Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Popović

| Ministarka pravde
Upravo sam rekla da planiramo donošenje novog zakona gde će VSS određivati broj novog sudskog osoblja. Imamo ideju da izmestimo kompletno osoblje sudsko iz državne uprave. Upravo to sam i rekla, što smo i predvideli Strategijom ljudskih resursa i akcionim planom za sprovođenje te strategije, tako da je to vrlo nesporno i potpuno se slažem da ne neophodno da sudovi odrede broj ljudi koji im je neophodan kao sudskog osoblja. Tu nema spora. Nema dileme nego to nismo uradili sada ovim zakonima imajući u vidu što sam već pet puta rekla da smo predvideli donošenje novog zakona. To je odgovor na vaše pitanje.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Imate 36 sekundi.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Neću puno uzimati vremena za ovo. Hoću da vam kažem sledeće - zašto sada zakonom to ne regulišemo. Mi kada budemo doneli novi zakon mi ćemo morati da menjamo i ovu odredbu u ovom zakonu.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dobro.
Na član 67. amandman su zajedno podneli Vladimir Gajić, Ivana Parlić i Stefan Jovanović.
Na član 67. amandman podneli su zajedno Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović.
Na član 67. amandman su zajedno podneli Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Sanja Miladinović, Srđan Milivojević.
Na član 67. amandman su zajedno podneli Miloš Jovanović, Dejan Šulkić, Miloratka Bojović, Gorica Gajić, Zoran Sandić i Predrag Marsenić.
Na član 67. amandman su zajedno podneli Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić, Đorđe Pavićević.
Na član 73. amandman su zajedno podneli Vladimir Gajić, Ivana Parlić i Stefan Jovanović.
Na član 73. amandman podneli su zajedno Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović.
Na član 73. amandman su zajedno podneli Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Sanja Miladinović, Srđan Milivojević.
Na član 73. amandman su zajedno podneli Miloš Jovanović, Dejan Šulkić, Miloratka Bojović, Gorica Gajić, Zoran Sandić i Predrag Marsenić.
Na član 76. amandman su zajedno podneli Vladimir Gajić, Ivana Parlić i Stefan Jovanović.
Na član 76. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović i zajedno Miloš Jovanović, Dejan Šulkić, Miloratka Bojović, Gorica Gajić, Zoran Sandić i Predrag Marsenić.
Na član 76. amandman su zajedno podneli Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić, Đorđe Pavićević.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O IZGLEDU I UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE.
Primili ste amandmane koje su podneli narodni poslanici.
Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU.
Primili ste amandmane koje su podneli narodni poslanici.
Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, saglasno članu 163. stav 2. Poslovnika, odbacio amandmane kojima se dodaje posle člana 38. a. dodaje 38. b, kojim se posle člana 38. b. dodaje član 38. v, koje su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe „Ujedinjeni“.
Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić, Đorđe Pavićević.
Reč ima podnosilac.