Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dobro.
Na član 67. amandman su zajedno podneli Vladimir Gajić, Ivana Parlić i Stefan Jovanović.
Na član 67. amandman podneli su zajedno Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović.
Na član 67. amandman su zajedno podneli Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Sanja Miladinović, Srđan Milivojević.
Na član 67. amandman su zajedno podneli Miloš Jovanović, Dejan Šulkić, Miloratka Bojović, Gorica Gajić, Zoran Sandić i Predrag Marsenić.
Na član 67. amandman su zajedno podneli Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić, Đorđe Pavićević.
Na član 73. amandman su zajedno podneli Vladimir Gajić, Ivana Parlić i Stefan Jovanović.
Na član 73. amandman podneli su zajedno Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović.
Na član 73. amandman su zajedno podneli Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Sanja Miladinović, Srđan Milivojević.
Na član 73. amandman su zajedno podneli Miloš Jovanović, Dejan Šulkić, Miloratka Bojović, Gorica Gajić, Zoran Sandić i Predrag Marsenić.
Na član 76. amandman su zajedno podneli Vladimir Gajić, Ivana Parlić i Stefan Jovanović.
Na član 76. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović i zajedno Miloš Jovanović, Dejan Šulkić, Miloratka Bojović, Gorica Gajić, Zoran Sandić i Predrag Marsenić.
Na član 76. amandman su zajedno podneli Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić, Đorđe Pavićević.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O IZGLEDU I UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE.
Primili ste amandmane koje su podneli narodni poslanici.
Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU.
Primili ste amandmane koje su podneli narodni poslanici.
Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, saglasno članu 163. stav 2. Poslovnika, odbacio amandmane kojima se dodaje posle člana 38. a. dodaje 38. b, kojim se posle člana 38. b. dodaje član 38. v, koje su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe „Ujedinjeni“.
Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić, Đorđe Pavićević.
Reč ima podnosilac.
...
Zeleno-levi front

Đorđe Pavićević

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Nisam ja odustao, ja moram još jednom da pomenem da, u stvari, mi ovde činimo jednu nepravdu prema ženama, jer jezik prosto može da zaboli. Svi smo mi osetljivi kada ovde se izgovaraju ružne reči.

Ali, možemo samo, i kratko ću, zamisliti, recimo, kako bi bilo da predsednika oslovljavamo kao predsednica, pa kažemo – gospodin predsednica, na primer, ili gospodin poslanica. Kada bi uzeli, u stvari, ženski rod kao osnovni da se odnosi na oba roda.

Tako da, prosto onda razmislite malo o tome kako bi se osećali vi u tom slučaju. Tako se, verovatno, i neke žene osećaju kada govorimo „gospođa ministar“.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Na član 1, ali nema veze.

Na član 1, evo da kažem, preskočili ste, rekao sam.

Na član 1. važno je zato što član 1. određuje predmet zakona. Ja sam hteo da naglasim da je važno da o tom predmetu zakona u opisivanju člana 1. stoji – i pored toga da je rukovođenje javnim tužilaštvom važno, jer je to jedan deo koji poseban se naglašava u zakonu na dalje, u sledećim članovima.

Što se tiče člana 2. Predloga zakona o javnom tužilaštvu, tražim da se na stav 2, gde u drugom redu umesto reči „potvrđenog međunarodnog ugovora“ stoje „ potvrđeni međunarodni ugovori“, itd. Malo da vežbamo taj stil.

Toliko.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Na član 3, da se posle, iza reči „području“ treba dodati reč „rada“. U području rada.

Evo, pogledajte šta piše u predloženom – osnivanje, sedište i područje Drugog javnog tužilaštva uređuje se posebnim zakonom.

Da li ima smisla?
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Na član stav 4. u kome se kaže – član 4. stav 4. u kome se reči „hijerarhijska ovlašćenja“ menjaju rečima „rukovođenja“.

Znate kako, hijerarhijska ovlašćenja je malo uopšten naziv. Ovlašćenja rukovođenja se tačno zna šta znači.

Postoje nosioci rukovodstvenih ovlašćenja, tzv. rukovodioci sudova i svega ostalog, tužilaštva, koji treba da imaju ta ovlašćenja. Kada iščitavamo hijerarhijska pretpostavljamo šta je.

Mislim da je ovo bolja odrednica.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Na član 5. dodaje se stav 3. koji glasi – zabranjen je svaki uticaj na rad javnog tužilaštva i na postupanje u predmetu od strane izvršne i zakonodavne vlasti korišćenjem javnog položaja, sredstava javnog informisanja ili na bilo koji drugi način kojim može da se ugrozi samostalnost u radu javnog tužilaštva.

Mislim da je vrlo važno da se jasno definiše šta predstavlja uticaj na rad javnog tužilaštva.

Ovo je vrlo, šta da kažem, rekao sam više puta za razne amandmane, ali vrlo koristan predlog koji će poboljšati zakon.