Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2023.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

1. dan rada

23.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 09:40 do 01:45

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu
 • Odluka o izboru člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina“ o saradnji u oblasti carina
 • Zakon o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Odluka o izboru predsednika i članova Republičke komisije za energetske mreže
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmeni Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srb
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezi
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 5316
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republi
 • Autentično tumačenje odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS", Broj 25/19)
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • Predlog zakona o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa Zakon o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22.
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Drugog protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine
 • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Samo da vidimo.
  Da li je ovo isto pravo na repliku, gospodine Arsiću?
  Dobro. Jeste pomenuti.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Dame i gospodo narodni poslanici, evo imali smo prilike da slušamo jedan nadahnut govor jednog pripadnika bivšeg režima koji je učestvovao u katančenju fabrika u Srbiji.

  Sada zamislite ovo, jedan most u Beogradu koji je izgradio njegov šef Dragan Đilas košta šest stotina miliona evra, taman onoliko koliko košta i istočni i južni krak Koridora 10, znači od Niša do Dimitrovgrada i od ulaska u Grdelicu do Preševa, toliko su oni platili samo jedan most i to su bile naduvane cene.

  Kada kaže da kriminalci budu u zatvoru, evo ga jedan ulazi sad u salu, neki Solunac, priznao čovek krivicu, a s njim ćeš na listu, priznao čovek krivicu, potpisao da je kriv. Što sad beži?

  Dalje, ja nikad jednu stvar ne bih uradio što je baš nadahnuti kolega uradio, seo je ispred zastave terorističke države tzv. Kosovo. Ja to nikad ne bih uradio, ni za živu glavu i za to hoće građani da glasaju za njega. Ja nikad ne bih tražio, bez obzira ko bio predsednik Republike Srbije, da se njemu uvedu sankcije, bez obzira koja bi politička cena bila za moju politiku koju zastupam, a to je baš upravo tražio, umesto da zatraži u istom tom pismu da se sankcije uvedu Aljbinu Kurtiju, ali ne može, jer je učestvovao u njegovom puštanju 2001. godine.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  Pravo na repliku.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Đukanović

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Znate, mi imamo ovde jednu zaista komičnu situaciju o kriminalu i ne znam čemu, priča vam čovek koji dok je bio gradonačelnik je mrtav-hladan, bez ikakvog blama, bez sramote odobravao da se imovina nepokretnosti, kao i zemljišta koje su bile u postupku restitucije i koje su vraćene bivšim vlasnicima, da se to prodaje, što je čist kriminal i protiv njega se vode postupci u koruptivnom odeljenju u Novom Sadu u Višem javnom tužilaštvu. Samo što on o tome neće ništa da vam kaže, a da ne pričam da je tako direktnu štetu građanima Šapca naneo, da ne pričam da je crkva u centru Šapca, prevario je Srpsku pravoslavnu crkvu, dao im je zemljište koje je bilo u centru grada pod restitucijom, danas i crkva ima problem i grad Šabac kako to da isplate bivšem vlasniku. To je radio ovaj gospodin ovde i tako je otimao novac. I on vama priča o kriminalu.

  Pošto on inače ne zna šta znači termin advokat mafije, to je inače samo po sebi pleonazam, jer advokat svakako mora da brani ljude koji su s one strane zakona, ali ja vam se svečano obavezujem, gospodine Zelenoviću, evo ovde mi je punomoćje i vrlo rado ću vam ga dati da mi ga potpišete, jer pošto vi tražite da kriminalci idu u zatvor, verujem posle izbora da ćete tamo i završiti. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Potpredsednik Vlade Siniša Mali.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Siniša Mali

  | Ministar finansija
  Hvala puno.
  Uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Srbije, samo da se osvrnem na nekoliko komentara, naravno neistinitih, koje smo imali priliku da čujemo oko nekih brojeva i cifara koje su vezane i za bruto društveni proizvod Republike Srbije i za stopu inflacije tada i sada i za kilometre auto-puteva i za broj zdravstvenih ustanova.
  Dakle, najpre, našao sam jedan dokument koji kaže – 26. decembar 2008. godine, Mirko Cvetković moli poslanike, dakle, 26. decembar 2008. godine, Demokratska stranka i G17, moli poslanike da glasaju za budžet i za nekih 130 čak zakonskih predloga. Danas je 23. oktobar. Nije li bilo dovoljno vremena da se sagleda budžet koji je 15 dana u Skupštini, da se sagledaju svi njegovi elementi u redovnom postupku, ništa hitno, nema kraja godine još, imali ste prilike i imate prilike to da komentarišete, tako da sa te strane nikada ranije ovaj budžet nije bio pred poslanicima Narodne skupštine. To je broj jedan.
  Broj dva, vaše neznanje oko obveznica. Kada sam govorio o obveznicama, govorio sam ne o municipalnim, nego o korporativnim. Postoji velika razlika između te dve vrste obveznica. Jednu izdaju preduzeća, a drugu izdaju lokalne samouprave. Ali dobro, velika je to razlika, tako da nisam ni očekivao da ćete je znati.
  Kada govorite o auto-putu do Šapca, drago mi je da ste i to pomenuli, kada je koštao, koliko god da ste rekli da je koštao 2011. godine, pa mi bi baš toliko novca i uštedeli da ste ga vi izgradili, ali niste ga izgradili. Niste ništa izgradili, niste ništa uradili. Za taj Šabac nije bilo auto-puta u vaše vreme i to dovoljno govori o vašoj sposobnosti, a s druge strane o vašim preferencijama i vašim željama, na kraju krajeva, ovo o čemu je poslanik Đukanović govorio dovoljno govori o tome.
  Vaša koalicija danas sa kojom izlazite pred građane Srbije je koalicija Dragana Đilasa, a Dragan Đilas, i čitaćemo i danas ako treba, nije nikakav problem, za vreme mandata gradonačelnika Beograda njegove firme, u njegovom vlasništvu, imale su direktne ugovore sa svim preduzećima u vlasništvu grada Beograda, čak i sa Narodnim muzejom, koji je bio, verovali ili ne, zatvoren u to vreme. Pa gde ćete bolji i veći primer korupcije vas i onoga koji vas trenutno okuplja i sa kojim izlazite pred građane Srbije?
  Oko BDP-a, ove godine prvi put u istoriji, poštovani građani Srbije, naš bruto društveni proizvod, vrednost svega što proizvedemo, biće preko 68 milijardi evra. U vreme ovog gospodina bilo je 33,4 milijarde evra, više nego duplo manje. Plata, prosek, 331 evro, plata prosek danas – 840 evra. Penzija, prosek u njegovo vreme – 204 evra, prosek penzija od 1. januara naredne godine – već 390 evra. Minimalna zarada, samo o tome on neće da govori, u njegovo vreme bila je 15.700 dinara. Od 1. januara, ako izglasamo ovaj budžet, biće preko 400 evra, 47.154 dinara. Ono što je posebno važno, 2012. godine, BDP po glavni stanovnika, dakle kada pogledate broj ljudi koji je živeo u Srbiji tada i ukupan BDP, bio je 4.896 evra, zapamtite, ispod 4.900 evra. Bruto društveni proizvod po glavi stanovnika ove godine u Srbiji preći će cifru od 10.000 evra po glavi stanovnika. To je apsolutni uspeh za našu zemlju i pokazuje koliko je naša zemlja bogata danas, u odnosu na onaj bankrot od zemlje koju su nam ostavili 2012. godine.
  Konačno, kada je inflacija u pitanju, pošto ste i to pomenuli, pa da vam objasnim, 2011. godine koju pominjete prosečna inflacija u Republici Srbiji bila je 11%, 2011. godine, nema tu nikakve krize, ništa, samo neodgovorna politika onih koji su bili na vlasti, uključujući i poslanika koji je malopre govorio. Prosek inflacije u Evropskoj uniji tada, te godine, bio je 2,9%, dakle 11% u Srbiji, 2,9% u Evropskoj uniji, skoro nepostojeća inflacija.
  Danas je u Srbiji prosek inflacije 12,5%, ali je inflacija u Evropi 7,4% u proseku. Dakle, to dovoljno govori u prilog tome što govorimo da inflacija i jeste uvezana, da je inflacija posledica rata, odnosno konflikta u Ukrajini, energetske krize, kovida i svega ostalog. Za razliku od vas, koji te godine 2011. godine niste imali nikakvu krizu, a opet ste imali dvocifrenu inflaciju od 11% dok u Evropi nije bila ni na vidiku.
  Mislim da sam vam sve odgovorio. Na kraju, još samo jedna informacija, od kada je SNS preuzela da vodi državu 142 zdravstvene ustanove u Srbiji su što izgrađene, što obnovljene. Od 2008. do 2012. godine taj broj iznosi ukupno nula. Dakle, to je razlika između njihove politike, načina na koji vode računa o građanima Srbije i onoga što radimo mi.
  Mi ćemo se posvetiti i dalje kao i do sada i rastu plata, i rastu penzija, i rastu minimalne zarade, i izgradnji auto-puteva kao što je taj auto put do Šapca, i izgradnji brzih pruga, izgradnja škola i bolnica, svega onoga što čini našu zemlju lepšom i uspešnijom, a budućnost naše dece boljom. Hvala puno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Vi očekujete repliku?
  Da, ministar nije, ali mislim da jeste Đukanović, tako da ću vam dati priliku za to, dobićete dva minuta. Naravno, ja očekujem da onda objasnite ono, vezu krađe sa onim stotinama miliona kod tajkuna koji vas je postrojio na svoju listu.
  Evo imate priliku sada.

  Nebojša Zelenović

  MORAMO - ZAJEDNO
  Može Siniša Mali da se hvali bolnicama koliko god voli, on se ne leči u državnoj bolnici, on ide kod privatnika.

  Druga stvar, što se tiče društvenog BDP-a, nominalno po glavi stanovnika obrnite, okrenite, ali efekti tih investicija o kojima govorite se ne vide, a ne vide se zato što kradete. Zato se ne vide, da ne kradete možda bi se i videli efekti, možda bi građani bili zadovoljniji, iako se bave poljoprivredom, iako rade u prosveti, ili ako se leče ili su zdravstveni radnici. Možda bih onda efekti bili zaista vidljiviji. Nominalno je sve odlično, ali u životu ne radi, gospodo.

  Što se tiče Đuke i njegovih optužbi, odmah da kažem, evo sada ću da se ovako prekrstim, gospodine Đukanoviću, ovo što ste rekli za crkvu, imovinu, lažete da je to neverovatno.

  Što se tiče suđenja od 2020. godine me progonite kao ranjenu zver, ima sedam procesa koji se vode protiv mene, a za ovaj koji ste pomenuli da se vodi zato što sam nešto ukrao ili oteo, vodi se zato što je grad Šabac platio iznošenje smeća u šeste posavskih sela. E, o tome se vodi postupak protiv mene, pa ako nije tako, a vi demantujte, ali sa nekim, zaista činjenicama.

  Što se tiče gospodina Arsića, ovog katančenja kako govori, i slikanja ispred kosovske zastave, samo poslednja tri gostovanja Ane Brnabić u inostranstvu u Zapadni Balkan, Evropa, svuda se slikala pored kosovske zastave. Nemojte meni to da prebacujete. Pitajte Anu, što se tako slikala.

  Što se tiče katančenja, sve ove o kojima vi pričate da su zakatančeni, vi ste otkatančili, nagradili i častili sa 10 miliona evra na poslednjem Zakonu o konverziji koji ste usvojili, pa se svaki onaj tajkun koji nije dao pare za zemlju sada opario preko vas. Eto, tako izgleda što se tiče vaše ekonomije.

  Ovo što ste rekli oko auto-puta.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  To je bilo tih dva minuta.

  Nebojša Zelenović

  MORAMO - ZAJEDNO
  Samo da završim oko auto-puta, jako je bitno.

  Dakle, ko je šta uradio, ili nije uradio. Grad Šabac je u jednoj godini, 2019. proverite, uradio 100 km puta i ulica, četiri puta jeftinije po kvadratu asfalta, nego sada što vi radite. To je istina.