Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.11.2022.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/163-22

3. dan rada

09.11.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Ja odgovaram gospodinu Arsiću. To je diskusija između njega i mene.
Molim vas da mi nadoknadite ovih deset sekundi.
Sa druge strane, amandman koji sam tražio se odnosi na stvari koje su za vas možda nebitne, mislim da je važno. Predložio sam u dva amandmana da se sa jedne stavke skine određeni iznos sredstava, a na drugu stavku, odnosno na Ministarstvo rudarstva i energetike doda 186.392.098 dinara, da bi se tu napravila neka vrsta investiranja u poboljšanju kvaliteta životne sredine.
U pitanju su energetski sektor, u pitanju je energoprivreda koja po Fiskalnom savetu i izveštaju Fiskalnog saveta je jedan od najvećih zagađivača. Smatram da je amandman dobar. Vi ste ga odbili, nastavite i dalje.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Pravo na repliku, Veroljub Arsić.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Dame i gospodo narodni poslanici, sećam se svojih kolega iz saziva 2000. godine, dolazili su ovde iz DOS-a sa pocepanim cipelama, u farmerkama, nisu imali šta da obuku kad se konstituisao saziv, čak se i ovaj primerak tome smeje, jer i on zna da govorim istinu, a saziv su napustili tako što samo ono što su imali na sebi više vredi nego cela moja imovina.

Tačno je da su se bezobrazno obogatili. To je vama možda smešno, ali narod je siromašio. Nemam ništa protiv da se neko obogati, ali da se obogati tako što će da siromaši svoj sopstveni narod je prilično bezobrazno. Da li treba da pričamo o npr. bogatstvu Miodraga Kostića? Da li treba da pričamo o tome kako se Mišković obogatio? Možemo da pričamo kako smo imali ovde vojvodu od Meridijan banke, Božidara Đelića, zvanog u narodu Boža Derikoža. Mogu tako da vam nabrajam satima i satima.

Ili da pričamo o tome kako je jedan bivši gradonačelnik Beograda oprao 70 miliona evra? Ili da pričamo koliko smo mi to bili bogata zemlja da smo jedan most platili 600 miliona evra? Hoćemo li o tome da pričamo? Nema problema, ali tvrdim, za vreme vlasti DOS-a rukovodstvo DOS-a i tajkuni bliski DOS-u bezobrazno su se obogatili. Zato vi plaćate političku cenu, ali tu vam nismo krivi ni mi, ni narod, ni građani koji vas neće ponovo na vlasti, iz opravdanog straha da će bezobrazno bogati biti perverzno bogati posle vaše vlasti.

(Srđan Milivojević: Replika! Pomenuta je Demokratska stranka.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Stranka ne, DOS je pomenut.

(Srđan Milivojević: Ja sam bio deo DOS-a.)

Odlično, ali tako može vas, koliko, pet, šest poslaničkih grupa da kaže – ja sam bio deo DOS-a. Tako ne.

Može po amandmanu, a po amandmanu je Dragoljub Acković.
...
Srpska napredna stranka

Dragoljub Acković

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, želim da vašu pažnju svratim na nešto o čemu nismo baš posebno razgovarali prilikom diskusije o rebalansu budžeta, a to je koliko je para predviđeno za ostvarivanje, odnosno unapređivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda. Prema mom skromnom znanju, izračunao sam da je to nekih šest milijardi.

Kako je to podeljeno? Zaštitnik građana za unapređivanje zaštite ljudskih prava dobio je 232.693.000, što mislim da i nije mala suma. Poverenik za informisanje od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dobio je za unapređenje i zaštitu ljudskih i manjinskih prava 296.193.000. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti polova dobio je 127.145.000. U Ministarstvu za informisanje je za podršku informisanju nacionalnih manjina na sopstvenom jeziku predviđeno 41.429.864 dinara. U Ministarstvu kulture je za društveno osetljive grupe odvojeno 59.922.000, a za ljudska i manjinska prava, odnosno za unapređenje i zaštitu ljudskih i manjinskih prava u ovom ministarstvu 427.370.000. Za stvaranje uslova za podsticaj ravnopravnosti izdvojeno je 59.790.000 i za unapređenje prava nacionalnih manjina 276.522.000. Tu bih samo dodao da je Komesarijat za izbeglice i migracije dobio 4.277.841.000 dinara.

Zašto sam ovo brojao i zašto sam sabirao? Zato što su nacionalni saveti, kojih ima 22, korisnici ovih sredstava i zbog toga što nacionalni saveti od 2014. godine dobijaju sredstava u iznosu od 21 milion. Mislim da ta sredstva nisu dovoljna i zbog toga sam se javio.

Ali, kada već imam reč, da kažem još nekoliko reči o Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine. Ovim rebalansom mislim da je trebalo predvideti možda veća sredstva za ostvarivanje nekih od tih prava, ali dodajem tome i za šta. Za jednu izdavačku kuću koja bi radila izdanja na romskom jeziku, za Muzej romske kulture koji treba pravno regulisati, za biblioteku „Trifun Dimić“ koja i dalje ima 1500 knjiga u Novom Sadu, a trebalo bi da ih ima 5000, a možda i više. Smatram da bi u budžetu za narednu godinu ova sredstva trebalo predvideti i zato molim da se o tome vodi računa.

Takođe, molim da se vodi računa, obraćam pažnju svojim sugrađanima Romima, da 13. novembra, u nedelju, izađu na glasanje za Nacionalni savet romske nacionalne manjine. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Janko Veselinović.
Imate reč.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Ova dva dana pričao sam o dve teme. Prva je bila zahtev, predlog, a ako hoćete i molba da ne naplaćujete parkiranje ispred kliničkih centara, domova zdravlja, dečijih dispanzera, dečijih bolnica, ljudima koji su životno ugroženi, zdravstveno ugroženi i da na taj način smanjite makar jedan problem građana Srbije, a ima ih puno i nadam se da se u tome slažemo. Rekli ste ne, odnosno konkludentnim radnjama ste pokazali, ćutanjem, da vam nije do tih ugroženih ljudi.

Drugi predlog je bio, molba, zahtev, kako hoćete, da ukinete nerealne namete, fiskalne namete koji proizilaze, pod jedan, od naplate akcije na brojilo za struju. Dakle, trošili, ne trošili struju, plaćate akcizu. Pod dva, da smanjite cenu goriva tako što ćete bezobraznu akcizu ukinuti. Jer, podsećam još jednom, od 10 litara goriva koje platite, pet litara ide Siniši Malom i gospodi koji su sada novi ministri, ne znam im stvarno imena svima.

Treća stvar koju sam od vas tražio jeste da odustanete od rušenja mosta koji je simbol borbe protiv fašizma, koji je sačuvao jedan antifašista, hrabri čovek, učitelj Zarić, tako što je rizikujući život sačuvao most i spoj Srema i Beograda. Da sačuvate taj simbol.

Pod tom temom sam pitao da li ste odustali od gradnje spomenika fašistima u Novom Sadu? Sada sam, nažalost, dobio odgovor da niste, da ćete podignuti u Novom Sadu spomenik fašistima. U sledećem obraćanju ću pročitati imena tih ljudi, ako se mogu nazvati zločinci ljudi. Takođe, i da ste na stavu, čak ste citirali Balinta Pastora, da stojite na njegovim stavovima i da je on dobro obrazložio svoje stavove, a ti stavovi su revizionizam, ti stavovi su stavovi veliko mađarskog nacionalizma, po kojem je Vojvodina deo Mađarske, bista Hortija stoji u mađarskom parlamentu i da stojite na tim stavovima.

Nadam se da to, još uvek očekujem, nije stav kompletne SNS, jer i u toj stranci ima ljudi čiji su preci stradali od fašista. Čekaću odgovor do kraja ove diskusije, da vidim da li ste odustali ili niste odustali od podizanja spomenika fašistima u Novom Sadu i da li će i za taj spomenik biti naše pare potrošene. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Pravo na repliku, Milenko Jovanov.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Mislim da je pretenciozno zaista da ljudi koji nisu u stanju da organizuju ozbiljniji štand, imaju ideju da uređuju ne samo našu zemlju, nego i susedne zemlje i kako će one da funkcionišu. Dakle, u ovih nekoliko dana, mi smo videli da u našoj Skupštini prekoputa nas sede ljudi koji nisu u stanju da kontrolišu sopstveno ponašanje, nisu u stanju da kontrolišu sopstvene emocije, nisu u stanju sebe da kontrolišu i to ljudi treba da znaju i treba da vide. Imali su prilike juče da vide, meni je to drago. Dakle, onaj ko nije u stanju sebe da kontroliše želeo bi celu državu da vodi. Neće građani Srbije nikada.

Meni je drago da vi znate i sami ko kod vas ne može sebe da kontroliše. Hvala vam na tome, hvala vam na tome i drago mi je na ovoj asistenciji, hvala vam na toj asistenciji, jer mi je drago da evo bar neko korektno hoće da prizna da u toj grupaciji koja sedi sa one strane ima ljudi koji ne mogu da kontrolišu svoje ponašanje. Da, ne mogu da se iskontrolišu. To su ljudi koji očigledno nagonski reaguju, ali narod takvima ne može i neće dati poverenje.

Ne radi se o tome da li će biti medija ili neće biti medija, takvi ljudi ne ulivaju poverenje. To je suština, nema poverenja prema onima koji nisu u stanju da se kontrolišu, koji nisu u stanju da istrpe kritiku, nego psuju majku, skaču ovde ko petlići ili ne znam ni ja šta.

(______________: Opet si pomešao mene i Borka.)

Izvoli.

Samo molim najinteligentnijeg, najobrazovanijeg, najpristojnijeg, rečju najelitnijeg pripadnika onog tamo dela da me ne prekida dok govorim.

Tako da, pošto niste u stanju sebe da kontrolišete, onda je stvarno pretenciozno da kontrolišete vlast u ovoj zemlji, a tek da kontrolišete i šta se radi u drugim zemljama, to je tek misaona imenica. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Povreda Poslovnika, Borko Puškić.