Treća posebna sednica , 02.02.2023.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Samo trenutak, po Poslovniku?
Stvarno?
Izvolite.
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Predsedniče, prekršili ste Poslovnik Narodne skupštine, tačnije član 106. Evo, nije loše da čujete šta ste uradili.

Niko ne može da prekida govornika, niti da ga opominje osim predsednika Narodne skupštine, itd. Za vreme govornika narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora.

Upravo ste vi dozvolili poslanicima vaše poslaničke grupe da sve vreme dok je govorila predsednica stranke, jedna dama, predsednica poslaničke grupe…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Gospođo Vasić, sedite dva mesta bukvalno iza Milice Đurđević Stamenkovski.
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Šta je problem?
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Samo da utvrdimo da je tako.
Znači, sigurno čujete sve što govori. Da li je tako?
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Vaša poslanička grupa je sve vreme dobacivala. Vaš zadatak kao predsednika Narodne skupštine je bio da to prekinete.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ili ne čujete kada ona sve vreme dobacuje dok govori predsednik Republike? To ne čujete? Evo, vi mi kažite jel ne čujete to?
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Ja vam govorim da u trenutku kada je govorila u svom vremenu, na šta ima pravo, vi niste prekinuli vaše poslanike koji su dobacivali, tako da licemerno izgleda izjava predsednika na početku, da brine o majkama, da brine o ženama, da brine o porodiljama.

Gospođa Milica je u blagoslovenom stanju. Edukujte poslanike, čak i u trenutku kada im se ne sviđa to što govori, da imaju obzira prema trenutnom njenom stanju.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Da li je to bio taj ključni argument?
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
A pritom vas pozivam…