Četvrto vanredno zasedanje , 26.07.2023.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

5. dan rada

26.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 12:05 do 17:30

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija ad Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac - Golubac (Dunavska magistrala)
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama koji se odnosi na MIGA Ugovor o kreditu u iznosu do 400.000.000 evra, od 10. decembra 2021. godine između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva fina
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 ADD 1 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora (PFF)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja tržišta kapitala) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o železnici
 • Zakon o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija AD Novi Sad i Banca Intesa a.d. Beograd po osnovu zaduženja Elektrodistribucije Srbije doo Beograd
 • Zakon o izmenama Zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam - Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 300.000.000 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, Merill Lynch International, kao Aranžera i finansijskih institucija navede
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnja saobraćajnice Ruma – Šabac - Loznica
 • Zakon o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi zajam za razvojnu politiku zelenog rasta u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat Nauka) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge
 • Zakon o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške programa ruralnog razvoja (
 • Odluka o izboru člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
  Na osnovu službene evidencije, konstatujem da je sednici prisutno 87 narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice.
  Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema, utvrđeno da je u sali prisutno 120 narodnih poslanika. Dakle, možemo da nastavimo sa radom.
  Obaveštavam da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici: Janko Veselinović, Jelena Jerinić, Dejan Bulatović, Usame Zukorlić i Zaim Redžepović.
  Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, pozvani su da prisustvuju ministri sa svojim saradnicima.
  Što se tiče 10. tačke, pošto smo završili pretres o svim amandmanima juče, ostalo je još da zaključim pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Mi prelazimo na pretres u pojedinostima 11. tačke.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli poslanici: Božić, Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević, Nešić, Sandić, Bojović, Gajić, Stojanović, Kozma, Ristić, Đurđević Stamenkovski, Dragićević, Erac, Miljanić, Nikolić, Zečević, Bukumirović, Marković, Puškić, Milenković Kerković, Obradović, Jakovljević, Kostić i Vasić.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su ovaj amandman, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li vi želite po ovom amandmanu? Čekate, dobro.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Nešić.

  Nikola Nešić

  MORAMO - ZAJEDNO
  Zahvaljujem predsedavajući, poštovani građani Republike Srbije, poštovane kolege.

  Šta dobijamo ovim Zakonom o zapošljavanju stranaca? Pola Srbije danas prima platu do 66.000 dinara. Prosečna potrošačka korpa za mesec april je 98.000 dinara. Umesto da se bavimo uzrocima što nam ljudi odlaze iz zemlje, umesto da stvorimo uslove da ljudi ostanu, uvešćemo jeftinu radnu snagu koja će biti zadovoljna platama, onakve kakve jesu danas u Srbiji, ali sa lošim uslovima rada.

  Odnos ponude i potražnje bi trebalo da važi za tržište rada. Ako je nešto deficitarno, ponuda mala, cena mu raste. Kako kod nas ništa nije normalno, pa ni tržište rada, nedostatak radne snage nije proizveo takav efekat. Strani državljani moraju da imaju makar iste uslove, iako oni ovde nisu dobri.

  Navešću primer slučaja o kome se vrlo malo priča. To je slučaj firme „AB ketering“ koja radi pri „Er Srbiji“, 40 ljudi je dobilo otkaz preko noći, a zatim su sutradan zaposlili na ista mesta ljude iz Nju Delhija da rade za 10.000 dinara manje plate, radno vreme od 12 sati i šest dana u nedelji. Naši radnici su veče pre toga naterani da otvore mejlove. Dobili su otkaz preko istih tih mejlova i proglašeni za višak. Zašto niste prihvatili da se minimalna cena rada od 1. jula ove godine poveća na 50.000 dinara, kako su tražili sindikati, jer je sve poskupelo.

  Kada pročitate detaljno ovaj zakon, vidite da se vreme navodno govori o usaglašenosti, usklađenosti sa propisima EU. Međutim, ono što bi se reklo i što je napisano sitnim slovima, a to je da se na nekoliko mesta u zakonu Vladi daje pravo da može da preskoči sve procedure, da ne mora da proverava da li postoje poslovi i da li ima naših radnika koji se nalaze na Nacionalnoj službi za zapošljavanje i da samo jednim aktom mogu da zaobiđu sve procedure.

  (Predsednik: Dva minuta.)

  U obrazloženju ovog zakona se govori da se ovde štiti domaće tržište rada. Pa kako? (Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  ...
  Zeleno-levi front

  Biljana Đorđević

  ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
  Zahvaljujem. Ostaje nam par minuta da pričamo o tako važnom zakonu kao što je zapošljavanje stranaca. Tako će slično verovatno biti i sa Zakonom o državljanstvu, kada ćemo pričati u par minuta zašto neko može sa godinu dana boravka i rada u Srbiji da dobije državljanstvo. Ali nema veze.

  Meni je važno da kažem da Zeleno-levi front nije ni protiv stranaca, niti protiv stranih radnika, već je upravo protiv izrabljivanja, kako njih koji bi se ovde dovodili kao jeftina radna snaga, da bi se smanjile cene naših radnika. Primer koji smo upravo čuli je vrlo istaknut i govori o tome da to nije neka hipotetička budućnost, da se to već sada dešava. Dakle, imate firmu ketering koja je ne znam ni zašto zamenila „Er Srbiju ketering“, otpustila radnike, nezakonito, i dovela nove radnike. Dakle, postojala je radna snaga, a dovedeni su neki drugi ljudi, verovatno sa idejom da oni ne mogu sindikalno da se organizuju. Ono što je propušteno da se kaže je da su ovi ljudi otpušteni ne zato što nisu dobro radili svoj posao, već zato što su štrajkovali jer poslodavac, čiji su zakonski zastupnici iz Saudijske Arabije, Egipta i Srbije, nije uplaćivao zdravstveno i socijalno više od godinu dana. Dakle, to je poruka za naše radnike.

  Takođe, vi u ovom zakonu uvodite neke institute koji su već bili zloupotrebljavani – procena za upućena lica za privremeni rad u Srbiji čak do šest godina, tri plus tri godine. Vi kažete – ne znači da će se to često koristiti, ali to je upravo vrhunski način da ti ljudi, strani radnici koji nisu zaposleni, koji nisu po ovom jedinstvenom postupku sticanja dozvole za boravak i rad, dakle, da oni budu eksploatisani, da mi budemo saučesnici u jednoj takvoj eksploataciji.

  Mi smo već imali situaciju, recimo, sa indijskim radnicima koji su radili za "Nikolić DOO" kao posredničkoj firmi američkoj da se ovde eksplicitno kaže da naša inspekcija za rad nije nadležna, zapravo imamo jedno ekstra teritorijalno tretiranje stranih poslodavaca i nemojte pričati kako mi to samo kad su kineski poslodavci u pitanju, eto tu je bila situacija sa američkim poslodavcem.

  Dakle, čak i to što ste upisali u zakon odredbu da tako upućena lica ne mogu ostvarivati manja prava od prava propisanih zakonom Republike Srbije, to je lepo, ali to je već važilo i po postojećim zakonima, recimo, Zakonu o radu. Tako da vi prosto svoje zakone, čak i kada uvedete dobre odredbe, ne primenjujete.

  Priča se ovde test tržišta rada, rokovi koje ste dali, Ministarstvo unutrašnjih poslova da odradi bezbednosnu procenu i da dozvolu u roku od 15 dana Nacionalnoj službi za zapošljavanje da proveri i izvrši test tržišta rada i da saglasnost da nema na našem tržištu rada ljudi koji čekaju na neki posao, od deset dana su prekratki a vi ih pravdate interesima investitora, ali čak i tako kratki rokovi koji bi trebalo valjda da upućuju da naše službe savršeno rade, a mi nažalost nemamo takvo iskustvo da su one tako efikasne, vi njih derogirate time što ostavljate mogućnost da Vlada aktom može da izuzme određene kategorije stranaca sa deficitarnim zanimanjima, određenim zanimanjima i profilima sa sprovođenja testa tržišta rada, u zavisnosti od stanja na tržištu rada a bez obećanja kakvu ćete tačno analizu tržišta rada sprovesti, nakon koje bi Vlada donela takav akt.

  Nažalost, mi nemamo iskustva sa ovom Vladom da ona zapravo sprovodi ikakva istraživanja pre nego što predloži neke ozbiljne akte, nemamo baš uverenja da će se tako ponašati ubuduće, tako da zbog toga prosto ovakve odredbe treba ili brisati ili menjati, sa detaljnim obrazloženjem kako ćete to istraživanje raditi koje, recimo, Nacionalna služba za zapošljavanje neće moći da uradi, koje ćete vi to analize tržišta rada sprovesti da zaštitimo naše radnike i ne izrabljujemo strane radnike koji, nažalost, zbog toga što ne govore jezik ili ne poznaju pravni sistem Srbije će biti još u gorem položaju nego naši radnici. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Iskoristili ste upravo i kompletno preostalo vreme grupe.
  Reč ima Milija Miletić, još 35 sekundi od grupe.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milija Miletić

  ZA POMIRENjE SPP-USS-DSHV
  Zahvaljujem se, dr Orliću.

  Kao srpski domaćin, svim pravoslavnim vernicima bih čestitao današnji dan, to je slava Sveti Arhangel, svima želim zdravlje, sreće, uspeha, a posebno bih pozdravio moje ljude koji su sada u Svrljigu, manastir Sveti Arhangel Gavrilo u Pirkovcu. To je manastir koji je veoma posećen, danas ima preko 2.000 ljudi, prisutnih vernika, gde je iguman Varnava, čovek koji tamo nama daje veliku duhovnu snagu i dolazi veliki broj vernika i to je stvarno nešto najlepše. Srećna slava svima koji slave.

  Ja očekujem da ćemo imati mogućnost da obezbedimo bolje uslove za sve radnike u Srbiji.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  Po amandmanu, Jasmin Hodžić. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Jasmin Hodžić

  Socijaldemokratska partija Srbije
  Poštovani predsedniče Skupštine, ja nisam imao iskreno nameru da se javljam, ali na osnovu izlaganja mog uvaženog kolege Nešića, morao sam da reagujem jer je pregršt populističkih teza i negde je tu i ministar Selaković pre nekoliko dana pojasnio neke stvari.

  U principu, mi imamo jedan vrlo izazovan problem u našoj zemlji koji nije specifikum samo za našu zemlju, pa čak ni za zapadni Balkan. Ceo zapadni Balkan se prazni, čak i zemlje zapadnog Balkana koje su u EU imaju problem sa radnom snagom i kao što malo pre rekoh, i gospodin Selaković je pokušao da objasni da problem nedostajuće radne snage je i demografske prirode, znači odavde ljudi i dalje odlaze, ali ne odlaze prevashodno što je ovde dramatično lošija situacija nego u drugim zemljama zapadnog Balkana ili čak zapadne Evrope, već zato što smo mi uspeli da podignemo životni standard i ovde ljudi više neće da rade za malu platu. Prosto, neće ljudi da rade za malu platu i mi više nismo zemlja jeftine radne snage. Toga moramo da postanemo svesni.

  Takođe, mi smo nacija koja stari, iako država ulaže napore poslednjih nekoliko godina da se stimuliše rađanje u našoj zemlji, da se poveća prirodni priraštaj, mi ne uspevamo da dostignemo taj kritični momenat pozitivnog prirodnog priraštaja, znači, da nam se više dece rađa nego što nam ljudi odlaze i umire, naravno.

  Moramo da postanemo svesni da smo mi za neke treće zemlje postali zapad. Ovde ljudi iz trećih zemalja počinju da dolaze kod nas da rade za plate koje su takve kakve jesu. Mi imamo problem sa niz profesija u našoj zemlji. Sve zanatske profesije su u deficitu u našoj zemlji, imamo problem sa variocima, imamo problem sa zidarima, tesarima. Vi ne možete u manjim mestima da nađete ljude koji će da rade te poslove jer odlaze na zapad, gde su bolje plaćeni ti poslovi. Isto tako, ti poslovi su plaćeni iznad proseka i u našoj zemlji.

  Ja pitam drage kolege - kako mi to da rešimo osim na ovaj način, da probamo da omogućimo stranim radnicima jednostavnije dobijanje i boravišne dozvole, u krajnjoj liniji državljanstva, ali i jednostavnije dobijanje radnog statusa, kako bi prosto pokušali da rešimo ovaj problem.

  Konkretno, u mom Priboju imate otvoren javni poziv jedne kompanije već dve godine, koja se bavi proizvodnjom poliesterskih masa, gde poslednje dve godine ljudi ne mogu da nađu radnike bez ikakve kvalifikacije. Znači, nije potrebna nikakva kvalifikacija, ne morate da imate nikakvo znanje. Ali, oni ne mogu da nađu ljude da rade. Pa čak nije stvar ni plate, nešto iznad proseka, nešto iznad minimalne plate nude i opet ne mogu da nađu radnike. Dakle, mi imamo problem sa radnom snagom.

  S druge strane, mi imamo uspostavljeno, konačno uspostavljeno, u zadnjih sedam-osam godina tržište rada, gde imate situaciju da jedni radnici, pazite, to je bilo nezamislivo unazad deset godina, da radnik iz jedne firme pređe u drugu firmu za bolje plaćen posao. Mi smo, znači, uspostavili tržište rada. Ja mislim da je to dobra vest, gospodo. To što sad imamo slatke muke sa nedostatkom radne snage, to što ćemo se morati naučiti da živimo sa činjenicom da će dolaziti ovde neki drugi ljudi, iz nekih trećih zemalja, iz nekih drugih zemalja koji nisu domicilno stanovništvo, to je onda problem u našim glava ako imamo problem sa tim.

  Znači, mi postajemo po kulturološkom i ekonomskom modelu kao i zemlje zapada, kao što smo mi sa Balkana 90-ih odlazili na zapad da radimo, kao što i dalje odlazimo na zapad za rad, naravno, boljih uslova i plaćenijih poslova, tako moramo da se naviknemo da mi postajemo zemlja koja je atraktivna za neke ljude iz trećih zemalja sa Bliskog istoka i tako dalje.

  Šta je tu sporno, gospodo? Zaista ne vidim šta je tu sporno. Uzgred budi rečeno, ovaj zakon, a tu je i ministar da potvrdi ovo, štiti one profile, ona profesije koje imamo na birou za zapošljavanje, koji nisu ostvarili radni odnos. Znači, one profesije koje smo ovde obrazovali i koje imamo, koje se nalaze na birou za zapošljavanje. Prednost će imati naša domaća radna snaga, znači naši građani prilikom zapošljavanja. Znači, nećemo doći u situaciju, odnosno ne izjednačavamo status stranog radnika i domaćeg radnika, već je domaći radnik uvek imati preferencijalni status prilikom zapošljavanja.

  Tako da, dajte, kako bih vam rekao, dajte malo korektnosti u tome. Znate i vi, da je prosto nama prostor za neku ekonomsku politiku vrlo sužen. Čisto sumnjam da bi iko od vas bilo šta drugačije radio nego što radi, bar po pitanju ekonomske politike ova Vlada, ja čisto sumnjam i po pitanju direktnih stranih investicija i po pitanju otvorenosti tržišta i po pitanju rešavanja, na kraju krajeva deficita radne snage u našoj zemlji.

  Pozivam vas da podržimo ovaj zakon i zaista mislim da je dobar, da relaksiramo, prosto da liberalizujemo dobijanje i statusa i boravišnog statusa i državljanstva i radnog statusa za strance, jer u ovoj zemlji mora neko u perspektivi da radi.

  Valjda se slažemo da odavde ljudi odlaze? Valjda se slažemo da starimo kao nacija? Pa, ovde mora neko da radi čak i te nisko plaćene poslove, a neće domaće stanovništvo da radi te niske poslove.

  Recimo, u trgovinama, ja sam sticajem okolnosti radio u Ministarstvu trgovine i znam sa kakvim se problemima suočavaju ljudi u trgovinskim lancima. Neće ljudi da rade u trgovinama. Jednostavno, neće. Vi imate jedan fenomen neverovatan, da imate dobrovoljno nezaposlenih ljudi.

  Ministar je pominjao to. Čini mi se Prokuplje ili Dimitrovgrad, gde je bio Sajam zapošljavanja, gde na birou ima 1.200 ljudi i gde se prijavilo za nekih 120 pozicija samo nekih tridesetak posto, izrazilo želju da dobije posao.

  Znači, vi imate ljude koji su dobrovoljno nezaposleni ili rade na crno ili neće da rade za te plate. Ta radna mesta mi moramo nekako popuniti.

  Tako da, naša poslanička grupa SDPS će podržati ovaj zakon i mislimo da je ovo zaista dobar način kako bi dodatno dinamizirali naše tržište rada i naš privredni razvoj.

  Hvala vam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dobro.
  Pošto ste neka pitanja postavili Nikoli Nešiću, dobiće pravo da odgovori.
  Naravno, pre toga imamo jedan Poslovnik.
  Narodni poslanik Strahinja Erac.
  ...
  Srpska stranka Zavetnici

  Strahinja Erac

  Srpska stranka Zavetnici
  Zahvaljujem, predsedniče.

  Iskoristiću priliku da obavestim javnost da je 2. avgusta zakazano suđenje na KiM našem heroju sa Košara Siniši Jeftiću, pa bih, eto, pozvao državno rukovodstvo da stane uz…