Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.11.2022.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/163-22

3. dan rada

09.11.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Povreda Poslovnika, Borko Puškić.
...
Srpski pokret Dveri

Borko Puškić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Poštovani predsedavajući, ukazujem na povredu Poslovnika član 107. dostojanstvo Skupštine. Smatram, kao i moj prethodnik što je rekao, da je povređeno dostojanstvo svih građana koji dolaze sa prostora Srema, Banata i Bačke, odnosno severne Srbije.

Smatram da Sava i Dunav nisu nešto što deli naš narod po nekoj teritorijalnoj organizaciji, nego treba da spajaju. Nama trebaju srpske integracije, a ne da se mi delimo na neke Šumadince, Vojvođane i ne znam ni ja šta.

Nažalost, Srbi u proseku kao narod jesmo skloni tome da se delimo, ali sada je vreme da i u ovoj međunarodnoj okolnosti, od energetske, političke do vojno-bezbednosne situacije, od Kosova i Metohije do Ukrajine i ugrožavanja Ruske Federacije, opstanka Rusije danas treba da nas prizovu pameti, da izvučemo pouke iz svoje istorije i nekog svog, da kažem, dvorišta i iz dvorišta drugih zemalja.

U tom pravcu smatram da treba da opomenete i da reagujete i da je nedopustivo da nas neko deli. Ne postoje Vojvođani, postoje Srbi, Hrvati, Bunjevci, Mađari, Rumuni, Slovaci i drugi sa prostora severne Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ja to nisam razumeo na taj način i zbog toga nisam reagovao.
Da li treba da se izjasni Skupština?
Ne treba. Hvala.
(Aleksandar Olenik: Replika. Meni se obratio direktno.)
Imenom niste, nije vas spominjao imenom, tako da, po tom osnovu ne.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Janko Veselinović.
Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Hvala, poštovani predsedavajući.

Poštovani potpredsedniče Vlade, uvažene kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, kao što ste čuli i od mojih kolega iz poslaničke grupe Ujedinjeni - Stranka slobode i pravde, Pokret slobodnih građana, Sloga i Pokret za preokret, kome pripadam, kao i nestranačke ličnosti profesor Vlada Obradović, Slaviša Ristić, Marija Lukić, nećemo glasati za ovaj rebalans budžeta.

Ja bih ovde mimo onih nedostataka koji se tiču finansija, pravnih i nekih drugih nedorečenosti, činjenica da se kroz ovaj rebalans finansira rušenje jednog od simbola borbe protiv fašizma itd, ipak naglasio činjenicu da je ubiranje prihoda od strane ovog režima nemoralno. Dokazaću to kroz tri primera.

Prvo, imamo najveće zahvatanje kroz akcize u ceni goriva u Evropi. Gospodo, možda građanima nije bilo jasno kada je kolega Zelenović pričao, od 10 litara goriva koje platite na pumpi, 10 litara, pet litara vam uzme Siniša Mali, pet litara sipate njemu, Siniši Malom.

Druga stvar, drugi primer, jedina smo zemlja u Evropi, možda i u svetu, gde struju plaćate i ako je ne koristite. Dakle, i ako se ne vrti brojilo, plaćate struju. Kako? Pa, tako što imamo akcizu na brojilo. Dakle, trošili, ne trošili, plaćate struju.

Ovo što bih molio da čujem odgovor potpredsednika Vlade, ako je moguće da prestane da ćaska sa jednim od potpredsednika Skupštine, molio bih ga da da odgovor ili makar svoj moralni sud o činjenici da klinički centri, javna preduzeća koja se bave naplatom parkinga, naplaćuju parkiranje, dakle, idu novci u budžet javnih preduzeća ili tih javnih ustanova čiji je osnivač Republika ispred kliničkih centara, gde dolaze bolesni ljudi sa teškim dijagnozama. Čuo sam od juče, kada sam to pitanje pomenuo, da se naplaćuje parking ispred dečijih bolnica, da se naplaćuje parking ispred dispanzera. Pa kako ne pogledate malo oko sebe? Lidl, drugi trgovački centri su obezbedili besplatan parking za svoje kupce, a vi, gospodo, naplaćujete pacijentima parking kada dođu da se leče, da leče svoju decu.

Molio bih, ako je moguće, da gospodin Siniša Mali, koji se sada okrenuo na drugu stranu, ako može da da svoj makar moralni sud o tome, o toj pljački građana Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Po amandmanu, Zagorka Aleksić.
...
Jedinstvena Srbija

Zagorka Aleksić

Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma
Hvala, gospodine predsedavajući.

Poštovane koleginice i kolege, mi ne možemo da damo podršku amandmanu koji podrazumeva brisanje celog jednog člana izmena i dopuna Zakona o budžetu Republike Srbije i ruši smisao kompletnog predloga.

Na osnovu svega iznetog u prethodnim danima ove rasprave i na osnovu budžetskog materijala, poslanička grupa JS predložene korekcije u budžetu smatra opravdanim.

Vi ste, gospodine ministre, izneli precizne finansijske konstrukcije na osnovu kojih vidimo da u Srbiji postoji finansijska i ekonomska stabilnost i da naša država može da izdrži predložene promene.

Mi ćemo se složiti da su vremena teška i izazovna, ali to je razlog više da se radi odgovorno. Zato smo i dali podršku ovoj Vladi.

U svom uvodnom obraćanju naveli ste da ovaj rebalans proizilazi iz stabilnosti državne kase i iz dobrih naplata prihoda.

Zašto ćemo glasati za ovaj rebalans? Zbog sredstava koja su namenjena mladima, zbog povećanja penzija, zbog mera koje su nastavak borbe za povećanje nataliteta u Srbiji, zbog ulaganja u poljoprivredu i turizam. Smatramo da su ove mere vrlo važne, zato što predstavljaju dokaz trajnog opredeljenja Vlade da ulaže i reformiše određene sektore, a jedan od tih sektora je i zdravstveni sektor.

U prethodnim godinama se pokazalo koliko je važno što država nije zapostavila ulaganja u ovaj sektor i ovim rebalansom su opredeljena sredstva, mislim da je važno da kažem zbog građana, i za lečenje retkih bolesti, za prevenciju i lečenje bolesti izazvanih posledicama korona virusa, za razvoj inovativnih lekova i ono što je posebno bitno, za zapošljavanje najboljih diplomaca iz oblasti medicine.

Mi smo suočeni sa ekonomskim migracijama mladih i nadamo se da je ovo jedna od mera koje će se u budućnosti donositi da bismo se suočili i odgovorili sa ovim negativnim trendom.

Briga o zdravstvenim radnicima je jedan od prioriteta naše stranke. Ja ću podsetiti da je predsednik JS šest puta vodio delegaciju u prijateljski Egipat, od toga četiri puta većinski deo delegacije su činili upravo lekari koji su imali priliku da se upoznaju sa zdravstvenim sistemom ove zemlje.

U obrazloženju ovog rebalansa ste jasno pokazali da postoji i privredni rast. Međutim, tu takođe stoji da je naš ekonomski rast bio vođen uslužnim sektorom. Mi želimo da vrlo uskoro dođe dan i nadamo se da se tome teži da proizvodni sektor bude nosilac ukupnog ekonomskog rasta i zato nam je važno da ova Vlada nastavi da podržava domaća mala i srednja preduzeća.

Uskoro ćemo donositi i budžet za narednu godinu i očekujemo da se opredele podsticaji za domaću privredu, da će se pomagati i dalje poljoprivrednim proizvođačima, jer samo jak poljoprivredni proizvođač je stožer održivog razvoja ove privredne grane.

Takođe, želimo da sugerišemo da Srbija nastavi da jača socijalnu zaštitu svog stanovništva, a posebno socijalno ugroženih kategorija i da te i slične koncepcije primenite pri izradi budžeta o kojem ćemo raspravljati za par nedelja. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Poslednja prijava za reč pre nego što odredimo pauzu, Marko Atlagić.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Poštovani predsedniče Narodne skupštine, dr Orliću, poštovani potpredsednici Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani ministri sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, pre nego što počnem, dozvolite, pošto juče nije moj bio redosled na listi, da čestitam Dan prosvetnih radnika svim prosvetnim radnicima. Kakav je to posao, ja ću da citiram samo Platona jednu rečenicu i onda će građanima, a i našim prosvetnim radnicima, biti zaista jasno.

Citiram Platona, u njegovom delu „Državi“, on je rekao: „Država neće biti na štetu ako obućar nema pojma o svom zanatu. Jedino će Atinjani biti loše obuveni. Ali, ako vaspitač bude rđavo vaspitao decu, buduće generacije biće neznalice.“ Završen citat.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine i uvaženi ministre Mali, normalno da neću prihvatiti ovaj amandman, jer kad govorimo o rebalansu budžeta, već ste vi i rekli da su prihodi uvećani za 1,5 milijardu.

Zato fiskalni deficit na nivou opšte države od 3,8% BDP-a neće, gospodo poslanici, narušiti uspostavljenu putanju smanjenja duga u BDP od 2016. godine. Jel tako, gospodo narodni poslanici iz opozicije? Procena je da će nivo javnog duga u BDP opšte države na kraju 2022. godine dostići 53,5%, čini mi se, a evropski je 50%.

Ovim rebalansom, poštovani građani Republike Srbije, vama se obraćam, osiguravamo: prvo, nastavak za očuvanje zdravlja i života svih vas poštovani građani Republike Srbije; drugo, dodatno finansiranje infrastrukturnih kapitalnih projekata; treće, obezbeđuju se sredstva za nabavku energenata; četvrto, povećanje penzija.

Poštovani građani, uvaženi narodni poslanici, voleo bih da ne beže iz sale, da ih podsetim vrlo kratko šta smo nasledili 2012. godine jer je bilo juče laži tokom čitavog dana. Nasledili smo zemlju koja je bila ekonomski, industrijski, infrastrukturno totalno devastirana. Vi to najbolje znate poštovani građani. Dalje, zemlju koja je bila totalno ponižena, zemlju bez sigurnosti i bezbednosti naših građana, zemlju bez plana i programa, zemlju sa prevelikom zaduženošću, zemlju sa visokom stopom nezaposlenosti rekordnom u istoriji 25,9%, zemlju bez totalnog međunarodnog ugleda, zemlju i narod koji su bili totalno satanizovani, zemlju sa najvećim stepenom pljačkaške privatizacije u Evropi, zemlju sa najgorim zdravstvom u Evropi, čak nismo bili na listi, zemlju sa najgorim sudstvom u Evropi, a juče je, poštovani predsedniče Narodne skupštine i gospodo ministri sa saradnicima, bilo reči o zdravstvu.

Daću citat iz knjige „Reforma sudstva 2008/2012 godine“ u kojoj se kaže da reforma koju sprovodi Vlada je, znači bivša Vlada, citiram, najgora moguća stvar, završen citat.

Poštovani građani Republike Srbije, učinili su nešto što istorija ne poznaje sudstva. Proglasili su mrtvog čoveka iz Požege za sudiju. Jel tako, gospodo, ne vidim ih sad, iz opozicije? Predsednica tada Vrhovnog suda koja je vršila razgovor rekla je da je utrošila, citiram, 200 sati na razgovor sa sudijama, a ne znam samo kako je razgovarala sa mrtvim sudijom.

Poštovani građani Republike Srbije, desilo se još nešto u istoriji srpstva nezabeleženo, a to je da je predsednik Republičke izborne komisije, Sonja Brkić, ujedno i predsednica Vrhovnog suda bila predsednik RIK-a, uzeo dva miliona i 632 hiljade dinara i, naravno, da to nije vratila.

Dolaskom Aleksandra Vučića na čelo SNS i na čelo Vlade Republike Srbije imamo zemlju koja se ubrzano ekonomski, industrijski, infrastrukturno razvija. Jel tako, gospodo iz opozicije? Imamo zemlju sa modernom, najmodernijom infrastrukturom. Imamo zemlju koju niko više ne ponižava. Jel tako, gospodo iz opozicije? Imamo zemlju sa najnižom stopom nezaposlenosti – 8,9%, zemlju sa solidnim zdravstvom od kojem ste vi, ministre Mali, juče govorili, a oni nisu slušali, nego sami sebe i svoje lažne projekcije, zemlju sa solidnom vojskom koja je sposobna da odbrani neprijatelja, a za vreme njih je vojska svedena na vatrogasnu službu. Predsednik bivši za vreme njihovog režima je rekao, citiram: „Šta će nam vojska?“. Gle čuda, ovih dana se javlja, ovih dana se javlja i kritikuje predsednika Vučića. Samo jednu rečenicu, gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, da je rekao prilikom priznavanja tzv. republike Kosovo od strane Hrvatske, jednu rečenicu da je izgovorio, nikada palo na pamet Hrvatskoj ne bi da prizna Kosovo, a ta rečenica glasi – ako, gospodo, vi priznate Kosovo, mi ćemo Republiku Srpsku Krajinu. Ja ga pitam zašto nije izrekao tu rečenicu?

Idemo dalje. Ja sam juče ovde slušao dosta lažni vesti od gospode iz opozicije. Jedan bivši, hajde da kažem, čak i poslanik sadašnji, govorio je o poljoprivredi. Za jednu godinu njihov ministar poljoprivrede dao je da se pokolje 250 hiljada krava od 500 ukupnog fonda. Taj je ministar zvan kao ministar „kravoubica“. Evo gde je mleko, gospodo iz opozicije.

Taj isti ministar, ovo je državni revizor dao izveštaj, je krajem juna 2012. godine posle izgubljenih izbora isplatio 8,5 miliona dinara za izradu, citiram, „Plana upravljanja vodama“. Jel tako, gospodo iz opozicije?

Juče sam slušao čuda o ekologiji. Gospodo, DRI je utvrdila da je bivši ministar životne sredine i prostornog planiranja platio plakate i bilborde sa porukom „Očistimo Srbiju“ pola miliona evra, izveštaj DRI. Taj isti ministar je platio oglašavanje u jednom dnevnom listu „Očistimo Srbiju“ 500 hiljada evra. Taj lažni ekolog platio je izradu sajta „Očistimo Srbiju“ 25 hiljada evra, izveštaj DRI.

Dalje, da ne zauzimam vreme, da kažem da se govorilo mnogo o odbrani, kritikovali. U vremenu najtragičnijem za sudbinu srpskog naroda i države, po meni, posle Drugog svetskog rata jedan bivši ministar odbrane je platio 2010. godine nadogradnju softvera na VMA – 850 hiljada evra. To je čak četiri puta više nego što je taj kompjuterski program koštao kada je kupljen, izveštaj DRI. Evo gde su pare, vidi se ko je lopov, a ko ne.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, još dve rečenice, govori se o struji. Za 10 godina DOS u energetskom sektoru nestalo je 50 milijardi dinara, nestalo, podvlačim, a od 2001. do 2012. godine slilo se u energetski sektor 20 milijardi evra u donacijama, kreditima, mekim kreditima. Jel tako, predsedniče Fiskalnog saveta?

Cene električne energije su porasle, verovali ili ne, poštovani građani, za 628 puta, a cene gasa za 450 puta, a cene derivata za 520 puta. I ovo je vrlo važno da vidite gde je električna energija otišla, zbog neizgrađenih energetskih objekata, elektrana i drugo, izgubljen je godišnji priliv od milijardu i 500.000 evra godišnje.

Za vreme, uvoz električne energije o kojoj oni prigovaraju, a neće da kažu da je godišnje za njihovog režima koštao uvoz tri milijarde evra, a to je odgovaralo, verovali ili ne, investicionoj vrednosti u ono vreme 2012. godine tri elektrane ili 15% ukupnog BDP-a godišnje. Niti jedan, kako je rekao ministar Mali, objekat nije sagrađen.

Da ne zaboravim, gospodine ministre Mali, ovo što su vas juče napadali bez argumenata to je velika čast vama. Ja tvrdim odgovorno, neka me demantuje neko, a ne tvrdim ja, nego i neki ministri finansija evropski, da ste vi gospodine ministre Mali jedan od najboljih ministara finansija u ovom delu Evrope. To ste dokazali u najkritičnijim momentima naše zemlje.

Poštovani građani, poštovani predsedniče Republike Srbije, potpredsednici Republike Srbije, naš predsednik Aleksandar Vučić vodi politiku mira, vodi pedagogiju mira, politiku bezbednosti svih naših građana, politiku ekonomskog napretka, politiku kulturnog napretka, politiku ubrzane modernizacije Srbije i ono što je najvažnije sada, u ovom istorijskom momentu za sudbinu zemlje, SNS i Srbija i narod Srbije, građani Srbije izabrali su svoj put na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Koji je to, poštovani građani i narodni poslanici, koji je to put? To je naš srpski put. Zašto? Poštovani građani, jer naš predsednik Aleksandar Vučić zna, poštovani doktore Orliću, da se tuđim putem kući ne stiže.

Živela Srbija! Živeo predsednik Vučić!
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem profesore Atlagiću.
Sada određujem redovnu pauzu. Nastavljamo sa radom za 60 minuta.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Nastavljamo sa radom.
Na član 2. amandman su jzajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Borko Stefanović, Dejan Bulatović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđe Đorđević, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić i Slaviša Ristić.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Stanković.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Miloratka Bojović.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Stefan Jovanović.
Na član 2. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Janko Veselinović.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Parlić.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Sandić.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Borko Puškić.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Predrag Marsenić.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Miloratka Bojović.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Radmila Vasić.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marina Lipovac Tanasković.
Izvolite.