Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik i Šaip Kamberi.
Na član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik i Šaip Kamberi.
Na član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik i Šaip Kamberi, ne žele reč.
Na član 68. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik i Šaip Kamberi, ne žele reč.
Na član 69. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kučević, Imamović, Olenik i Kamberi, ne žele reč.
Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik i Šaip Kamberi, ne žele reč.
Na član 70. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
Peta tačka dnevnog reda - Predlog zakona o izmenama Zakona o Ustavnom sudu.
Primili ste amandmane na predlog zakona, koje je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 70. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović, koji verovatno želi reč, samo ga ne vidim u sistemu.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Hvala.

Vidite, kako može da bude jedna malo prijatnija atmosfera kada neko drugi osim gospodina Orlića vodi ovu sednicu.

Znate kako, ovde se nalazi, pred nama je Zakon o izmena Zakona o Ustavnom sudu, smatram da treba da se izbriše ovaj član 1, mislim da je on potpuno nepotreban.

Kada pričamo o svim ovim setovima zakona, meni nije jasno zašto smo, a moram to da postavim pitanje i Vladi, zašto moraju da se donose i ovi prateći zakoni u sklopu ovih pet pravosudnih zakona, zbog toga što u samom aktu o promeni Ustava Srbije i o amandmanima koji su doneti, rečeno je da to treba da se uskladi za dve godine? Mi sada insistiramo da to bude u istom danu i da stupe na snagu, kasnije ću reći u drugom amandmanu u vezi sa čim.

Zašto to radimo? Zašto prosto forsiramo neke stvari koje su već predložene zakonskim rešenjima, postoje ustavne odredbe, postoje činjenične stvari? To je upravo i ono što sam malopre govorio u prethodnom amandmanu. Koristimo određenu političku moć u samoj Narodnoj skupštini, da bi donosili neke zakone onako kako mi mislimo da treba u nekoj žurbi što vreme nije pokazalo kao najbolje.

Hoću da vam kažem da smo mi na odboru, kada smo na čelu raspravljali ovim zakonima ne o pojedinostima, ali na čelu nismo stigli uopšte da razgovaramo o setu zakona i odbor je doneo poseban izveštaj, koji naravno, Vladimir Đukanović nije ovde pred nama predočio, zato što je odlučio da ne dođe na sednicu i da vam kaže, recimo, da mi nismo razgovarali o svim zakonima. To će posvedočiti, nadam se i drugi članovi ovog odbora.

To su sve manjkavosti i zbog tih manjkavosti smatram da bi trebali da obratimo pažnju na to i da malo usporimo taj proces sa zakonima koji nisu ovih pet najvažnijih.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministarka Popović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Popović

| Ministarka pravde
Mi smo stavili ovde kao predloge i ove druge zakone isključivo zbog terminološkog usklađivanja, bilo je neophodno odmah da izvršimo ta terminološka usklađivanja. Što se tiče vezano za Ustavni sud, imajući u vidu da je on dobio nove ingerencije i to smo morali da uskladimo, odnosno morali smo da izvršimo kompletno usklađivanje svih onih zakona na koje se odnose set ovih pet pravosudnih zakona. To je bilo neophodno za prvi momenat. Bila je intencija i društva sudija i udruženja tužilaca da budu još neke izmene tih zakona, međutim, mi smo rekli – ne, ograničavamo se samo na terminološko usklađivanje.
Morali bi da sprovodimo i javnu raspravu i idemo u kompletnu proceduru donošenja ovih izmena i dopuna ovih zakona, a kada je u pitanju to terminološko usklađivanje, to nije potrebno, a imali smo rok od godinu dana za usvajanje seta pravosudnih zakona i to je bio razlog. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Upravo dolazimo do toga člana, olako shvatamo stvari koje pišu u Ustavu, prosto, znate kada u Ustavu nešto piše, ispod njega ide međunarodni neki ugovori, to je ta hijerarhija, pa ispod tog međunarodnog ugovora i opštih prihvaćenih međunarodnih pravila, pa onda imamo zakon, pa druge podzakonske akte i sve to stvara jedna sistem. Ako olako prihvatamo reči koje su napisane u samom Ustavu, a gde kaže, recimo, ja sam se pozvao na član 96. stav 2. Ustava Republike Srbije, gde se kaže – zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana o dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije, samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja. To znači da možemo da imamo razne razloge.

Vi ste danas naveli da je to u pitanju ovih drugih zakona, terminologija, usklađivanje terminologije, ali to nije naročito opravdan razlog. Naročito opravdani razlog je kada bi recimo od toga zavisilo funkcionisanje pravosuđa ili funkcionisanje tužilaštva, ali ovde nije. Zašto insistiramo da stupe na snagu danom donošenja.

Mislim, prosto, da li shvatate šta radimo, mi dajemo primer drugima, dajemo primer građanima, da može sve da se uradi onako ispod radara, da uradimo kako mi želimo, da ne poštujemo odluku, stav, napisan u Ustavu Republike Srbije. To su ključne stvari koje moraju da nas razlikuju od običnih političarenja i da u ovom trenutku uvedemo struku na ozbiljniji način u ovu raspravu.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Ministarka Popović.
...
Srpska napredna stranka

Maja Popović

| Ministarka pravde
Nama je intencija bila da omogućimo primenu ovih zakona kada se konstituiše saveti i to je jedini razlog zašto smo ovo uradili, a kao što sam vam rekla i iz napred navedenih razloga. Nama je jako bitno da krenemo sa primenom ovih zakona nakon što formiramo savete i Visoki savet sudstava i Visoki savet tužilaštva.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
Šesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o sudijama.
Primili ste amandmani na predlog zakona koju su podneli narodni poslanici, kao i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik i Šaip Kamberi.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.