pa uporedite sa vremenom kada je zakazan početak ove sednice i sve je apsolutno jasno i vi to znate.
Znam i ja da znate, znaju i svi ostali, ovo sada govorite zbog direktnog prenosa i drugih razloga nema.
(Janko Veselinović: Govorim zbog istine.)
Tako da ono što ste nazvali lažima, nisu laži. Sve je apsolutno urađeno u skladu sa procedurom, osim vaših predloga koji su u odgovoru generalnog sekretara ocenjeni kao ne blagovremeni, jer jesu. Pogledajte vreme, pa slobodno to pokažite na konferenciji za štampu, da svi ljudi vide šta je laž, a šta je istina. Tako da naravno nema ništa sporno vezano za član 27. Poslovnika, ali je moja obaveza da vas pitam, da li želite da se Skupština izjasni? (Da.)
Hvala, izjasniće se i oko toga.
Povreda Poslovnika, Srđan Milivojević. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka - DS
Predsedniče, reklamiram povredu Poslovnika član 87. U članu 87. stav 1. kaže se – sednice Narodne skupštine po pravilu održavaju utorkom, sredom i četvrtkom od 10,00 časova do 18,00 časova. Uvažavam potrebu da radimo i ponedeljkom, to ste kazali na početku, ali ste sednicu otvorili u 10,21 časova, ona je počela u 10 sati i 21 minut, mogli ste onda da zakažete sednicu sa početkom u 10 sati i 21 minut, da se ne plašite amandmana, da se ne plašite zakonskih predloga opozicije.

Predsedniče, vi imate najveću odgovornost da branite dostojanstvo Narodne skupštine. Vaša odgovornost je veća od bilo kog drugog poslanika, od načina na koji zakazujete sednice skupštine, pa da načina na koji vodite. Mi smo tu da vam pomognemo da Skupština sačuva i povrati poljuljani ugled. Razumem da vi ne možete da se naviknete da ovde ima opozicije, ali vas pozivam da ne opstruirate i pokušavate da opstruirate rad i napore opozicije.

Mi ćemo, svakako, za sledeću sednicu predati zahteve za dopunu dnevnog reda, makar spavali u pisarnici, ali ćemo tražiti da trenutak kada uđemo u pisarnicu bude trenutak kada smo predali dokumenta, jer ima 30 poslanika sa 30 zahteva. Pa, Supermen ne može. Aleksandra Vučića da zaposlite kao sekretara u pisarnici ne može da primi sve te zahteve opozicije koje imamo.

Dakle, još jedanput reklamiram povredu Poslovnika, član 87. Sednica Skupštine je počela u 10.21 časova. Mogli ste sa tim početkom da je zakažete i onda bismo imali priliku da opozicija preda sve one predloge i dopune dnevnog reda koje smo predali. Ovako ste prekršili…

U 10.06 časova nam je stigao saziv sednice u elektronskoj formi, a ne u 10.00 časova.

Spavaćemo u pisarnici, ako to želite. Ako to želite da bude slika, biće slika.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala vam.
Ovo je bilo dva minuta.
Što se tiče člana 87, sami ste rekli da, u stvari, ne vidite nikakav problem u vezi sa tim što je danas ponedeljak. Na to se odnosi član 87.
Odlično što ne vidite nikakav problem. U obrazloženju koje sam dao na samom početku današnjeg dana ukazao sam upravo na taj član i na vreme.
Što se tiče vremena, šta da vam kažem, osim da me svaki put iznova oduševite. Do pre dva minuta ste pričali da je sednica počela mnogo brzo i mnogo rano, a sad kažete – počela je mnogo kasno, što nije u 10.00 časova, nego u 10 časova i neki minut. Dok se vi odlučite šta hoćete i šta tražite, proći će i ovaj saziv.
Tako da, u vezi sa članom 87. nema ništa sporno, a što se tiče vaših javno izrečenih želja da spavate, tu ne vidim ništa novo, ali ja o tome ne mogu da se izjasnim.
Da li želite da se Skupština izjasni o članu 87?
(Srđan Milivojević: Da.)
Hvala, izjasniće se.
Povreda Poslovnika, Miroslav Aleksić.
Izvolite.
...
Narodni pokret Srbije

Miroslav Aleksić

Narodna stranka
Poštovani predsedavajući, kolege poslanici, ukazujem na povredu člana 167. Poslovnika o radu Narodne skupštine.

Vi, gospodine predsedniče, evo već treću sednicu za redom zakazujete sednice po hitnom postupku, vređajući inteligenciju nas, a s druge strane i omalovažavajući ovaj Dom i građane Republike Srbije, što je najgore.

U tom članu 167. vrlo jasno su definisani razlozi kada je moguće zakazati sednicu po hitnom postupku. Pošto izgleda niste čitali, ja ću vam pročitati.

Dakle, onda kada nisu mogle da se predvide okolnosti, a ne donošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlje ljudi, bezbednost zemlje i rad organa i organizacija.

Šta tačno od ovoga je opasnost koja se nadvila nad Republiku Srbiju, pa zakazujete sednicu 24 sata pre njenog početka i održavanja? Šta se tačno dešava? Gori pod nogama? Pa, vi šest meseci od izbora niste formirali Vladu, niste konstituisali parlament, a sad vam je, boga ti, hitno da u 24 sata se donese rebalans budžeta jer gori pod nogama Siniši Malom, gori državi? Pa, kako vam nije gorelo tri meseca ili šest meseci kada niste Vladu formirali?

Dakle, prestanite da omalovažavate ovaj Dom, poslanike, a i sve građane Republike Srbije. Ova vaša praksa samo nastavlja da gazi ionako urušene institucije koje ste urušili.

Vi ste najodgovorniji za staranje o ovom Poslovniku i nećete da pobegnete od odgovornosti time što će većina da izglasa da vi niste prekršili. Jeste ako ne obrazložite koje su to hitne okolnosti i zbog čega mora sednica po hitnom postupku da se održi.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
To su bila dva minuta.
Možda se iznenadite, ali ne radi se bez razloga rebalans uvek na ovaj način zato što rebalans podrazumeva zaustavljanje plaćanja, zaključava se Trezor i kad se završi rebalans u Narodnoj skupštini država funkcioniše dalje. Dakle, uvek se rebalans radio na ovaj način iz vrlo jasnih i praktičnih razloga.
(Miroslav Aleksić: Dobili smo ga u četvratk.)
Tako da to što ste dobili u četvrtak, drago mi je što to sada pominjete, samo kažite to malo glasnije da kažu i ovi oko vas koji tvrde da do jutros nisu videli ništa i da nisu mogli da se spreme za sednicu.
Eto, vidite, neki nemaju problem da kažu da su to dobili istog momenta čim je Vlada predlog usvojila i poslala ka Narodnoj skupštini. Samo se dogovorite da li vam sednica bila previše rano ili previše kasno, ne može i jedno i drugo u isto vreme.
Što se tiče člana 167, pomenut je, takođe, u mom obrazloženju na početku sednice. Ne smatram da je prekršeno bilo šta, naprotiv. Upravo sam objasnio zašto nije.
Da li želite da se Skupština izjasni?
(Miroslav Aleksić: Da.)
Izjasniće se.
Povreda Poslovnika, Dragan Nikolić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Nikolić

Srpska stranka Zavetnici
Gospodine predsedniče, ukazujem na povredu Poslovnika član 172. i 176.

Član 172. kaže: „Pretres Predloga budžeta na sednici Narodne skupštine može da počne najranije 15 dana od dana prijema Predloga budžeta u Narodnoj skupštini“.

Član 176. kaže: „Izmene i dopune budžeta Republike Srbije u toku godine vrše se prema odredbama ovog Poslovnika, kojima je uređen postupak za donošenje budžeta“.

Dakle, ova dva člana kažu decidno i nesumnjivo da se o rebalansu budžeta može odlučivati nakon 15 dana pošto on uđe u skupštinsku proceduru.

To što ste malopre objasnili da se ne poštuje Poslovnik zbog brzine i zbog toga što je zaključana republička kasa ne opravdava vašu grešku.

Mi smo izabrali Vladu 26. oktobra. Mogli ste odmah da date taj predlog u Skupštinu, jer pretpostavljam da je ministar već uradio rebalans budžeta, pošto se radi o istom ministru finansija koji je bio i u prethodnoj Vladi. Znači, svi parametri vezani za rebalans budžeta su već bili gotovi i mogli su da se puste u skupštinsku proceduru.

Nadam se da ćete građanima Srbije objasniti zašto za 24 sata mora da se donese ovakva odluka, zašto ste prekršili i to flagrantno član 172 . Poslovnika, a vezano takođe za član 176. ovog Poslovnika, jer ovo su pravila igre po kojima svim moramo da postupamo. Ne možemo da usvojimo nešto što nam se sviđa, a smo protiv nečega što nam se ne sviđa.

Ima dosta stvari u ovom Poslovniku koje možda nisu dobre i koje treba promeniti.