Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2023.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

1. dan rada

23.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 09:40 do 01:45

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu
 • Odluka o izboru člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina“ o saradnji u oblasti carina
 • Zakon o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Odluka o izboru predsednika i članova Republičke komisije za energetske mreže
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmeni Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srb
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezi
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 5316
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republi
 • Autentično tumačenje odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS", Broj 25/19)
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • Predlog zakona o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa Zakon o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22.
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Drugog protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine
 • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dobro. Hvala.
  Računao sam, sada kada ste na samom kraju došli do tajkuna, konačno da nam objasnite, ima li neke veze ta krađa koju pominjete sa onih 619 miliona koje je sam prijavio, ovaj koji vas sada postrojava na listu? Kada ste došli do tajkuna, ja rekoh, nema šta drugo, sada ćete da nam objasnite, kad, vi ništa. Opet ništa.
  Evo, objasniće ovi drugi vaši, izgleda da oni znaju malo više o tome. Mada ste jednako učestvovali.
  Znači, sada pravo na repliku, Vladimir Đukanović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Đukanović

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Zahvaljujem se predsedavajući.

  Dotični gospodin ili drug, ili kako god hoće, trebalo bi zaista, da se prekrsti, mada je on, sam ističe komunista, a uzgred budi rečeno, ja sam malopre naveo kako je crkvu prešao i kako je napravio štetu i crkvi i gradu Šapcu. Tako da što se njega tiče i njegove želje da se prekrsti, on može samo da se začudi koliko je ojadio grad Šabac. Ja nisam rekao da je on oteo, možda jeste, ja sam rekao da je napravio štetu gradu Šapcu i to više milionsku i zato se vode krivični postupci u tužilaštvu u Novom Sadu, koruptivnom odeljenju.

  Zato, nemojte da izmišljate, da mi stavljate u usta nešto što nisam rekao. Rekao sam i obećao, kada budete, pošto se zalažete da kriminalci završe u zatvoru, nadam se, posle izbora ćete tamo završiti. Tu mi je punomoćje, slobodno potpišite, i evo ja ću vas svakako braniti. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dva minuta Veroljub Arsić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Dame i gospodo narodni poslanici, evo, opet da se vratimo na našu čini mi se, najbolniju temu unazad već dvadeset i nešto godina, Kosovo i Metohija. Evo, ja bacam rukavicu kolegi iz Šapca, napravite peticiju da se uvedu sankcije Aljbinu Kurtiju, tzv. predsednici skupštine AP Kosovo, da se konačno isporuče Republici Srbiji na postupanje oni koji su digli autobus „Niš ekspresa“ u Podujevu, da se isporuče Republici Srbiji i njenih pravosudnim organima oni koji su pobili decu dok su se kupala na reci Bistrici, pa tada možemo da pričamo o nekom patriotizmu. Da ne spominjem, žeteoce, a to ste zaboravili, onda da vas podsetim, u Starom Gackom. Da se isporuče i oni koji su palili srpska sela marta 2004. godine, palili srpske crkve dok ste vi okretali glavu na drugu stranu. Tada možemo da pričamo nešto koliko je kome stalo do Srbije.

  A što se tiče vaših ekonomskih tema, samo totalan ekonomska neznalica može da poredi inflaciju, da predstavlja da se u Srbiji teže živi, kada je za vreme njegove vlasti više od 600 hiljada ljudi ostalo bez posla, kada je za vreme ove vlasti 550 hiljada ljudi našlo posao, hrani svoje porodice.

  I, još nešto, pošto je spominjao i evro, da nam objasni da li zna kako to kada je evro nerealno nizak srpski izvoz raste i raste pokrivenost uvoza. E, kada mi to objasni taj ekonomista koji se pravi da jeste, možemo o nečemu dalje da pričamo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Potpredsednik Vlade, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Siniša Mali

  | Ministar finansija
  Hvala puno.
  Gospodine Arsiću, samo jednu stvar ste zaboravili da napomenete, pa da dodam, kada ste govorili o uvaženom poslaniku, zaboravili ste da kažete samo to da kada se slikao ispod albanske zastave, bilo je 2019. godine u Peći sa albanskim gradonačelnikom i pričao je, ako se ne varam o sadnji jagoda. Da ne govorimo o tome i da je Viola fon Kramon na njegov poziv bila u Loznici, najveći albanski lobista. Dakle, samo da građani Srbije znaju o kome se ovde radi i kakve su vrednosti koje on zastupa.
  Onda da mu odgovorim na još malo neznanja koje je imao priliku da kaže, dakle, što se tiče mog lečenja, na svu sreću živ sam i zdrav, bilo mi je malo dete bolesno, pa sam otišao do Tiršove sa njim, ali malo pre ste rekli, sve je to nominalno i efekti se ne vide. Uvaženi poslaniče da vam kažem, ako govorim o BDP u evrima, onda to nije nominalan iznos, nego je to realan iznos. Da sam rekao osam hiljada 103 milijarde dinara, onda bi to bilo u nominalnom iznosu, a ovo kada sam rekao 68 milijardi evra, to znači da je u realnom iznosu. Tako da naučite malo razliku između nominalnog i realnog i između evra i dinara, na kraju krajeva vama to nije ni važno, dokle god je Dragan Đilas tu da plaća plate, da plaća račune, ajmo da vidimo kako ćemo se vratiti u fotelju, pa da ponovo nastavimo da krademo. Hvala vam puno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima, Radomir Lazović. Izvolite.
  ...
  Zeleno-levi front

  Radomir Lazović

  ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
  Hvala predsedavajući.

  Ja nisam mislio da pričamo o Kosovu ovde na ovoj sednici, s obzirom da je ova sednica posvećena budžetu. Moram da vas pitam nešto gospodo. Evo, mi smo predali zahtev da se održi jedna posebna sednica o Kosovu, da se razgovara o tome šta je bilo u Banjskoj, da se objasni. Zašto se o tome ne bi pričalo o parlamentu? Što ste pobegli od toga? Što nismo otvorili te teme? Ovde znam da ima kolega koji su živo zainteresovani za to. Predali su oni zahtev, predali smo mi, nema odgovora.

  Poštovani građani, toliko o ovim dramatičnim nastupimo sa podignutim prstom, sa kosovskim zavetom. Mi ljudi još ne znamo da li je ova zemlja prihvatila ili nije prihvatila francusko-nemački predlog. Niko ne zna šta radi taj čovek kada radi o Kosovu. Sigurni smo da nam radi iza leđa svima nama ovde. Dajte da vidimo šta nam radi iza leđa. Ginu ljudi, gube živote ljudi. Dajte da vidimo o čemu se tu radi. Toliko o tome. Budžet, važna tema. Naterali ste nas da biramo od 60 tema o čemu da pričamo.

  Ljudi, na ovoj sednici imamo 60 tačaka dnevnog reda. Da li ste svesni da je vreme koje je predsedavajući potrošio samo da pročita tačke dnevnog reda veće nego što moja grupa ima da o njima priča. Mi imamo tačno šest sekundi da govorimo svakoj od tačaka. Uredu, reći ćete vi ste manja grupa. Pa, evo vam najveća opoziciona grupa ima 20 sekundi po jednoj tački. To vam je slika SNS, slika SNS vam je ovaj Orlić što pokušava da na sitno ubaci po koji komentar između govora opozicije, da on nešto kaže, da poruči neku strelicu zlu. Našta to liči? Da li su to ozbiljni ljudi koji grade mostove i prave zakone? Nemojte molim vas. U pravu je moj kolega Nebojša Zelenović kada kaže – pojma nemate. Dohvatili ste se sile. Jedino po tome vladate. Veze nemate o ovim stvarima.

  Pogledajte kako izgleda predstavljanje budžeta. Kaže Siniša Mali, povećanja, ulaganje, investicije, pa onda malo da zagolica maštu stranim rečima, ubaci neki ekviti, to mu je omiljeno, malo du ing biznis, malo neki koeficijent i eto ga opsena manipulacija ljudi. Realnost ljudi je sumorna.

  Ljudi, da li više verujete ovim ljudima u odelima koji se predstavljaju kao ozbiljni ili više verujete svom novčaniku? Isto ovo, da ne bude zabune, samo sa drugim podacima, smo pričali kada se donosio budžet prethodne godine. Iste probleme smo imali. Pa, gde su te investicije, gde su ta ulaganja? Kako nije nešto ostalo da se pokaže ove godine?

  Nezaposlenost. Isto to sam pričao pre godinu dana, samo drugi broj, 9,3%. U toj Evropi na koju se pozivate je 6%. Zašto mi imamo veću nezaposlenost? Kod mladih je 24%. Preko 1,8 miliona stanovnika u riziku od siromaštva, 28% populacije. Kako to objašnjavate kada nam ovako dobro ide ekonomski tigre? 250.000 dece živi u riziku od siromaštva.

  Svaki treći samohrani roditelj i njegova deca u riziku od siromaštva. Kako bre ljudi, ekonomski tigrovi? Kako? Što dozvoljavate da ova deca žive u siromaštvu kada nam tako dobro ide, kad su procenti veliki, kada su pokazatelji sjajni?

  Prosečna plata u julu ove godine oko 80.000, skoro 16.000 dinara manja nego prosečna korpa. Zašto ekonomski tigrovi? 80% zaposlenih ne može da priušti prosečnu korpu, 40% zaposlenih ne može da priušti ni minimalnu korpu? Zašto ekonomski tigrovi? Kako, kada su ti pokazatelji? Čitate nam tu procente. Kako ljudi ne mogu da prežive? Pitaju se gde da uštede? Ovi sa minimalnom platu jedva kupe paštetu ili da kupe deci za školu, ili da kupe kartu za prevoz ili knjige deci. Šta je vaš savet ministre? Gde da se uštedi tih 16.000 dinara?

  Ja znam da vi te probleme nemate. Pitam vas ovako retorički. Ne očekujem odgovor. Mi znamo koja su vaša trošenja.

  Primanja ne znamo. Vide se. Vidi se kako izgledate ljudi, vidi se kojim se automobilima vozite, gde večerate, koja vina pijete. Za te plate koje imate, to ne može. Ne može. Evo pokaži kako? Daj matematiku, objasni kako? Ekonomska nejednakost po svim pokazateljima ogromna je. Nemojte nam vređati inteligenciju.

  Moram nešto da vam kažem. Ovo je jedno posrnuće o kome samo vi možete ovako da pričate. Mi smo i ove godine, kao i prethodne godine pokušali da amandmanima popravimo predlog ovog budžeta. Podneli smo, samo moja grupa, znam da su kolege podnele isto tako mnogo, 136 amandmana smo podneli. Mi nemamo nikakve iluzije da ova vlast ima nameru da bilo šta pozitivno uradi, čak i postoji prilika. Ja ću vam sada pročitati šta su ti amandmani.

  Video sam da vi nemate nameru ništa pozitivno da uradite posle onih tragičnih ubistava. Ono je bila mogućnost da čak i SNS koji toliko kritikujemo, za koji smo sigurni da štetan i poguban za našu državu uradi nešto pozitivno, ali ste tu priliku propustili. I ako nećete vi da usvojite zahteve protesta, ima ko hoće. Smenićemo vas i to će biti prvi korak koji ćemo uraditi.

  Podneli smo amandmane. Pazite sada ovo, za uvećavanje davanja za dečiji dodatak. Šta fali tome gospodo? Što ne prihvatite? Podneli smo amandmane da se ljudima kojima je potrebna socijalna pomoć ona ne ukida, da veći broj ljudi ostvari svoje pravo na socijalnu zaštitu. Kolege iz nekih partije koje se nazivaju socijalističkim, što ne podržite ovaj predlog?

  Što ne dignete glas, što ne kažete, treba ljudima pomoć, podneli smo amandmane da se povećaju sredstva za podršku ljudima da zamene svoja grejna tela i unaprede energetsku efikasnost, u završnom računu ministarka vam se nalaze neraspodeljena sredstva i niste ih potrošili, iako su stigla od te Evrope, koju kritikujete. Hajde da pomognemo ljudima, da izoluju svoje kuće, da zamene prozore, stolariju, da manje troše, eto vam naš amandman, šta fali tom amandmanu gospodo, što ga ne usvojite, tražili smo veća ulaganja u sanaciju divljih deponija, jer smo se složili koliko ih ima, a vi ste tvrdili oko 4 hiljade, a mi tvrdimo da se meri u desetinama hiljada, ali daj da uradimo to što možemo.

  Što ne usvojite taj amandman, i tražili smo amandman da ojačamo položaj saveta za borbu protiv korupcije, dobro, to znamo što ne usvajate, to nam je jasno, gde ćete da sečete granu na kojoj sedite, to mi je jasno, to ću da pustim.

  Predlažemo promenu strukture i investicije u izgradnju novih studentskih domova i povećanje kapaciteta postojećih, šta fali tom amandmanu, opet pitam? Kanalizaciona mreža, pola Srbije nema kanalizaciju, eto vam još jedan amandman koji smo podneli.

  Ljudi, da vam kažem, znamo mi da što se grbo rodi ni vreme ne ispravi, a tu mislim i na vlast i na sve ove njene predloge zakona, ali šta ćemo, mi smo dužni građanima da pokušavamo da popravimo ovo.

  Jedna stvar, ja znam da vi ove stvari znate i da vi ovo namerno i svesno radite, i zato ja nemam druge, do da kažem ljudima da nećemo dobiti ove stvari, ukoliko ovu vlast ne smenimo. Ja ne pozivam više da vi nešto ispravite, zato što sam dobio dokaze da je to nemoguće, već ja pozivam građane da vas smenimo, da ne sedite tu gde sedite sada, pozivam ljude da učinimo napor da nikada više ovakvu štetnu vlast nemamo u Srbiji.

  Na dnevnom redu se nalazi, i ljudi izvinite što od 60 važnih tačaka mi moramo da biramo o kojima govorimo što nam se to ovde ne dozvoljava, ali ću ja pomenuti ovde ovaj zakon o javnom informisanju i medijima koji je napravljen da se u Srbiji uvede medijski mrak, ali to ova vlast priželjkuje sve vreme, nije da nismo znali.

  Vraćanje države u vlasništvo medija, omogućava se državnom Telekomu da postane centar buduće državne medijsko propagandne mašinerije, ali i to ste radili pre ovoga, a ovo je način da ozakonite ovu situaciju, i do sada je Srbija imala izuzetno kontrolisanu medijsku scenu na koju su upozoravali svi izveštaji svih međunarodnih institucija.

  Dozvolite mi da se izvinem što ovako glasno i emotivno govorim, jer nije lako govoriti kada imate dobacivanja i sve ovo što se dešava.

  Dakle, od Evropskog parlamenta preko Evropske komisije, Saveta Evrope, OEBS, ODIR, i da ne nabrajam više, svima je jasno šta vi ljudi sa medijima radite, sve opozicione grupe zato su podnele amandmane, kako bi se sporni članovi ovih zakona, brisali.

  Nedopustivo je da Srbija kao zemlja koja ima status kandidata za članstvo u EU donosi zakone koji nas od tog cilja udaljavaju i ja molim, zahtevam, apelujem, na te institucije EU da se oglase, da kažu šta se ovde dešava.

  Dragi ljudi, pošto je ovo moguće naše poslednje zasedanje u ovom sazivu, dozvolite mi i jedan lični osvrt za kraj, ako vam je verovati da će biti izbora i da nećete pobeći, dragi građani, vlast je učinila sve da obesmisli ovaj parlament, da ga unizi na sve načine. Žele da vi mislite da nam parlament i ne treba kad ima jedan čovek koji sve sprovodi sam.

  Lično sam za nešto više od godinu dana koliko smo u ovom parlamentu kao narodni poslanik ovde u nečemu što bi trebalo da bude dom demokratije u najvažnijoj demokratskoj instituciji doživeo najstrašnije uvrede i napade, kao i sve moje kolege iz opozicije, od strane premijerke ove države. Nazvan sam stranim plaćenikom i izdajnikom… Evo, govore - jesi! Moje kolege premijerka je nazvala, ni manje ni više nego govnarima u ovom domu. Doživeo sam da me ministar finansija naziva budalom, a sve kolege iz opozicije ponovo stranim plaćenicima. Ministar Martinović vređao je ljude koji nemaju decu. Doživeo sam pretnje od strane kolega iz vladajuće stranke, pozive na tuču, uvrede, najprizemnija dobacivanja. Napadan sam čak i zbog toga što koristim pumpicu za astmu! Isto ste radili glumcima, studentima, građanima koji protestuju. To ide dotle da sam napadnut na stepeništu ovog parlamenta od strane bivšeg poslanika SNS-a.

  Za godinu dana svi ljudi koji čine opoziciju doživeli su više uvreda i napada nego što neko za ceo život doživi, a to je jedna godina. Ali, ne vredi, nasilnici, ne vredi, ne možete istinu pobediti lažima, ne možete mrak uvesti, mrak nikada ne može pobediti svetlo, ne može nasilje pobediti ljubav, a mi ga imamo ovde. Imamo ljubavi prema našoj zemlji koliko god je potrebno da vas pobedimo, i na izborima, u institucijama i na ulicama!

  Zato će ovi ljudi učiniti sve da zajedno Srbija bude protiv nasilja, a put do toga je Srbija bez SNS-a u vlasti. Ljudi, pozivam vas da na izborima ovo postane ružna prošlost! Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Vrlo ste to glasno i naglašeno pročitali i to je sve u redu.
  Samo, ona korupcija i život na visokoj nozi, ni vi ne objasniste jel u vezi sa onih 619 miliona što je uzeo tajkun koji vas sad postrojava na svoju listu onda kad je bio na vlasti? Ili vas zbunjuje što je to u stvari milijarda, koju je sam prijavio? Ni vi se ne snalazite koliko je to.
  Pravo na repliku, Milenko Jovanov.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Meni je ovde najinteresantnije što je Đilasov poslanik pričao o 60 tačaka dnevnog reda, kako smo ih spojili, a on je izgleda pričao o 61 - razno. On priča šta mu padne napamet, šta naiđe na papiru. Održao je jedan govor koji je nedavno držao i ovde ispred ove Skupštine, samo pred više ljudi. Dakle, isti taj govor, samo ovde ima više ljudi, više publike koja ga je slušala. Doduše, nisu toliko bili zainteresovani ni oni napolju ni ovi ovde da ga čuju, tako da je očigledno da je do govornika, a ne do bilo čega drugog.

  Sad nam nude svetlu budućnost sa listom "Dragan Đilas - Srbija protiv nasilja"…

  Ja ne znam zašto ste vi toliko ljuti kad se spomene Dragan Đilas, stvarno ne razumem? Sastavio vas je, ujedinio vas je, rekao - ko neće sa mnom, taj neće više ići na moje televizije, obezbedio vam finansije, sad vam pravu listu i onda se ljutite kad vam neko kaže da ste Đilasovi poslanici. Samo bi stvarno bilo pošteno ovo što je rekao Đukanović, da bude u nazivu liste, da znaju ljudi. Nemojte da podvaljujete.

  Znači, to - zeleni, žuti, plavi, sad ste svi riđi i sada imate situaciju sledeću, da oni koji su 500 hiljada ljudi otpustili u ovoj zemlji nama nude svetlu budućnost. Da valjda ponovo otpuste sve one koje smo zaposlili, a 550 hiljada ljudi više radi u ovoj zemlji nego u vreme kada su oni bili na vlasti. I sada oni nude tu svetlu budućnost i ovo je sve strašno!

  Ovo što je gospodin Lazović govorio studentima, to je normalno, jer kako kaže narodna mudrost - Bog je prvo sebi bradu napravio, pa tako i on, valjda prvo kreće od onoga što je njemu najvažnije, da se njima, studentima u petoj deceniji reguliše status. Da, produžili smo i rokove da se završe fakulteti. Da je ovako odgovarao na ispitima, možda više ne bi bio student.

  Ali, ono što jeste ovde bitno, to je da se podvuče da ljudi mogu da biraju između Đilasovih poslanika, riđih, znači, žutih, zelenih, kad se tu sve izmešaju te boje, dobijate riđe, dakle, Đilasovih poslanika i onoga što se danas radi u Srbiji, da Srbija napreduje, da Srbija gradi puteve, gradi škole, gradi bolnice i sve ostalo. Jer, nije bilo prostora i za jedno i za drugo u njihovo vreme. Ili 619 miliona na Đilasove račune, ili putevi!

  Whoops, looks like something went wrong.