Treća posebna sednica , 02.02.2023.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ako hoćete da me saslušate samo.
Ni u kakvoj diskusiji nisam učestvovao. Ja sam dobio pitanje od predsednika vaše poslaničke grupe koje se ticalo vremena…
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Ne možete me prekidati.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
… i ja sam njemu odgovorio na to što je on mene pitao, a tiče se vođenja sednice.
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Vi to uvek radite.

Molim vas, dođite u klupu da razgovaramo. Ne možemo ovako da diskutujemo.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne mogu iz klupe da odgovaram na pitanja koja se tiču vođenja sednice.
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Nikada u klupu niste došli… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Da li vas zanima da se Skupština izjasni? Ima li potrebe?
(Tamara Milenković Kerković: Da.)
Izjasniće se.
Još jedna povreda Poslovnika. Hajde da vidimo šta ste hteli i da lepo pređemo na prijave ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa.
Svi će da dobiju reč, kao i svaki put. Svi predstavnici svih grupa, svi će da dobiju reč i uopšte nema potreba ni da vičete, ni da galamite, ni da dobacujete.
Po Poslovniku, Miroslav Aleksić i da završimo sa tim.
...
Narodni pokret Srbije

Miroslav Aleksić

Narodna stranka
Zahvaljujem, predsedniče.

Poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, ukazujem na povredu člana 121. Poslovnika Narodne skupštine.

Vi ste, gospodine predsedniče, juče, 24 sata pre održavanja sednice, dobili Predlog rezolucije koju je podnela Narodna stranka, o osnovnim principima za dalje političke aktivnosti radi zaštite državnog i nacionalnog interesa na Kosovu i Metohiji i bili ste dužni, u skladu sa ovim članom, da danas to stavite na dnevni red, na odlučivanje, da li će se prihvatiti i raspravljati o njoj ili ne.

U ovim trenucima, posle ovakvih priča predsednika države, i te kako nam je potrebno da zajedno donesemo pregovarački okvir, sa jasnim ograničenjima dokle se može ići, a dokle ne.

Predsednik je završio obraćanje i nije rekao da neće prihvatiti članstvo Kosovo u UN. Ako smo svi za to, ako smo svi protiv priznanja Kosova, hajde da izglasamo to.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Aleksiću, da li ste vi uopšte slušali i šta radite to sada?
Zbog nekog elementarnog reda, čovek govori ovde, a vi na četiri metara od njega slušate, nadam se da slušate, i sada se javljate da odgovarate na to i pri tom neistinu govorite? Da li ste se zbog toga javili po Poslovniku ili vas zaista zanima ona vaša rezolucija?
(Miroslav Aleksić: Zanima nas rezolucija.)
Sada ću i vama da kažem koliko vas zaista zanima.
Znači, ovo je, pod jedan, posebna sednica. Zna se kako se utvrđuje dnevni red i kako to jedino može. To što piše, pročitajte.
Tu vam piše da se dnevni red utvrđuje tako što ga ja dostavim u sazivu za sednicu. Nema nikakvog odlučivanja na sednici samoj o dnevnom redu. Dakle, pročitajte Poslovnik još jednom, koji ste pisali sami.
Još jednu stvar da vam kažem ako ćemo o korektnosti i odnosu. Juče na Kolegijumu vaš predstavnik počne rečenicu bukvalno rečima – mi znamo da ovo ne može da bude na sednici sutra, mi znamo da je određen dnevni red, a znamo i da nije određen dnevni red na ovaj način da opet ne bi moglo, ali evo samo da vam kažem da smo neku rezoluciju podneli.
To sam hteo da vam kažem, da čujete, kada me već pitate i to ja mislim o vašem članu 121, ali vas pitam da li želite da se izjasnimo?
(Miroslav Aleksić: Da.)
Izjasnićemo se, nikakav problem nije.
Sada po redu.
Da li predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
Ako žele oni, neka se prijave, pa ćemo mi, kao što Poslovnik nalaže i kao što je red i pravila jasna, da dajemo reč po redosledu.
Reč ima Jahja Fehratović.
Izvolite.
(Aleksandar Jovanović: Pominjete me ovde, imam pravo na repliku.)
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

ZA POMIRENjE SPP-USS-DSHV
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, …

(Aleksandar Jovanović: Pominjete me, imam pravo.)

Ja ću zamoliti kolege da budu pristojni, da nama dozvole da se obratimo.