Četvrto vanredno zasedanje , 26.07.2023.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

5. dan rada

26.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 12:05 do 17:30

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija ad Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac - Golubac (Dunavska magistrala)
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama koji se odnosi na MIGA Ugovor o kreditu u iznosu do 400.000.000 evra, od 10. decembra 2021. godine između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva fina
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 ADD 1 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora (PFF)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja tržišta kapitala) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o železnici
 • Zakon o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija AD Novi Sad i Banca Intesa a.d. Beograd po osnovu zaduženja Elektrodistribucije Srbije doo Beograd
 • Zakon o izmenama Zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam - Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 300.000.000 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, Merill Lynch International, kao Aranžera i finansijskih institucija navede
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnja saobraćajnice Ruma – Šabac - Loznica
 • Zakon o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi zajam za razvojnu politiku zelenog rasta u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat Nauka) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge
 • Zakon o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške programa ruralnog razvoja (
 • Odluka o izboru člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Samo i član.
  ...
  Srpska stranka Zavetnici

  Strahinja Erac

  Srpska stranka Zavetnici
  Član 107.

  Molim vas, pričam o heroju sa Košara i nemojte da dobacujete.

  Pozivam državno rukovodstvo da stane uz svog heroja, a eto ja kao predstavnik Srpske stranke Zavetnici pružam apsolutnu podršku Siniši i svim zatočenim Srbima na KiM i njihovim porodicama.

  Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala vam.
  Pošto nije bilo ni ukazivanja na član, samim tim ni potrebe da se obrazlaže neka povreda.
  Nikola Nešić, dva minuta.
  Rekli smo, i biće jedan krug, da znaju svi.

  Nikola Nešić

  MORAMO - ZAJEDNO
  Hvala, predsedavajući.

  Nije stranka Zajedno protiv zapošljavanja stranaca. Svako je dobrodošao, ali mi ne želimo da ovde niko ko dođe da radi za lošije uslove, da radi za manju platu, mi ne želimo da se „Ling Long“ nikome ponovi, ni našem državljaninu, niti stranom državljaninu. To su stvari koje ne smeju da se ponove. Tražimo ista prava i za njih, kao i za nas.

  Tražimo i da se hitno izmeni Zakon o radu i da ovde uslovi nisu dobri, da zato narod odlazi iz Srbije, gospodine. Zato što prema zadnjim podacima 57.000 ljudi radi na privremeno-povremenim poslovima u Srbiji, a znate li šta to znači? Da oni nemaju plaćen ni dnevni odmor, ni nedeljni odmor, ni godišnji odmor. Nemaju pravo na bolovanje, žene nemaju pravo na trudničko odsustvo, žene nemaju pravo na porodiljsko odsustvo i nemaju pravo na odsustvo radi nege deteta. Zato moraju da imaju prava, svima ista, i za strance i za naše i da nam niko više ne odlazi. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Sandić, Bojović, Gajić i Stojanović.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Nešić.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 4. amandman je podneo Robert Kozma.
  ...
  Zeleno-levi front

  Robert Kozma

  ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
  Hvala, predsedavajući.

  Podneli smo da se briše član koji omogućava Vladi da izuzme određene kategorije stranaca i da ne mora da vrši analizu da li imamo naše ljude na tržištu rada. Prosto, daju se prevelika ovlašćenja samoj Vladi.

  Takođe, voleo bih da se osvrnem i na to zašto mi imamo usvajanje ovog zakona.

  Ovde se pokušava reći da imamo ovaj Predlog zakona zato što je u Srbiji privredni razvoj, privredni bum. Imamo otvaranje novih radnih mesta, pa će nam biti potrebna strana radna snaga. To nije tačno. Mi smo zapravo u recesiji i to je svima jasno.

  Nama radna snaga odlazi pre svega zato što su u Srbiji nezaštićeni, zato što rade na lošim ugovorima o radu, zato što imaju slabe plate, nedovoljne za kvalitetan život. Rekao bih samo da je prošle godine najučestalija plata u Srbiji bila do 50.000 dinara, što znači nedovoljno ni za prosečnu potrošačku korpu.

  Takođe, pored toga, imaju i loše radne uslove. U tom smislu, ne poštuju se obaveze zaštite na radu i zbog toga ljudi odlaze. Odlaze nam i kvalitetni radnici, ali nam odlaze i visokoobrazovani, kao što je, na primer, medicinsko osoblje.

  Kada pogledamo, do sada su uglavnom zapošljavaju i vozači autobusa kao strana radna snaga i građevinski radnici kao strana radna snaga.

  Imali smo primere da su ovde radnici koji su radili u keteringu za „Er Srbiju“ bili otpušteni preko noći, tako da niko ne može da ubedi građane Srbije da mi nemamo kvalitetne radnike i za građevinsku industriju i kvalitetne vozače autobusa, kao i kvalitetne radnike u drugim oblastima. Oni odlaze zato što smo mi zemlja sa najvećim ekonomskim nejednakostima, zato što su ovde nezaštićeni i zato što ste ovde plate toliko srozali da ne mogu da žive od svog rada dostojanstveno.

  Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Obaveštavam vas da je nastupila okolnost iz člana 158. stav 4. Dakle, iscrpeli smo svih deset časova predviđenih za podnosioce amandmana.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Pavićević.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Biljana Đorđević.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli poslanici Ristića, Đurđević Stamenkovski, Dragićević, Erac, Miljanić, Nikolić, Zečević i Bukumirović.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Nešić.
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Reč ima ministar Nikola Selaković.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Nikola Selaković

  | Ministar kulture
  Zahvaljuje, uvaženi gospodine predsedniče.
  Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, javio sam se u vezi sa amandmanom koje je na član 9. Predloga zakona podnela narodna poslanica gospođa Sandra Božić i pokušaću da kroz ovaj amandman, koji na ozbiljan način doprinosi kvalitetu ovoga zakona, odgovorim i na određene insinuacije, nepotpune informacije koje su iznete i uglavnom netačne, kojima je nekim verbalnim bacanjem prašine u oči pokušano da se baci senka na ovaj zakon, ali i da se iznesu neki podaci koji su čista improvizacija i nemaju gotovo veze sa realnošću.
  Da krenemo prvo od ovog teksta amandmana. Dakle, ovaj amandman koji je na član 9. podnela narodna poslanica Sandra Božić, u dobroj meri doprinosi povećanju kvaliteta zaštite prava radnika, domaćih radnika, državljana Republike Srbije u odnosu na strane državljane koji se privremeno zapošljavaju u Republici Srbiji.
  Zašto sam odlučio da se javim po pitanju ovog amandmana? Pomenut je slučaj u medijima poznat kao slučaj radnika nekada „JAT keteringa“, „Er Srbije“ keteringa“ itd. Dakle, zaposlenih na proizvodnji hrane za potrebe našeg, ali i drugih avioprevoznika.
  U vreme kada je ovaj predlog zakona bio utvrđen i prošao proceduru na Vladi, došlo je do tog slučaja i iz tog razloga trudili smo se da ovaj slučaj ispitamo do kraja i da na osnovu onoga što utvrdimo u samom tom slučaju, utičemo i na tekst predloga zakona, što je kroz ovaj amandman u potpunosti i učinjeno.
  Dakle, Inspektorat za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je u više navrata sprovodio nadzor nad radom kako „Aerodrom keteringa“, tako i privrednog društva „Airport Food Production“ doo, Beograd.
  Na osnovu svega onoga što je utvrđeno u tom nadzoru, sprovedene su i odgovarajuće mere. Činjenica je da je poslodavac doneo rešenja kojima je otkazao ugovore o radu 40 zaposlenih lica. Konačan ishod našeg nadzora jeste vraćanje na posao 13 od 40 zaposlenih, koji su dobili rešenje o otkazu. Zašto samo 13, ako se neko pita? Zato što je 27 ostalih u međuvremenu pronašlo drugi posao, zaposlili su se i više nisu bili zainteresovani da se vrate u tu firmu. Utvrđeni su propusti i iz tog razloga doneto je rešenje kojima su odložena izvršenja rešenja otkaza ugovora o radu i ova nepravda prema radnicima je ispravljena.
  Ono što je važno reći jeste da se usvajanjem ovog amandmana, a on je postao sastavni deo predloga zakona, one situacije koje su omogućile izigravanje zakonskih propisa u slučaju „Aerodrom keteringa“ ispravljaju i onaj koji je sada protiv ovoga što u predlogu zakona piše, na posredan način, nadam se nesvesno, podržava opstanak zakonskih propisa na snazi koji su omogući da radnici „Aerodrom keteringa“ dobiju otkaz.
  Pozivam svakoga ko želi zaista da zna šta se to doprinosi ovim predlogom zakona da pročita i tekst ovog amandmana koji je postao sastavni deo predloga zakona, a mogu i sam da pročitam. U ovom amandmanu jasno stoji, a to postaju stavovi od 5. do 8. člana 16a, koji kaže – poslodavac koji je na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji o pružanju usluga ili drugog sličnog imenovanog ili neimenovanog ugovora zaključenog sa povezanim licem za obavljanje određenih poslova ili delatnosti, angažovao stranca zaposlenog u povezanom licu, a to je upravo onaj slučaj koji se dogodio kod „Aerodrom keteringa“, ne može u roku od tri meseca od zaključenja takvog ugovora svom zaposlenom na istim ili sličnim poslovima otkazati ugovor o radu usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena.
  Dakle, usvajanjem ovog predloga zakona mi osujećujemo mogućnost poslodavca da postupi onako kao što je postupio u slučaju „Aerodrom keteringa“. Zašto? Zato što takav način postupanja nije sankcionisan važećim propisima.
  Dalje, poslodavac koji je otkazao ugovor o radu zaposlenom usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena ne može na istim ili sličnim poslovima tri meseca posle proglašenja zaposlenog tehnološkim viškom za obavljanje istih ili sličnih poslova, angažovati stranca zaposlenog u povezanom licu na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.
  Ono što je takođe od ozbiljne važnosti za sam zakon jeste uvođenje uloge Socijalno-ekonomskog saveta, kako kada su u pitanju kategorije za koje nije neophodno ispunjavati zakonom propisanu proceduru, redovnu zakonom propisanu proceduru za zapošljavanje deficitarnih zanimanja, dakle, jer je i tu amandmanom intervenisano. Potrebno je odobrenje Socijalno-ekonomskog saveta, kao organa u kome su reprezentativni predstavnici i sindikalnih organizacija i poslodavaca i Vlade. Dakle, mimo Socijalno-ekonomskog saveta to ne može da se uradi.
  Iz tog razloga, ovim amandmanom, koji je postao sastavni deo predloga zakona, osujećuje se mogućnost ponavljanja ovoga što se dogodilo u „Aerodrom keteringu“ i na čemu smo ozbiljno radili da bismo utvrdili uzroke, posledice su bile vidljive i da bismo onda otklonili posledice. Zahvaljujući ozbiljnom delovanju Inspektorata za rad, to smo uspeli da učinimo.
  Sada, reč je o nečemu drugom što je ovde, između ostalog, pričano, a to je da je Srbija postala destinacija za jeftinu radnu snagu, za ljude niskih profesionalnih kvalifikacija i za one koji dampiguju cenu našim radnicima, radeći ovde za čak i manji novac u odnosu na onaj koji primaju naši zaposleni, tj. naši državljani.
  Ja ću vam dati analizu iz 2022. godine, a spreman sam da idem i za 2020. i za 2019. godinu, pa da ljudi koji u to sumnjaju ili koji su spremni da iznose neke druge ni na čemu osim na mašti utemeljene podatke, da shvate gde je to Srbija danas kada je u pitanju tržište radne snage.
  Dakle, nesporno je da nama godinama nedostaju određene kategorije zanimanja i potpuno je neozbiljno, oprostite što ću tako reći, ali neozbiljno govoriti da smo mi otvorili svoje granice da ovde dođu ljudi koji će prihvatiti da budu slabije plaćeni nego naši ljudi, a naši ljudi su otišli tamo negde gde je posao koji obavljaju plaćeniji nego što je kod nas. Sviđalo se to nekome ili ne, ja bih mogao o globalizmu da pričam mnogo toga što smatram lično negativnim, ali otvoreno tržište radne snage jeste nešto na šta je ova država pristala i u onom trenutku kada smo se opredelili za politiku evropskih integracija, šta god ko o tome mislio.
  Činjenica jeste da bez otvorenog tržišta radne snage nema ni ekonomskog napretka Srbije, kao što je otvoreno tržište radne snage zapadno i centralnoevropskim državama omogućilo da nadoknade svoje deficite u oblasti tržišta rada.
  Na osnovu čega možemo bez ikakve sumnje da vidimo gde se to Srbija kreće? Poznato vam je, poznato je svima nama da nam je godinama unazad nedostajuća radna snaga u oblasti građevinske industrije, da su to tesari, da su to armirači, da su to zavarivači. I u poslednjih nekoliko godina broj stranih državljana koji su kvalifikovani za obavljanje tih poslova se iz godinu u godinu kreće otprilike oko iste cifre. Primera radi, 2022. godine u Srbiju je došlo iz drugih država 1012 armirača, 2021. godine bilo ih je 1042, 2019. godine bilo ih je manje – 258. Slična situacija je i sa tesarima i sa zidarima, zavarivačima.
  Međutim, šta je to potpuno novo u Srbiji što govori i svedoči koliko je napredak određenih privrednih grana u Srbiji neverovatan? Godine 2022. prvi put nam se u značajnom broju javljaju obrazovni profili koji ranije ni u promilima nisu postojali kada je u pitanju dolazak stranih državljana, 2022. godine. A ove godine, po onome što imamo u komunikaciji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, podaci su još drastičniji i još bolji. Godine 2022. mi imamo programera na računaru, odnosno kompjuteru koji su iz inostranstva došli u Srbiju, zaposlili se u Srbiji, više nego armirača, tesara i zidara zajedno. Pod šifrom 40/69/02 programera na računaru, kompjuteru imamo 2529 stranih državljana i tu nije gotova priča.
  Kada je reč o šifri 71/69/21, a to je programer informacionog sistema, imamo još više 2787 lica. Dakle, ukupno 5316 lica samo za ova dva profila. Jel to govori o tome da su u Srbiji programeri slabo plaćeni? Naravno da ne govori.
  Imate danas objavljenu statistiku o tome da su stručnjaci u IT industriji apsolutno najplaćenija kategorija u Srbiji. Dolazak ovih ljudi može samo da poboljša i da ubrza rast IT industrije. Donošenje ovog zakona koji se danas nalazi pred vama, dame i gospodo narodni poslanici, može samo da poveća interesovanje takve kategorije stranih državljana da u još većem broju dođu u Srbiju i da ubrzaju naš privredni rast i razvoj, jer kada pogledate udeo IT industrije i njenih proizvoda u bruto društvenom proizvodu Srbije, onda će vam biti jasno da je to neverovatan rast.
  Pre tri godine taj udeo je bio nešto malo manji od udela poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivredna proizvodnja se nije u svom obimu značajno ni povećala ni smanjila, ali kada pogledate da se udeo IT industrije povećao puta dva, čak i više, kada pogledate ove podatke, onda vam je jasno, između ostalog, zašto se to dešava.
  Ovi podaci govore apsolutno i nedvosmisleno jasno u kom to smeru ide Srbija. Dakle, taj broj građevinskih radnika, zanata zadržava se na istom nivou. Ovaj broj raste. To pokazuje da je Srbija dobro i pogodno mesto za ulaganje i u savremene tehnologiji, a to jeste i politika Vlade Srbije i to jeste direktan rezultat svega onoga što naša Vlada radi u oblasti digitalizacije čitavog sistema u prethodnih, a sada već dobrih, šest i po godina.
  Dakle, slučaj „Aerodrom keteringa“ iskoristili smo, ne samo da ga u potpunosti sankcionišemo kroz delovanje Inspektorata za rad, kroz vraćanje na posao ljudi koji su ostali bez posla, koji su dobili otkaz ugovora o radu, već smo ga iskoristili da poboljšamo tekst predloga zakona, što se vidi iz usvojenog amandmana i činjenice da je on postao sastavni deo ovoga Predloga zakona.
  Kada je reč o tzv. proširenju nadležnosti Vlade, već sam rekao uvodi se amandmanom uloga Socijalno-ekonomskog saveta. Bez Socijalno-ekonomskog saveta ne može se dozvoliti izuzetak od redovne zakonske procedure za deficitarna zanimanja, a ovaj zakon će omogućiti da broj stranih radnika u Srbiji bude veći zato što će biti ostvarivan veći privredni rast i omogućiće mnogim našim ljudima, usled tog privrednog rasta, ako žele, kao što već neki to i rade, da se u Srbiju vraćaju i da ovde vide svoju budućnost. To je politika Vlade Srbije baš kao što je bila onoga trenutka kada smo donosili krajem 2014. godine ovaj Zakon o zapošljavanju stranaca.
  Podsećanja radi, ja ću vam pročitati to i time okončati svoje obraćanje, dakle, u periodu od 2011. godine, godišnje je priliv strane radne snage bio između 1.500 i 1.800 lica a onda možete da vidite kako privredni rast Srbije kreće uzlaznom putanjom. Dakle, od 1.500 do 1.800 lica godišnje, od 2015. godine – 6.362, 2016. godine – 7.340, 2017. godine – 7.647, 2018. godine – 8.990, 2019. godine – 13.809, 2020. godine – 12.931, posledica korone,2021. godine – 23.662, 2022. godine – 35.174. Znači, sa maksimum 1.800 na 35.174. Zaključno sa 7. julom ove godine, dakle u prvih šest meseci ove godine, 26.262.
  Još nešto, a samo da bi bio podatak i slika potpuna za onoga ko misli da sliku ispravno vidi, a ne vidi je i zamagljena mu je. Kada pogledate te ekonomije na koje se ugledamo i o kojima toliko pričamo hvalospevima, udeo strane radne snage u tim ekonomijama, a ne pričamo samo o ekonomijama razvijenih zemalja, visoko razvijenih zemalja zapadne Evrope, pričamo i o onim ekonomijama koje su nama bliske, što geografski, pričamo o Slovačkoj, pričamo o Češkoj, pričamo o Mađarskoj, pričamo o Rumuniji, u tim državama udeo strane radne snage je između 10 i 15% ukupno zaposlenih. U Srbiji, ako uzmemo podatak samo od prošle godine, a to je 35.174, to je 1,5% i potpuno je za očekivati da kako privredni rast Srbije jača, kako Srbija privredno jača i raste povećavaće se i udeo strane radne snage. To je posledica, ako hoćete, i rasta životnog standarda. Govorio sam o tome pre nekoliko dana u Narodnoj skupštini.
  U Nemačkoj imate manjak 42 hiljade prosvetnih radnika u ovoj godini. Šta je osnovni razlog? Ne žele Nemci da uče za te obrazovne profile, ne žele da se bave tim poslom, čak i kada su ti poslovi dobro plaćeni. Oni ne žele da budu lekari zato što ne žele da provedu 12, 13 godina života učeći i spremajući se za to. To je posledica životnog standarda.
  Ne žele ni Srbi da daju dete više da bude zidar i armirač zato što imaju u proseku jedno dete i žele da ga školuju na fakultetu i ne žele da ga daju na zanat. Sve i da je plata ta koja se meri hiljadama evra. Dakle, to je pitanje nad kojim svi treba da se zamislimo, jer u jednom trenutku svi smo slušali priču da su za neke… Naravno, postoje još uvek poslovi, nisam tu slep kod očiju, koji su slabije plaćeni, ali je situacija danas neuporedivo bolja nego što je bila pre 10 godina. Možete da mi kažete – da, kolika je onda bila stopa inflacija. Kolika je bila stopa inflacije od 2008. do 2012. godine? Nikad ispod 10%, ali o tome nećemo da pričamo. Ako će neko da mi kaže – što pričate o prošlosti, pa zato što neko drugi priča o prošlosti. Za razliku od tih pričamo i o budućnosti i pokazujemo kako može u toj budućnosti da bude bolje.
  Dakle, ne možemo da posmatramo Srbiju kao izolovanu i zatvorenu zemlju i hvala Bogu i ne treba tako da je posmatramo, ali otvarajući svoje granice za dolazak što većeg broja i stranih državljana koji će nam pomoći da sa više rada rešavamo i više problema, jer ih imamo više zbog složenih političkih situacija, zbog složene političke situacije koja je obeležila i devedesete i dvehiljadite. Kada imate više problema morate da radite više da biste ih rešavali.
  Ovim zakonom, predlogom zakona se problemi rešavaju. Ovim zakonom se omogućava da se u Srbiji radi više i ovaj zakon će omogućiti Srbiji da privredno raste, napreduje, bude jača i omogući svojim građanima i veća primanja, kako zaposlenima plate, tako i penzionerima penzije, a svakako bolji životni standard. Hvala vam na pažnji.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 9. amandman je podneo Nikola Nešić.
  Na član 9. amandman je podnela Ksenija Marković.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević.
  Na član 14. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 19. amandman je podnela Sandra Božić.
  Vlada i Odbor za socijalna pitanja i društvena uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su i ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je postao sastavni deo Predloga zakona.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predlog zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o zakonu u načelu, u pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na Dvanaestu tačku dnevnog reda.
  Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli poslanici Miketić, Puškić, Milenković Kerković, Obradović, Jakovljević, Kostić, Vasić, Ristić, Đurđević Stamenkonvski, Dragićević, Erac, Miljanić, Nikolić, Zečević, Bukomirović, Sandić, Bojović, Gajić, Stojanović, Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović, Manojlović, Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević i Zaštitnik građana.
  Primili se Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo na osnovu člana 161. stav 1. i člana 163. stav 2. Poslovnika odbacio amandmane Zaštitnika građana kojima se predlaže dodavanje članova 34a i 36a.
  Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
  Pošto je Skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. otvaram pretres Predloga zakona o pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici iz grupe Dveri.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici iz grupe Zavetnici.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Sandić, Bojović, Gajić i Stojanović.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zaštitnik građana i Đorđe Miketić.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović i Manojlović.
  Na član 11. amandman je podneo Đorđe Miketić.
  Na član 11. amandman su zajedno poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović i Manojlović.
  Na član 12. amandman je podneo Đorđe Miketić.
  Na član 12. amandman zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Na član 16. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 17. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 18. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 20. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Na član 20. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Na član 20. amandman je podnela Biljana Đorđević.
  Na član 20. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli Sandić, Bojović, Gajić i Stojanović.
  Na član 20. amandman je podneo Đorđe Miketić.
  Na član 28. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 28. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Na član 30. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 30. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 31. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 32. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 33. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović i Manojlović.
  Na član 36. amandman je podneo Zaštitnik građana.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Skupština će se u danu za glasanje izjasniti o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na Trinaestu tačku dnevnog reda.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli poslanici Milenković Kerković, Obradović, Puškić, Jakovljević, Kostić i Vasić.
  Primili ste i Izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 2. amandman su podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 3. amandman su podneli poslanici grupe Dveri.
  Nema više amandmana za ovaj Predlog zakona.
  Završili smo pretres o svim amandmanima.
  Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili taj pretres u načelu i u pojedinostima, Skupština će se u danu za glasanje izjasniti o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima, kao i u celini.
  Primili ste i amandmane i kada je reč o Četrnaestoj tački dnevnog reda na Predlog zakona, koje su podneli Cakić, Jerković, Erac, Đurđević Stamenkovski, Dragićević, Ristić, Miljanić, Nikolić, Zečević, Bukumirović, Lipovac Tanasković, Jovanović, Radovanović, Gajić, Komlenski, Torbica, Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović, Manojlović, Puškić, Milenković Kerković, Obradović, Jakovljević, Kostić i Vasić.
  Primili ste i Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.
  Primili ste i Izveštaj o mišljenju Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Skupština obavila načelni pretres ponovo u skladu sa članom 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanik Cakić i zajedno poslanici iz grupe Dveri.
  Na član 1. amandman je podneo Aleksandar Jerković.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Komlenski i Torbica.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli Lipovac Tanasković, Jovanović, Radovanović i Gajić.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović i Manojlović.
  Na član 2. amandman je podneo Nebojša Cakić.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodi poslanici Dveri.
  Na član 2. amandman su podneli zajedno Lipovac Tanasković, Jovanović, Radovanović i Gajić.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladonović i Manojlović.
  Na član 3. amandman je podneo Nebojša Cakić.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 3. zajedno Lipovac Tanasković, Jovanović, Radovanović i Gajić.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Obavljen je pretres Predloga zakona i u načelu i u pojedinostima, pa će Narodna skupština u danu za glasanje odlučivati u načelu, u pojedinostima i u celini.
  Osamnaesta tačka dnevnog reda.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević.
  Primili ste izveštaje Odbora za Ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Skupština obavila načelni pretres, u skladu sa članom 157. stav 3. otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su podneli zajedno Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Na član 3. amandman su podneli zajedno ponovo Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Ovim smo završili pretres o svim amandmanima.
  Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Obavljen je pretres Predloga zakona i u načelu i u pojedinostima, pa će Narodna skupština u danu za glasanje odlučivati u načelu, u pojedinostima i u celini.
  Dvadeset druga tačka.
  Primili ste amandmane koje su podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević, ako i izveštaje Odbora za Ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
  Primili ste i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Završili smo načelni pretres.
  Saglasno članu 157. stav 3. otvaram i ovde pretres u pojedinostima.
  Na član 1. podneli su amandman zajedno Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Na član 8. ponovo zajedno Lazović, Đorđevi, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Niko se ne javlja za reč.
  Završili smo pretres o svim amandmanima.
  Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto je obavljen pretres i u načelu i u pojedinostima, u danu za glasanje ćemo se izjasniti u načelu, u pojedinostima, kao i u celini.
  Dvadeset šesta tačka.
  Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Zatim, izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
  Primili ste i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Skupština obavila načelni pretres, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Na član 3. takođe zajedno Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Ovim smo završili pretres svih amandmana.
  Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres u načelu i pojedinostima u danu za glasanje Skupština će se izjasniti o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
  Dame i gospodo narodni poslanici, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem sredu 26. jul 2023. godine sa početkom u 15.00 časova kao dan za glasanje o tačkama od prve do četvrte i od šeste do 30. dnevnog reda sednice Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
  (Posle pauze.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
  Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 159 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – 21, uzdržano – osam, nije glasalo – 13, od ukupno 175.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Nešić, Parandilović i zajedno svi poslanici poslaničke grupe „Pravac“.
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – jedan, nije glasalo – 169, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. stavljam na glasanje amandman koji su podneli zajedno poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 160, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – 12, nije glasalo – 164, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nisu glasala – 162, od ukupno 180.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 158, od ukupno 181.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2 koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Nešić, Parandilović, Gavrilović i zajedno svi poslanici grupe „Pravac Evropa“.
  Zaključujem glasanje: za – 28, nije glasalo – 153, od ukupno 181.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Nešić, Parandilović i svi poslanici grupe „Pravac Evropa“.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 154, od ukupno 181.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je, sa ispravkom, podneo Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – tri, nije glasalo – 178, od ukupno 183.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 159, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – 16, nije glasalo – 165, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 158, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 159, od ukupno 183.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 167, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Nešić, Parandilović i svi zajedno poslanici grupe „Pravac Evropa“.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 159, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nisu glasala – 162, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – 19, nije glasao – 161, od ukupno 184.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 31, nisu glasala – 152, od ukupno 183.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam vas da je članom 4. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – 28, uzdržan – jedan, nije glasao – 21, od ukupno 184.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku koji je naveden.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – 24, uzdržano – osam, nije glasalo – 13, od ukupno 183 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata.
  Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodni ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Takođe, podsećam da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika odbacio amandman narodnog poslanika Aleksandra Olenika, na član 2. Predloga zakona.
  S obzirom na to da je ovo bio jedini amandman koji je podnet na Predlog zakona, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju sektorskog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima, primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji, u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć u oblasti podrške programa ruralnog razvoja IPARD 3, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – 13, uzdržana – tri, nisu glasala – 24, od ukupno 183 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Treća tačka.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o privremenom registru majki i drugih lica, kojima se uplaćuje novčana pomoć, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – šest, nije glasalo – 35, od ukupno 183 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 166, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 165, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli narodni poslanici Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – 10, nije glasalo – 172, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – 19, nije glasao – 161, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli narodni poslanici Zeleno levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasao – 161, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Novaković i Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 160, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli zajedno narodni poslanici Milivojević, Miladinović, Marković i Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 160, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman 2. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – 18, nije glasalo 162, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Novaković i Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasao – 161, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli zajedno narodni poslanici Milivojević, Miladinović, Marković i Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 159, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – 13, nije glasalo 168, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su sa ispravkom podneli zajedno svi poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo 166, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo 166, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su sa ispravko, zajedno podneli narodni poslanici Zeleno levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo 165, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Nebojša Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo 159, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli narodni poslanici Milivojević, Marković, Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 28, nije glasalo 158, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli narodni poslanici zajedno Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo 159, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli narodni poslanici Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – osam, nije glasalo 174, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli narodni poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 17, uzdržan – jedan, nije glasalo 168, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli narodni poslanici Milivojević, Miladinović, Marković, Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo 159, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo 162, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli narodni poslanici Milivojević, Miladinović, Marković, Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo 161, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli narodni poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo 166, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo 161, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli narodni poslanici Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – 12, nije glasalo 170, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli narodni poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 21, uzdržanih – dvoje, nije glasalo 163, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli narodni poslanici Sandić, Bojović, Gajić, Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, uzdržan – jedan, nije glasalo 161, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli Milivojević, Miladinović, Marković, Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za - 26, nije glasalo - 160, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli poslanici Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za - 26, nije glasalo - 160, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za - 28, nije glasalo - 158, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli Milivojević, Miladinović, Marković, Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za - 27, nije glasalo - 158, od ukupno - 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za - 24, nije glasalo - 162, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su zajedno podneli Milivojević, Miladinović, Marković, Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za - 23, nije glasalo - 163, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za - 25, nije glasalo - 161, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli Milivojević, Miladinović, Marković, Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za - 22, nije glasalo - 164, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za - 16, nije glasalo - 170, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam da je članom 11. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu 1. avgusta 2023. godine.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za - 141, protiv - 34, uzdržan - jedan, nije glasalo - 10, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 145, protiv - 14, uzdržano - osam, nije glasalo - 19, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć.
  Četvrta tačka dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 154, protiv - jedan, uzdržan - jedan, nije glasalo - 30, od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za - pet, protiv - 12, nije glasalo - 169, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za - 18, protiv - jedan, nije glasalo - 167, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za - šest, protiv - osam, nije glasalo - 172, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za - 19, nije glasalo - 167, od ukupno - 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 164, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli narodni poslanici Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – 15, nije glasalo – 165, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nisu glasala – 163, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 23, uzdržan – jedan, nisu glasala – 162, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – 15, nije glasalo – 165, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasao – 161, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nikola Nešić
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasao – 161, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 160, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za – 14, uzdržan – jedan, nije glasao – 171, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 168, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su, u istovetnom tekstu, podneli zajedno podneli poslanici Zavetnika i zajedno Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – 18, protiv – četiri, nije glasalo – 164, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nisu glasala – 163, od ukupno 186 – narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam vas da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman, sa ispravkom, na član 8, koji je podnela narodni poslanik Sandra Božić, a kojim je predviđeno da odredba člana 3. Predloga zakona ima povratno dejstvo.
  Prema članu 197. stav 2. Ustava Republike Srbije i članu 160. stav 4. Poslovnika, kada predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo, Narodna skupština posebno odlučuje da li za to povratno dejstvo postoji opšti interes.
  Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje opšteg interesa za povratno dejstvo odredbe člana 3. Predloga zakona.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – 14, nije glasalo – 31, od ukupno – 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 3. Predloga zakona.
  Podsećam i da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman sa ispravkom na član 8. koji je podnela narodni poslanik Sandra Božić, kojim je predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja. Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – 20, nije glasalo 24 od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u celini.
  Zaključujemo glasanje: za – 156, uzdržano – šest, nije glasalo 24 od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, u načelu.
  Zaključujemo glasanje: za – 142, protiv – 25, nije glasalo 20 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Miloš Parandilović.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo 178 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Demokratske stranke, zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo 164 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo 166 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su u istovetnom tekstu podneli Parandilović i Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo 172 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 3. koji su u istovetnom tekstu podneli Parandilović i Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo 172 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Miloš Parandilović.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo 178 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo 164 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – 33, nije glasalo 12 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 7. tačku.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – 39, uzdržan jedan, nije glasalo osam od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo 168 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo 170 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli poslanici Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo 173 od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 30, nije glasalo 157 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo 173 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo 160 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo 167 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo 171 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo 165 od ukupno 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 22, protiv – jedan, nije glasalo 165 od ukupno 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo 161 od ukupno 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – 42, nije glasalo pet od ukupno 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 8. tačku.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, u načelu.
  Zaključujemo glasanje: za – 140, protiv – 43, nije glasalo pet od ukupno 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo 165 od ukupno 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela grupa Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo 168 od ukupno 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Milivojević, Mitrović i Miladinović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo 163 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Lazović i Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo 166 od ukupno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Nestorović i Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo 167 od ukupno 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Nebojša Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo 161 od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nisu glasala – 162, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli zajedno Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 166, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasao – 161, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli zajedno Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasao – 161, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 160, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nisu glasala – 164, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela grupa Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 168, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5, u istovetnom tekstu, koji su podneli zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Dveri, sa ispravkom.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 159, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli, u istovetnom tekstu, zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Mitrović, Miladinović.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 158, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 167, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 160, od ukupno 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli poslanici Lazović i Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 167, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 165, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nisu glasala – 162, od ukupno 184 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje na član 7. koji su podneli poslanici grupe Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 165, od ukupno 182 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli poslanici Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 160, od ukupno 182 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 160, od ukupno 181 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Milivojević, Mitrović i Miladinović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 158, od ukupno 181 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 166, od ukupno 181 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Narodne stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 157, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasao – 161, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli poslanici iz grupe Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 156, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 157, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 156, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su, sa ispravkom, podneli zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 22, uzdržan – jedan, nije glasalo – 157, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nisu glasala – 154, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su zajedno podneli poslanici Kučević i Imamović.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 176, od ukupno 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podneli poslanici grupe Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 157, od ukupno 178 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su zajedno podneli poslanici Gajić, Šulkić, Bojović i Sandić.
  Zaključujem glasanje: za – 17, uzdržan – jedan, nije glasalo – 160, od ukupno 178 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 156, od ukupno 178 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nisu glasala – 153, od ukupno 178 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Narodne stranke i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 29, nije glasalo – 150, od ukupno 179 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nisu glasala – 153, od ukupno 179 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su zajedno podneli poslanici Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 155, od ukupno 179 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Narodne stranke, poslanici Dveri i zajedno Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nisu glasala – 152, od ukupno 179 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 158, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 157, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 153, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su zajedno podneli Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 155, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podneo Tomislav Janković. Zaključujem glasanje: za – troje, nije glasalo – 176, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 158, od ukupno 179.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma, Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 160, od ukupno 178.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 155, od ukupno 178.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 164, od ukupno 178.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 156, od ukupno 178.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 157, od ukupno 177.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podnela Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 152, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 153, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Narodne stranke, poslanici Dveri i zajedno Manojlović i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 31, nije glasalo – 145, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji su podneli poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Mitrović, Miladinović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 153, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji su zajedno podneli Nestorović i Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 157, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 153, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su, u istovetnom tekstu, podneli zajedno poslanici Narodne stranke, zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 30, nije glasalo – 145, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su zajedno podneli Nestorović i Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 156, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su podneli poslanici Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 155, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 154, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 153, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su, u istovetnom tekstu, podneli zajedno poslanici Narodne stranke, poslanici Dveri i zajedno Manojlović i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 149, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji je podneo Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – osam, nije glasalo – 165, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 152, od ukupno 176.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su zajedno podneli Nestorović i Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 157, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su podneli poslanici Poslaničke grupe Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 154, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 150, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 27. koji su podneli poslanici iz grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 158, od ukupno 175.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 151, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 152, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 130. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Parandilović, Jerković, Olenik, Gavrilović, zajedno poslanici Narodne stranke, poslanici Dveri, poslanici Demokratske stranke, poslanici iz grupe Pravac Evropa i zajedno Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 31, protiv – jedan, nije glasalo – 142, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji je podneo Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – šest, nije glasalo – 160, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su zajedno podneli Gajić, Šulkić i Bojović.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 155, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su zajedno podneli Nestorović, Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 161, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su u istovetnom tekstu podneli Parandilović, Jerković, Olenik, zajedno Đorđević, Kozma, Jerinić, zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 147, od ukupno 174.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su u istovetnom tekstu podneli Parandilović, Jerković, Olenik, Novaković, Manojlović, zajedno poslanici Dveri, zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 146, od ukupno 173.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji su u istovetnom tekstu podneli Parandilović, Jerković, Olenik, zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 157, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji je podnela Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 162, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji su u istovetnom tekstu podneli Parandilović, Jerković, Olenik, zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 150, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji je podneo Đorđe Komlenski. Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – troje, nije glasalo – 166, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji su zajedno podneli Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 157, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji su u istovetnom tekstu podneli Parandilović, Jerković, Olenik, zajedno Đorđević, Kozma, Jerinić, zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 158, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji su u istovetnom tekstu podneli Jerković i Olenik i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 152, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji su u istovetnom tekstu podneli Jerković i Olenik i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 153, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji je u istovetnom tekstu podneo Olenik i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 157, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su u istovetnom tekstu podneli Cakić, Olenik, zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 148, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su zajedno podneli Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 158, od ukupno 171.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji su u istovetnom tekstu podneli Olenik, zajedno poslanici Dveri i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 154, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 150, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji je podneo Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 155, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su zajedno podneli Gajić i Bojović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 162, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji su u istovetnom tekstu podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 155, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji su zajedno podneli poslanici Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 43. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 153, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 157, od ukupno 172.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su zajedno podneli poslanici Nešić i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 157, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su zajedno podneli poslanici Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 157, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 155, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 46. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 155, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 47. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 158, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 48. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 152, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 152, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 153, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 155, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 52. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 145, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 53. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 150, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Narodne stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 147, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. koji su zajedno podneli Lazović i Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 148, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 148, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 55. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nisu glasala – 153, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nisu glasala – 154, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 57. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nisu glasala – 152, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 58. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 157, od ukupno 170.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 148, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasao – 151, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 60. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 155, od ukupno 169, što znači da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 158, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nisu glasala – 154, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 62. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nisu glasala – 152, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 62. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 149, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 63. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 149, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 63. koji su zajedno podneli Lazović, i Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nisu glasala – 152, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 64. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nisu glasala – 154, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 64. koji su zajedno podneli Đorđević, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 149, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 65. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 150, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 66. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nisu glasala – 152, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 67. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nisu glasala – 153, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 68. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 156, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 69. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 157, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 70. koji su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nisu glasala – 152, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 71. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nisu glasala – 152, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 72. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasao – 151, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 72. koji je podneo Ninoslav Erić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – dva, nije glasalo – 166, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 73. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 157, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 74. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nisu glasala – 153, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 75. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nisu glasala – 153, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 76. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nisu glasala – 154, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 76. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nisu glasala – 154, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 77. koji su podneli, u istovetnom tekstu, Jerković, zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasao – 151, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 77. koji je podneo Miloš Parandilović.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nisu glasala – 162, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 78. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Jerković, poslanici Narodne stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 150, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 78. koji je podneo Parandilović. Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasao – 161, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 79. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Jerković, poslanici Narodne stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 156, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 80. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Jerković, poslanici Narodne stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 152, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 81. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 153, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 82. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za -12, nije glasalo – 157, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 82. koji je podneo narodni poslanik Ninoslav Erić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – jedan, nije glasalo – 166, od ukupno 168 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 83. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nisu glasala – 153, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 83. koji je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – tri, nije glasalo 159, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 83. koji su podneli narodni poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 155, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 84. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo - 156, od ukupno 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 84. koji se podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – šest, nisu glasala – 162, od ukupno 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 85. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo - 166, od ukupno 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 86. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasao - 161, od ukupno 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 87. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo - 159, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 88. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici Narodne stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasao – 151, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 89. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nisu glasala - 163, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 90. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo - 157, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 91. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo - 161, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 92. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nisu glasala - 162, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 93. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici Narodne stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nisu glasala - 154, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije usvojila amandman.
  Na član 94. amandman su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 160, od ukupno – 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – 37, nije glasalo – šest, od ukupno – 176 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – 31, nije glasalo – sedam, od ukupno – 176 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici grupe „Pravac Evropa“.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 65, od ukupno – 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su, sa ispravkom, podneli poslanici Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 166, od ukupno – 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 159, od ukupno – 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici grupe „Pravac Evropa“.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 162, od ukupno – 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 158, od ukupno – 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nisu glasala – 162, od ukupno – 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su podneli poslanici Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasao – 161, od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji su podneli poslanici Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nisu glasala – 163, od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su podneli poslanici Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nisu glasala – 162, od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji su podneli poslanici Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji su zajedno podneli Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za - 14, nije glasalo - 158, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji su, sa ispravkom, zajedno podneli Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za - 13, nije glasalo - 159, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji su zajedno podneli Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
  Zaključujem glasanje: za - 13, nije glasalo - 160, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 134, protiv - 28, nije glasalo - 11, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje i stavljam na glasanje Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 137, protiv - 21, nije glasalo - 15, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na naziv Predloga zakona, koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za - 14, nije glasalo - 159, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za - 10, nije glasalo - 163, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2, koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za - 15, nije glasalo - 158, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za - 12, nije glasalo - 161, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 4. i član 4, koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za - 13, nije glasalo - 160, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za - 15, nije glasalo - 158, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za - osam, nije glasalo - 165, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 137, protiv - 28, nije glasalo - osam, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 133, protiv - 19, nije glasao - 21, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za - 12, nije glasalo - 161, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za - 10, nije glasalo - 163, od ukupno - 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli poslanici Sandić, Bojović, Gajić i Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za - osam, nije glasalo - 164, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za - 13, nije glasalo - 159, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Robert Kozma.
  Zaključujem glasanje: za - 14, nije glasalo - 158, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Đorđe Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za - 15, uzdržan - jedan, nije glasalo - 156, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela poslanik Biljana Đorđević.
  Zaključujem glasanje: za - 18, nije glasalo - 154, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za - 12, nije glasalo - 160, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za - 14, nije glasalo - 158, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo poslanik Nikola Nešić.
  Zaključujem glasanje: za - 10, nije glasalo - 161, od ukupno - 171 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela poslanik Ksenija Marković.
  Zaključujem glasanje: za - 17, nije glasalo - 154, od ukupno - 171 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za - 13, nije glasalo - 159, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za - osam, nije glasalo - 164, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za - 15, nije glasalo - 157, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za - osam, nije glasalo - 164, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 136, protiv - 20, nije glasalo - 16, od ukupno - 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, u načelu.
  Zaključujemo glasanje: za – 136, protiv – 18, nije glasalo – 18 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 159 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nisu glasala – 163, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman koji su zajedno podneli poslanici grupe Nada.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nisu glasala – 163, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Zaštitnik građana i Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 168, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 166, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 159, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nisu glasala – 164, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje.
  (Narodni poslanik Radomir Lazović dobacuje iz klupe.)
  Jeste li, Lazoviću, srećni što ste glasali?
  Radosni ste.
  Saopštavam: za – 17, nije glasalo – 155, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 155, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 165, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podnela Biljana Đorđević.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nisu glasala – 154, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su, sa ispravkom, podneli poslanici grupe Nada.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 157, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podneo Miketić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 156, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 159, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nisu glasala – 162, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nisu glasala – 163, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 160, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji je podneo Zaštitnik građana.
  Zaključujem glasanje: za – dva, uzdržan – jedan, nije glasalo – 169, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, u celini.
  Zaključujemo glasanje: za – 137, protiv – 20, nije glasalo – 15 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – četiri, nije glasalo – 29, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nisu glasala – 164, od ukupno 171 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 160, od ukupno 171 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 158, od ukupno 170 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o prestanku važenje Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, u celini.
  Zaključujemo glasanje: za – 139, protiv – šest, uzdržan – jedan, nisu glasala – 22, od ukupno 168 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – osam, nije glasalo – 25, od ukupno 168 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Nebojša Cakić i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – jedan, nije glasalo - 186, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Jerković.
  Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo - 158, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su u zajedno podneli poslanici Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – jedan, nije glasalo - 164, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo - 157, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo - 156, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo poslanik Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo - 158, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo - 155, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo - 158, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo - 155, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Cakić.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo - 159, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo - 165, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo - 163, od ukupno 168. Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam vas članom 3. Predloga zakona predviđeno je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom Glasniku RS“, a prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 27, nije glasalo - pet , od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – 16, nije glasalo - 18, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na Petnaestu tačku dnevnog reda.
  Pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi zajam za razvojnu politiku zelenog rasta u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 19, uzdržanih – dvoje, nije glasalo - 11, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo - 156, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo - 160, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi zajam za razvojnu politiku zelenog rasta u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – 17, uzdržano – dvoje, nije glasalo - 12, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na Šesnaestu tačku dnevnog reda.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona, podsećam na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanik odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 18, uzdržanih – dvoje, nije glasalo - 12, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo - 158, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo - 155, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenje upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 18, uzdržan – jedan, nije glasalo - 13, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na Sedamnaestu tačku dnevnog reda.
  Na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanik odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat Nauka) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – 17, uzdržan - jedan, nije glasalo - 13, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo - 153, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo - 152, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju Predloga zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat nauka) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za -135, protiv -16, uzdržan – jedan, nije glasalo – 17, od ukupno – 169.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda.
  Podsećam na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština usvaja zakone kojima se uređuje javno zaduživanje većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Pošto je Skupština odvojila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije i Banca Intesa a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje saobraćajnice Ruma- Šabac-Loznica, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – 21, nije glasalo – 11, od ukupno – 169.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 159, od ukupno – 169.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 151, od ukupno – 169.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje saobraćajnice Ruma- Šabac-Loznica, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 22, nije glasalo – 12, od ukupno – 170.
  Konstatujem da je Narodna usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda.
  Podsećam vas da na osnovu člana 105. stav. 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 300 miliona evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, Merill Lynch International, kao Aranžera i finansijskih institucija navedenih u Prilogu 1, kao Prvobitnih zajmodavaca i Global Loan Agency Servicies Limited, kao Agenta, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv 31, nije glasalo – dvoje, od ukupno 170.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli narodni poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Vlada je prihvatila amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Zaključujem glasanje: za – 154, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo 15, od ukupno 171.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli narodni poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Vlada je prihvatila amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – pet, uzdržano – dvoje, nije glasalo 17, od ukupno 171.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za – 17, uzdržan – jedan, nije glasalo 153, od ukupno 171.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Podsećam vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 30, nije glasalo četvoro, od ukupno 170.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 300 miliona evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, Merill Lynch International, kao Aranžera i finansijskih institucija navedenih u Prilogu 1, kao Prvobitnih zajmodavaca i Global Loan Agency Servicies Limited, kao Agenta, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – 31, nije glasalo – dvoje, od ukupno 170.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 20. tačku dnevnog reda.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije, poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – 24, nije glasalo – 10, od ukupno 169.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 21. tačku dnevnog reda.
  Na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih sporazuma većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije – Projektni zajam – Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 26, nije glasalo – sedam, od ukupno 169.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 159, od ukupno – 169.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 154, od ukupno – 169.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije – Projektni zajam – Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – 28, nije glasalo – šest, od ukupno 169.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 22. tačku dnevnog reda.
  Još jednom odlučujemo većinom glasova svih narodnih poslanika. Reč je o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Banka Inteza a.d. Beograd po osnovu zaduženja „Elektrodistribucije Srbije“ d.o.o. Beograd, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – 27, nije glasalo – sedam, od ukupno 169.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 156, od ukupno 169.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo 157, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Završili smo o odlučivanju o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Banka Inteza a.d. Beograd po osnovu zaduženja „Elektrodistribucije Srbije“ d.o.o. Beograd, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 28, nisu glasala – četiri, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na tačku 23.
  Odlučujemo većinom glasova svih narodnih poslanika, jer je reč o zaključivanju i potvrđivanju međunarodnih ugovora.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat razvoja tržišta kapitala) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 21, nije glasalo – 11, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – jedan, nije glasalo – 158, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 158, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Završili smo odlučivanje o amandmanima.
  Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat razvoja tržišta kapitala) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 26, nije glasalo – šest, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila i ovaj predlog.
  Prelazimo na 24. tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 ADD 1 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije – Zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora (PFF), u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 14, uzdržano – troje, nije glasalo – 15, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila predlog, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 158, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila predlog.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 159, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Završili smo odlučivanje o amandmanima.
  Pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 ADD 1 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije – Zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora (PFF), u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – 12, uzdržanih – četiri, nije glasalo – 18, od ukupno 168.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj predlog.
  Prelazimo na 25. tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama koji se odnosi na MIGA Ugovor o kreditu u iznosu do 400.000.000 evra, od 10. decembra 2021. godine između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.P. MORGAN AG kao Agentom i JPMORGAN CHASE BANK, N.A, LONDON BRANCH kao Prvobitnim mandatnim vodećim aranžerom i Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank N.A. kao Mandatnim vodećim aranžerima i CaixaBank, S.A. i UBS Switzerland AG kao Vodećim aranžerima i Banco Santander, S.A, CaixaBank, S.A, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A, London Branch, Raiffeisen Bank International AG i UBS Switzerland AG kao Prvobitnim zajmodavcima, koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije" d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora auto-puta E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor), u načelu.
  Možemo da zaključimo glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – 21, nije glasalo – 13, od ukupno 168.
  Skupština je prihvatila predlog, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nisu glasala – 152, od ukupno 168.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 157, od ukupno 167.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila predlog.
  Završili smo odlučivanje o amandmanima i pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju ovog ugovora, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – 21, nije glasalo – 13, od ukupno 167.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 26. tačku.
  Skupština je obavila pretres Predloga zakon u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac-Golubac (Dunavska magistrala), u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – 19, nije glasalo – 13, od ukupno 167.
  Prihvatili smo predlog, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasao – 161, od ukupno 167.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 159, od ukupno 167.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Završili smo odlučivanje o amandmanima.
  Pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac-Golubac (Dunavska magistrala), u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – 18, nije glasalo – 14, od ukupno 167.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila ovaj predlog.
  Prelazimo na 27. tačku.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći izabere Dragica Jorgović.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 11, nije glasalo – 17, od ukupno 164.
  Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Dragicu Jorgović za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći.
  Prelazimo na 28. tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge, koji je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – osam, nije glasao – 21, od ukupno 163.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog odluke.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlozima odluka iz tačaka 29. i 30. dnevnog reda, još i da podsetim da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15, Skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji koje je podnela poslanička grupa Jedinstvena Srbija, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – četiri, nije glasalo – 14, od ukupno - 164 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“, u celini.
  Zaključujem glasanje: za -145, protiv – jedan, nije glasalo – 18, od ukupno - 164 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj Predlog odluke.
  Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez obzira na odlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.
  Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.
  Narodni poslanik Tamara Milenković Kerković, 19. jula 2023. godine, u 11 časova 48 minuta, ukazala je na povrede članova 106. i 107. Poslovnika.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nisu glasala – 143, od ukupno - 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Tatjana Manojlović, 19. jula 2023. godine, u 17 časova i 45 minuta, ukazala je na povredu član 107. Poslovnika.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nisu glasala – 143, od ukupno - 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Srđan Milivojević, 20. jula 2023. godine, u 11 časova i 25 minuta, ukazao je na povredu člana 287. stav 3.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – jedan, nije glasalo - 140, od ukupno -148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Đorđe Pavićević, 20. jula 2023. godine, u 12 časova i 55 minuta, ukazao je na povredu člana 104.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 138, od ukupno - 147 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Dejan Bulatović, 20. jula 2023. godine, u 13 časova i četiri minuta, ukazao je na povredu člana 106.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za –dva, protiv – jedan, nisu glasala – 143, od ukupno - 146 narodnih poslanika.
  Skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Strahinja Erac, 20. jula 2023. godine, u 18 časova i devet minuta, ukazao je na povredu člana 107.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nisu glasala – 142, od ukupno - 146 narodnih poslanika.
  Skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Miodrag Gavrilović, 24. jula 2023. godine, u 11 časova i 10 minuta, ukazao je na povredu člana 103.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 138, od ukupno - 146 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Biljana Đorđević, 24. jula 2023. godine, u 16 časova i 17 minuta, ukazala je na povredu člana 107.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 137, od ukupno - 146 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Aleksandar Jovanović, 24. jula 2023. godine, u 18 časova i šest minuta, ukazao je na povredu člana 107.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 137, od ukupno 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Tatjana Manojlović, 24. jula 2023. godine, u 21 časova i 25 minuta, ukazala je na povredu člana 27.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 135, od ukupno - 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Tamara Milenković Kerković, 24. jula 2023. godine, u 21 časova i 37 minut,a ukazala je na povredu člana 107.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasao – 131, od ukupno - 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Tamara Milenković Kerković, 25. jula 2023. godine, u 13 časova i 16 minuta, ukazala je na povredu člana 100.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 128, od ukupno - 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Zoran Zečević, 25. jula 2023. godine, u 16 časova i sedam minuta, ukazao je na povredu člana 107.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nisu glasala – 132, od ukupno - 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Robert Kozma, 25. jula 2023. godine, u 16 časova i devet minuta, ukazao je na povredu člana 106.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 127, od ukupno - 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.