Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.11.2022.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/163-22

3. dan rada

09.11.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Nisam hteo da se javljam po Poslovniku, gospodine predsedavajući. Eto, potrošiću vreme od svog amandmana, ali ajte da se ne pravimo da smo mala deca. Ponašajmo se ozbiljno.

Dakle, ušli ste pet minuta 15.00 časova, pročitali šest, sedam ljudi koji nisu bili u sali jer nisu trebali da budu u sali i onemogućili im da brane svoje amandmane.

Dakle, nemojte se baviti šibicarenjem, nemojte nam uskraćivati mogućnost da podnosimo zakone, da diskutujemo. Nadam se da ne računate da ćete na taj način onemogućiti da kažemo svoj stav građanima.

Pošto ne želite da pričate o temi koju sam juče započeo, a to je pljačkanje građana, odnosno uzimanje novca od bolesnih, najteže ugroženih građana, dobijam danas od građana informaciju da se i na VMA ne može doći jer postoji rampa, naplaćuje se parking i ljudi u hitnim slučajevima ne mogu da budu primljeni.

Ne želite da kažete da ćete makar pokušati sa ministrom zdravlja da uredite to, da se ne naplaćuju parkinzi ispred dečijih bolnica, dečijih dispanzera, hitnih pomoći, ispred bolnica, kliničkih centara, itd.

Dakle, ne želite o tome da pričate. Evo, da vidimo da li želite o sledećoj temi da pričate. Dakle, predvideli ste novac, 80 miliona evra zaduženje kod francuske banke „Paribas“ za rušenje Savskog mosta, simbola borbe protiv fašizma beogradskog.

Voleo bih kada bi predstavnici francuske države, ambasada Francuske, kada bi francuske organizacije koje se bave borbom protiv fašizma, odnosno antifašističke organizacije znale i kada bi francuska država kao jedna od zemalja koja je bila u frontu protiv fašizma znale to da njihova banka daje kredit za rušenje jednog od simbola protiv fašizma u Beogradu.

Dakle, evo ovo je javni apel svima onima koji mogu takvu informaciju da im daju.

Tražio sam, sa druge strane, u ovom rebalansu budžeta stavku gde pomažete izgradnju spomenika fašistima u Novom Sadu. Nema ga. Nema te stavke. Da li to znači da je SNS, ali vas ozbiljno pitam, najozbiljnije, najdobronamernije, odustala od podizanja spomenika fašistima koji su ubijali decu, žene, pet braće Jovandića u Novom Sadu i da je sada samo SVM, vaš koalicioni partner, ostao na ideji da se takav spomenik u Novom Sadu podigne?

Dakle, pitam vas da li prepuštate tu investiciju gradu Novom Sadu ili se preispitujete da odustanete od te investicije?

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Što se tiče primedbe upućene meni, otvorite Poslovnik i pročitate tamo da se pauza daje u trajanju od jednog časa, što sam ja i uradio.
(Janko Veselinović: Zašto niste rekli kada se nastavlja sednica?)
Nemojte da vičete.
Jel možete bar jedan dan, jedan sat da ne vičete?
(Janko Veselinović: To je šibicarenje.)
Vičete, vičete. Čujem vas ja odlično.
Dakle, to sam i uradio.
Rekao sam – nastavljamo sa radom za 60 minuta. U prevodu to vam je jedan čas, kada sam ušao u salu i nastavio sa radom. Nigde u Poslovniku ne piše – traje pauza do 15.00 časova ili dok se Janko Veselinović ne vrati sa ručka ili ostali koji su vam aplaudirali. Možda ste bili na ručku zajedno. To je Poslovnik.
Što se tiče vašeg poziva da se ne ponašamo kao mala deca, odlično. Nemojte da se ponašate kao mala deca, vi i ostali sa kojima ste bili na ručku.
Pravo na repliku, Milenko Jovanov.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Već dva dana rasprava traje tako što iznova i iznova se postavlja isto pitanje, mi iznova i iznova dajemo iste odgovore.

(Srđan Milivojević: Znači, Belivuk je vaš član.)

Dakle, ja znam da vi gospodine ne možete da razumete ni 10 puta kad vam se ponovi, ali ja ću za vas, pošto ste najinteligentniji primerak vaše grupe…

(Srđan Milivojević: Hvala, ne mogu da uzvratim.)

Molim?

(Srđan Milivojević: Znači, Belivuk je vaš član.)

Da, znam ja.

Znam da ne možete.

Ne morate uopšte da vi meni objašnjavate. Ja sam kažem…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ako može DS da ne dobacuje ponovo.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Ja sam kažem da sam ja neuporedivo gluplji, neelokventniji, neobrazovaniji od vas. I to je svima očigledno. Čim čuju mene i čuju vas, vide koliko ste vi dominantni. Ja nemam problem sa tim.

Tako da, ja vam to priznajem i ja se divim vašoj elokventnosti, obrazovanju i pameti, ali most o kome ste stalno priča…

Stvarno ne znam, ovde nama prepričavaju „Povratak otpisanih“, onu epizodu, iznova i iznova, i lepo im se objasni da to nije bilo tako, i lepo im se objasni da su most doneli Nemci, okupatori ove zemlje, da je trebalo da bude na nekom drugom mestu, da je trebalo da bude podignut na Tisi, pa je donet u Beograd, da je Tito odlikovao Crvenoarmejce koji su ga spasavali, a da nisu odlikovali onog za koga stalno govore, ali to ne vredi. To kao da nije ni rečeno, i opet se vrate na to.

Gospodin Pastor je objašnjavao što se tiče spomenika u Novom Sadu. Ni to ne vredi. Mi sad imamo stalnu potrebu ovde nadgornjavanja u onom delu sale ljudi iz Novog Sada koji hoće da se pokažu da su lideri u Novom Sadu. Jedan sa jedne strane, drugi sa druge strane, u dve su različite poslaničke grupe, na jednoj su listi izabrani i sad mi ovde treba da ocenimo ko je veći lider u Novom Sadu. I jedan i drugi se merite promilima i jedan i drugi nećete dobiti, uveren sam, podršku građana Novog Sada, ne zato što vas ne znaju, već zato što vas ozbiljno poznaju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Da nastavimo sa greškama u samom računu. Na strani 42. pogrešno ste sabrali iznos 19.523.854.804 greška je za 40 miliona evra. Mala je greška, vama to ništa uglavnom ne znači.

Moram da kažem i da odgovorim kolegi Arsiću da je danas u 13 časova šest minuta rekao da su određeni pripadnici bivšeg režima, pretpostavljam da mislite na mene, ja sam 31 godinu član DS iako nisam bio nikada na vlasti, sada sam prvi put, moram reći da ste kazali jednu stvar koja je vrlo zanimljiva, da su ti ljudi toliko bogati da su kupili svemirske brodove. Ono što smo svi mi videli pre tri godine u oktobru mesecu je da je predsednik parlamenta ne samo kupio nego se vozio letećim automobilima, a vaš Igor Marović je koristio neki telepromter i sa njime pokušavao da zamajava narod.

Toliko o ozbiljnosti.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Nisam čuo gospodine Gavriloviću, ako ste nešto meni rekli.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Ja mislim da ste čuli dobro, čujete sve i vidite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne, nisam. Video sam da ste se okrenuli ka meni, ali nisam čuo šta.

Whoops, looks like something went wrong.