Drugo vanredno zasedanje , 27.02.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/323-23

3. dan rada

27.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Ma, ne, samo mi objasnite kakve veze ima sa amandmanom?
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Jel se zove Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika? Znači, hoćemo centralnu evidenciju stvarnih objekata koji su podignuti na Kopaoniku, da znamo ko je stvarno vlasnik tog objekta. Ne razumem šta tu nije jasno? Znači, ko je vlasnik ilegalne… Evo, vidite, ovde imam objašnjenje ko je stvarni vlasnik. Mi se zalažemo za pravnu državu i nemojte u tome da nas ometate.

  Čekajte, ja razumem da, evo, moram da vam se ponovo obratim sa skroz drugim… Jel vi čujete kad se mi javimo za Poslovnik? Prošli put smo konstatovali, malo je problem. Jel čujete njih kad dobacuju? Malopre ste kada je Milenko Jovanov govorio, kada mu je navodno neko dobacivao, stiskali to zvono. Kada vidite nas iz opozicije, vama utrnu ruke. Jel ne možete da zvonite?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Vi stvarno ne čujete kada se oglasi zvono.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Čekajte, jel treba možda do donosimo mi zvono od kuće, mi da zvonimo? Jel to treba da radimo?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Ne znam šta da vam kažem. Malopre je govorio neko na toj strani i takođe se čulo zvono.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Znači, treba. E, pa, tu sam vas čekao.

  Evo, ja sam doneo zvono i zvonim.

  (Narodni poslanik Srđan Milivojević zvoni zvoncetom koje je uneo u salu.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dobro, vi sigurno smatrate da je to bilo izvanredno duhovito, veoma mudro. Siguran sam da će sada zbog toga da vas pozovu ponovo u sve moguće emisije da objašnjavate svoj podvig. Sve je to divno.
  Ali, pošto je stvarno mimo svake mere, suprotno ne samo onome što Poslovnik precizira, nego što su neki elementarni odnosi, ja vam sad po tom Poslovniku, zbog narušavanja reda na sednici, izričem prvu opomenu, zbog toga.
  (Srđan Milivojević: Mnogo hvala! Samo vi radite svoj posao!)
  Sve je u redu, samo nemojte da vičete i nema potrebe da time pokušavate da privlačite pažnju, nikakve potrebe nema. Primetili smo vas.
  Povreda Poslovnika.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, ja i dalje cenim vašu tolerantnost prema pripadnicima opozicije, ali moram da vas upozorim kao poljoprivrednik, ali ozbiljno da vas upozorim, s obzirom da smo malopre čuli neko zvono.

  Nemojte da dozvoljavate više, a reklamiram član 106. i član 107. Poslovnika o radu Narodne skupštine, nemojte više dozvoljavati da Srđan Milivojević zvoni sa rukom u ovo zvono. Nemojte dozvoljavati da to zvono skida sa vrata, molim vas.

  Ne tražim da se glasa.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Nisam čuo, 106. zbog teme?
  Ali, nisam zbog toga intervenisao, mislim, ne sa opomenom, opomena je zbog drugog, zbog onog ponašanja malopre. A tema, pa šta da vam kažem, a gledate celo jutro, pokušavam nekako da doprem do svih u sali da govorimo o temi, ali kad ljudi neće, neće.
  Član 107. mere i red na sednici, primenio sam jednu meru, nadam se da neće biti potrebe više.
  Treba li da se glasa? Ne treba. Hvala.
  Na član 1. amandman narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića.
  Reč ima podnosilac. Izvolite.
  ...
  Bunjevci građani Srbije

  Aleksandar Jerković

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Gospodo iz SNS, probali ste da utišate pesmu male Milice. Do ovog trenutka videlo je preko dva miliona građana, bez obzira na sve. Pokušavate da utišate narodne poslanike i zato ćete dobiti narod na ulicama, zbog Milice, zbog poslanika, zato što ne dozvoljavate da se ovde diskutuje o problemima koje Srbija ima, zato što gušite glas, zato što hapsite zbog izgovorene reči.

  Molim vas, ne radite to. Nije strašno ako padnete s vlasti, pa neće valjda zbog toga nekom da padne glava sa ramena? Doduše, mnogi će biti uhapšeni. Ali, vi ste znali da vas to čeka, pre ili kasnije. I moram još nešto da vam kažem, postoji samo jedan sud i on je konačan, a to je sud naroda.